Mladen Mišurić Ramljak; Realiziramo opsežne infrastrukturne radove u Kiseljaku – ozbiljna politika je umijeće upravljanja, a naslikavanje i besmislene samopromocije koje gledamo nedostatak su liderstva

Mladen Mišurić Ramljak; Realiziramo opsežne infrastrukturne radove u Kiseljaku – ozbiljna politika je umijeće upravljanja, a naslikavanje i besmislene samopromocije koje gledamo nedostatak su liderstva

Mladen Mišurić Ramljak, skoro godinu dana nakon završetka lokalnih izbora i jedne od najuvjerljivijih političkih pobjeda u Središnjoj Bosni, bez premišljanja uradio je intervju na portalu centralna.ba i vrlo konkretno i direktno odgovarao na pitanja koja su pokušala javnosti približiti i njegov dosadašnji rad, ali i dinamiku ispunjavanja predizbornih obećanja, te približiti pojedine političke procese koji bi mogli uslijediti u budućnosti.

Mladen Mišurić Ramljak nije osoba koja će “iskakati iz paštete” u medijima, nije ni osoba koja će Vam “sugerirati” pitanja i na taj način u medijima nastupati samo radi nastupa, naprotiv načelnik Općine Kiseljak ponovno je u svom intervjuu jasno detektirao stvarne probleme, ali i vrlo jasno i spremno i kritizirao pojedine pojave u politici. Ramljak je nakon što su ga pojedinci pokušali gurnuti na “političke margine” u jednom “političkom sprintu” preuzeo općinsku organizaciju HDZ-a BiH u Kiseljaku, osvojio vrlo dominantno peti mandat načelnika općine Kiseljak i prije nekoliko dana postao i predsjednikom Saveza općina i gradova FBiH, jedne od najsnažnijih i najutjecajnijih političkih organizacija.

RAZGOVARAO: Josip Križanović

Kako se radi o osobi koju svi ozbiljni politički analitičari i novinari u Središnjoj Bosni smatraju prirodnim liderom i čovjekom koji je kreirao najorganiziraniju i najuspješniju općinsku organizaciju HDZ-a BiH, sigurni smo kako će intervju koji smo radili s njim imati ogroman utjecaj na buduće političke procese u Središnjoj Bosni.

Za početak pitanje kako gledate na dosadašnjih nešto manje od godinu dana mandata na poziciji Načelnika, kako bi Vi osobno ocijenili dosadašnje rezultate i postignuća u tom periodu 

Za Načelnike kojima je prvi mandat, prva godina je vrijeme kada se planira ,a tek u sljedećim godinama može se početi sa realizacijom izbornih obećanja,  kada je Općina Kiseljak u pitanju mi samo nastavljamo raditi,  a posla i projekata je mnogo.

U svome programu naveli ste nekoliko velikih i bitnih projekata za općinu Kiseljak, a između ostalog to su obilaznica sa tunelom, moderni Dom zdravlja sa 4700 m2 te zona sporta i rekreacije. Možete nam odgovoriti u kojoj fazi su ovi projekti danas?

Izborni program je samo sažetak strategije razvoja Općine Kiseljak svi projekti su važni i kapitalni ali dat ću kratak osvrt na one projekte koji su trenutno u fazi realizacije.

Prvo, to su projekti iz oblasti zdravlja i socijalne zaštite koji se sastoji iz više odvojenih cjelina,  a to je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja koja ide planiranom dinamikom i očekujemo završetak krajem 2022. odnosno početkom 2023. godine, rok je vezan za financijsku situaciju i koristim prigodu da zahvalim vladama FBiH i Županije Središnja Bosna kao i Vladi Republike Hrvatske na podršci u realizaciji ovog projekta ništa manje važan projekt je i izgradnja centra za edukaciju i rehabilitaciju u sklopu kojeg se nalazi i senzorna soba ali i centar za radnu okupaciju to je novi projekt čija realizacija treba krenuti naredne godine.

FOTO: Trenutni izgled budućeg Doma Zdravlja Kiseljak

Drugo, projekti iz oblasti cestovne infrastrukture, izgradnja nove prometnice s tunelom, čijom izgradnjom ćemo rasteretiti središte grada – prva faza  izgradnje bi trebala krenuti koncem ove ili početkom naredne godine, ona uključuje izgradnju novog kružnog toka, mosta i prometnice do tunela, druga faza je izgradnja tunela, ovaj važan projekt realiziranju Ceste FBiH,  a Općina je u najkraćem mogućem roku izvlastila zemljište kao i izdala sve suglasnosti, u tijeku je postupak javne nabave odnosno odabir izvođača radova. Koristim prigodu također zahvalit JP Ceste Federacije BiH što je ovaj projekt prepoznat kao značajan za Općinu Kiseljak. Pored ovog projekta intenzivno se radi na rekonstrukciji gradskih ulica i lokalnih cesta, sve što smo planirali i uradili smo, a što planiramo to ćemo i uraditi.

Treće, projekti iz oblasti športa i kulture, ovdje je bitno istaknuti završetak novih klupskih prostorija ( svlačionice i uredi ) na stadionu Hrvatskih branitelja kao i natkrivanje istočnih tribina, zatim izgradnja zone športa i rekreacije ( nogometni teren, tereni za mali nogomet, košarku, odbojku , rukomet,  trim staza ) objekt svlačionice. Općina sada izvodi pripremne radove koji uključuju regulaciju korita rijeke Lepenice kao i zemljane radove, a do konca ove godine trebamo u potpunosti otkupiti zemljište kao i uraditi projektnu dokumentaciju. Ovaj projekt želimo pokušati uraditi preko javno privatnog partnerstva i prijavljen je vladi ŽSB u sklopu projekta javno privatnog partnerstva nadam se da ćemo uspjeti naći privatnog partnera za realizaciju ovog projekta ako  ne uspijemo, idemo sami s tim što će realizacija duže trajati i ići u fazama kako budemo osiguravali sredstva.

Kulturu odnosno sve projekte iz oblasti kulture također podržavamo, a proteklog ljeta Kiseljak je bio malo kulturno središte Županije, nadam se da ovom izjavom neću nikoga povrijediti što se kulturnih događanja tiče, imamo još dosta projekata iz oblasti kulture do konca godine.

U svom ovom nabrajanju projekata ne smijemo zaboraviti projekte iz oblasti  vodoopskrbe kao i odvodnje i zaštite okoliša,  intenzivno radimo na rekonstrukciji dotrajale vodovodne mreže kao i izgradnje nove u naseljima koja nemaju javni vodovod,  jedan od prioriteta je rekonstrukcija i izgradnja  kanalizacijske mreže kao i rad na opremanju i pripremi našeg komunalnog poduzeća na izgradnji reciklažnog dvorišta, a što opet zahtjeva osiguranje infrastrukture dovoljan broj kanti,  vozila i ništa manje bitno je stalan rad na osvješćivanju svih nas o potrebi očuvanja okoliša.

FOTO: Nogometni stadion – Kiseljak

Poznato je kako ste jedno vrijeme vodili aktivnosti oko prijenosa nadležnosti na općinu Kiseljak kada je u pitanju obrazovanje. Što se događa s tom aktivnošću, pogotovo ako znamo kako je HDZ još u vrijeme kratke Vlade „Platforme“ u Županiji Središnja Bosna upravo inzistirao na prijenosu nadležnosti na općine?

Točno. Krenuli smo u postupak preuzimanja nadležnosti iz oblasti obrazovanja sukladno ustavu i zakonu o načelima lokalne samouprave, stali smo s tim ali nismo odustali. Ne samo da je zakonito već i prirodno da predškolsko i osnovno obrazovanje prijeđe na lokalnu zajednicu odnosno Općinu, ne samo Kiseljak već sve općine. Uloga ministarstva je izrada zakona o obrazovanju, kurikuluma, nadzora kao i financiranja rada škola i mislim da u ovom smjeru treba ići u rješavanju problema u obrazovanju uvažavajući i činjenicu da se neki neće složiti s ovim promišljanjem jer bi time preuzeli i dobar dio problema u obrazovanju, mi u Kiseljaku smo duboko u problematici obrazovanja i koliko je u našoj moći nastojimo pomoći. Problematika obrazovanja je toliko složena da nema brzih i jednostavnih rješenja .

U zadnjih nekoliko mjeseci došlo je do razvoja hrvatske političke scene u Županiji Središnja Bosna. Osnovano je nekoliko općinskih odbora HRS-a, u Busovači je došlo do velikog prelaska iz HDZ-a u HDZ1990, u Travniku i Jajcu hrvatska opozicija je napravila odmak od lokalne politike koju vodi HDZ, dok u Vitezu ne bi vjerojatno imali načelnika i većinu bez jasnog lokalnog sporazuma hrvatskih stranaka. U Kiseljaku je dosta mirno po tom pitanju. Kako komentirate ove pojave?

Polazeći od značenja riječi politika koja je izvedena od grčke riječi polis (država) ili u slobodnome izričaju upravljanje državnom, budući da je HDZ politička stranka i u poziciji je da sudjeluje u upravljanju državom pa i onom lokalnom ( općinom ), a u svakoj obitelji pa i onoj političkoj dolazi do problema, iz mog političkog iskustava politika je umijeće mogućeg i kroz cijelo moje političko djelovanje nikada nisam bio isključiv ne samo u politici već i u životu općenito,  morate se naoružati prije svega strpljenjem biti istrajni ne nametati, uvažavati i drugačije mišljenje tražiti i praviti kompromise. Morate biti spremni  primiti kritiku ali isto tako biti svjesni da niste nepogrešivi i priznati grešku. U životu kao i u politici sam znao pogriješiti pri donošenju odluka, procjeni, priznati to i ispričati se svima kojih se to tiče.

Žao mi je što se kao politički narod dijelimo zbog osobnih isključivosti i netrpeljivosti pogotovu u vremenu u kojemu se kao narod borimo za jednakopravnost. Ne bih komentirao događanja u drugim općinama i općinskim organizacijama jer kao što kaže Tolstoj “sve sretne obitelji su sretne na isti način, a sve nesretne obitelji nesretne svaka na svoj način” tako vam je i u političkim obiteljima. Neumjesno bi bilo uspoređivati općine jer nismo svi u istoj političkoj poziciji, kada je u pitanju Kiseljak mi se kao općinska organizacija uvažavamo i poštujemo unutar, ali isto tako se odnosimo i prema drugim političkim akterima. U politici se ne moramo slagati ali to ne smije biti prepreka da izvan politike razgovaramo pa i družimo se.

Izgleda da politika nije za svakoga , a svega ima u politici.

Nedavno je u Neumu održana izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH), a za predsjednika Predsjedništva Saveza ste upravo Vi izabrani. Što planirate učiniti s pozicije predsjednika ovog važnog i utjecajnog saveza?

Savez općina i gradova FBiH kao udruga je bitna i bitno je sudjelovati u radu iste posebno ako znamo da je BiH prihvatila Europsku povelju o lokalnoj samoupravi. Kako je 2006. godine u FBiH donesen zakon o načelima lokalne samouprave kojim su svi zakoni u FBiH trebali biti usklađeni s ovim zakonom u roku od 6 mjeseci, a prošlo je 15 godina nakon donošenja zakona, a da to nije učinjeno osim u slučajevima kada općine pred Ustavnim sudom traže zaštitu na lokalnu samoupravu, svjesni činjenice da su bili donošeni zakoni koji se tiču funkcioniranja Općina, a da iste nisu pitane za mišljenje, pa je tu i zakon o pripadnosti javnih prihoda koji diskriminira općine i stanovnike istih jer po tom zakonu neusporedivo je vrjedniji stanovnik neke od sarajevskih Općina već Kiseljaka. Moglo bi se nabrajati veliki broj zakona koje treba mijenjati i uskladiti sa Zakonom o načelima lokalne samouprave i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi pa i sa samim Ustavom.

Raditi na uvažavanju Općina i Gradova pojačati suradnju s višim razinama vlasti posebno kod izmjena zakona kao i donošenja novih koji se tiču i lokalnih samouprava, jer u konačnici život se i odvija u lokalnim zajednicama, a ne u vladama i parlamentima i svi svoje životne potrebe rješavamo u lokalnoj zajednici, poći ćemo od mjesta prebivališta odnosno adrese stanovanja  i da ne nabrajam dalje.

Praktično smo ušli u predizbornu kampanju i za manje od godinu dana ukoliko ne bude odgode očekuju nas opći izbori. Primjetno je kako mnogi danas ulaze u politiku radi nekih svojih osobnih interesa dok društvo i zajednica ne vidi nikakav rezultat njihovim bavljenjem politikom. Kako ste Vi u većini medija prepoznati kao osoba koja iz mandata u mandat pobjeđuje, ali i unaprjeđuje općinu Kiseljak kako komentirate današnji sve prisutniji populizam u medijima bez stvarnog pozitivnog utjecaja na sam život stanovnika i birača?

Temelj demokracije je pravo svake osobe da bira i da bude biran, a u konačnici birači su ti koji odlučuju kome će dati povjerenje da ih zastupaju

Svi oni koji na izborima žele ući u politiku moraju biti svjesni načela javnog interesa i da ulaskom u politiku moraju raditi u tom smjeru. Ne želeći nikome osporavati pravo sudjelovanja u izborima i političkom životu zajednice čini mi se da je danas sve više onih kojima politička scena služi za samopromociju kroz naslikavanja puno priče a vrlo malo ili nikakvih rezultata. U politici nema i ne može biti soliranja solo igrači traju kao ljetni glazbeni hitovi jednu sezonu, politika je timski rad a u svakom timu morate imati lidera temeljni problem je što danas u političkom timu ili timovima imate više onih koji se kroz populizam žele nametnuti kao lideri , a neki se na takav način žele za buduće izbore što bolje pozicionirati na izbornoj listi. Zatim, u politici je danas puno onih koji nikada nisu radili u realnom sektoru i nemaju osjećaj kako je zaraditi plaću radeći svaki dan osam sati imati radno vrijeme i napraviti nešto od čega svi imaju korist . Kada ste u politici i politički djelujete morate biti u kontaktu sa biračima također morate biti realni u obećanjima, obećati samo ono što možete i realizirati jer ne smije se dopustiti da birače razočarate lažnim obećanjima.
Mediji su danas glavni kanal komuniciranja posebno društvene mreže, ali je isto tako bitan i direktni kontakt. Mi u Kiseljaku koristimo sve načine komunikacije sa građanima posebno je u kontaktu bitna živa riječ . I na kraju iza svakog rada mora biti rezultata, tako je i u političkom životu.

 

Izvor: Centralana.ba

Josip Križanović

 

Delegacija Kiseljaka na proslavi Dana grada Zaprešić

Delegacija Kiseljaka na proslavi Dana grada Zaprešić

16. listopada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Zaprešić, u povodu Dana grada. Uz brojne goste, proslavu su i ove godine uveličali predstavnici gradova prijatelja; Kiseljaka i Kaštela.


Kiseljačku delegaciju predvodili su načelnik općine Mladen Mišurić-Ramljak, predsjedatelj Sabora ŽSB Josip Kvasina, predsjednik Odbora za međugradsku suradnju Ivica Kubat, zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća dr. Nino Baban, tajnik Općine Kiseljak Dragomir Lučić i tajnik Općinskog vijeća Dejan Štekić. Prije svečane sjednice, delegacija se pridružila polaganju vijenaca na grobnicu obitelji Jelačić.

Rezime projekata na području Zaprešića

Svečana sjednica bila je prilika za rezime realiziranih i započetih projekata na području grada Zaprešić u protekloj godini, kao i za prezentaciju onoga što slijedi. A zbog brojnih infrastrukturnih projekata Zaprešić je u proteklom razdoblju podsjećao na veliko gradilište.

Gradonačelnik Željko Turk i predsjedatelj Gradskog vijeća Zaprešić Matija Teur su dodjelili javna priznanja Zahvalnice, Medalje, Plakete i Povelje zaslužnim pojedincima, a godišnje nagrade grada dodjeljene su Danijelu Pek, utemeljitelju Televizije zapad i Vatrogasnoj zajednici grada Zaprešić.


Načelnik općine Kiseljak je u svom obraćanju čestitao Dan grada Zaprešić, te kako je već postala tradicija između gradova prijatelja, donirao Športsko društvo specijalnih športova “Luč”, koju je preuzeo predsjednik Franjo Horvat.


Kiseljak.info

Krumpir lani koštao 0,60 KM, a sada 2 KM, vreća kupusa s 4 skočila na 16 KM

Krumpir lani koštao 0,60 KM, a sada 2 KM, vreća kupusa s 4 skočila na 16 KM

Podaci dokazuju da su poskupljenja nastavljena, tako su cijene u kolovozu u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,3 posto, dok je proračun građana ostao isti ili je manji

Prije godinu dana u BiH su značajno poskupjele sve životne namirnice, neke i za više od 50 posto, dok su primanja umirovljeničke i radničke populacije tek neznatno povećana. Budući da mnogi građani svojim plaćama i mirovinama već odavno ne mogu pokriti troškove života, dodatnu glavobolju zadaju im najave novih poskupljenja koja će, po svemu sudeći, obilježiti i mjesece koji nam predstoje, piše Večernji list BiH.

Cijene hrane i drugih osnovnih namirnica značajno su porasle u posljednjih pola godine, a što značajno ugrožava preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, koji su i prije pandemije i najnovijih poskupljenja jedva preživljavali od prvog do prvog. Statistički podaci jasno pokazuju kako je u BiH zabilježen kontinuiran rast cijena prehrambenih artikala između 12 i 15 posto.

Cijene lete u nebo

Podaci dokazuju da su poskupljenja nastavljena, tako su cijene u kolovozu u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,3 posto, dok je proračun građana ostao isti ili je manji. U proteklom razdoblju najviše je porasla cijena jestivih ulja, i to za 36,6 posto u odnosu na prošlu godinu. Nažalost, prema nekim najavama, cijene ulja mogle bi nastaviti rasti. Osim ulja, značajno je poskupjelo i pileće meso, i to za 24,7 posto. U manjoj ili većoj mjeri porasle su i cijene ostalih životnih namirnica.

Suša i ekstremno visoke temperature ovog ljeta umanjile su rod povrća i voća, što se odrazilo i na cijene, koje su čak utrostručene. Kartonska kutija kupusa od 20 kg u Semberiji, koja je prepoznatljiva po ovom povrću, košta rekordnih 25 KM. U ostalim dijelovima BiH kupus je još i skuplji. Kako potvrđuju povrtlari, vrećica kupusa od desetak kilograma košta od 12 do 16 KM, a prošle godine mogla se kupiti za četiri KM.

U ovo doba lani kilogram krumpira koštao je 0,70 KM, dok se trenutačno njegova cijena kreće od 1,50 do 2 KM, a cijena glamočkog krumpira ide i do 2,50 KM. I službena statistika pokazuje drastično poskupljenje povrća. Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, kilogram kupusa u kolovozu 2020. u prosjeku je koštao 0,48, a u istom mjesecu ove godine čak 1,38 KM. Drastično je poskupjela i paprika. Kućanice su ove jeseni u dvojbi – praviti zimnicu ili ne. Po svemu sudeći, zimnicu u većim količinama pravit će samo one koje imaju svoje povrće. Ostale će police u ostavama napuniti skromnije, i to gotovim proizvodima.

– Kupusa sam kupovala po desetak vreća, sada vjerojatno neću. Nisam ni kuhala puno rajčice jer je bila preskupa. Nešto ću ipak spremiti, morat ću jer sam samo tada sigurna da moja obitelj jede zdravu i kvalitetnu hranu – kaže jedna kućanica. – Tržnica je postala preskupa. Svaki dan me nanovo šokiraju cijene. Zamislite, jutros je kilogram poriluka bio 4 KM. Više ne znam što bih kupila, sve je postalo preskupo, posebno za nas umirovljenike – kazala nam je umirovljenica iz Mostara.

U Udruzi povrtlara RS-a objašnjavaju da su ove godine najskuplje kulture koje povrtlari prošle godine, zbog daleko veće ponude od potražnje, nisu uspjeli prodati.

– To su krumpir i kupus, kojih smo ove godine zasadili manje, pa je trenutačno ponuda manja od potražnje. Proizvođači ovih kultura prošle su godine poslovali negativno – objašnjava za Srpskainfo predsjednik ove udruge Brane Mastalo. Dodaje kako su procjene da će zbog smanjenja proizvodnje i suše domaćeg krumpira na tržištu biti samo do kraja ove godine. Desetkovan rod kruške, jabuke i šljive doveo je, po ocjeni proizvođača i kupaca, do rekordnih cijena voća u posljednjih desetak godina.

Kažu, loša godina, ali i sustavna nebriga za proizvodnju hrane rezultirale su naglim skokom cijena na tržnicama i u trgovinama. BiH proizvodi sve manje hrane, poljoprivreda je svakim danom sve bliže gašenju, a kada do toga dođe, tek ćemo onda biti svjesni što smo imali. Manja proizvodnja značit će i rast cijena.

Kako preživjeti

– Sve povrće je poskupjelo, i to u značajnom iznosu. Vreća krumpira lani je bila tri, dok kilogram sada košta dvije KM, a identična situacija je s kupusom. Rajčica je jesenas bila 50 feninga, sad kilogram ide i iznad dvije KM – kazao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS-a.

Maloprodajne cijene voća u BiH ovog ljeta su dosegle rekord, vjerojatno i najveći u posljednjih deset godina. Cijene u Bosni i Hercegovini divljaju, a ekonomisti upozoravaju kako je to tek početak. Mlinari poručuju kako do kraja godine treba očekivati da će, zbog poskupljenja pšenice, brašno poskupjeti do 30 posto.

Rekordan iznos sindikalne potrošačke košarice nije ponukao vlasti na povlačenje poteza kojima bi građanima barem malo olakšali život. A život je sve teži. Kada izmire sve obveze, brojni stanovnici ove zemlje primorani su preživjeti sa svega tri marke dnevno.

Poskupljenja će biti još. Ide zima, troškovi života samo će rasti jer se mora osigurati i neki vid ogrjeva. Bilo da se odluče za drva, pelet ili struju, sve će biti skuplje nego prošle godine.

Mladić iz Dugopolja brutalno pretučen u Vitezu, sada je u induciranoj komi u splitskoj bolnici. “Pisalo je da je žrtva pokušaja ubojstva…”

Mladić iz Dugopolja brutalno pretučen u Vitezu, sada je u induciranoj komi u splitskoj bolnici. “Pisalo je da je žrtva pokušaja ubojstva…”

Pretučeni mladić je u međuvremenu bio primljen u ambulantu u Vitezu u besvjesnom stanju i tamo je, zbog neadekvatne pružene pomoći doživio moždani udar. Pretučeni mladić je u međuvremenu bio primljen u ambulantu u Vitezu u besvjesnom stanju i tamo je, zbog neadekvatne pružene pomoći doživio moždani udar.

Već nekoliko dana liječnici splitske bolnice bore se za život 27-godišnjeg Vicka Dodoje, momka iz Dugopolja koji je teško i brutalno pretučen proteklog vikenda u Vitezu u susjednoj BiH.
Dodoja koji uspješno vodi uglednu i poznatu obiteljsku konobu “Dodoja” u Dugoplju tog je vikenda s još dvadesetak mladića otišao u susjednu državu na bikijadu. Kako je za Slobodnu Dalmaciju ispričala njegova majka Jela Dodoja, bio je s društvom nakon bikijade u jednom tamošnjem diskoklubu na zabavi.
Malo se i popilo, a neki momci iz njegova društva (među kojima su bila braća poznata po organizacijama bikijada u okolici Splita – op.a.) navodno su se, po verziji događaja koju je ona čula, nabacivali lokalnim djevojkama i čak im nudili novac za seksualne usluge. One su, pak, tražile više novca, no samo da bi dobile na vremenu, a u međuvremenu su o svemu obavijestile svoje lokalne momke.
– Moj Vice nije to radio, a kad su došli u hotel, ušao je u svoju sobu da se istušira. To je bilo oko pet sati ujutro u nedjelju i odjednom je čuo da netko razbija vrata na susjednoj sobi gdje su bili ti njegovi prijatelji s tim curama. Izašao je, a na njega su nasrnula dvojica momaka i počeli ga bez ikakvog povoda tući. Mlatili su ga na podu, čak su mu prijetili i pištoljem koliko sam čula.

Prestali su ga mlatiti tek kad su cure izašle iz sobe i rekle da on nije ništa kriv i da nije taj koji im je nudio novac. Ostao je bez svijesti ležati na podu, nitko mu nije pružio pomoć – kaže utučena majka, dodajući kako je obitelj o cijelom događaju obaviještena tek oko osam sati u nedjelju navečer.

Pretučeni mladić je u međuvremenu bio primljen u ambulantu u Vitezu u besvjesnom stanju i tamo je, zbog neadekvatne pružene pomoći doživio moždani udar.
– Šta da vam kažem, tamo je totalno bezakonje, navodno su ova dva momka koji su ga pretukli bili uhićeni pa su pušteni jer su rekli da će sami doći u policiju. Mene najviše boli to što mu nisu pomogli, što nisu obavijestili obitelj, prošlo je toliko vremena dok smo mi saznali i uspjeli ga nekako prebaciti u splitsku bolnicu.

Kad smo ga doveli u Split nije uopće mogao micati ni nogama ni rukama, mislili su da je u pitanju leđna moždina. U ponedjeljak je bio na operaciji, ima edem mozga, a sad je u induciranoj komi, htjeli su ga buditi, ali su doktori kazali da nije još vrijeme – ispričala je majka pretučenog mladića.

U Srednjobosanskom kantonu – šute

Isto tako, Splitom se proširila priča da je Vicko opljačkan i da su mu uzeli nekoliko tisuća eura, no njegova majka kaže da to nije istina i da mu ništa nije ukradeno, nikakav novac niti stvari. Kaže kako je na njegovu bolničkom kartonu, kad je dovezen, pisalo da je žrtva pokušaja ubojstva.

Slobodna je od Hasana Hodžića, glasnogovornika MUP-a Srednjobosanskog kantona pokušala doznati što se dogodilo i koja je službena verzija događaja, no on nije želio ništa govoriti.

Izvor: dalmacijanews.hr
OBAVIJEST – Javna rasprava o Nacrtu zakona o poticaju malog gospodarstva Kantona Središnje Bosne/ Srednjobosnkog kantona

OBAVIJEST – Javna rasprava o Nacrtu zakona o poticaju malog gospodarstva Kantona Središnje Bosne/ Srednjobosnkog kantona

 Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštiti okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak obavještava i ujedno poziva sve zainteresirane subjekte sa područja općine Kiseljak na Javnu raspravu o Nacrtu zakona o poticanju malog gospodarstva Kantona Središnje Bosne /Srednjobosnkog kantona.

 Javnu raspravu u lokalnoj zajednici Kiseljak provest će predstavnici Ministarstva gospodarstva KSB/SBK 19. 10. 2021. godine u 10:00h, u prostorijama VIJEĆNICE OPĆINE KISELJAK.

  Na javnoj raspravi sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Nacrta zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva KSB/SBK.

 Tekst prihvaćenog Nacrta Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva  Kantona Središnje Bosne/Srednjobosanskog kantona, može se preuzeti na službenoj web – stranici Vlade SBK/KSB (www.sbk-ksb.gov.ba).

“Svi građani svijeta mogu spasiti život”

“Svi građani svijeta mogu spasiti život”

Svjetski je dan reanimacije. Pod sloganom “Svi građani svijeta mogu spasiti život”, u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Kantona Saajevo, i djelatnici Doma zdravlja Kiseljak, pokaznom su vježbom obilježili ovaj dan.

Nekoliko ekipa je tako na Trgu kneza Radoje održalo pokaznu vježbu učenicima srednjih i osnovnih škola ali i svim zainteresiranim prolaznicima, omogućivši im tako, da jednog dana i sami budu u prilicu nekome zaista pomoći a možda i spasiti život.


“Nažalost, općina Kiseljak odnosno naš Dom zdravlja, nema ustanovljenu službu hitne medicinske pomoći no cilj nam je u narednim godinama u novoj zgradi koja je u izgradnji, uspostaviti i taj, iznimno važan  dio zdravstvene zaštite. Već smo predvidjeli ogroman prostor u sklopu zgrade koji će biti namijenjen upravo za potrebe hitne pomoći a naši djelatnici redovito pohađaju edukacije baš na ovom polju. Cilj je da ne budemo nijemi pomagači transporta pacijenata nego aktivni sudionici u spašavanju njihovih života” kazao je ovom prilikom dr. Nino Baban ravnatelj Doma zdravlja Kiseljak te dodao kako su i akcije poput današnje dio aktivne edukacije građana koja traje već tri godine.

Kampanju je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija, Europski parlament, Međunarodni reanimacijski komitet i Europsko reanimacijsko vijeće, a cilj joj je podići svijest kod građana o važnosti ranog započinjanja reanimacije i pomoći u svrhu spašavanja života.

Naime, 80 posto srčanih zastoja dogodi se izvan medicinske ustanove, a da se BiH nalazi na dnu ljestvice kada se govori o znanju građana o tome kako započeti reanimaciju.

Izvor: www.opcina-kiseljak.org

Obustavljen tender: Nitko neće da obija brave za Grad Beograd

Obustavljen tender: Nitko neće da obija brave za Grad Beograd

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove Beograda obustavio je tender u kojem je tražio tehničku potporu prilikom iseljenja bespravno useljenih osoba iz stanova u vlasništvu Grada. Postupak javne nabave je obustavljen jer nije dostavljena nijedna ponuda, piše Nova ekonomija.

Procenjena vrednost javne nabave iznosila je 2,99 milijuna dinara.

Usluge tehničke potpore koje je Grad tražio obuhvaćale su: usluge bravara, usluge iseljenja, izlazak na teren (bez iseljenja) i usluge raseljavanja, navodi Nova ekonomija.

Izlazak na teren, bez usluge iseljenja, podrazumeva se u slučaju otkazivanja ili odlaganja iseljenja, kada radnici izvršioca izlaze na teren, ali se iz razloga koji nisu na strani izvršitelja ne izvrši iseljenje, objašnjeno je u dokumentaciji.

Izabrani ponuđač trebalo je, između ostalog, pružiti uslugu obijanja brave, zamene brave, iznošenja nameštaja i stvari i odvoženja u skladište.

Kolektivnim ugovorom trgovcima u FBiH minimalna satnica uvećana 25 posto

Kolektivnim ugovorom trgovcima u FBiH minimalna satnica uvećana 25 posto

Predstavnici Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruge poslodavaca FBiH potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH.

Ugovorom je zagarantirana minimalna satnica od 2,90 KM, što je 25 posto više od prethodne, dok se za rad državnim praznicima dnevnica uvećava 100 posto.

Također, ugovoreno je da se ostale naknade radnicima, poput toplog obroka, isplaćuju na račun kako bi bilo zagarantiralo da radnici dobiju sve što im pripada.

Predsjednica ovog granskog sindikata Mersiha Beširović izjavila je da je zadovoljna potpisanim kolektivnim ugovorom i izrazila nadu da će i radnici biti zadovoljni onim što je dogovoreno.

Predsjednik pregovaračkog tima poslodavaca Edin Ibrahimović naveo je da je to treći kolektivni ugovor koji je potpisao, te da nikad nisu bolje surađivali sa sindikatom u nastojanjima da poboljšaju standard i uvjete rada radnika.

Poručio je da vlast treba osigurati primjenu kolektivnog ugovora u svim trgovačkim kompanijama, bez obzira da li su članice Udruge poslodavaca.

 

Izvor: Klix.ba

UČENICI OŠ “LEPENICA” OBILJEŽILI “DANE KRUHA- DANE ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE”

UČENICI OŠ “LEPENICA” OBILJEŽILI “DANE KRUHA- DANE ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE”

Danas su učenici Osnovne škole Lepenica obilježili tradicionalnu manifestaciju “Dani kruha- Dani zahvalnosti za plodove zemlje”.

Učenici su u prostorijama škole izložili raznorazne proizvode od tijesta koje su uradili uz pomoć svojih roditelja te su se posjetili starih običaja i zanata vezanih za proizvodnju kruha i ostalih svakodnevnih namirnica koje priroda nudi.

Hvala roditeljima, učenicima i školskim djelatnicima na očuvanju tradicionalnih vrijednosti našeg naroda.

Covid-potvrde će sasvim sigurno biti uvedene u određenim sektorima u FBiH

Covid-potvrde će sasvim sigurno biti uvedene u određenim sektorima u FBiH

”Možemo reći da je četvrti val dobro prošao, barem do sada, posebno ako u obzir uzmemo zemlje u regiji. Primjera radi, Hrvatska dnevno bilježi oko 2.000, a Srbija i do 6.000 zaraženih”, rekao je za portal Faktor Goran Čerkez, pomoćnik Federalnog ministra zdravstva.

Kaže kako je epidemiološka situacija u Federaciji BiH je stabilna, a u većini županija, da se bilježi pad broja novooboljelih od COVID-19, i na neki način smirivanje četvrtog vala pandemije.

”No, treba biti oprezan i vidjeti da li će ove promjene i hladno vrijeme utjecati na ponovnu reaktivaciju virusa jer će ljudi u narednim mjesecima više boraviti u zatvorenim prostorima. Ne smijemo se opuštati jer hladno vrijeme i bliski kontakti koji će se ostvariti u uredima, kafićima, tržnim centrima, mogu uzrokovati ponovni rast oboljelih”, ističe Čerkez.

Kaže kako je u BiH više od 40 posto ljudi oboljelo od COVID-19, a u Federaciji BiH cijepljeno oko 35 posto populacije, odnosno oko 40 posto ljudi iznad 60 godina života.

”To nisu zadovoljavajuće brojke, s obzirom na to da se 86 posto smrtnih slučajeva bilježi upravo kod ljudi iznad 60 godina života. Zbog toga je naš fokus cijepljenja upravo na osobama iznad 60 godina. Županija Sarajevo, kao najgušće naseljena i time najkompleksnije područje za kontrolu, u ovom trenutku ima više od 45 posto cijepljenih. Visoka je stopa i cijepljenih treće životne dobi za razliku od ostatka BiH. Siguran sam da ćemo uskoro, a počeli smo mjesec kasnije sa cijepljenjem od drugih, dostići prosjek imunizacije u regiji”, naglašava Čerkez.

Navodi da nije zadovoljan kako građani poštuju aktualne epidemiološke mjere, ali ni onima koji bi trebali kontrolirati njihovo provođenje.

Najveći problem

”Najveći problem tijekom cijele pandemije bio je nedostatak ljudskog kadra, kako u zdravstvu, na nivou primarnog sektora koji je jako bitan za vršenje kontinuiranog nadzora nad bolešću onih koji su u samoizolaciji, kako se ne bi dešavalo da kasno budu prepoznati kao kritični pacijenti, tako i u inspekcijama. Mi imao svega 50 epidemiologa, isto toliko i infektologa, a nedostaje nam i ostale zdravstvene struke, među kojima i srednjeg medicinskog kadra koji je jako iscrpljen”, rekao je i dodao da paralelno s tim, na razini županija imamo vrlo loše ekipirane inspekcijske službe, a one su ključne za nadzor.

Nema ljudi, valova će biti

”Nemamo dovoljan broj ljudi jer ovakva pandemija na nekim mjestima zahtijeva angažman i deset puta veći broj osoba nego što ih ima. Nedostatak ljudi utječe na kvalitetu nadzora, a ako imate slab nadzor, imate slabo poštivanje mjera, što povećava broj zaraženih. To se automatski odražava na veći priliv ljudi u bolnice i veći broj smrtnih ishoda. Također, istakao bi i ulogu MUP-ova jer su samo u nekim županijama svoje zakonske okvire prilagodili trenutnoj situaciji u pandemiji. Naveo bi primjer Županije Sarajevo je na početku pandemije koji je to jako dobro uradio”, kaže Čerkez.

Na pitanje, kako vidi daljnji tijek pandemije, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, odgovara kako će i u predstojećim mjesecima sasvim sigurno biti valova, ali ne sa tako izraženim intenzitetom.

”Pouzdanu prognozu nitko ne može dati jer sve zavisi koliko će svatko od nas biti društveno odgovoran, a to podrazumijeva cijepljenje i poštivanje mjera. Ako budemo pametni, mislim da bismo već početkom 2022. godine mogli izaći iz ove krize. Ukoliko se ljudi ne budu cijepili i ukoliko ne budu poštivali mjere, pandemija je trajati – poručuje Čerkez.

Prosjek smrtnosti

Osvrnuo se i na broj smrti od posljedica COVID-19 jer je BiH po preminulima prva u Europi, a druga u svijetu.

”Jako je važno imati u vidu da FBiH ima malo veći broj u odnosu na entitet RS, a RS ima duplo manje stanovnika od većeg bh. entiteta, možda čak i više nego duplo. Prema tome, u velikoj mjeri prosjek smrtnosti u Federaciji BiH kvare brojke o broju preminulih u RS-u. Naravno, to nikako ne može biti opravdanje za situaciju o broju smrtnih ishoda od posljedica COVID-19 u FBiH. Nekoliko je razloga koji su doprinijeli da imamo takve brojke umrlih. Prije svega, jako je mali obuhvat imunizacije u trećoj dobi, potom kod nas se, za razliku od europskih država, jako dugo živi u zajedničkim domaćinstvima, pa mladi, koji lako obolijevaju, prenose virus na starije ukućane, među kojima je, mislim na one iznad 60 godina života, i najveća smrtnost. Također, ljudi kasno dolaze u bolnicu, kada je bolest već uzela maha. Puno je razloga i trebalo bi ih sve dobro analizirati s razine klinika i bolnica, a onda građanima dati odgovore”, ističe Čerkez.

Škole

Kaže kako je zadovoljan trenutnom epidemiološkom situacijama u osnovnim i srednjim školama, ali da bi problem mogao izazvati početak akademske godine 18. listopada.

”Nemamo naglih skokova oboljele djece u školama. Priznanje treba odati ljudima na razini županija koji su to dosta dobro napravili. No, treba biti jako oprezan sa početkom studentske godine, jer tu je puno veći rizik nego u osnovnim i srednjim školama. To je generacija odraslih koji dolaze iz svih dijelova BiH, borave tokom tjedna u Sarajevu, a onda se za vikend vraćaju kućama. Oni dakle virus mogu unijeti u Sarajevo, a mogu ga i iznijeti. Njihovi kontakti kroz druženja, kavane, zajedničke boravke u studentskim domovima su visokorizični, kao što su njihovi kontakti i na fakultetima rizični ukoliko te obrazovne ustanove nisu adekvatno organizirale nastavu”, objašnjava Čerkez.

Covid-potvrde

Naglasio je kako se o uvođenju Covid-potvrda (cijepljen, prebolio, testiran) već neko vrijeme razmišlja te da će one sasvim sigurno biti uvedene u određenim sektorima.

”Još ćemo malo sačekati da se ljudi cijepe, a onda će se uvesti Covid-potvrde. To je neminovno, naročito u ključnim sektorima života koji su važni za funkcioniranje društva, kao što su zdravstvo, socijalni sektor, obrazovanje, policija, vatrogasci… To je europska praksa i ne treba je gledati kao restrikciju. Treba gledati što bismo time dobili, a dobili bismo to da bi se popunili sportski tereni, otvorili kina, kazališta, ugostiteljski objekti bez ograničenja… Osim toga, Covid-potvrda otvara put i nesmetanom putovanju ljudi širom svijeta”, rekao je za Faktor Čerkez.

Izvor

Dodik o pozivu Izetbegovića za sastanak: On je simpatičan, u sebi nema ni energije ni krvi

Dodik o pozivu Izetbegovića za sastanak: On je simpatičan, u sebi nema ni energije ni krvi

Predsjednik SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, komentirao je poziv Bakira Izetbegovića, lidera SDA za zajednički sastanak Banja Luci.

– Je li to onaj od prekjučer koji je rekao da nikad neće sjesti? Kojem da vjerujem, nemam poima, je li onom od neki dan – rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Istaknuo je da se Izetbegović stalno povlači pozivajući ga da mu pomognu.

– On je simpatičan i pomalo uvijek se povuče. U sebi nema neku energiju i nema ni krvi. Stalno se brani po sistemu „Vi mene ne razumijete, ja sam u teškoj situaciji, vi, samo malo kada bi htjeli“… To je njihova stara priča o podvalama razne vrste – rekao je Dodik.

Schmidt: Dayton predviđa da budem u pozadini, a bh. institucije da odlučuju

Schmidt: Dayton predviđa da budem u pozadini, a bh. institucije da odlučuju

Upitan hoće li koristiti svoje bonske ovlasti kada su u pitanju sankcije prema određenim dužnosnicima, Schmidt je naglasio kako je najbolje da takve ovlasti ostanu u ladici i da se ne koriste, ali da su u ladici

Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini tvrdi da on u BiH treba više biti u pozadini, a da bh. institucije donose odluke.

Naime, nakon što je Dodik u proteklom razdoblju u nekoliko navrata ponavljao da želi neovisnost Republike Srpske te jučer potvrdio da će eventualne sankcije prema RS i njemu biti datum te njene samostalnosti. Schmidt je kazao za N1 kako prije svega želi poslati poruku da BiH i njena stabilnost nisu u opasnosti.

“Ukoliko postoje određene stavke u vezi kojih treba razgovarati i imati čak i različite stavove kao što je to uobičajeno u demokraciji onda ćemo to i učiniti. Ja sam zapravo u potrazi za time gdje leže problemi i moram biti otvoren, ono što sam vidio posljednjih dana, posebno danas, zaista se zapitam čemu to služi”, kazao je jučer Schmidt.

Dalje je istaknuo da međunarodna zajednica i većina u BiH ne žele odustati od države koja je nastala prije 26 godina iz jednog vrlo gorkog razdoblja.

“I da se ne odustaje od toga da se u oba entiteta stvore razumni i pravedeni uvjeti za život. Ukoliko se netko boji da će doći do osamostaljenja RS, taj entitet ima pravo postojati baš kao i Federacija BiH ne znam otkud te debate, dolaze li od javnosti ili političara. Institucije zapravo trebaju raditi svoj posao i ja se čudim ovim raspravama koje se vode za državnost. Ono što nas treba zanimati je zašto tako veliki broj mladih odlazi. Kada govorimo o tome tko treba djelovati to su odgovorni u zemlji i ne možete očekivati samo da ja djelujem. Istovremeno ne možete željeti biti neovisni, a ne donositi odluke. Tako da zaista pozivam na donošenje i poštivanje odluka institucija BiH”, dodao je.

Upitan hoće li koristiti svoje bonske ovlasti kada su u pitanju sankcije prema određenim dužnosnicima naglasio je kako je najbolje da takve ovlasti ostanu u ladici i da se ne koriste.

“Ali su u ladici. Kada je riječ o Dodikovim najavama, u tom slučaju najprije trebaju reagovati institucije BiH i donosioci odluka. I u ovom trenutku ne vidim nikakvu pravnu osnovu zašto i kako bi ove predodžbe i izjave koje se trenutno daju mogle postati stvarnost. Isto tako te odluke, ako govorimo o nekakvom prijenosu su odluke koje svi moraju donijeti zajednički, dakle, zajedničko rješenje”, naglasio je Schmidt.

Istaknuo je, ukoliko se želi novi Ustav, da to mora proći Parlament BiH poštujući postojeća pravila.

“To onda nije zadatak visokog predstavnika nego parlamentarnih tijela. Mislim da je stav i mene i Vijeća za provedbu mira da bonske ovlasti ostanu u ladici. Iz poštovanja prema građanima BiH želimo vidjeti da se ovdje donose vlastite odluke, a to je, između ostalog i priprema za pristupanje EU”, naveo je visoki predstavnik.

Dodik je rekao da EU neće donijeti sankcije, ali da je moguće da to učini Njemačka.

“Ne znam kako da to kažem na bh. jeziku, ali to je takva glupost. Spreman sam za raspravu,međutim, takvim fantazijama nema mjesta. Trebamo razgovarati o konkretnim temama i tu su svi povezani i ja ću na tome inzistirati u svom mandatu prema Daytonu koji predviđa da više budem u pozadini, a da građani sve više donose odluke samostalno i takve zvučne izjave možda dobro zvuče, ali nisu zamjena za politiku. Isto tako suverenitet i teritorijalni integritet zemlje nije upitan i on neće biti doveden u pitanje”, naglasio je Schmidt.

Izvor

Ovo je krvnik iz Norveške koji je ubio petero ljudi: Lani je dobio zabranu prilaska roditeljima

Ovo je krvnik iz Norveške koji je ubio petero ljudi: Lani je dobio zabranu prilaska roditeljima

Ranije je osuđivan i zbog provale te posjedovanja marihuane

Espen Andersen Brathen ekstremist je koji je izveo napad lukom i strijelom u Norveškoj uslijed čega je ubio petero, a ranio još dvoje ljudi, javljaju norveški mediji. Kako javlja Aftenposten, policijska sigurnosna služba vjeruje da se radi o terorističkom činu. Krvavi napad Brathen je izveo nedaleko svoje kuće iz djetinjstva u Kongsbergu, a policiji je sve priznao. Brathen je danski državljanin, ali u norveškom gradu Kongsbergu živio je gotovo cijeli život. Policiji je bio otprije poznat, između ostalog, i zbog incidenta s vlastitim roditeljima u svibnju prošle godine kada im je prijetio u njihovom domu i odbijao izaći. Prije nego što je tada napustio dom roditelja ostavio je pištolj na kauču. Zbog toga je zaradio sudsku zabranu prilaska roditeljima. Ranije je osuđivan i zbog provale te posjedovanja marihuane. Podsjetimo, policija je ranije danas potvrdila da je napadač prešao na islam te da su kod njega identificirali znakove radikalizacije, a naknadno se doznalo da je to povezano sa zabrinjavajućom snimkom koju je objavio 2017. na društvenim mrežama.

– Ja sam glasnik. Dolazim s upozorenjem. Je li ovo zaista ono što želite? Za sve koji se žele iskupiti, došlo je vrijeme – poručio je u snimci u kojoj je svjedočio da je postao musliman. Susjedi napadača tvrde da je policija nekoliko puta upadala u njegovu kuću. Jedan susjed je rekao i da je više puta vidio da je Brathen u vrtu trenirao borilačke vještine s napadačkim oružjem.

 

Izvor

 

Muškarca iz BiH uhićen u Njemačkoj zbog ‘grijeha iz prošlosti’

Muškarca iz BiH uhićen u Njemačkoj zbog ‘grijeha iz prošlosti’

Civilna patrola policije Bad Wiessea provjerila je u srijedu oko 16 sati 36-godišnjeg muškarca iz BiH bez stalnog boravišta u Njemačkoj u sklopu kontrole prometa u Gmundu (Bavarska).

“Prošlost je sustigla čovjeka”, navodi se u policijskom izvješću.

Budući da je muškarac u rujnu 2020. bio pijan i vozio s lažnom vozačkom dozvolom, izrečena mu je novčana kazna u četveroznamenkastom iznosu. Pošto to nije platio, raspisan je uhidbeni nalog i potraga za njim po cijeloj Njemačkoj, piše Fenix-magazin.

Ipak, čovjek je izbjegao zatvor.

Tridesetšestogodišnjak je pušten nakon savjetovanja s nadležnim državnim odvjetništvom gdje je postigao dogovoru o obročnom plaćanju kazne.

Izvor

Dodik: Ne priznajemo majorizaciju ni Srba, ali ni Hrvata

Dodik: Ne priznajemo majorizaciju ni Srba, ali ni Hrvata

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, komentirajući današnji sastanak s veleposlanicima EU u BiH, da Srpska nije protiv teritorijalnog integriteta BiH.

“Nismo naivni da vjerujemo međunarodnom čimbeniku”, rekao je Dodik, nakon sastanka u Istočnom Sarajevu.

“Donijet ćemo odluku o ništavnosti i zakona koje su nametnuli svi visoki predstavnici, a njih je oko 140 zakona, a to su i SIPA, OSA, Tužiteljstvo i druge. Oko toga nema pregovora i razgovora”, naglasio je Dodik.

On je dodao da RS ima pravo na svoju ustavnu poziciju.

“Sve što je činila međunarodna zajednica bilo je protiv Srpske kao što su Britanci i ostali koji su se s njima igrali da naprave samo muslimansku državu. Ne priznajemo majorizaciju ni Srba, ali ni Hrvata”, naglasio je Dodik.

Kako kaže nema potrebe da Srbi, Hrvati i Bošnjaci ratuju.

“Nije to vrijedno ni kapi krvi. Mi hoćemo samostalnost Republike Srpske u okviru BiH i mi imamo pravo na to”, dodao je Dodik.

Naglasio da je neće biti rata.

Istaknuo je da su danas dužnosnici Srpske imali sastanak s veleposlanicima europskih zemalja.

“Bilo ih je 15, priopćili smo naše stavove. Oni koji nisu došli, su rekli da lokacija nije adekvatna, vjerojatno misle da smo trebali doći na Baščaršiju” rekao je Dodik.

Istanuo je da su se složili da nitko nije protiv teritorijalnog integriteta BiH, te dodao da ovo ne predstavlja secesiju, niti ocijepljenje, već upozorenje.

“Europska komisija neće donijeti odluku o sankcijama prema Srpskoj ili nekom pojedincu. Želimo razgovore, ali nismo za to da nam netko prijeti. Imamo pravo na svoju ustavnu poziciju, i ne može nas nitko natjerati da prihvatimo nelegalnog visokog predstavnika, ma iz koje zemlje da dolazi”, rekao je Dodik.

Izvor

Najavljeno poskupljenje i plina u Federaciji BiH

Najavljeno poskupljenje i plina u Federaciji BiH

Nadalje, povećana je potražnja i za plinom, a nedostaje ga, što znači da će doći do povećanja cijena plina iza nove godine, navodi ministar Džindić.

Dok se vode pregovori, satovi za električnu energiju u dvadesetak poduzeća u FBiH mjere dvostruko skuplje kilovate. Od Vlade FBiH očekuju da preduhitri poslijedice.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić za N1 naglašava da za domaćinstva neće biti povećanja cijena električne energije te je objasnio tko će se suočiti s povećanom cijenom.

“Moramo pojasniti nekoliko stvari: imamo dvije kategorije potrošača, odnosno dvije kategorije opskrbe. Jedno je javna ili univerzalna usluga, to su domaćinstva i javna rasvjeta, to je niskonaponska mreža, tu imamo negdje oko 55 000 pravnih subjekata, tu spadaju i tržni centri i obrtničke radnje. Za tu kategoriju potrošača neće biti povećanja cijena”, pojasnio je ministar Džindić.

Druga kategorija je, kako je rekao, tržišna opskrba i tu će doći do određenog povećanja cijene električne energije.

“Kada razgovaramo o tom setu povećanja cijena, napravili smo jedan model kojeg ćemo u ponedjeljak ili utorak na zajedničkom sastanku u Elektroprivredi, zajedno sa svim akterima, predstaviti i pokušati dobiti suglasnost i od Udruženja poslodavaca i od Elektroprivrede, uz podršku Vlade FBiH i resornog ministarstva.”, naglasio je.

Džindić je pojasnio i o kakvom modelu je riječ.

“Kroz ovaj model želimo napraviti takav model po kojem ćemo izvršiti selekciju gdje za ovih 10 000 gospodarskih društava, gdje će doći do određenih pomjeranja cijene električne energije prema gore, da se postigne model da velika većina bude zadovoljna, a svi ne mogu biti zadovoljni. Od ovih 10 000 gospodarskih društava, njih 10 troši 80 posto energije. Drugi podatak kaže da 9 990 poduzeća zapošljava veliku većinu radnika u industriji u Federaciji BiH. Pravimo model koji bi bio podijeljen u tri kategorije: najranjivija kategorija, to su ovi najmanji a koji su na visokoj kilovoltnoj mreži – za njih će biti najminimalnije povećanje, a sljedeća grupa će biti otprilike ova od deset koji najviše troše, i ona između koja ostaje – njoj ćemo napraviti neki mix porasta, na koji će oni, siguran sam, pristati”, rekao je ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

U utorak će se raspraviti o tome hoće li ovaj model ići kao uredba.

“Što se tiče građana, vrlo jednostavno je tu da neće biti povećanja ni do nove godine, ni nakon nove godine”, istaknuo je Džindić.

Naveo je i da postoje zahtjevi rudnika za povećanjem cijene ugljena.

“Zanimljivo je to da u posljednjih desetak dana imamo zahtjeve od svih rudnika za povećanjem cijene ugljena. Dakle, došlo je do povećanja svih repromaterijala koje koriste rudnici u procesu proizvodnje, od deset do sto posto je došlo do povećanja cijena svih komponenata: nafta, ulja, maziva, gume, dinamit, rezervni dijelovi”, rekao je Džindić.

Nadalje, povećana je potražnja i za plinom, a nedostaje ga, što znači da će doći do povećanja cijena plina iza nove godine, navodi ministar.

“Pokušat ćemo da se minimalno iza nove godine poveća cijena”, naveo je Džindić.

 

Povećava se broj cijepljenih koji teško oboljevaju od covida: Stručnjaci objasnili što se događa

Povećava se broj cijepljenih koji teško oboljevaju od covida: Stručnjaci objasnili što se događa

U slučajeve „probijanja imuniteta“ spadaju infekcije ljudi koji su potpuno cijepljeni, a ipak se zaraze i pokazuju simptome. Slučajevi zaraze bez simptoma ne spadaju u ovu kategoriju.

Je li „probijanje imuniteta” znak da je zakazalo cjepivo? Ne. Ali ni jedno cjepivo ne nudi stopostotnu zaštitu. Institut Robert Koch je izračunao da je u starosnoj dobi između 18 i 59 godina u posljednjih devet mjeseci efikasnost cjepiva iznosila 83 posto. Za starije od 60 godina ta efikasnost je 82 posto. Zaštita od težih oblika bolesti koji bi zahtijevali lječenje na odjeljenju intezivne njege je 95 odnosno 93 posto. Zaštita cijepljenjem zavisi i od vremena cijepljenja odnosno od toga koliko je vremena od druge doze prošlo. „Mi još nemamo osobe koje su cijepljene prije više od jedne godine. Zato ne možemo reći koliko traje zaštita”, kaže Christina Falk, predsjednica Njemačkog društva za imunologiju (DGfI). Ali dodaje da je već poznato da se broj antitijela donekle smanjuje nakon šest do devet mjeseci. „To me ne bi brinulo da nema delta soja, koji je znatno zarazniji od prethodnih sojeva”, rekla je ona. „Kada obrana nastala cijepljenjem više nije dovoljno djelotvorna, onda virus może probiti tu obrambenu liniju, ući u stanicu i izazvati infekciju”, kaže ona. „To je onda ‚probijanje imuniteta‘.“ Ipak, ostaje zaštita od težih oblika bolesti. Institut Robert Koch navodi da je samo 0,56 posto pacijenata od 67.661 identificiranih „probijanja imuniteta” stiglo na odjeljenje intezivne njege. Smrtnost kod tih pacijenata iznosi 1,06 posto. Institut Robert Koch navodi da je od 722 osobe koje su oboljele uprkos cijepljenju i umrle njih 75 posto bilo starije od 80 godina. To znači i da je četvrtina cijepljenih umrlih – mlađa od 80 godina, piše DW.

Je li porastao broj „probijanja imuniteta“?

Da. Prema službenim podacima Instituta Robert Koch, u tjednu od 27. rujna do 3. listopada registrirano je 8224 novih slučajeva „probijanja imuniteta” u starosnoj dobi između 18 i 59 godina. U odnosu na ukupno razdoblje od početka cijepljenja to je porast od 7,2 posto. A ako se u obzir uzmu samo poslednja četiri tjedna, taj porast je znatno veći – 28,4 posto. Broj pacijenata s težom kliničkom slikom je porastao za 7,7 odsto u poslednja četiri tjedna.

I u grupi pacijenata starijih od 60 godina porast je također evidentan. Slučajevi „probijanja imuniteta” su porasli za 10,1 posto od početka godine, ali taj postotak je veći u poslednja četiri tjedna i iznosi čak – 52,6 odsto. Za Institut Robert Koch je taj porast očekivan jer je više ljudi cijepljeno, a virus se još uvijek širi, pa je veća statistička vjerojatnost da cijepljene osobe dođu u kontakt s virusom.

Jesu li necijepljeni odgovorni za „probijanje imuniteta“

Ne. Ali ponašanje ljudi bitno utječe na tok pandemije i na opterećenje nacionalnih zdravstvenih sustava. Službene statistike kažu da na bolničko liječenje trenutno moraju skoro isključivo necijepljene osobe preko 60 godina starosti, a da je mali broj cijepljenih koji su u istoj situaciji također iż te starosne grupe. Ukoliko jesen donese rast broja zaraženih, to će biti uglavnom necijepljene osobe. Ali Christina Falk upozorava da se i cijepljene osobe mogu lakše zaraziti jer više virusa cirkulira u populaciji, piše DW.

Do koje mjere s vremenom opada zaštita?

Zaštita ostvarena cijepljenjem ne mijenja se na isti način kod svih ljudi. Postoji više uzroka opadanju imuniteta nakon cijepljenja.To zavisi od starosti, preležanih i aktualnih bolesti, intervala između primljenih doza i od samog cjepiva. Imunitet opada brže kod najstarijih osoba, pacijenata koji boluju od raka i pacijenata koji iza sebe imaju presađivanje organa. Zato je Stalna komisija za cijepljenje u Njemačkoj  (STIKO) preporučila 7. listopada osobama starijim od 70 godina da prime i treću dozu cjepiva. Osoblju u staračkim domovima, institucijama za njegu starih i nemoćnih osoba, kao i osoblju u bolnicama bit će također ponuđena treća doza.

Vremenski razmak između prve i druge doze je također faktor efikasnocti cjepiva. Christina Falk objašnjava da je „efekt pamćenja kod BioNTecha bolji nakon 42 dana nego nakon 21 dan”. Prema njoj je druga doza izuzetno značajna za obrazovanje imunološkog pamćenja. „Zaštita se bazira na toj memoriji”. Ona navodi i da je puno bolji vremenski razmak između dvije doze Pfizer/BioNTecha šest umjesto tri tjedna, a kod Astre bolje 12 umjesto 6 tjedana. Ona je stoga sada kritička naspram dozvole koju je dobilo cjepivo Johnson & Johnson, jer je samo tu predviđena samo jedna doza. „Ispitivanja na kojima se zasniva ta njihova dozvola napravljena su na osnovu prvobitnog virusa. Ali poslije njega su došli drugi sojevi. Zato ne mogu sva antitijela koja su se stvorila tim cjepivom tako dobro prepoznati deltu”

 

Izvor

Policajcima prijeti do pet godina zatvora za zlostavljanje u Mostaru

Policajcima prijeti do pet godina zatvora za zlostavljanje u Mostaru

Dvojica policajaca pred Općinskim sudom u Mostaru jučer su odbacila odgovornost za premlaćivanje mladića Slavena Blaževića ovoga proljeća u gradu na Neretvi, što je izazvalo napetosti i prosvjede. Na upit suca Damira Medića na optužbe koje im stavlja na teret županijsko, hercegovačko-neretvansko Tužiteljstvo, interventni policajci Armin Vrače i Jusuf Penava odgovorili su da se ne osjećaju odgovornima za premlaćivanje mladića u središtu Mostara. Tužiteljstvo HNŽ-a nakon provedene istrage ranije je podiglo, a Općinski sud u Mostaru potvrdio optužnicu protiv policijskih službenika Jusufa Penave (1996.) iz Čapljine i Armina Vrače (1992.) iz Mostara, piše Večernji list BiH.

Više ozljeda

Podignuta je zbog osnovane sumnje da su kao supočinitelji počinili kazneno djelo zlostavljanja u obavljanju službe iz čl. 182. Kaznenog zakona Federacije BiH te nanošenja lake tjelesne ozljede, također po članku Kaznenoga zakona Federacije BiH. Naime, optužnicom se Jusufa Penavu i Armina Vraču tereti da su dana 10. travnja ove godine oko 22.50 u ulici Franjevačka u Mostaru u vrijeme mjere ograničenog kretanja, odnosno zabrane kretanja od 21 do 5 sati, postupajući kao policijski službenici MUP-a HNŽ-a sustigli oštećenog Slavena Blaževića, a koji se kretao ispred osumnjičenih i koji stanuje na navedenoj adresi. Nakon toga su, iako im nije pružao nikakav otpor, primijenili silu. U više navrata zadavali su mu udarce nogama i rukama u predjelu glave i trupa, vukli ga za kosu te vrijeđali, psovali mu majku pa ga na taj način zastrašivali, da bi ga poslije uporabe sile priveli u Policijsku upravu u Mostaru. Tu su mu pak uručili prekršajni nalog, nakon čega je Blažević napustio policijsku postaju pa se uslijed bolova koje je osjećao uputio u Centar urgentne medicine Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede u vidu nagnječenja glave, nagnječenja leđa, nagnječenja prsnog koša, istegnuća vratnog mišića, akutne reakcije na stres. Iskaz Slavena Blaževića portalu Pogled odmah nakon premlaćivanja autentično potvrđuje navode i iz optužnice. 
- Ispričao sam se što sam prekršio policijski sat, ponudio da platim kaznu, no oni su počeli s udarcima. Nakon toga odveli su me u policijsku postaju. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata napominjao da se ne osjećam dobro. U policijskoj postaji su napisali prekršajni nalog na kojem je pisalo da sam prekršio pravilo kretanja. U prekršajnom nalogu nigdje nisu spomenute ozljede, samo piše da sam prekršio zabranu kretanja od 21 do 5 sati. Nakon što su napisali prekršajni nalog, pustili su me da idem kući pješice – kazao je Slaven za pogled.ba.
Nedugo nakon incidenta koji se dogodio 10. travnja u središtu Mostara, interventni policajci Armin Vrače i Jusuf Penava suspendirani su u MUP-u. 
Ovaj je slučaj u Mostaru podigao napetosti jer su policajci Bošnjaci, a žrtva je mladić čijega su zarobljenog oca Željka Blaževića ubili pripadnici bošnjačke Armije BiH u mjestu Trusini kod Konjica. Dan nakon policijskog nasilja organiziran je prosvjed ispred zgrade MUP-a HNŽ-a u Mostaru.

Drugi slučajevi

Cijeli incident teško bi ugledao svjetlo dana, odnosno dobio toliku pozornost, da sve nisu zabilježile nadzorne kamere sa zgrade u kojoj Blažević živi. Uz to, objavljeno je i više videozapisa koje su snimili stanari iz ove i drugih zgrada, koji su bili očevici ovoga policijskog nasilja. Nažalost, nije to jedini slučaj na koji je bilo prigovora osoba koje su se u vremenu policijskog sata zatekle izvan svojih kuća, no očito zbog toga što nisu bile na mjestu koje je pokriveno kamerama, nisu dobili ovakav epilog. Svejedno, nakon ovoga incidenta iz travnja nisu zabilježeni slični slučajevi.

Izvor

Još jedan Hrvat iz BiH krči put do vatrenih: Na trening putuje 120 km, a već vrijedi 800.000 eura

Još jedan Hrvat iz BiH krči put do vatrenih: Na trening putuje 120 km, a već vrijedi 800.000 eura

– Već s 13 godina bio je jako zreo. Tada je dao intervju u kojemu je pred kamerama zvučao staloženo, smireno, poput pravog profesionalca. Naš cilj? Naravno nastup za A reprezentaciju – istaknuo je Zoran Vidović

U sjeni novoga hrvatskog A reprezentativca Josipa Stanišića (21) u Bayernu se razvija još jedan veliki talent hrvatskog nogometa, tek 17-godišnji Gabriel Vidović. Također dijete naše dijaspore, oca Zorana iz Žepča i majke Marijane iz Kiseljaka, također povremeni član prve momčadi Bayerna, premda u njoj još nema zabilježen nijedan nastup u natjecateljskim utakmicama. Zoran Vidović u Njemačkoj živi od 1995. godine, Gabriel je rođen 1. prosinca 2003. godine, ima i 12-godišnjega brata Doriana, a figurira kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača Bayerna.

Naime, Gabriel Vidović već je protekloga ljeta kod trenera Juliana Nagelsmanna debitirao za prvu momčad Bavaraca nastupivši u vrlo jakim prijateljskim utakmicama s Ajaxom, Borussijom Mönchengladbach i Napolijem.

Zbog treninga 120 km dnevno

Gabriel, inače, nije rođen u Münchenu, nego u Augsburgu, gdje još uvijek živi s obitelji. Trenira i igra u Münchenu, a živi u Augsburgu.

– Četiri puta tjedno Bayernov vozač dolazi po Gabriela u Augsburg i vozi ga na trening u München, kao i na utakmicu. To je 120 kilometara vožnje u oba smjera, i to traje već pet godina, otkako je Gabriel iz Augsburga prešao u Bayern – priča nam Gabrielov otac Zoran.

Zanimljivost je kako su Augsburgovi klinci U-13 svojedobno bili nanizali tri pobjede zaredom nad Bavarcima, pa je Bayern odjednom preoteo velikom suparniku nekolicinu igrača, među njima i Gabriela, te trenera. Inače, u Augsburgu igra još jedan dragulj hrvatskog nogometa, Gabrielov vršnjak Franjo Ivanović, naš reprezentativac do 18 godina. Franjo je također imao tjedan iz snova, jer je u utakmici s Bugarskom (3:0) u Zagrebu postigao dva pogotka za Šimunićevu selekciju.

No, vratimo se junaku ove priče, Gabrielu Vidoviću, mladiću visokom 180 cm, procijenjenoga na 800.000 eura na Transfermarktu.

– Gabriel je ofenzivni vezist, polušpica, tzv. cener. U mlađoj dobi, s 15 godina, bio je na nekoliko akcija njemačke reprezentacije, a 2017. godine, kao 13-godišnjak, nastupio je u Vukovaru za selekciju Hrvata iz Njemačke, na već tradicionalnom turniru. Velike zasluge za to ima Danijel Lučić, naš čovjek u Njemačkoj koji okuplja najtalentiraniju djecu i usmjerava ih u Hrvatski nogometni savez – dodao je Zoran Vidović. Gabriel je u HNS-u krenuo od selekcije do 17, igrao za U-18, U-19, a rujnu je debitirao za reprezentaciju U-21 u utakmici s Azerbajdžanom u Velikoj Gorici. Također, i u posljednjoj utakmici, ovoga tjedna u Bakuu, izbornik Igor Bišćan dao mu je 18 minuta. Ušao je umjesto Lukasa Kačavende.

Bio je kod Šimunića

Danijel Lučić, koji godinama prati razvoj mladih igrača iz dijaspore, kaže kako je Gabriel Vidović najmlađi nogometaš koji je kada nastupio za selekciju do 21 godine. U rujnu je imao 17 godina i devet mjeseci. A u posljednjoj akciji u Bakuu uletio je neočekivano, jer je prvotno bio u Šimunićevoj selekciji do 19 godina, sve dok Zlatko Dalić u A vrstu nije pozvao Sučića, pa je Gabriel naknadno priključen vrsti U-21.

Tko su vaši nogometni uzori, a tko je najbolji nogometaš uz kojega ste igrali?, pitali smo Gabriela Vidovića.

– Moji uzori su Messi i Neymar, a najbolji igrač s kojim sam igrao je Serge Gnabry – odgovorio nam je Vidović.

Kako se kao 17-godišnjak osjećate u selekciji do 21 godine? U njoj možete nastupati u još tri ciklusa. –

Dobar je osjećaj igrati sa 17 godina u selekciji U-21. Bišćan je miran i vrlo dobar trener, sretan sam što sam dio takve momčadi. Osjećao sam se jako ugodno kod Šimunića, a također i kod Bišćana – kazao je Gabriel.

A gdje se vidi za pet godina? Nije se želio upuštati u proricanje budućnosti.

– Samo da mi Bog da zdravlja i malo sreće, a vrijeme će pokazati gdje će me put odvesti – dodao je Gabriel. Tata Zoran kuca o drvo i kaže kako Gabi nikada nije imao težu ozljedu, te otkad se bavi nogometom, nije propustio niti jedan, jedini trening.

– Već s 13 godina bio je jako zreo. Tada je dao intervju za HNTV, u kojemu je pred kamerama zvučao staloženo, smireno, poput pravog profesionalca. Naš cilj? Naravno nastup za A reprezentaciju – istaknuo je Zoran Vidović.

Gabriel je u Bayernu blizak sa sunarodnjakom Josipom Stanišićem, a još od ljeta, kada je bio dio prve momčadi, nikako da ponovno osvane kod Nagelsmanna. Naime, kad god ga trener Bayerna poželi ponovno priključiti, u doba reprezentativnih stanki, Gabriel odlazi igrati za Hrvatsku. Gabriel Vidović u ovoj sezoni nastupa za Bayernovu drugu momčad u regionalnoj ligi Bavarske.

U ovoj sezoni u 13 nastupa ima izvanredan učinak: po sedam pogodaka i asistencija. Tu momčad vodi legendarni Bayernov igrač, Argentinac Martin Demichelis. Inače, u A i mladoj reprezentaciji Hrvatske ove godine pojavio se dosad nezabilježen broj nogometaša rođenih u dijaspori.

U A vrsti to su Josip Stanišić rođen u Münchenu, Marin Pongračić iz Landshuta, Luka Sučić iz Linza, te nešto stariji Antonio Čolak iz Ludwigsburga, a u vrsti do 21 Gabriel Vidović iz Augsburga, te Marco Pašalić rođen u Karlsruheu. Još malo pa će se, kao nekada u doba braće Kovač, Petrića, Klasnića i Rakitića, u svlačionici vatrenih pozdravljati sa ‘tschüss’…

 

 

Izvor

MOJA PRIČA: Marko Buljan – Asics Stockholm marathon 2021

MOJA PRIČA: Marko Buljan – Asics Stockholm marathon 2021

Moj put u Stockholm kreće još u V mjesecu 2021 god. kad sam na uobičajenoj kavi sa prijateljom Danijelom Pravdićem dogovorio da idemo otrčati Stockholmski marathon.

Ovaj maraton je nastao kao kompenzacija za neuspjeh u prijavi na Berlin marathon.

Maraton nisam trčao preko 30 mjeseci i nekako sam se radovao da ću ga „napokon trčati“.

Odmah sam si napravio plan i program treninga i utrka do maratona.

Znao sam šta će me dočekati jer sam do sad istrčao 6 od 7 pokušanih maratona.

Dva puta sam trčao Zagreb, dva puta Beograd, dva puta Ljubljanu od čega sam jednom odustao i jednom New York City marathon.

S obzirom da sam ove godine napravio dosta dobrih rezultata (polumaraton na 1h:23min, 10k na 37:13 min, 5k na 17:54 min), projekcija vremena za maraton mi je bila ispod 3h.

Tako sam i krenuo. V i VI mjesec sam imao po 245 km treninga.

Nažalost u VII mjesecu sam na nekoj humanitarnoj nogometnoj utakmici povrijedio preponu i od tog trenutka moji su se treninzi znatno umanjili. Čak sam u dva navrata i odmarao 7-10 dana, nažalost ozljeda nije prestala.

Išao sam kod doktora i sve je uredno bilo, ali to je takva vrsta povrede koja traži mirovanje bar mjesec dana.

Ja to nisam imao, nego sam odlučio da ću trčati, pa makar i pod bolovima.

Došao je i trenutak odlaska u Švedsku. Treninzi ukupno u tri mjeseca mršavih 300-tinjak km L

Preko Sarajeva smo Danijel i ja sletili u Stockholm. Ovo je moj treći odlazak u Švedsku i prvi u Stockholm.

Odličan grad, prepun znamenitosti, muzeja i parkova. Jedina mana je da je užasno skup.

Dolaskom u Stockholm 08.10.2021 god. smjestili smo se u hotel i uputili na podizanje paketa na Expo koji  je bio smješten u najvećem tržnom centru u Skandinaviji Westfield Mall Stockholm.

Nakon dizanja paketa malo smo razgledali grad, otišli večerat i odmah se uputili u sobu na odmor, tj. da se napune baterije.

Subota ujutro 09.10.2021 god. došao je trenutak utrke.

Start je bio u 11h pokraj Olimpijskog stadiona uz odlično vrijeme (oblačno vrijeme i 12 stupnjeva celzijusa)

Krenuo sam rezervirano na tempu za krajnji rezultat 3h:15min. Kako su se kilometri redali prepona/noga mi se sve više zagrijavala i nisam imao nikakvih problema. Uhvatio sam ritam i držao se pacemakera sa prolazom na 3h:00min.

Sam sebe sam iznenadio…Trčali smo zajedno 10-ti, 15-ti, 20-ti (prolaz polumaratona je bio ispod 1h:30min), 25-ti km…Bez problema je bilo sve do 28 km…Onda nastaju muke…Prvo brdo, pa onda grčevi, bol u nozi…

Jedva sam gurao, s tempom iznad 5min/km.

Nekako sam uspio doći do cilja sa znatno lošijim vremenom od u V mjesecu planiranih ispod 3h:00min, a s puno boljim nego sam mislio da idem 3h:15min.

Moj krajnji rezultat je bio 3h:11min:34 sec, prema Garmin Connectu sa 498 m elevacije.

Znam da se maraton trči tek od 30 km i da se tu dobija ili gubi vrijeme.

Ja nažalost sa tako malo treninga, bez ijedne trening dužine, sa ozljedom prepone nisam mogao bolje i izvukao sam maksimum iz sebe.

Naravno bitka je izgubljena, ali rat nikako.

Zaliječit ću ozljedu, spremiti se kvalitetnije i na idućem maratonu spustiti se ispod nama trkačima magične brojke 3h.

Napomenuo bi i da je Danijel Pravdić s kojim sam putovao u Stockholm istrčao svoj prvi maraton za 3h:47min:24sec.

Izvor

Marko Buljan

Oprez! U Kreševu varaju umirovljenike i uzimaju im novac

Oprez! U Kreševu varaju umirovljenike i uzimaju im novac

Vozilom hrvatskih registarskih oznaka (Sisak), žena u četrdesetim godinama, kraće svijetle kose, obilazi kreševska sela i osobama starije životne dobi, po znatno većoj cijeni i uz lažna obećanja, prodaje ortopedska i druga pomagala.

Tako je u utorak, u selu Lipa, starijoj gospođi ”prodala” magnetni pojas, čija je stvarna vrijednost 39.00 KM, za 500.00 KM. Isto vozilo i ženu su vidjeli i u selu Mratinići.

Iako je o svemu obaviještena policija, budite na oprezu!

 

 

Izvor:

TL/kresevo.info

Neće poskupjeti struja za kućanstva, ali hoće za gospodarstva

Neće poskupjeti struja za kućanstva, ali hoće za gospodarstva

Predsjednica Regulatorne agencije za električnu energiju FBiH – FERK Sanela Pokrajčić izjavila je u četvrtak kako eklektična energija neće poskupjeti za kućanstva, ali će porasti cijena tržišne struje.

Pojasnila je kako FERK do sada nije dobio zahtjeva za promjenu cijene električne energije niti od Elektroprivrede BiH niti od Elektroprivrede HZHB.

– I mi smo iz medija čuli kako se spremaju određena poskupljenja i to u nekim enormnim iznosima. Međutim, radi se o tržišnoj opskrbi – kazala je Pokrajčić.

Podsjetila je kako je tržište u BiH od 2015. potpuno otvoreno i da svi kupci mogu kupovati električnu energiju na tržištu od opskrbljivača kojeg oni sami izaberu. Dodatno kupci iz kategorije kućanstva i mali kupci pored toga što mogu birati na tržištu opskrbljivača, imaju pravo da od postojećih elektroprivreda nabavljaju električnu energiju po jasno utvrđenim cijenama na koje suglasnost daje FERK.

FERK je nadležan kada je u pitanju univerzalna usluga pod čijim okriljem su dvije elektroprivrede kao dva javna opskrbljivača, a koji su tu zadaću dobili odlukom Vlade FBiH, a mogu opskrbljivati kupce iz kategorije kućanstva i male komercijalne kupce.

– Znači ovo najavljeno povećanje apsolutno se ne odnosi na te kupce nego se odnosi na ove druge kupce, a ti drugi kupci su oni koji su priključeni na srednjem naponu, visokom naponu i javna rasvjeta – pojasnila je Pokrajčić, dodavši kako je javna rasvjeta u niskom naponu, ali da je ona isključivo tržišna djelatnost. Govoreći o kretanju cijena električne energije na mađarskoj burzi, Pokrajčić je istaknula kako je došlo do poremećaja na tržištu. Taj poremećaj dugo traje i nitko ne zna koliko će još trajati, dodala je.

Podsjetila je kako na tržištu električne energije u BiH od 18 tržišnih opskrbljivača samo su dva aktivna, i to “HEP Energija” d.o.o. Mostar i “Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo.

Predsjednica FERK-a osvrnula se i na temu mini hidroelektrana (mHE), konkretnije gradnju mHE Zlate na Doljanki, kojoj je ljetos Kantonalni sud u Sarajevu poništio okolišnu dozvolu i vratio predmet na ponovni postupak.

– Mi smo izdali rješenje za konkretnu hidroelektranu i za istu tu elektranu je Udruženje građana “Za Doljanku” uputilo zahtjev za poništenje tog rješenja iz razloga što je došlo do poništenja okolišne dozvole. FERK ne može djelovati automatski nego FERK djeluje prema procedurama, tako da smo mi na prošloj sjednici donijeli zaključak kojim se nije uvažio zahtjev spomenutog udruženja građana da poništimo naše rješenje, jer je ono doneseno temeljem svih pravomoćnih dokumenata – navela je Pokrajčić.

Objasnila je kako FERK ne može biti inspekcijsko tijelo i ispitivati valjanost pravomoćnih dokumenata, stoga je donesen zaključak kojim FERK-ovo rješenje od prošle godine ostaje na snazi.

Istaknula je kako FERK prati rad svih imatelja dozvola i da jednako štiti sve sudionike u elektroenergetskom sektoru.

 

Izvor

Vlašićki Robinzon, u gradu ne raste ni janje ni jare ni pšenica ni kukuruz

Vlašićki Robinzon, u gradu ne raste ni janje ni jare ni pšenica ni kukuruz

Ramiza Paloša smo posjetili u njegovom Višnjevu kod Travnika. Popularni Robinzon ima 63 godine i kako kaže, uživa u svom prirodnom ambijentu koji je napravio vlastitim rukama.

Posjećuju ga turisti iz cijelog svijeta. Pitali smo ga oskudjeva li u bilo čemu, rekao je da nije i da mu ništa ne fali. Mnogi ljudi mu donesu nešto, keks i sl. a on se našalio jedne prilike i rekao kako bi mu draža bila vreća cementa, pa su mu ljudi i to donosili što mu je dobro došlo a i sada novac troši najviše na vreće cementa jer nikada ne miruje, čak ni po kiši.

Jako lijepa reportaža puna zdravih savjeta o životu i zdravoj ishrani i planinskoj hrani.

 

Konaković komentirao Zvizdićevu kandidaturu za Predsjedništvo

Konaković komentirao Zvizdićevu kandidaturu za Predsjedništvo

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković je poručio da će on osobno, kao i NiP, nastojati da Trojka ima zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je izjavio u razgovoru za Klix.ba komentirajući da SDP, koji s NiP-om i Našom strankom čini Trojku, neće podržati Denisa Zvizdića kao kandidata Trojke za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim Općim izborima. Ocijenio je da se mora sačekati na službeni stav SDP-a.

“Nisam vidio da je ijedan službeni organ SDP-a zauzeo bilo kakav stav, a mislim da niste ni vi. Uglavnom je riječ o poluinformacijama sa skupova, savjetovanja. Svaki pojedinac ima svoje mišljenje i to je demokratsko pravo”, rekao je Konaković.

Ukazao je na to da se i organi NiP-a moraju očitovati o ovom pitanju.

“Da dajem bilo kakav komentar, prije nego što čujem službeni stav bilo kojeg organa SDP-a ili prije nego što organi NiP-a zauzmu stav, bilo bi samo neko moje viđenje, a ono nije apsolutno presudno”, naveo je.

Izvor

OŠ BRESTOVSKO: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – RETROSPEKTIVA

OŠ BRESTOVSKO: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – RETROSPEKTIVA

Učenici i djelatnici Osnovne škole “Brestovsko” su napravili retrospektivu fotografija prisjećajući se proteklih godina, školskih i županijskih smotri povodom Dana kruha.

Evo, već drugu godinu nismo obilježili Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje na nama i našim gostima dobro poznat način, uz druženje, pjesmu, ples i uživanje u plodovima koje nam priroda daje.
No, ipak, trenutna situacija nije nas ni ove godine zaustavila da na poseban način iskažemo zahvalnost darovima zemlje. Prisjećajući se proteklih godina, školskih i županijskih smotri povodom Dana kruha, napravili smo mali album uspomena, retrospektivu nama svima jako dragih trenutaka.
Mi smo uživali u ovom putovanju kroz prošlost, a ne sumnjamo da ćete i vi, gledajući video koji smo vam pripremili, izjavili su iz Osnovne škole “Brestovsko”.
Video pogledajte u nastavku…

Obilježavanje Dana kruha u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, te ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa djeteta–učenika i prirode.

„S komadom finog kruha svaka se životna nedaća

i žalost lakše podnose“

  Sancho Panza u „Don Quijotu“

Kiseljak.info
Tvornica potpuno uništena, radnici u nevjerici posmatraju zgarište

Tvornica potpuno uništena, radnici u nevjerici posmatraju zgarište

Požar koji je sinoć buknuo u proizvodnim pogonima fabrike Zaharex kod Srebrenika još uvijek nije u potpunosti ugašen. Jutro nakon nesreće radnici nijemo posmatraju mjesto na kojem su do jučer zarađivali plaću.

Miris paljevine dominira u mjestu Ježinac nadomak Srebrenika, gdje je sinoć izbio veliki požar u tvornici namještaja, madraca i spužve Zaharex.

Pet vatrogasnih ekipa iz Srebrenika, Tuzle i Lukavca nekoliko sati se borilo s vatrenom stihijom, koja je za veoma kratko vrijeme u potpunosti uništila proizvodne sale kompanije, ali i opremu koja se koristila za proizvodnju.

Na zgarištu su se rano jutros okupili radnici koji u nevjerici posmatraju izuzetno tužne prizore. Sasvim razumljivo, većina ih nema snage za razgovor, ali tihim glasom poručuju da su veoma zabrinuti.

“U trenutku nesreće nisam bio na radnom mjestu, ali od kolega saznajem da je vatra buknula za veoma kratko vrijeme i proširila se na cijele sale. Svi smo ubrzo stigli kako bismo pomogli u gašenju i spašavanju onoga što se spasiti može, ali nažalost pomoći nije bilo. Zabrinuti jesmo za radna mjesta, ali naš gazda je uvijek pronalazio rješenja za sve moguće probleme i vjerujem da će tako biti i ovaj put”, kaže nam jedan od okupljenih radnika.

U neposrednoj blizini uništene tvornice nalaze se i građani, a neki od njih sinoć su svjedočili trenucima.

Kako kažu, vatra je gutala sve pred sobom, a poseban strah među mještanima u obližnjim naseljima izazvale su izuzetno jake detonacije koje su se čule u nekoliko navrata.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice iz Srebrenika javnost su izvijestili da su požar lokalizirali i stavili pod kontrolu sinoć oko 23 sata, uz nadljudske napore. Također, spriječen je i prodor vatre do spremnika s polietilenom, koji su predstavljali veliku opasnost.

Mjesto događaja ovoga jutra osiguravaju policijski službenici, a očekuje se i dolazak nadležnog tužitelja koji će izdati naredbu o obavljanju očevida kada za to u potpunosti budu steknuti uvjeti. Istraga će zapravo jedino i pokazati točan uzrok izbijanja požara. Iznos štete još uvijek zvanično nije utvrđen, ali je pretpostavka da je riječ o milijunskom iznosu.

Izvor

Tko je prebolio, pa se zatim i cijepio, ne treba treću dozu

Tko je prebolio, pa se zatim i cijepio, ne treba treću dozu

Po treću dozu cjepiva protiv koronavirusa dolaze osobe s narušenim imunosnim sustavom, stariji i zdravstveni radnici koji su se prvi cijepili i sami su narušena imuniteta, kažu u HZJZ-u. Svi koji se žele cijepiti trećom dozom cjepiva protiv COVID-19 infekcije mogu to učiniti dolaskom na cijepni punkt, bilo uz prethodnu narudžbu ili bez najave – ovisno o tome kako je punkt organiziran.

Sa sobom treba ponijeti dokument za identifikaciju, kao i kod cijepljenja prvim dozama. Za imunokompromitirane osobe poželjno je da donesu svoju povijest bolesti, a o dodatnom cijepljenju trebaju se prethodno konzultirati sa specijalistom koji ih liječi koji će procijeniti i kad je najbolje vrijeme za dodatno cijepljenje.

Dodatna doza može se primiti najmanje osam tjedana nakon druge, i to cjepiva Comirnaty (BioNTech/Pfizer) ili Spikevax (Moderna). Kao i kod prve dvije doze, kod osoba s oslabljenim imunosnim sustavom može se dogoditi i smanjeni imunosni odgovor na dodatnu dozu. Stoga bi se trebali i dalje dosljedno pridržavati preporučenih zaštitnih mjera, a važno je da se cijepe članovi kućanstva, zdravstveni radnici koji pružaju skrb i drugi bliski kontakti imunokompromitiranih osoba kako bi im se pružila neizravna zaštita.

Zdrave osobe se trećom, docijepnom dozom mogu cijepiti ako to žele najmanje šest mjeseci nakon druge doze kako bi produljili djelovanje primarnog cjepiva, ali je preporuka da to bude po isteku osam ili devet mjeseci nakon nje. Osobama koje su preboljele COVID-19 i nakon preboljenja su cijepljene, treća doza nije potrebna.

U Zagrebu je cijepljenje bez najave moguće na Velesajmu u različitim terminima (danas 14.30-19, sutra 8-12), u Školi narodnog zdravlja “Dr. A Štampar” u Rockefellerovoj 4 srijedom 16-20 te u Zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zimmermanova 64a, svaki dan 8-18.

 

Izvor

Tko su odvjetnici optuženih u slučaju “Dženan Memić”

Tko su odvjetnici optuženih u slučaju “Dženan Memić”

Ermin Gačanović, Nina Kisić, Goran Dragović, Kadrija Kolić i Selman Zijadić su odvjetnici optuženih u slučaju “Dženan Memić”.

Gačanović je odvjetnik prvooptuženog Hasana Dupovca, pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo. Kisić je odvjetnica Zijada Mutapa, oca Alise Ramić, koja je bila s Memićem u noći 8. veljače 2016. godine u ilidžanskoj Velikoj aleji, kada je on stradao. Dragović je odvjetnik Alise Ramić.

Kolić je odvjetnik Josipa Barića, također pripadnika sarajevske policije, dok je Zijadić odvjetnik Muamera Ožegovića, recepcionera hotela Crystal, koji se nalazi u blizini mjesta gdje je Memić stradao, a koji je radio u noći kada se to dogodilo.

Ermin Gačanović

Gačanović je do slučaja “Memić” bio odvjetnik u dva predmeta koji su izazvali veću pažnju javnosti.

Bio je odvjetnik Denisa Smajlovića, oca Nadin Smajlović, čija obitelj tvrdi da joj je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uskratio liječenje. On je zastupao Smajlovića u pravnom sporu koji je uslijedio nakon što su iz KCUS-a priopćili da je pištoljem prijetio njihovim uposlenicima.

Branio je i Elvira Hajdarevića, kojeg je Kantonalni sud u Sarajevu u lipnju ove godine osudio na 11 godina zbog prošlogodišnjeg ubojstva žene J. K. u Vogošći. Ubio ju je na radnom mjestu.

Nina Kisić

Kisić je odvjetnica osuđenog ratnog zločinca Vinka Martinovića Štele. Zastupala ga je pred Sudom Bosne i Hercegovine, a nakon što je u kolovozu ove godine uhapšen u Bosni i Hercegovini.

Uhapšen je jer Hvatska traži njegovo izručenje, a nakon što ga je sud ove zemlje osudio na 10 godina zatvora zbog ubojstva Jasmine Đukić 1996. u Mostaru.

Kisić i Dragović bili su apelanti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine tražeći ocjenu ustavnosti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i zabrani kretanja tijekom pandemije koronavirusa. Sud je u prosincu prošle godine presudio da se ovim epidemiološkim mjerama krše ljudska prava.

Sudije su konstatovale da su načinom na koji su donesene ove mjere prekršena ljudska prava. Zaključili su da su u donošenju odluka zaobiđene zakonodavna i izvršna vlast.

Goran Dragović

Među Dragovićevim branjenicima je i jedan od najozloglašenijih kriminalaca na ovim prostorima Darko Elez, koji se trenutno nalazi u pritvoru. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tereti Eleza za zločine iz 2018. i 2019. Jedan je od optuženih u predmetu “Lutka”. Riječ je o optužnici za više kaznenih djela kojima je stečena imovinska korist u novcu, materijalnim dobrima ili nekom drugom obliku. Optuženi se terete i za ubojstva.

Dragović je zajedno s Kisić zastupao i Fahrudina Ramića, supruga Alise Ramić, i to nakon što je u lipnju ove godine uhapšen. Uhapšen je nakon što je navodno uputio prijeteće poruke Murizu Memiću, ocu stradalog Dženana. Nedugo poslije je pušten iz pritvora.

Kadrija Kolić

Kolić je najpoznatiji javnosti od spomenutih odvjetnika. Jedno vrijeme bio je odvjetnik Semira Rastodera, koji je bio optužen da je 2014. u Sarajevu automobilom usmrtio Havu Šljivić-Dovadžiju.

Bio je angažovan u predmetu “Silos”, u kojem je osuđeno osam ratnih političkih, vojnih i policijskih rukovoditelja Općine Hadžići na ukupno 60 godina zatvora.

Odvjetnik je i suspendiranog direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudina Solaka, koji je jedan od optuženih u predmetu “Respiratori”.

Selman Zijadić

Zijadić je branio više osoba koje su bile optužene za teška kaznena djela.

Zastupao je Igora Buzova, koji je priznao krivnju, tj. da je pomogao Amelu Sejfoviću da pobjegne iz Kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu. Sejfović je ranije osuđen na 14 godina zatvora zbog pljačke Raiffeisen banke na Ilidži i ubojstva bicikliste 2015. Zbog bijega iz zatvora osuđen je na 10 godina.

Njegov branjenik bio je i Sabrija Avdagić, koji je pred Tužilaštvom Kantona Sarajevo također priznao krivnju da je bio dio “duhanske mafije”. Avdagić se teretio za organizirani kriminal, krađu i razbojništva.

Zijadić je branio i Murisa Hodžića, koji je sredinom prošle godine također priznao krivnju za paljenje automobila Golf 7 u vlasništvu Mine Mateljan u sarajevskom naselju Dobrinja. Time je pristao na jednogodišnji zatvor. Njegova djevojka Naida Karić je za ovo kazneno djelo osuđena na pola godine zatvora.

I Timur Jusić je 2017. priznao kako je skrivio nesreću iz 6. aprila 2016. u kojoj je stradao 65-godišnji vlasnik sarajevskog kafića “London” Mersad Koštrebić. Jusić, kojeg je branio Zijadić, je terencem Volkswagen Touareg udario Koštrebića. Priznanjem krivice osuđen je na jednogodišnji zatvor.

Zijadić je bio advokat i Mehdiju Muhoviću, koji je 2012. osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva tri državljanina Srbije Slobodana Vitezovića, Vidosava Dikovića i Zorice Mandić 2009. na Ilidži. Ovo teško kazneno djelo počinjeno je iz koristoljublja. Ubijeni su došli u Sarajevo radi isplate novčanog duga koji je Muhović imao.

Hronologija slučaja “Memić”

Porodica Memić i njihov pravni zastupnik Ifet Feraget ukazivali su na to da je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo, čija je tada glavna tužiteljica bila Dalida Burzić, prvobitno stradanje istraživalo kao ubojstvo, a da su ga potom okvalificirali kao prometnu nesreću.

Memići i Feraget, uvjereni da je Dženan ubijen, insistiraju da pravosuđe stradanje istražuje upravo kao ubojstvo. Međutim, kantonalno tužiteljstvo je to tretiralo kao prometnu nesreću, za koju su optužili Ljubu i Bekriju Seferovića. Bili su optuženi da su kombijem usmrtili Dženana, a onda je uslijedila pravna trakavica.

Prije presuda Kantonalnog suda u Sarajevu i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, ad hoc tijelo Sabora Kantona Sarajevo je 2017. utvrdilo da su se dogodili, kako je navedeno, brojni propusti u istrazi ovog slučaja. Tadašnji predsjednik saborskog Povjerenstva za sigurnost i u to vrijeme zastupnik vladajuće SDA Elvedin Okerić je naglašavao da je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo vršilo pritisak na rad ovog tijela. Formiranje ovog povjerenstva je inicirala zastupnica opozicionog SDP-a Segmedina Srna.

Kantonalni sud je dva puta izrekao oslobađajuću presudu Seferovićima. Obje presude je ukinuo Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, da bi onda i on 27. svibnja ove godine donio oslobađajuću presudu.

Sud Bosne i Hercegovine je 21. svibnja potvrdio optužnicu protiv pet osoba koje državno tužilaštvo tereti za organizovani kriminal u cilju prikrivanja dokaza o tome kako je Dženan Memić stradao. Optuženi su Alisa Ramić, njen otac Zijad Mutap, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo Hasan Dupovac i Josip Barić te recepcioner hotela Crystal, koji se nalazi u blizini mjesta Dženanovog stradanja, Muamer Ožegović.

Suđenje pred Sudom Bosne i Hercegovine počelo je 7. listopada, a jučer je svim optuženima ukinuta zabrana napuštanja prebivališta i nisu više obavezni javljati se policijskoj stanici. I dalje im je zabranjeno međusobno komuniciranje, kao i da komuniciraju sa svjedocima u ovom predmetu.

Memići i Feraget tvrde da Ramić i visokopozicionirani pojedinci u institucijama prekrivaju stvarne uzroke smrti. Među najodgovornijim za to ističu i Dalidu Burzić, koja je u međuvremenu postala sutkinja državnog suda. Oštro kritiziraju i rad aktualne glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije, a kritike nisu izostale ni tijekom ovotjednog razmatranja rada tužiteljstva na nedavnoj sjednici Sabora Kantona Sarajevo.

Dodik: Bošnjaci se trebaju osamostaliti i stvoriti konfederaciju s Turskom

Dodik: Bošnjaci se trebaju osamostaliti i stvoriti konfederaciju s Turskom

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, ponovio tvrdnje da je ovakva BiH neodrživa.

“Za Bošnjake bi najbolje bilo da su oni posebna država, pa neka se zove i Bosna, a da je mogu kontrolirati, pa čak i neka se uvežu konfederalno s državama s kojima žele, Turskom, ili već s kim im je stalo”, naglasio je Dodik.

Naveo je da nazoči sjednicama Predsjedništva BiH, ali daje glas protiv.

“Predsjedatelj Predsjedništva Željko Komšić je na dnevni red stavio svašta, pa i ugovor s Islamskom zajednicom. Predviđeno je da u nekoliko točaka nazoči i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Ustat ću od stola i sjesti sa strane dok ona referira. Nema potrebe da sjedim za istim stolom. Kad dođe glasovanje, glasovat ću protiv, što god rekla. Oni kažu blokada, nije blokada, ja sam na sjednici, a što neću da glasujem kako njih dvojica to misle, to nije blokada, već tako Predsjedništvo BiH treba funkcionirati”, izjavio je Dodik.

Izvor

Arapi kupili 55 hektara zemlje u Varešu: Gradit će hotel, rekreacijske centre, vile…

Arapi kupili 55 hektara zemlje u Varešu: Gradit će hotel, rekreacijske centre, vile…

Arapski investitor planirana izgradnju kompleksa s hotelom, popratnim objektima, rekreacijskim centrima, vilama, biciklističkim stazama, adrenalin parkovima i drugim sadržajima

Na području Općine Vareš gradit će se turističko-rekreativni kompleks, a investitori su iz Sudijske Arabije. Tim povodom u Vladi Zeničko-dobojske županije održan je sastanak s predstavnikom investitora.

S menadžerom kompanije “Dar al Arkan” Tareqom al Nabulsijem i direktorom operacija kompanije Realengineering Sarajevo Emirom Ferovićem razgovarali su premijer ZDŽ po ovlaštenju Spahija Kozlić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Hadžić i ministar gospodarstva Zlatko Jelić.

Arapski investitor otkupio je zemljište površine 55 hektara, na kojem je planirana izgradnja kompleksa s hotelom, popratnim objektima, rekreacijskim centrima, vilama, biciklističkim stazama, adrenalin parkovima i drugim sadržajima, piše Faktor.

Investitor planira kroz nekoliko faza idućih 10 godina investirati nekoliko desetaka milijuna eura, a samo u prvoj fazi u izgradnju komunalne infrastrukture uložit će 10 milijuna eura.

Na sastanku je rečeno kako je u tijeku izrada prostorno-planske dokumentacije za navedeno područje. Utvrđeno je da je Vlada ZDŽ izvršila sve svoje obveze te da je za izdavanje potrebnih dozvola i početak radova potrebno da prostorno-plansku dokumentaciju usvoji Skupština ZDŽ te da Općina Vareš provede neophodne administrativne procedure.

Predstavnici Vlade dali su punu podršku realizaciji ovog projekta, potvrđujući posvećenost institucija ove županije stvaranju uvjeta za privlačenje investicija u svim oblastima.

Izvor

Ubio pet ljudi još dvoje ozlijedio! Napadač u Norveškoj prebacio se na islam

Ubio pet ljudi još dvoje ozlijedio! Napadač u Norveškoj prebacio se na islam

Broj ubijenih u napadu lukom i strijelom u srijedu u Norveškoj narastao je na pet, a još dvoje je ozlijeđeno, objavili su tamošnji mediji.

Muškarac je lukom i strijelom napao u gradu Kongsbergu koji broji oko 28 tisuća stanovnika te se nalazi jugozapadno od Osla.

Napadač je uhićen, a policija istražuje je li koristio i neko drugo oružje.

Među ozlijeđenima, koji su trenutno u bolnici, je i policajac koji nije bio na dužnosti.

Napad se odvio u 6 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, a policija je objavila da će provesti istragu kako bi se utvrdilo ima li napad poveznicu s terorizmom.

Policija je potvrdila da je napadač 37-godišnji Danac koji je živio u Kongsbergu. Norveški mediji doznaju i kako se počinitelj prebacio na islam.

Uprava policije je nakon napada naložila policijskim časnicima širom zemlje da nose vatreno oružje.

Norveška policija načelno je nenaoružana, ali časnici imaju pristup oružju kada je potrebno.

Policijska uprava rekla je da se radi o mjeri opreza te da „zasad nema naznaka da bi se mijenjala nacionalna razina opasnosti”.

Broj ubijenih čini ovo najgorim napadom u Norveškoj od 2011., kad je krajnje desni ekstremist Anders Behring Breivik ubio 77 ljudi, većinom tinejdžera koji su prisustvovali političkom kampu za mlade.

 

Izvor

Nestao 41-godišnji Darko: Jeste li ga vidjeli?

Nestao 41-godišnji Darko: Jeste li ga vidjeli?

U Zagrebu je 6. listopada nestao 41-godišnji Darko Mrkonjić.

Kako doznajemo od njegove obitelji, trebao se vratiti kući sa Autobusnog kolodvora na Aveniji Marina Držića, na broju 7, no to se nije dogodilo, zbog čega se na noge digla policija koja ga trenutno traži, piše jutarnji.

U Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba navedeno je kako je visok 175 centimetara, ima zelene oči te je slabije tjelesne građe. Ima prepoznatljiv ožiljak na lijevom obrazu.

Građani koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj osobi mogu je dojaviti na telefonski broj 192 ili najbližoj policijskoj postaji.

 

Kako je nastao čuveni i kultni restoran restoran u Hercegovini “Udovice” na Sretnicama

Kako je nastao čuveni i kultni restoran restoran u Hercegovini “Udovice” na Sretnicama

Uz mnoge tragedije koje su zadesile ovo mjesto, jedna od najinteresantnijih je priča o restoranu “Udovice”.

Zanimljiva je priča o nastanku ovog objekta, a ispričao ju je prije nekoliko godina vlasnik restorana Filip Kordić za AA.

“Ruža i Kata, moje babe, ostale su udovice 1945. godine u svojim kasnim dvadesetim godinama. Ruža je ostala sama sa troje muške djece, a Kata sa troje ženske djece. Najstarije dijete bio je moj otac, koji je tada imao pet godina, a najmlađi je još bio u trbuhu kad se to desilo. Iza mojih djedova ostala je puka sirotinja”.

Iza Drugog svjetskog rata u tom dijelu Hercegovine bilo je puno obradive zemlje i vinograda, radilo se puno oko sijena i stoke. Ljudi iz Brotnja, Čitluka i cijelog kraja, radili su na Mostarskom blatu. U Sretnicama odmarali su se ljudi i konji, a Kordić je kazao kako su njegove babe počele kuhati hranu za te ljude.

“S početka je to bilo samo lešo meso i domaća hrana, poput zelja i raštike. Ljudi, da bi se solidarisali sa sirotinjom i tim ženama koje su ostale bez ‘muške glave’, počeli su dolaziti tu i plaćati im za to što im kuhaju, da bi podignule tu djecu”.

Ruža i Kata počele su sa kuhanjem za radnike i putnike 1953. godine. U početku većinu namirnica same su sadile, a stoku su uzimale od domaćina koji su je držali kraj Mostarskog blata. Kordić je kazao kako su od tog novca one u dogledno vrijeme uspjele iškolovati djecu. Muški su uspjeli u poslovnom svijetu, a ženske su se udale. Do posljednjeg rata, “Udovice” nikad nisu zaživjele kao registrirani restoran, a Kordić je pojasnio da su tadašnje vlasti prepoznale to što su one radile i nisu ih dirale. Ljudi su uvijek govorili “Idemo kod udovica” i tako je restoran očuvao svoju tradiciju.

Kordić se u tom razgovoru prisjetio i očevih priča iz djetinjstva o restoranu.

“Sva su djeca sudjelovala u tom restoranu. U ono vrijeme živjelo se teško, moj otac je kopao kod drugih za nadnicu i radio oko kuće šta je trebao. Jedan stric je radio oko stoke, najmlađi je rođen 1945. i kao dijete je radio ono što je mogao. Ali ljudi iz ovog kraja htjeli su pomoći u podizanju te djece, da ne ostanu sirotinja, već da postanu ljudi”.

U “novije vrijeme” ’80-tih godina, kada su djeca radila svoje poslove, restoran nije radio. Tada su mlađi stanovnici Sretnica, prije odlaska u grad ili po povratku, svraćali kod Kate i Ruže. Kordić se prisjetio kako im nije bilo teško ustati i spremiti nešto za jelo, i na taj način održale su to “okupljalište”.

“Najljepše uspomene iz perioda mog djetinjstva su sitnice koje čine život. Svaka baba imala je jašmak sa dva džepa u kojima su uvijek bili slatkiši, suha smokva ili orah. Time bi nas pripazile, i na neki način favorizirale unuka. Uvijek su znale i imale načina da se osjećamo posebno, svoj pristup i djeci i odraslima, čemu ih je vjerovatno život naučio”.

“Sjećam se priče o jednoj grupi radnika koji su imali niske plate i većinom nisu mogli sebi priuštiti hranu. Babe su imale jedan kablić na ulazu u restoran, u koji su ljudi ostavljali novac za hranu. Hrana nije imala cijenu, već se davalo koliko se može. Ti radnici bi se obično pretvarali da nešto ubacuju u kablić, ali ruke su im bile prazne. Kada bi dobili platu, trudili bi se da nadomjeste ono što su prethodno jeli. Ali, Ruža i Kata nikada nisu ništa rekle. Bilo je važno da su ljudi siti”.

Današnji objekat podignut je iza posljednjeg rata. U njemu sve odiše sjećanjem na Ružu i Katu. Njihovi portreti su na zidovima, kao i slike posuđa i oruđa kojim su se one služile u to vrijeme. Čak i logo restorana, koji je porodica napravila, služi njima na čast. Siluete dvije glave, sa maramama i jednom suzom, simboliziraju njihovu borbu i brigu jedne za drugu.

“Nakon posljednjeg rata, ponavlja se ružna tradicija, ostaje se bez kuća i uže rodbine. Poslije rata, 1996. godine, obnovili smo restoran, to jeste sagradili novi. Pošto je već postojao naziv, dali smo mu ime ‘Udovice’. Ono označava poštovanje prema njima dvjema, a i ljudima znak da se ne trebaju predavati. Uvijek postoji način i mogućnost da se napravi dobra priča uz ljude”, istakao je Kordić, dodavši da su restoran obnovili njegov otac i on.

“Poslije rata, vrlo teško je bilo dati naziv restoranu Udovice. I meni bi bilo neugodno doći u restoran koji se zove tako. Ali sada kada znaju pozadinu svega, mislim da nas ljudi više cijene što smo dali taj naziv upravo iz poštovanja prema njima. Iste su sudbine i poslije ovoga rata, ljudi su ostali bez muških glava i svega svoga, ali ne treba se predavati. Ovo je dokaz da se iz ničega može napraviti nešto”, zaključio je Kordić.

Ruža i Kata umrle su krajem posljednjeg rata i nisu dočekale novi restoran. Ipak, Kordić je kazao kako vjeruje da bi bile ponosne na način na koji je njihova borba za opstanak evoluirala.

 

Izvor

Lijek dobijen iz himalajske gljivice ubija ćelije raka 40 posto efikasnije

Lijek dobijen iz himalajske gljivice ubija ćelije raka 40 posto efikasnije

Molekula pronađena u himalajskoj gljivici mogla bi predstavljati ogroman iskorak naprijed u liječenju pacijenata oboljelih od raka.

Radi se o novom tipu kemoterapije, zasnovanom na “magičnoj kemikaliji” koja se pokazala kao izuzetno efikasan lijek protiv raka. Lijek nazvan NUC-778 razvili su znanstvenici s Sveučilišta Oxford u suradnji s britanskom farmaceutskom kompanijom NuCana, a važan je zbog toga što ima potencijal da uništi ćelije raka 40 puta efikasnije od prethodnih jedinjenja. U usporedbi s postojećim vrstama kemoterapije, nanosi manje štete organizmu.

NUC-7738 je još uvijek u ranoj fazi razvoja, tako da zasad nije dostupan kao lijek. Međutim, klinička testiranja su pokazala obećavajuće rezultate te ukazuju na to da bi lijek mogao postati nova opcija terapije za pacijente oboljele od raka.

Za sve je zaslužan aktivni sastojak lijeka NUC-7738 pod nazivom kordicepin. Ovaj sastojak djeluje protiv raka, kao i antioksidacijski i protivupalno.

Klinička testiranja su počela 2019. godine, a zasad mnogo obećavaju.

 

Izvor

Norvežani uništili preko 100 eksplozivnih naprava kod Tomislavgrada

Norvežani uništili preko 100 eksplozivnih naprava kod Tomislavgrada

Na lokalitetu Vlake u Mijakovom Polju pored Tomislavgrada u utorak je izvršena primopredaja radnog zadatka čišćenja i tehničkog izviđanja površina zagađenih zaostalom kazetnom municijom BHMAC KM T ID – 0078 “Vlake”.

Tijekom primopredaje, predstavnik “Norveške narodne pomoći” upoznao je članove Civilne zaštite općine Tomislavgrad s krajnjim granicama očišćene i tehnički izviđene površine na zadatku pod nazivom “Vlake” – Tomislavgrad, površine 67.586,64 m2.

U radom zadatku koji je trajao oko četri mjeseca pronađeno je 88 komada kazetne municije (zvončići), jedna tromblonska mina i 77 krhotina eksplodirane kazetne municije koje su od strane deminera na ovom području, pod upozorenjima javnosti, sustavno uništavane.

Tijekom 1992. godine iz neprijateljskog zrakoplova bačena su ubojita eksplozivna sredstava KB1 ‘zvončići’ koji su uglavnom završili u gustišima i dosta obrasloj vegetaciji oko naselja u blizini Buškog jezera od kojih srećom dosad nitko nije stradao, kazao je Feni pomoćnik načelnika općine Tomislavgrad za Civilnu zaštitu Jozo Jakić.

“Ovom primopredajom, područje koje se vodilo sumnjivim u svezi postojanja minsko-eksplozivnih sredstava sada je očišćeno i slobodno za kretanje i ispašu stoke”, dodao je.

 

 

Izvor

OPREZ Tvrtka Nestle povlači proizvod koji je bio namijenjen djeci za Božić

OPREZ Tvrtka Nestle povlači proizvod koji je bio namijenjen djeci za Božić

Tvrtka Nestlé obavijestila je potrošače o opozivu proizvoda “Smarties-Adventskalender” iz trgovina u Njemačkoj.

Riječ je o adventskom kalendaru Smarties za djecu. Iz popularnog prehrambenog diva Nestlé su priopćili kako na proizvodu pogrešno piše “bez glutena”.

“Konzumiranje slatkiša iz adventskog kalendara bi moglo biti posebno opasno za one koji su alergični na gluten”, javlja Fenix.

Kako pišu njemački mediji u opozivu proizvođača je neobično što su naveli kako od 24 “kućice” na adventskom kalendaru samo jedna ne sadrži gluten. Zašto baš jedna, a ne više ili sve “kućice”, nisu objasnili.

Osobe koje su alergične na gluten mogu vratiti kalendar u Nestlé i ili trgovine u kojima je kupljen te će dobiti natrag novac. Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt broj 069/66 71 88.

Radnici sve češće svoje plaće i doprinose traže putem sudova

Radnici sve češće svoje plaće i doprinose traže putem sudova

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, najviše problema u poslovanju u proteklom razdoblju su imale tvrtke koje posluju u oblasti hotelijerstva, turizma, ugostiteljstva i prijevoza putnika te nisu redovito ni uplaćivale doprinose svojim radnicima

Veliki broj poslodavaca u Bosni i Hercegovini ne plaća doprinose svojim radnicima. Događalo se to i prije pandemije, a pandemija je, čini se, samo dodatno pogoršala stvari.

Tako su u proteklom razdoblju, prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, najviše problema u poslovanju imale tvrtke koje posluju u oblasti hotelijerstva, turizma, ugostiteljstva i prijevoza putnika te nisu redovito ni uplaćivale doprinose svojim radnicima, piše Klix.ba.

U ovakvim slučajevima Porezna uprava FBiH reagira tako da poreznim obveznicima izdaje nalog za plaćanje, a ako obveze po nalogu ne budu plaćene u zakonom propisanom roku, PU pokreće postupak prinudne naplate.

“Postupak prinudne naplate ima određene posljedice po porezne obveznike, a neke od njih su uvećanje obveze za troškove postupka prinudne naplate za 5 posto, kao i naplata dugovanja javnih prihoda iz cjelokupne imovine poreznog dužnika. Uz ispunjenje propisanih uvjeta s poreznim obveznicima na njihov zahtjev Porezna uprava zaključuje sporazume o odgođenom ili plaćanju duga u ratama, maksimalno do 10 godina. Kao najefikasnija mjera prinudne naplate koristi se blokada transakcijskog računa, odnosno donošenje rješenja o obustavi transakcija preko računa poreznih obveznika i naplati iz novčanih sredstava, a također i zapljena i prodaja imovine poreznih dužnika”, pojasnili su iz Porezne uprave FBiH.

Međutim, primjena svih mjera za pojedine porezne obveznike još uvijek je ograničena nekim zakonskim rješenjima kao što su Zakon o konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji BiH, prema kojem se za određene gospodarske subjekte koji imaju Odluke o konsolidaciji na snazi ne primjenjuju mjere prinudne naplate, Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, prema kojem je u određenom vremenskom razdoblju bio uveden moratorij na prinudnu naplatu.

“Pojedini dužnici plaćaju tekuće obveze za doprinose, dok stare obveze ostaju neizmirene, odnosno izmirivat će se u nekom budućem razdoblju. Pored naplate u redovitom postupku i postupku prinudne naplate koji provodi Porezna uprava Federacije BiH, često radnici svoja prava po osnovu plaća i doprinosa ostvaruju tužbama kod nadležnih sudova u radno-pravnim sporovima. U takvim slučajevima Porezna uprava Federacije BiH po osnovu presuda, ako poslodavac ne izvrši uplatu doprinosa, vrši naplatu doprinosa primjenom mjera shodno zakonu”, istaknuli su iz PU.

Podatke o dužnicima s dugom većim od 50.000 KM redovito ažuriraju, a kako su rekli, najveća dugovanja su za doprinose za obavezno osiguranje. Također, kazali su i kako redovito kontroliraju stanje u bazi podataka i poduzimaju zakonom propisane mjere kako bi upozorili tvrtke koje ne izmiruju svoje obveze.

“Zakonom o doprinosima propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od dvije do deset tisuća KM kazniti poslodavac koji ne obračunava doprinose pri obračunu plaće, najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu. Kažnjen će biti i obveznik – fizička osoba ako doprinose ne obračuna do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec”, kazali su iz PU FBiH te dodali kako njihovi zaposlenici kada izdaju prekršajni nalog, u njega mogu unijeti samo iznos minimalne propisane kazne, jer ‘samo sud može izricati prekršajne kazne u propisanom rasponu’.

Na određeni broj poreznih obveznika, istaknuli su, djeluju propisane sankcije, tako da počnu izvršavati svoje zakonom propisane obveze, ali postoje i obveznici na koje sankcije ne djeluju.

Među najvećim dužnicima u Republici Srspkoj, kako je kazao Goran Maričić, direktor Porezne uprave ovog entiteta, u samom vrhu se nalaze porezni obveznici kod kojih je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije te javne zdravstvene ustanove.

Sankcije su, dodao je, propisane Zakonom o poreznom postupku, pa će se tako novčanom kaznom u iznosu od 20 posto od utvrđene obveze za prekršaj kazniti porezni obveznik koji ne prijavi i ne obračuna poreznu obvezu. Dakle, novčanom kaznom od tri do devet tisuća KM kaznit će se za prekršaj uplatitelj doprinosa – fizička osoba ako ne podnese prijavu za registraciju obveznika doprinosa u jedinstvenom sustavu na propisani način i u propisanom roku te obračunavanjem kamata na iznos prijavljenih poreznih obveza u slučaju neplaćanja u propisanom roku. Na iznos porezne obveze, koja nije plaćena u propisanom roku, porezni obveznik je dužan platiti kamatu koja se obračunava po stopi od 0,03 posto dnevno, to jeste 10,95 posto godišnje.

Izvor

U litru vode dodajte dvije čaše napitka iz hladnjaka – učinak je nevjerovatan!

U litru vode dodajte dvije čaše napitka iz hladnjaka – učinak je nevjerovatan!

Svaki ljubitelj cvijeća zna da s vremena na vrijeme zalijevanje cvijeća mlijekom može učiniti čuda.

Što možete očekivati od takvog tretmana?

Naučite o tri najvažnije promjene – i ovaj trik ćete koristiti zauvijek!

Vrijedi hraniti mlijekom, naročito biljke sa ukrasnim zelenim listovima.

Odličan je prirodni regenerator za paprati, fikus i bršljan. Obrano mlijeko bez konzervansa najbolje funkcionira.

Preporuka je da jednom mjesečno zalijevate cvijeće ovom kombinacijom.

1. Vaše biljke će biti jače

Mlijeko je bogato kalcijem, elementom neophodnim za pravilan razvoj i rast biljaka (uključujući i korijenje). Štoviše, ovaj makronutrijent omogućava biljkama da transportiraju preostale hranjive tvari.

2. Boja lišća će biti intenzivnija

Zalijevanje biljaka vodom i mlijekom učiniće da izgledaju intenzivnije. Osim toga, njihovo lišće neće požutjeti i otpasti.

3. Štitićete biljke od gljivičnih bolesti

Vrijedno je zapamtiti i primijeniti od proljeća.

Mlijeko je odlično prirodno sredstvo za sprječavanje razvoja gljivičnih i virusnih bolesti, ali i za odbijanje štetočina, uključujući, na primjer, koloradsku zlaticu. U tu svrhu najbolje je koristiti prskanje vodom sa dodatkom mlijeka (pomiješati u proporciji 1 litar mlijeka na 10 litara vode). Poprskajte listove biljaka sa obje strane, ali ne previše izdašno (za bolje prijanjanje možete dodati nekoliko kapi tečnosti za pranje posuđa). Prskamo jednom tjedno. Takav tretman će posebno funkcionirati za krastavce i rajčicu.

 

Izvor

Ovo je Ivan od koga je Nada Topčagić naručila rođendanski poklon za Ibrahimovića:

Ovo je Ivan od koga je Nada Topčagić naručila rođendanski poklon za Ibrahimovića:

Osim Zlatana, njegove slike imaju i najopasniji svjetski boksač i najpoznatiji američki reper

Kada se prije nekoliko godina odlučio baviti pirigrafijom nije ni sanjao da će njegovi radovi na lipovoj dasci završiti u rukama boksača Mike Tysona, repera Snoop Doga i nogometaša Zlatana Ibrahimovića, jer je upravo to pjevačica Nada Topčagić birala kao poklon poznatom nogometašu koji obožava njene hitove.

– Ona je negdje čitala o mom radu i zamolila me da uradim i njegov lik. Uradio sam dvije verzije i kako se nije mogla odlučiti ponijela je obje. Kad ih je Zlatan dobio, čuo sam da su mu se svidjele i to je još jedan podstrek više da nastavim sa mojim radom – rekao je za Ivan.

Prva poznata ličnost koju je nacrtao bio je redatelj Emir Kusturica, a osobno mu je odnio rad na Mećavnik. Poklon mu se izuzetno svidio, te ga je odmah okačio u svoju kolibu. Poslije su na red došli čuveni boksač i reper.

– Za svoj rad koristim isključivo lipovu dasku, užarenom olovkom se povlače crte i dobija željeni lik. Na taj način spojio sam svoju ljubav prema umjetnosti i drvetu. Pirografija je slikanje užarenim predmetom, a ako se radi na drvetu, ono se prvo polira. Nakon što se uradi, rad se prelakira, a zatim maže uljima, tako da slikama ni vrijeme, sunce i vlaga ne mogu apsolutno ništa – izjavio je ovaj umjetnik.

Kako kaže za jedan rad potrebno mu je oko sedam dana. Sada se potražnja za slikama na drvetu poprilično povećala. Srbi najčešće traže portrete patrijarha Pavla, a stranci slike svojih kućnih ljubimaca, pa Ivan više i ne zna broj mačaka i pasa koje je naslikao.

Vrlo često radi i one crteže koji nisu za prodaju i ljubomorno ih čuva u svojoj privatnoj arhivi.

 

Izvor

Uhićenja i pretresi na 20 lokacija zbog lažiranja prometnih nesreća

Uhićenja i pretresi na 20 lokacija zbog lažiranja prometnih nesreća

Po nalogu Tužiteljstva Sarajevske županije, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) SŽ u suradnji s MUP-om Republike Srpske, provode akcije kodnog naziva “Kontakt”.

U tijeku je uhićenje više osoba zbog kaznenog djela udruživanje radi činjenja kaznenih djela i to zlouporaba osiguranja, zlouporaba položaja, krivotvorenje isprave, prevara, primanje dara i drugih oblika koristi i dr.

U tijeku su i pretresi na više od 20 lokacija na području SŽ i RS, potvrđeno je iz Tužiteljstva SŽ.

Osobe koje su pod istragom Tužiteljstva SŽ, sumnjiče se da su se udružile u grupu koja je u proteklom razdoblju lažirala prometne  nezgode kako bi naplatili štetu od osiguravajućih društava, pri čemu su imali i pomoć od nekoliko pripadnika MUP-a SŽ.

Neki od policijskih službenika se sumnjiče i da su za vrijeme trajanja posebnih istražnih radnji uzimali mito za prometne prekršaje na području SŽ, priopćeno je iz Tužiteljstva SŽ.

Izvor

FOTO Đoković bere krumpir, grožđe, nosi debla, kupa se u potoku

FOTO Đoković bere krumpir, grožđe, nosi debla, kupa se u potoku

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković trenutno odmara u Srbiji i “puni baterije” pred nastavak sezone i završnicu borbe za prvo mjesto na kraju sezone.

Novak je propustio Indian Wells, zbog čega postoji opasnost i da mu Medvedev preotme prvo mjesto na ATP ljestvici, barem na tjedan dana.

Svakako su Đokoviću sada prioritet Grend slemovi, a sigurno će pokušati i oboriti vječni rekord Steffi Graf po broju tjedana na prvom mjestu.

Dok pauzira od tenisa, Novak se posvećuje obitelji, provodi vrijeme sa svojom djecom, ali i uživa u malim životnim radostima kao svaki običan čovjek.

Tako je Novak tijekom boravka u Srbiji ove jeseni brao grožđe s prijateljima, što nije prvi put da Novaka vidimo u ovako neobičnim situacijama kakva je svojstvena ljudima koji su u poljoprivredi, piše Telegraf.

Đoković je netko tko propagira zdrav život, namirnice koje su zdrave, posebno voće i povrće, a kada ih uberete sami, to dodatno daje čar ukusu plodova, pa je tako Nole pored grožđa uslikan i kako je u prošlosti brao i krumpir, trešnje, limun.

Njegov odnos s prirodom se tu ne završava, nego Novak redovito putuje i obilazi prirodne ljepote, što Srbije, što širom svijeta. Često smo posljednjih godina mogli ga gledati kako osvaja vrhove Rtnja, Tare, obišao je Zlatibor, a čak tri puta je bio u piramidama u Visokom, gdje je i puzio kroz blato probijajući se kroz tunele.

Novak je uslikan i kako “crpi” energiju iz prirode, pa se tako “uzemljavao” ili se penjao na drvo te iz njega takođe upijao energiju.

I njegove vježbe i treninzi koje povremeno podijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu također su neobični, pa smo vidjeli i situaciju kada je radio leteću jogu poput gusjenice koja je spremna postati leptir. Također je upražnjavao i tradicionalni oporavak u ledenom potoku.

Izvor

Preminuo talentirani rukometaš Jedinstva iz Brčkog

Preminuo talentirani rukometaš Jedinstva iz Brčkog

Sportsku javnost danas je potresla tužna vijest da je preminuo rukometaš Jedinstva iz Brčkog Aleksandar Marinković (19). Od sjajnog igrača koji je bio najbolje desno krilo Prve lige RS opraštaju se mnogi, a njegov klub je objavio emotivan status na društvenim mrežama.

– Brate naš! Vječno ćeš nam nedostajati!

S ogromnom tugom i nevjericom primili smo vijest da nas je naš član, naš sin i naš brat Aleksandar Marinković, najbolje desno krilo RS, jutros prerano i iznenada zauvijek napustio! Hvala ti za svaku sekundu koji si proveo s nama! Mare, neka ti je vječna slava! – priopćeno je iz RK Jedinstvo 2015 Brčko, prenosi Avaz.

Marinković je karijeru započeo u Rukometnom klubu Bijeljina, pa se i njegov matični klub oprostio od njega:

– Vijest koja je pogodila sve u klubu ….tragično je preminuo naš Aleksandar Marinković, dijete RK Bijeljina. Počivaj u miru sokole i da te anđeli čuvaju – objavljeno je na stranici RK Bijeljina.

Izvor

Donosimo nove cijene naftnih derivata u Kiseljaku

Donosimo nove cijene naftnih derivata u Kiseljaku

U Federalno ministarstvo trgovine od početka ovog tjedna do danas je pristiglo ukupno 205 obavijesti o promjeni cijena i marži i to se odnose na povećanje cijene benzina i dizela u iznosu od 0,05 KM/litru

Dok Republika Hrvatska danas ponovno obara rekord novim povećanjima cijene litra goriva te doseže cijenu litra dizela 1,5 eura, N1 donosi kakva je situacija s mogućim povećanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„U Federalno ministarstvo trgovine od početka ovog tjedna do danas je pristiglo ukupno 205 obavijesti o promjeni cijena i marži i to se odnose na povećanje cijene benzina i dizela u iznosu od 0,05 KM/litru“, priopćili su za N1 iz ovog ministarstva.

Federalni ministar trgovine je sukladno Zakonu o kontroli cijena donio Uputu o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga, kojim je propisano da gospodarski subjekti, odnosno benzinske crpke dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavavijesti o promjeni cijena i marži, radi evidentiranja i praćenja, rečeno je iz ministarstva trgovine Federacije BiH.

„Trenutne prosječne maloprodajne cijene po litri naftnih derivata do danas, 13. listopada 2021. godine u Federaciji BiH su: za Premium bezolovni benzin 95 – 2,32 KM i za DIZEL – 2,27 KM.“, navode iz ministarstva trgovine FBiH.

 

Cijena goriva DIZEL D5 (10 PPM) na području općine Kiseljak

 

Izvor cijena na dan 13. 10. 2021. godine u 8:47 sati – Federalno ministarstvo trgovine

Ministarstvo trgovine FBiH za sada kontrolira cijene i ograničava maržu 

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Ovom Odlukom gospodarskim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko, naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata, rekli su u Sektoru za cijene i analizu tržišta ovog ministarstva.

Iz ovog sektora ministarstva su naglasili kako sve informacije o cijenama naftnih derivata građani mogu saznati putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših.

 

Cijena goriva SUPER 95 na području općine Kiseljak

 

Izvor cijena na dan 13. 10. 2021. godine u 8:47 sati – Federalno ministarstvo trgovine

Ministarstvo trgovine FBiH za sada kontrolira cijene i ograničava maržu 

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Ovom Odlukom gospodarskim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko, naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata, rekli su u Sektoru za cijene i analizu tržišta ovog ministarstva.

Iz ovog sektora ministarstva su naglasili kako sve informacije o cijenama naftnih derivata građani mogu saznati putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših.

Najveća stopa inflacije u EU posljedjenjih 13 godina 

Iako je i dalje u Bosni i Hercegovini cijena litre goriva najniža u regiji, podsjetimo, prema Eurostatu-statističkom uredu Europske unije, početkom ove godine, najavljen je porast stope godišnje inflacije za prošli mjesec.

Tako je  godišnja inflacija u eurozoni u rujnu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine 3,4%.

To je najveća stopa u poslednjih 13 godina. Posljednji put godišnja inflacija bila je ovolika u rujnu 2008. godine, objavila je  njemačka novinska agencija DPA.

Cijene energije u rujnu su porasle nevjerojatnih 17,4 % u odnosu na prošlu godinu, navodi Eurostat. Ovim nastavkom trenda inflacije, rastu cijene posljednjih mjeseci, ali raste i zabrinutost u EU.  Lideri EU raspravljat će o ovom problemu na samitu 21. i 22. listopada.

Kiseljak.info

Ekonomski stručnjak o posljedicama poskupljenja goriva: “Sljedećih šest mjeseci čeka nas rast cijena svega”

Ekonomski stručnjak o posljedicama poskupljenja goriva: “Sljedećih šest mjeseci čeka nas rast cijena svega”

”Imamo već sada situaciju da gospodarstvo već sada više plaća plin. Mislim da će dio proizvođača iskoristiti tu situaciju i korigirati cijene”, navodi Mršić

Koja će sve roba prva poskupjeti, kao i kada se može očekivati stagnaciju rasta cijena za Novu TV komentirao je ekonomski stručnjak, menadžer i bivši predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić.

“Sada smo suočeni s najvišom cijenom goriva u povijesti. Moramo znati da su u ovom stoljeću trošarine više od 10 puta mijenjane i povećavane. Vlada ima mogućnost utjecati ako smatra da je previsoka cijena”, kaže Mršić govoreći o stanju u Hrvatskoj.

Racionalno je tražiti od Vlade da intervenira u trošarine, smatra stručnjak i pojašnjava da će ona to učiniti u onom trenutku kada građani prestanu kupovati benzin, kada se više neće koristiti automobilima.

Na pitanje zašto cijena goriva ne pada ako pada cijena barela, Mršić govori da tu uvijek postoji odmak.

Odgovorio je i na pitanje kako će drastičan skok cijena goriva utjecati na cijene robe.

”Imamo već sada situaciju da gospodarstvo već sada više plaća plin. Mislim da će dio proizvođača iskoristiti tu situaciju i korigirati cijene zbog ulaska u monetarnu Europsku uniju. Sasvim sigurno je da će se to preliti i na cijenu krajnih dobara.

Budući da sad imamo neko vrijeme fiksne cijene struje i plina te potpuno fluktuirajuće cijene benzina, to bi trebalo stajati. Mislim da će se sljedećih šest mjeseci događati povećanje cijena svega i svačega. Sasvim sigurno je i da će radnici tražiti povećanje plaća”, ističe Mršić.

Kaže da će cijene rasti do trenutka kada će se početi pratiti porast cijena prije ulaska u europsku monetarnu uniju, a nakon toga će ipak stagnirati.

Izvor

 

Američki stručnjaci: Osobe starije od 60 godina ne bi trebale uzimati aspirin

Američki stručnjaci: Osobe starije od 60 godina ne bi trebale uzimati aspirin

Osobe starije od 60 godina ne bi trebale uzimati aspirin za prevenciju srčanih oboljenja i moždanog udara, priopćila je Američka radna grupa za preventivne aktivnosti.

U priopćenju se navodi da je neovisni panel stručnjaka upozorio kako upotreba aspirina može nanijeti štetu.

“Najozbiljnije potencijalno oštećenje je krvarenje u želucu, crijevima i mozgu. Šansa za krvarenje raste s godinama i može biti opasna po život”, ističe se u priopćenju, prenosi BHRT.

U Sjedinjenim Američkim Državama otprilike svaki treći smrtni slučaj rezultat je srčanih bolesti i moždanog udara.

“Sada se preporučuje da ljudi kada navrše 60 godina ne smiju razmišljati o tome da počnu uzimati aspirin jer rizik od krvarenja poništava dobrobiti sprečavanja srčanih bolesti”, navodi se u priopćenju.

Također se upozoravaju osobe od 40 do 59 godina, koje su u većem riziku od kardiovaskularnih bolesti ili imaju prošlost kardiovaskularnih bolesti, da odluče zajedno sa svojim liječnicima hoće li početi uzimati aspirin.

Osim što ublažava bol, snižava temperaturu i smanjuje upalu, aspirin može spriječiti stvaranje krvnih ugrušaka.

Izvor

OŠ “LEPENICA”: ODIGRANA PREDSTAVA “UČIONICA” GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH VITEZ

OŠ “LEPENICA”: ODIGRANA PREDSTAVA “UČIONICA” GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH VITEZ

Danas je u dvorani OŠ “Lepenica” odigrana predstava “Učionica” Gradskog kazališta mladih Vitez.

Predstava “Učionica” namijenjena je za djecu i mlade od prvog do devetog razreda osnovne škole, ali svakako i oni stariji mogu uživati u ovoj uzbudljivoj školskoj priči. Predstava je edukativnog karaktera i savršena je “poslastica znanja” za početak nove školske godine. Učica i Učo su učenike kroz igru i pjesmu vodili kroz sve osnovnoškolske predmete izdvajajući razne zanimljivosti i mudrosti.

U predstavi su igrali Adna Hasanić i Marko Mirković, koji ujedno potpisuju i režiju teksta Marka Mirkovića, a izvršni producent predstave je Ivan Sajević.

Zahvaljujemo se Gradsko kazalište mladih Vitez na gostovanju i radujemo se i nadamo novoj suradnji, također veliko hvala Udruzi građana Lepenica koji su omogućili današnju predstavu, izjavili su djelatnici škole.

Tradicionalni Andrićevi dani u Kiseljaku

Tradicionalni Andrićevi dani u Kiseljaku

Tradicionalno se obilježavaju Andrićevi dani, u čast rođenja velikog književnika Ive Andrića.

Također se ove godine obilježava i 60 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću za književno djelo “Na Drini ćuprija.”

Tim povodom učenici četvrtog razreda Srednje strukovne škole “Fojnica” u Kiseljaku, hotelijersko-turističke škole, u sklopu sata hrvatskog jezika a pod vodstvom prof. Vedrane Komšić Pecirep, odali su počast ovom velikanu rodom iz Travnika.

Na zidnim novinama škole napravili su zbirku citata iz života, ljubavi i prijateljstva, preuzetih iz raznih djela ovog književnika.

SNSD tvrdi: Pavlovićeva ljubavnica prodala telefon s njegovim fotografijama SDS-u za 50.000 eura

SNSD tvrdi: Pavlovićeva ljubavnica prodala telefon s njegovim fotografijama SDS-u za 50.000 eura

Iako je jučer službeno dao ostavku na mjesto gradonačelnika Prijedora, još uvijek traje trakavica u vezi s neprimjerenim fotografijama Dalibora Pavlovića, na kojima pije tablete i povraća i zbog kojih je morao podnijeti ostavku.

Najnovija u nizu informacija vezana za ovu aferu je ona predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Prijedor Saše Bursaća, koji tvrdi da su članovi SDS-a “otkupili telefon od žene s kojom je Dalibor Pavlović bio u vezi i na najgori mogući način ušli u njegov privatni život”.

Bursać je rekao da su u SNSD-u došli do dokumenata, a da za neke stvari imaju i svjedoke.

“Imam informaciju da se predsjednica Gradskog odbora SDS-a Prijedor Maja Dragojević-Stojić pohvalila stranačkom šefu Mirku Šaroviću da su njeni ljudi, uz njenu suglasnost i koordinaciju, otkupili telefon od Ane Jež, konkretno zastupnik Predrag Starčević, i da su preko svojih ljudi koji se tako nečasno i odgovorno ponašaju, preko društvenih mreža iscenirali ovo i na najgori mogući način ušli u Pavlovićev privatni život”, rekao je Bursać.

Neslužbeno se za navodnu prodaju snimaka spominje iznos od 50.000 eura.

On je naveo da je “Dalibor pogriješio, ali da nije zaslužio nitko, pa ni on, da bude razapet na ovakav način”.

Podsjećamo, nakon objavljivanja spornih fotografija opozicija, ali i Dodik, tražili su od Pavlovića da podnese ostavku. On je prvo tvrdio da je riječ o fotomontaži, pa je onda odustao od te priče, da bi jučer, nakon prijetnje zastupnika u NSRS-u Nebojše Vukanovića da će objaviti još fotografija, službeno podnio ostavku.

U obrazloženju ostavke naveo je “razloge osobne prirode”, a jučer je rekao, obrazlažući nastanak fotografija, da je na njega utjecala “viša sila”.

U tijeku radovi na uređenju nogostupa u središtu grada

U tijeku radovi na uređenju nogostupa u središtu grada

U tijeku su radovi na rekonstrukciji nogostupa na potezu od zgrade Općine do zgrade srednjih škola u Kiseljaku. Podsjećamo, most u središtu grada rekonstruiran je prije dvije godine a sada će biti dodatno uređene i staze za pješake koje s obje strane vode uz kiseljačke parkove, Pakr generala Filipovića i Josipa Baća.
Radovi će biti izvođeni s jedne pa s druge strane kako ne bi dolazilo do prekida prometovanja mada se trenutno promet odvija usporeno, odnosno otežano sa strane suprotne od izvora.

Projekt financira Općina Kiseljak u iznosu od cca 30 000 KM a očekuje se da će u konačnici biti završen u roku od mjesec dana.

Radove izvodi obrtnička radnja Kapetanović iz Kiseljaka.

 

Izvor: www.opcina-kiseljak.org

Filomena – Jesenja skola za trudnice

Filomena – Jesenja skola za trudnice

Da je Kiseljak prepun dobrih priča i iznimno ambicioznih ljudi s mnoštvom ideja po tko zna koji put dokazuju nam mlade dame Mia Lukić Antić i Maja Kraljević.

Vjerojatno ste svi nekada čuli za njihovu udrugu, koja nosi naziv Filomena.

Na ideju, kažu, došle su slučajno. Svoje ambicije, jedna prema fizičkom, druga prema mentalnom zdravlju usmjerile su u zajednički pravac i napravile nešto što nijednu trudnicu ne ostavlja ravnodušnom.

Kroz niz radionica, na zabavan način žene upućuju kako biti savršeno nesavršena majka. Naglašavaju da je ipak za uspjeh bilo kojeg projekta potrebna interakcija te aktivno sudjelovanje. Mlade dame, majke, trudnice, ali i žene koje će jednog dana biti to redovno oduševljavaju Maju i Miu svojom otvorenošću i željom za znanjem.

Projekat na kojem trenutno rade jeste JESENJA ŠKOLA ZA TRUDNICE, u sklopu koje će ugostiti mnoge zanimljive goste. Jedna od njih jeste Lana Lekić, na društvenim mrežama, gdje je prati desetine tisuća pratitelja poznatija kao mama Lana.

Najavljuju i AVENTOVU ŠKOLU DOJENJA, koja će biti održana u četvrtak, 14. 10. 2021. godine..

Na koncu, naglašavaju da su vrata njihove udruge svima širom otvorena. Dostupne su za svaki razgovor i savjet, a sve vas pozivaju da budete dio njihove divne priče.

 

Maja Slomo

Kiseljak.info

KOLUMNA: Grmojine brbljarije o bojkotu izbora u BiH su poruka neprijateljima “žive nas zakopajte“

KOLUMNA: Grmojine brbljarije o bojkotu izbora u BiH su poruka neprijateljima “žive nas zakopajte“

Nekada prije, osobito u periodu najintenzivnijih pretpristupnih pregovora Republike Hrvatske o punopravnom članstvu u Europskoj Uniji, tema o pravno-političkom položaju Hrvata u BiH, osim deklarativnih poruka podrške, za službeni Zagreb ali i inu političku javnost u RH ta tema bila je iz nejasnih razloga na razini tabua. Zbog čega podrška Hrvatima u BiH tada nije bila čvršća i jača može se samo nagađati. Do snažnijeg zaokreta u toj vanjskopolitičkoj djelatnosti vlasti u RH dolazi nakon ostvarenja punopravnog članstva RH u EU gdje su se stubokom promijenili i okviri djelovanja pa je na izvjestan način olakšana i mogućnost da tema o položaju bosanskohercegovačkih Hrvata putem službenog Zagreba dospije i na najrelevantnije adrese europskih institucija kao i politika najmoćnijih država EU. Slobodno tematiziranje položaja bosanskohercegovačkih Hrvata te jasno artikulirana politika RH prema Hrvatima u BiH posljedica je i sazrijevanja te boljeg razumijevanja političkih prilika u BiH i kod određenog broja aktera na društveno-političkoj sceni u RH, prije svega na lijevom političkom spektru, koji su godinama prije  s velikom razinom odioznosoti prihvaćali službene stavove političkih predstavnika Hrvata u BiH i priklanjali se onim politikama koji su tobože više za BiH, potpuno nesvjesni kako se priklanjaju onoj strani koja destruira ustavno-pravnu poziciju Hrvata u BiH. Tadašnja politika grubog nerazumijevanja i neshvaćanja, neslušanja i pomanjkanja dijaloga među relevantnim političkim činiteljima na hrvatskoj političkoj sceni s obje strane granice dovela je do postojanja onih političkih snaga u RH koji su pali u zablude o BiH kao mogućoj državi građanskog uređenja u kojoj bi tobože, svi narodi bili ravnopravni. Na taj način, možda i nesvjesno su bili oni koji su “držali ljestve“ latentnom bošnjačko-građanskom nacionalizmu u BiH. Pored činjenice da su se i te okolnosti promijenile jer danas imamo jedinstvenu vanjsku politiku RH prema BiH i Hrvatima u BiH, primijeti se kako se stvari sporo kreću te da se politička pozicija Hrvata u BiH ne mijenja, jedina razlika danas u odnosu na neko vrijeme prije jeste da je razgolićena ta priča o “ljepotama“ građanskog uređenja BiH, a što čvršći stav službenog Zagreba prema BiH u tom smislu, toliko agresivniji bošnjački nacionalizam kao odgovor iz Sarajeva.

Nerazumijevanje složenog ustavnopravnog i političkog uređenja BiH te političkog konteksta u kojem žive i djeluju Hrvati u BiH pokazao je i Nikola Grmoja, zastupnik MOST-a u Saboru Republike Hrvatske prije nekoliko dana kada je u svom intervjuu za portal bild.ba na pitanje novinara trebaju li bh. Hrvati bojkotirati izbore iduće godine ukoliko se ne promijeni Izborni zakon na način da svaki konstitutivni narod sam može birati svoje predstavnike, bez ikakve zadrške i šire elaboracije ispalio je kako, ukoliko se ne dogode promjene Izbornog zakona, ne vidi razloga zašto bi Hrvati sudjelovali u takvim neustavnim procesima. Ova “popularna” teza koja se u posljednje vrijeme često provlači u medijskom prostoru, a koju hrane i neki politički akteri na hrvatskoj sceni u BiH, programski partneri MOST-a s ove strane granice  poslužila je Grmoji da bez ikakvog promišljanja ponovi takve teze, bez potrebe da razumije što to u praksi znači. Izbori u BiH provode se s velikom pozornošću međunarodnih političkih čimbenika u BiH koji i forsiraju potrebu da se izbori održe i unatoč činjenici da su određene odredbe Izbornog zakona izbrisane kao posljedica neprovedbe Odluke ustavnog suda u predmetu Ljubić  te da nema valjanog pravnog osnova za provedbu izbora i popunu Doma naroda izbori su se dogodili. Naglašena potreba da se izbori provedu i što slabiji izborni rezultat stranaka HNS-a koji su priželjkivale određene snage iz Međunarodne zajednice išla je s namjerom da se hrvatski politički faktor eliminira s političke scene u BiH.

Zar bi nesudjelovanje i bojkot izbora nekoga zabrinuo, da li bi se tim činom poslale bilo kakve političke poruke ili ostvarili nekakvi politički ciljevi hrvatskih stranaka u BiH, sudeći po sadašnjem političkom trenutku, a osobito kada se otvoreno šalju poruke Hrvatima u BiH kako je sljedeći cilj izabrati 6 zastupnika u Domu naroda i priča je završena, odluka o nesudjelovanju u izbornom procesu, u političkom smislu bila bi suicidalan potez, s porukom “žive nas zakopajte“. Povijest je nebojeno puta pokazala da Hrvati niti jednu bitku nisu dobili bez borbe, tako da je danas besmisleno govoriti kako će nam netko pokloniti slobodu i politička prava, a to posebno znaju i osjećaju oni Hrvati “koji ne beru mandarine”, koji se nalaze u vrlo specifičnom položaju unutar Županije Središnja Bosna i kojima bi ovakva odluka definitivno značila “političku kapitulaciju”  te označila njihov politički kraj nakon što su na ovim prostorima “prolili krv” 90-ih da ostanu i opstanu. Postavlja se pitanje je li Grmoja možda svjesno zaboravio Središnju Bosnu ili je pak ovakva izjava smišljena s jednom “skrivenom namjerom” koja bi dugoročno značila potpuni politički i svaki drugi nestanak Hrvata Središnje Bosne. U uvjetima potpunog ratnog okruženja u Srednjoj Bosni, na pregovorima o mirnom okončanju sukoba između Hrvata i Bošnjaka, predstavnici britanskog bataljuna ponudili su političkom i vojnom vodstvu Hrvata u Srednjoj Bosni da odlože oružje, a da će nam oni osigurati miran prolaz i napuštanje ovih prostora, jedan od zapovjednika HVO-a ustao je i rekao; “nama ovdje Bleiburg servirati nećete niti s nama o tome možete razgovarati, boriti ćemo se do posljednje kapi krvi pa kome opanci kome obojci…“

Još tih ratnih 90-ih godina vrlo često je Središnjom Bosnom u najtežim ratnim sukobima u kojima je vladala glad i strah bila “gurana” teza kako bi bilo bolje da sve pustimo i odemo negdje drugo te da nas tamo čekaju “med i mlijeko”. Kako to obično biva u ovdašnjem čovjeku je stoljećima prisutan nagon za opstanak i ostanak i to se dogodilo i 90-ih bez neke velike pomoći bilo koga. Naravno pamtimo sve one divne ljude koji su nam organizirali konvoje, liječili ranjenike i riskirali živote kako bi nam pomogli da opstanemo, ali u konačnici Hrvati Središnje Bosne opstali su zahvaljujući borbi i to protiv višestruko brojnijeg neprijatelja.

Danas u Središnjoj Bosni ne teče “med i mlijeko”, mladost nam odlazi, politika je u nekom svom “paralelnom svemiru”, a političko okruženje nije nam naklonjeno. Naravno tu je i problem izbornog Zakona, problem i manipuliranja političkom voljom Hrvata ovoga prostora no ni u jednom smislu to nije usporedivo sa 90-im godinama.

I onda Grmoja i njegovi politički savjetnici u BiH izlaze s ingenioznim prijedlozima i pozove nas da ne iziđemo na izbore, na iste te izbore zbog kojih su naši tu ginuli, naprotiv njegov prijedlog je vrlo “pragmatičan” i glasi položite “političko oružje”.

I što bi se odista dogodilo da poslušamo Grmoju. Prvo i osnovno došli bi u situaciju da politički ne kontroliramo procese u Županiji Središnja Bosna. To bi u praksi značilo izmjenu svih pravnih temelja Županije koji su postavljeni kako bi Hrvati ovdje imali zaštitni mehanizam. Naravno u pitanje bi doveli naš jezik, naše škole, našu kulturu i sport, našu braniteljsku populaciju sve ono što u suštini možemo štititi jer nam to pravni temelji Županije dopuštaju, a što i nije vezano za zaštitne mehanizme Doma naroda ili izbora člana Predsjedništva.

U praksi kako god to promatrali značilo bi to konačni poraz i to na način koji i nije zabilježen u “političkoj povijesti” ovih prostora.

Naravno, postavlja se pitanje zašto jedan hrvatski političar postavlja ovakve “okvire” i poziva na “političku predaju”. To poprilično ostaje nejasno. Ako je riječ o “političkom neznanju” onda bi svakako treba razmisliti prije nego što izgovori “populističke teze”. no što ako nije riječ o “političkom neznanju” nego o nekoj “skrivenoj namjeri”, onda je to vrlo opasan i vrlo zlonamjeran istup prema Hrvatima Središnje Bosne, ali i BiH općenito i zapravo govori o nekim namjerama kako bi nas se svelo do Ivan planine.

Nije ni važno u konačnici što je Grmoja “mislio” i kako bi obranio ovu tezu, zapravo ga samo jednim tekstom upoznajemo kako Hrvati ne žive samo na prostorima gdje se uzgajaju mandarine, nego su narod koji svoj život unatoč svim poteškoćama gradi i kreira zajedno sa svojim susjedima i u maglovitoj, ponosnoj Središnjoj Bosni. Puno prihvatljiviji narativ koji bi mogao ponuditi i pritom još i pomoći bio bi “dragi moji sunarodnjaci u BiH i u svijetu izađite u što većem broju na birališta jer sudbina našeg naroda u BiH u vašim je rukama, a ne u rukama onih koji nam nikada nisu mislili dobro.“

Izvor:

AUTORI: J.K. i S.A / Centralna.ba

 

NJEMAČKA: Cijene brzih testova kreću se od 8,33 eura do 73,27 eura

NJEMAČKA: Cijene brzih testova kreću se od 8,33 eura do 73,27 eura

Od danas je sudjelovanje u javnom životu Njemačke složenije za necijepljene osobe. I skuplje!

Vrijeme besplatnih testiranja za građane je prošlo. Ako želite posjetiti restorane ili događaje na koje se primjenjuje pravilo 3-G, morate test platiti.

Cijene brzih testova kreću se od 8,33 eura do 73,27 eura.

Možete se relativno jeftino testirati u ljekarni iz Krefelda čiji je vlasnik Romano Bastian. Jedan test košta 12 eura. Postoji i jeftinija opcija: 12 testova na antigen za 99,95 eura odnosno 8,33 eura po testu.

Na frankfurtskom aerodromu brzi test na antigen u Centogeneu košta 29 eura.

Izvor: Fenix-magazin/IM/SIM

BUSOVAČA: Bačene dvije bombe ispred ugostiteljskog objekta MAN

BUSOVAČA: Bačene dvije bombe ispred ugostiteljskog objekta MAN

Dana 10.10.2021 godine oko 23,50 sati u PS Busovača prijavljeno da je u mjestu Strane, općina Busovača ispred ugostiteljskog objekta došlo do eksplozije nepoznate minsko-eksplozivne naprave, kojom prilikom je na objektu nastala materijalna šteta, kao i na obiteljskoj kući koja se nalazi u blizini. Prema prijavi, navedeni objekt nije radio u vrijeme ekplozije.

Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta izašli su službenici policije koji su potvrdili navode prijave, te u saradnji sa nadležnim tužiteljstvom pristupili poduzimanju mjera i radnji na rasvijetljavanju predmetnog događaja.

Neslužbeno saznajemo da su ispred objekta pečenjara MAN-Gavrine Kuće bačene dvije bombe, a da je samo jedna eksplodirala.

MUP SBK/BINFO.BA

Odrzana Konferencija mladih Crvenog križa Kiseljak

Odrzana Konferencija mladih Crvenog križa Kiseljak

U utorak 05.10.2021. godine u prostorijama Crvenog kriza Kiseljak odrzana je Konferencija mladih CK Kiseljak.
Na Konferenciji su mladi donijeli plan aktivnosti za naredno razdoblje, te su zbog ostavke na mjesto Predsjednika mladih izabrali novo rukovodstvo mladih. Za Predsjednika mladih izabran je Muhamed Ganija, dok je za dopredsjednicu mladih izabrana Mia Kubat.

Predsjedništvo HNS-a: Bez očuvanja temeljnih odrednica Ustava, Bosna i Hercegovina ne može opstati kao multikulturalna zajednica

Predsjedništvo HNS-a: Bez očuvanja temeljnih odrednica Ustava, Bosna i Hercegovina ne može opstati kao multikulturalna zajednica

U Mostaru je održana 25. redovita sjednica Predsjedništva HNS-a. Na početku sjednice predsjednik Čović upoznao je članove Predsjedništva o posljednjem Summitu EPP-a u Ljubljani te razgovorima na ovome forumu posvećenom odnosu EU i zemalja Zapadnog Balkana od strane europskih pučana. Visoki europski dužnosnici u Ljubljani su upriličili forum kako bi napravili širi dijaloški okvir o otvorenim pitanjima koja se nužno moraju riješiti u procesu daljnjih integracija, a tema izbornih reformi u Bosni i Hercegovini bila je jedna od ključnih.

Također, predsjednik Čović upoznao je Predsjedništvo HNS-a o razgovoru i temama s gospodinom Palmerom, kao američkog izaslanika za proces reformi izbornog zakonodavstva koje se u tijeku i ključnih dogovora koji slijede.

Na današnjoj sjednici Predsjedništvo HNS-a donijelo je sljedeće zaključke:

1. Legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda uz omogućavanje aktivnog i pasivnog biračkog prava svim građanima Bosne i Hercegovine je osnovna postavka funkcioniranja političkog i izbornog sustava Bosne i Hercegovine. Pokušaji širih izmjena Aneksa IV. – Ustava Bosne i Hercegovine ugrozili bi natkrovljujuće ustavno načelo konstitutivnosti koje su Ustavni sud BiH i Europski sud za ljudska prava izdvojili kao ustavni meritum i ključni političko – pravni i institucionalni temelj BiH.

2. Potpisani Sporazum o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH u Mostaru sadrži ključne odredbe reforme izbornog zakonodavstva i u potpunosti štiti i jača odrednice Washingtonskog i Daytonskog-pariškog sporazuma.

3. Ograničene ustavne promjene ne smiju voditi ka derogiranju Ustava i onemogućiti konstitutivnost naroda u izboru svojih legitimnih političkih predstavnika. Pokušaji brisanja „etničkog prefiksa“ predstavljaju grubo kršenje Aneksa IV. kojim bi se omogućila potpuna diskriminacija, majorizacija i nametanje političkih predstavnika u ključnim institucijama – Predsjedništvu BiH i Domovima naroda koji i jesu dizajnirani na način da sva tri naroda uživaju zajamčena ustavna prava.

4. Predsjedništvo HNS-a još jednom ističe da su unitarističke pretenzije bošnjačkih stranaka neprihvatljive, da negiraju konstitutivne zajednice i njihove posebnosti te da ruše multikulturalni, multinacionalni i multikonfesionalni karakter Bosne i Hercegovine. Konstitutivnost naroda nije deklarativna kategorija, nego suštinska komponenta ostvarivanja ravnopravnosti kroz jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka i biranja svojih političkih predstavnika.

5. Predsjedništvo HNS-a poziva sve uključene strane u pregovore, kako domaće, tako i međunarodne aktere, da ulože maksimalne napore u postizanju konačnog dogovora o otvorenim pitanjima, poštujući pri tome temelje Ustava BiH. Legitimno predstavljanje i zastupljenost legitimnih političkih predstavnika sva tri naroda utkana je u povijesni, politički i institucionalni okvir Bosne i Hercegovine koji je potvrđen i u Daytonskom-pariškom međunarodnom mirovnom sporazumu.

(hnsbih.ba)

Obavijest Službe za gospodarstvo – Prijava plana proizvodnje za 2022. godinu

Obavijest Službe za gospodarstvo – Prijava plana proizvodnje za 2022. godinu

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak,  objavljuje  Poziv poljoprivrednim  proizvođačima, fizičkim i pravnim licima sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK, koji su potencijalni korisnici novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz proračuna Federacije BiH  obvezni su i pozivaju se da sukladno članku 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji Proizvodnju (Animalnu i biljnu) planiranu za narednu  2022.  godinu, prijaviti najkasnije do 15. 11. 2021. godine. 

Džaferović: Amir Zukić nije imao utjecaj na moje odluke, nikad to sebi ne bih dozvolio

Džaferović: Amir Zukić nije imao utjecaj na moje odluke, nikad to sebi ne bih dozvolio

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović dao je danas izjavu na suđenju Amiru Zukiću, Asimu Sarajliću i drugima, a u vezi s imenovanjem Esada Džananovića na poziciju izvršnog direktora Elektroprivrede BiH.

Džaferović je u Općinskom sudu u Sarajevu kazao da nema ništa s tim slučajem. On je svjedočio o načinu na koji je kadrovskop povjerenstvo SDA donijelo stav o spornom imenovanju.”Mene gospodin Zukić nikada nije kontaktirao niti tražio bilo što o radu Kadrovskog povjerenstva SDA. Druge morate pitati, ja nikada nisam čuo”, rekao je Džaferović, koji je član Kadrovskog povjerenstva SDA.

Džaferović je naglasio da je mišljenje uvijek donosio na temelju svojih zapažanja te da nikada ne bi dopustio da neko utječe na njega.

Osim Džaferovića, svjedočili su Adnan Efendić iz Kadrovskog povjerenstva KS i Abid Jusić iz Povjerenstva Općine Centar, koji su također tvrdili da Zukić nije utjecao na njih.

Ove godine ranije: Od 1. studenog obvezna zimska oprema u BiH

Ove godine ranije: Od 1. studenog obvezna zimska oprema u BiH

U vremenu od 1. studenog ove godine do 1. travnja 2022. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine zakonski je obvezno posjedovanje i korištenje zimske opreme i to bez obzira na vremenske uvjete.

Ovu informaciju potvrdili su iz BIHAMK-a.

“Posjedovanje obvezne zimske opreme bez obzira na vremenske uvjete obavezno je u vremenu od 1. studenog ove do 1. travnja naredne godine za sva motorna vozila izuzev svih motocikala (L kategorija) i traktora (T i C kategorije)”, kazali su iz BIHAMK-a.

Kada je riječ o obaveznoj zimskoj opremi, za putnička vozila i ostala čija masa ne prelazi 3.500 kg i nemaju više od osam sjedišta, potrebne su zimske gume na sva četiri kotača.

To su gume s oznakama MS, M+S ili M&S te znakom pahuljice, a minimalna dubina gazećeg sloja mora iznositi 4 mm. Moguće je koristiti i gume s ljetnim profilom minimalnog gazećeg sloja od 4 mm, ali u priboru moraju biti odgovarajući lanci za stavljanje na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjeta.

Za vozila čija masa prelazi 3.500 kg, uključujući autobuse, potrebne su već spomenute zimske gume s minimalnim gazećim slojem od 4 mm, kao i lanci za snijeg, ali i dodatni priručni alat u vidu lopate te vreće pijeska od 25 do 50 kg. I u slučaju ljetnih guma potrebno je posjedovati lance te spomenuti priručni alat.

Gume s ugrađenim ekserima u našoj zemlji nisu dozvoljene.

Podsjećamo, ranije su vozači u BiH obveznu zimsku opremu morali imati od 15. studenog do 15. travnja.

KISS FASHION SHOW

KISS FASHION SHOW

Mlada ekipa, predvođena Majom Slomo, a okupljena oko udruge Šareno brdo, priprema jedan zanimljiv, modno-humanitarni događaj.
Riječ je o promotivnoj modnoj reviji lokalnih kreativaca nazvanoj KISS FASHION SHOW. Ovaj događaj koji ima i humanitarnu notu (za udrugu Čudo) bit će održan naredne subote, 16. listopada u objektu Tibra Pacific s početkom u 19 sati.

Pokrovitelj događaja je Općina Kiseljak a na reviji će se predstaviti brendovi i tvrtke: ILEA, DORA, LADORANT, DRAWER, Salon vjenčanica ARIJANA, LOVED ART, ANDREAS ANY DESIGN, OTG te BRDA.

Predsjedništvo HNS-a o izmjenama Izbornog zakona BiH

Predsjedništvo HNS-a o izmjenama Izbornog zakona BiH

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Mostaru.

Na sjednici će se govoriti i o suradnji sa institucijama vlasti Hrvatske, najavljeno je iz HNS-a.

Sjednica će biti održana u Domu HDZ-a BiH u 11:00 sati, a po njenom završetku bit će objavljeno priopćenje za medije.

 

Dodik: Na summitu u Beogradu neću iznositi stavove BiH, nego RS

Dodik: Na summitu u Beogradu neću iznositi stavove BiH, nego RS

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će na marginama summita Pokreta nesvrstanih, koji počinje danas u Beogradu, sugovornike upoznati o situaciji u BiH “s pozicije predstavnika srpskog naroda, odnosno Republike Srpske u Predsjedništvu BiH”.

“Neću ovdje iznositi stavove Predsjedništva BiH jer nisam ni došao u toj poziciji. Nisam šarlatan kao što su Džaferović i Komšić koji se pokušavaju lažno predstavljati, ja se ne predstavljam lažno”, rekao je Dodik sinoć nakon radne večere u Beogradu koju je upriličio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a kojoj su prisustvovali i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, javlja Srna.

On je ponovio kako je u Beogradu u kapacitetu “srpskog člana Predsjedništva BiH”, te da neće ništa izvan toga ni reći, niti preuzeti obvezu u ime BiH, jer nije tu u ime BiH.

“Na ovaj summit smo pozvani sva trojica članova Predsjedništva BiH posebno. Oni su rekli da neće, evo ja sam tu, ali ja neću govoriti u njihovo ime, kao što oni znaju otići u UN ili bilo gdje pa pričaju kao kako to govori BiH, što je lažno predstavljanje do mjere bezobrazluka da ignorira dva naroda – Srbe i Hrvate”, naveo je Dodik.

Dodik će danas nazočiti Summitu Pokreta nesvrstanih u Beogradu, gdje će imati i više bilateralnih sastanaka.

Izvor

Fury se zahvalio Isusu, nosio i kapu s natpisom koji mu je posvećen

Fury se zahvalio Isusu, nosio i kapu s natpisom koji mu je posvećen

Tyson Fury uspio je svladati Deontaya Wildera u 11. rundi i zadržati titulu WBC-ova prvaka u teškoj kategoriji, a na kraju meča u svom stilu se obratio javnosti.

Iako se našao na tlu u četvrtoj rundi, a potom i u nekoliko rundi kasnije osjetio kakvu bombu ima Amerikanac, svejedno ništa nije prepustio slučaju i ostvario je očekivano. Te time završio trilogiju!

– Kao što je rekao John Wayne, načinjen sam od željeza i čelika – uzviknuo je prvak! Iako, na engleskom to bolje zvuči jer original kaže “I am made from pig iron and steel baby.” U svakom slučaju “pogađa u sridu” jer Fury je nešto posebno. Snaga, inteligencija, brzina, sve to utjelovljeno u divu. Pomalo luckastom.

Iako, to je možda preblag opis ovog boksača. Foto: Reuters

– Bio sam na tlu i ozlijeđen, ali i Wilder je opak borac, čvrst. Posebno nakon što se par puta i sam digao s tla. Odličan meč, dostojan svake trilogije u sportu – kazao je Fury pa dodao:

– Kao što sam već rekao, ja sam najbolji na svijetu, on je odmah iza mene! Nikad ne sumnjajte u mene, nikad. Kad treba, uvijek isporučim! Potom je naglasio da se u Sjedinjene Američke Države uputio kako bi širio ljubav i poštovanje.

– On to nije želio pa ću moliti za njega.

Zahvalio se i Isusu, a nosio je i kapu s natpisom koji mu je posvećen. Na kraju je pridobio publiku na svoju stranu, posebno kad je zapjevao. Teško je ne simpatizirati ga, teško!

UPOZORENJE BH. POLJOPRIVREDNIKA: Hranu više nema tko proizvoditi

UPOZORENJE BH. POLJOPRIVREDNIKA: Hranu više nema tko proizvoditi

Manjak domaće sirovine i povećanje cijena tek su uvod za ono što slijedi, kažu proizvođači oba bh. entiteta, koji su zajednički još jednom pozvali nadležne da hitno reagiraju i urade nešto po pitanju zaštite domaće proizvodnje.  Proizvodnja žita ove jeseni je upitna. Godina, kažu, nikada teža. Usjevi uništeni, otkupne cijene niske, a pomoći niotkud.

Proizvodnja se gasi. Žetveni radovi su stali. Sjetveni, tvrde proizvođači, po svemu sudeći, neće ni početi.

“Na pragu je jesenja sjetva, neće ući spremni u nju jer je kukuruz maksimalno podbacio. Stočni fond ljudi će rasprodati i doći će do katastrofe po pitanju poljoprivrede. Zajedničkog smo stava da će BiH kao država i RS kao entitet ostati bez hrane u idućim godinama, jer je više nema tko proizvoditi”, upozorava Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.

Tržnice su preplavljene robom iz uvoza. Zaštita domaće proizvodnje ostala je mrtvo slovo na papiru. U obećanja više ne vjeruju. Iz državnog ministarstva najavljuju iznalaženje novih tržišta, javlja FTV.

“Opredijeljeni smo da otvorimo nova tržišta i mogu reći da je Ministarstvo u posljednje dvije godine intenziviralo aktivnosti na otvaranju tržišta prema EU kad su u pitanju crveno meso i jaja. Pokrenuli smo postupak otvaranja tržišta Rusije, Kine, Malezije, Izraela, Kuvajta, UAE i Saudijske Arabije”, poručuje Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (SNSD).

“Ovim putem apeliramo na aktualnog ministra vanjske trgovine Košarca da se pozabavi poslovima za koje sjedi u Ministarstvu. Uporno se miješa u sve kao Vegeta, a uporno ništa ne radi. Hoda po terenu i priča da će izvoziti meso. Za što će ga izvoziti kad ga nema dovoljno ni za naše potrebe”, ističe Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH za FTV.

Nedovoljna da podmiri domaće potrebe je i ovogodišnja proizvodnja u sektoru povrtlarstva. Zbog nekontroliranog uvoza proizvodnja je smanjena.

“Naše količine kad su krenule, a imali smo dobre i kvalitetne količine, nigdje nije išlo i imali smo nisku otkupnu cijenu koja nije zadovoljavala ni same troškove proizvodnje”, navodi povrtlar Goran Simić.

I mesoprerađivački sektor trpi velike štete. Farme su pred kolapsom zbog manjka hrane i problema s otkupom. Pojedine farme već se gase, što će u konačnici za posljedicu imati i veliki broj ugašenih radnih mjesta, kao i veliko smanjenje proizvodnje.

Izvor

Žepče će biti veliko prometno čvorište, kroz općinu planirane dvije autoceste

Žepče će biti veliko prometno čvorište, kroz općinu planirane dvije autoceste

Prije nekoliko dana u Žepču je održan sastanak na temu izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Zapravo, kako je rečeno, Žepče bi u budućnosti trebalo biti važno čvorište, jer je osim Koridora, iz te općine planirana i gradnja autoceste do Tuzle.

Sastanku su, između ostalih, nazočili v.d. direktor “Autocesta FBIH” Elmedin Voloder i federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić, a prisutnima se obratio i načelnik Mato Zovko, koji je izrazio zadovoljstvo početkom radova na izgradnji Koridora Vc na prostoru Općine Žepče, piše Klix.ba.

Ministar Martić je kazao da Ministarstva neće biti prepreka za realizaciju projekata te je ponudio maksimalni angažman u procesu izgradnje autoceste na Koridoru Vc kroz Općinu Žepče.

Pored navedenog spomenuo je i izgradnju autoceste Žepče-Tuzla koja je posebno zanimljiva jer će interregionalno čvorište ove dvije autoceste biti na prostoru Žepča.

Voloder je prisutne upoznao o trenutnim aktivnostima na izgradnji Koridora, među ostalim da je izabran projektant za izradu glavnog projekta Ozimica-Poprikuše.

Izvor

Žene vozačice kamiona i autobusa, ovo je njihova priča

Žene vozačice kamiona i autobusa, ovo je njihova priča

Vozači su deficitarno zanimanje, za koje nema dovoljno radne snage, unatoč tome što su mjesečne plaće za ovaj posao između 2.500 i 4.000 KM.

Sve je više šofera koji odlučuju svoj kruh zarađivati u inozemstvu, a zbog nedostatka profesionalnih vozača, sve više žena u Bosni i Hercegovini odlučuje se za ovaj poziv.

Tako svaki dan na nekoj od linija Centrotransa u Sarajevskoj županiji putnici sreću Mirelu Ahmetović, koja već šest mjeseci radi kao vozač, piše Faktor.

– U Centrotransu sam zaposlena već sedam godina. Krenula sam kao kondukter, a vremenom sam još više zavoljela zvuk motora, tako da sam prije dvije godine položila vozački ispit za D kategoriju. Naravno, potrebno je vrijeme da steknem iskustvo i sigurnost. Ako muškarac može biti kuhar, zašto žena ne bi mogla voziti autobus ili kamion. Jako sam tvrdoglava, tako da u budućnosti možda položim i za kamion i teretnjake – kaže za Faktor četrdesetogodišnja Mirela Ahmetović.

– Trenutno kod nas polaže jedna djevojka čiji otac ima desetak šlepera i vjerojatno će ona nastaviti tradiciju. Sve do prije nekoliko godina bila je nemoguća misija vidjeti ženu da polaže za kamion, dok sada ima sve više zainteresiranih. Vjerojatno je tako zbog nedostatka vozača, ali i žene se “zalete” zbog plaća od 3.000 KM. Ipak, po meni to nije posao za ženu jer treba skinuti ceradu i mnoge drugi stvari oko kamiona. Ovim ne želim podcijeniti žene – kaže Dženan Hadžibulić iz autoškole Volan.

Instruktor Kenan Pramenković potvrdio je kako ranije nije bilo žena koje su polagale vozački za kamione, ali su u posljednje vrijeme imali kandidatkinje.

– Svakodnevno obilazim površinski kop, raspoređujem dnevne zadatke radnicima na površinskom kopu, a u međuvremenu sam u uredu. Vjerojatno sam jedina direktorica koja hoda stalno blatnjava – kaže za Marija Miličević iz Kreševa, koja je nedavno položila ispit za rukovoditelja građevinskih strojeva.

 

Nimalo lijepi prizori na ušću rijeke Fojnice u Bosnu u centru Visokog

Nimalo lijepi prizori na ušću rijeke Fojnice u Bosnu u centru Visokog

Nimalo lijepi prizori dolaze nam iz Visokog gdje je uslijed zagađenja rijeke Fojnice došlo do zamućenja vode koje i nije toliko rijetko u posljednje vrijeme.

Iako građani sa svakom pojavom zamućenja rijeke Fojnice u Visokom reaguju te to prijavljuju nadležnim inspekcijama, reakcija je, kako kažu, svaki put izostala.

Grad u čijem centru se spajaju rijeka Bosna i rijeka Fojnica često i nema tako lijepu sliku na lokalitetu ušća zbog sve češćeg zamućenja vode.

Foto: Bojan Krajišnik
Foto: Bojan Krajišnik

U prilogu pogledajte kako izgleda ušće rijeke Fojnice u rijeku Bosnu iz zraka u centru Visokog.

Izvor: Klix.ba

OVO TREBATE ZNATI ako ćete primiti treću dozu cjepiva

OVO TREBATE ZNATI ako ćete primiti treću dozu cjepiva

Dio ljudi dobit će i treću dozu cjepiva protiv COVID-19. Treća doza nova je linija obrane protiv pandemije, a ako još uvijek imate nedoumica o njoj, ovdje je pet stvari koje je bitno znati, prenosi Slobodna Bosna.

U TIJEKU XXXII INTERNACIONALNI SARAJEVSKI SAJAM KNJIGA 2021.

U TIJEKU XXXII INTERNACIONALNI SARAJEVSKI SAJAM KNJIGA 2021.

Sajam se održava u vremenu od 6. do 11. listopada 2021. godine.

Ovogodišnji sajam, na kojem sudjeluje više od 100 izdavača, održava se pod motom “KLJUČ MUDROSTI I ZDRAVLJA”.

Sarajevski sajam knjiga je značajan kulturni događaj u Bosni i Hercegovini koji uprkos izazovima vremena ostaje u fokusu znalaca i široke publike.

Organizator sajma pripremio je bogat program cjelodnevnih promocija u centralnom prezentacionom prostoru “Bosanska kuća”.

Sajam je za posjetioce otvoren od 10:00 do 19:00 sati.

Ulaz je slobodan.

 

Kiseljak.info

Foto: Tijana Jelena Lovrić

Sa 100 godina voli popiti Coca-Colu, pojesti janjetinu: Istaknula se radom u Crvenom križu

Sa 100 godina voli popiti Coca-Colu, pojesti janjetinu: Istaknula se radom u Crvenom križu

Šerifa Hrustić je rođena 7. lipnja 1921. godine u Tuzli, a stoljeće života provela je u ulici Šesta bosanska brigada. Kroz sve minule godine zadesile su je brojne zgode, ali i nezgode, međutim, ona je uvijek uzdignute glave nastavljala hrabro koračati.

Bivšeg gradonačelnika Prijedora u povijest poslala žena koju nije zaposlio

Bivšeg gradonačelnika Prijedora u povijest poslala žena koju nije zaposlio

Skandalozne fotografije koštale su dojučerašnjeg gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića (40) fotelje i izazvale do sada jedinstven skandal u RS-u, zbog kojeg je lider SNSD-a Milorad Dodik tražio ostavku svog funkcionera.

Sebastian Kurz podnio ostavku

Sebastian Kurz podnio ostavku

Austrijski kancelar Sebastian Kurz podnio je ostavku.

Na čelu vlade naslijedit će ga Alexander Schallenberg, javlja Der Standard.

“Moja zemlja mi je važnija od mene”, rekao je Kurz u obraćanju.

Kurz je u javnom obraćanju negirao optužbe za korupciju.

Kurzov ured istražuje se zbog financijskih malverzacija, ali Kurz odbacuje takve navode.

Kurz je u javnom obraćanju negirao optužbe za korupciju. “Sklanjam se da bih spriječio kaos“, poručio je.

Državno odvjetništvo za gospodarski kriminal pokrenulo je istragu protiv Kurza i još nekoliko istaknutih članova OeVP-a. Tereti ih se da su još 2017. pronevjerili porezni novac koji su koristili za medijske kampanje u korist narodnjaka. Austrijski kancelar je odbacio optužbe.

Protiv Kurza se vodi i istraga zbog navodnog lažnog svjedočenja pred parlamentarnim odborom za rasvjetljavanje tzv. Ibiza skandala u jeku kojeg je na proljeće 2019. pala i tadašnja narodnjačko-slobodnjačka vlada, sastavljena od narodnjaka i ekstremne desnice. I za taj slučaj Kurz je odbacio krivnju.

Kurz je dodao da planira da ostane na čelu svoje konzervativne stranke i da preuzme ulogu šefa stranačkog kluba u Parlamentu.

Popis suradnika UDBA-e

Popis suradnika UDBA-e

UDBA je skraćenica za “Uprava državne bezbjednosti”, bezbjednosno-obaveštajna služba i tajna policija za vrijeme druge Jugoslavije. Nastala je 1946. reorganizacijom OZNE i prestala je djelovati pod tim imenom raspadom SFRJ u 1990-ima.

Uprava državne bezbjednosti je nastala 1946. godine reorganizacijom tadašnje službe bezbejdnosti – Odeljenja za zaštitu naroda (skraćeno OZNA) na civilni i vojni odsjek. Od Prvog i Drugog odsjeka OZNE, pri Ministarstvu unutarnjih poslova FNRJ formirana je Uprava državne bezbednosti, a od Trećeg odsjeka OZNE je pri Ministarstvu narodne obrane formirana Kontraobaveštajna služba Jugoslovenske armije.

Funkcionirala je na sličnim načelima kao i sovjetska služba bezbednosti – Komitet državne bezbednosti (skraćeno KGB). Kao civilna kontraobaveštajna služba nalazila u sastavu Ministarstva unitarnjih poslova (kasnije Savezni sekretarijat za unutarnje poslove), i sastojala se od četiri glavna odsjeka koja su se bavili:

 • unutarnjim neprijateljem
 • emigracijom
 • stranim obavještajnim službama
 • tehnikom praćenja i prisluškivanja

“Javna tajna” je da su članovi UDBA-e privodili i zbog informacija vršili nasilje nad osobama. Također, važno je spomenuti, da su i neki od članova UDBA-e bili prisiljeni biti dio tog tima.

— Pogledajte popis 1423 suradnika zloglasne UDBA-e čija imena su objavljena u knjizi “Čuvari Jugoslavije” , podnaslov Suradnici UDBA-e u Bosni i Hercegovini.

POGLEDAJTE KOMPLETAN POPIS SURADNIKA UDBA-e IZ BOSNE I HERCEGOVINE

— RADI LAKŠE PRETRAGE (GRAD, PREZIME, IME… ILI NEKI DRUGI POJAM) KORISTITE CTRL + F, A ZATIM UPIŠITE NEKOLIKO SLOVO IZ POJMA KOJI TRAŽITE…

– ABAZOVIĆ (FAHRIJE) AMIR, 1955. – BISTRICA/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »MAŠINAC«
– ABAZOVSKI (ŠEMSUDINA) DŽEMAIL, 1944. – KIČEVO/MAKEDONIJA – »SMIR«
– ABDULAHI (FERIDA) FETI, 1933. – GOSTIVAR/MAKEDONIJA – »BALON«
– ABRAMOVIĆ (ALEKSE) NIKOLA, 1946. – BERKOVIĆI/STOLAC – »STON«
– ADILOVIĆ (IBRE) ŠEFKO, 1959. – KLJACI/TRAVNIK – »ARGUS«
– AGIĆ (HAZIMA) OSMAN, 1957. – VRANOVIĆI/ZENICA – »MUSAFIR«
– AHMETBEGOVIĆ (FEHIMA) MUSTAFA, 1934. – PRAČA/FOČA – »INFORMATOR«
– AHMETOVIĆ (SADRIJE) ŠABAN, 1923. – GUSINJE/CRNA GORA – »BORAC«
– AHMETOVIĆ (ŠABANA) SKENDER, 1950. – SKOPLJE/MAKEDONIJA – »BESA«
– AJANOVIĆ (JUSE) IBRAHIM, 1947. – VOLJICE/ GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »LAUFER«
– AJDIN (MEHMEDA) HAMDO, 1922. – SARAJEVO – »LIRA«
– AJKUNIĆ (IZETA) ABID, 1955. – PORIČE/BUGOJNO – »METEOR«
– AKSOJ (ALIJE) NEDŽAD, 1946. – SARAJEVO – »KUPER«
– ALBIJANIĆ (BLAGIJE) RATOMIR, 1949. – BILEĆA – »PRAVNIK«
– ALEKSOVSKI (TALE) ZLATKO, 1960. – PAKRAC/RH – »KRAFT«
– ALIČEHAJIĆ (MUHAREMA) REŠED, 1931. – TESLIĆ – »FILIP«
– ALIĆ (HAMDE) HAZIM, 1949. – BUSOVAČA – »ALHAZ«
– ALIĆ (MUSTAFE) DŽEMALUDIN, 1947. – ZENICA – »LORKA«
– ALIĆ (OSMANA) MUNIB, 1924. – TETOVO/ZENICA – »SOKRAT«
– ALIHODŽIĆ (MUHAMEDA) JUSUF, 1953. – DONJA ORAHOVA/GRAČANICA – »ROKO«
– ALIJAGIĆ (AZIZA) HAJRUDIN, 1942. – AGIĆI/BOSANSKI NOVI – »KARPOV«
– ALIKADIĆ (OMERA) HAJRUDIN, 1927. – GORAŽDE – »KURIR«
– ALILOVIĆ (MATE) MIRKO, 1936. – CRVENI GRM/LJUBUŠKI – »KORAB«
– ALILOVIĆ (NIKOLE) MILE, 1965. – BIOGRACI/ŠIROKI BRIJEG – »JUSTIN«
– ANDAČIĆ (JOZE) PETAR, 1949. – DONJA DUBICA/ODŽAK – »STOLAR«
– ANDRAŠIĆ (JOSIPA) JOSIP, 1923. – SUBOTICA/SRBIJA – »VELO«
– ANDRIĆ (BLAŽA) VIKTOR, 1966. – RIČICE/TRAVNIK – »ARION«
– ANDRIĆ (IVANA) MILAN, 1957. – VOJKOVIĆI/TOMISLAVGRAD – »MIRKO«
– ANDRIĆ (IVE) ILIJA, 1950. – POLILJE/VAREŠ – »PERUN«
– ANĐELIĆ (BOŠKA) BUDIMIR, 1943. – CEROVICA/DOBOJ – »TRIFKO«
– ANĐELIĆ (MARKA) MARKO, 1946. – GORNJA SVILAJA/ODŽAK – »GORAN«
– ANĐIĆ (ILIJE) MATO, 1943. – KRČEVINE/VAREŠ – »LOVRO«
– ANIĆ (IVANA) MIRKO, 1949. – BUKOVICA/TOMISLAVGRAD – »GABRIJEL«
– ANTIĆ (FABIJANA) KRUNOSLAV, 1935. – KLJUČ – »RANKO«
– ANTIĆ (PETRA) RAJKO, 1948. – KLOBUK/LJUBUŠKI – »RADAR«
– ANTIĆ (SIME) NEĐO, 1937. – PIPERI/LOPARE – »VALD«
– ANTUNOVIĆ (DANILA) MILOVAN, 1957. – KAZANCI/GACKO – »ŠIŠMAN«
– ANTUNOVIĆ (NIKOLE) VINKO, 1945. – RAUŠEVAC/KISELJAK – »HEGEL«
– ARAMBAŠIĆ (JOZE) ANTO, 1945. – MODRAN/DERVENTA – »ARAN«
– ARAPOVIĆ (PERE) MARKO, 1922. – PRAČA/ROGATICA – »MOSTAR«
– ARČON (RUDE) BRUNO, 1952. – SARAJEVO – »ARTUR«
– ARLOVIĆ (IVE) MARIJAN, 1946. – G.LUKA/BRČKO – »KOZARA«
– ARNAUTOVIĆ (ILIJUSA) ALIJA, 1948. – SARAJEVO – »NIČE«
– ARSENIĆ (ILIJE) PETAR, 1931. – TIŠINA/BOSANSKI ŠAMAC – »MILAN« 1
– ARSENOVIĆ (SVIJETANA) IVAN, 1943. – SREDNJA ČAĐAVICA/BIJELJINA – »DOLBI«
– AŠENTIĆ (MILE) MILENKO, 1945. – MIŠKOVCI/DERVENTA – »MAKSO«
– AŠIĆ (FERIDA) ZIJAD, 1964. – BANJA LUKA – »MALI«
– AVDAGIĆ (SALEMA) HALIM, 1959. – RADOVLJE/VISOKO – »ŠKORPION«
– AVDIĆ (DŽAFERA) MUZAREF, 1944. – HAJVAZI/KALESIJA – »MOSOR«
– AVDIĆ (HASANA) RAŠID, 1940. – TEOČAK/UGLJEVIK – »SAPUTNIK«
– AVDIĆ (MUSTAFE) SABAHUDIN, 1946. – PURAČI/PRNJAVOR – »LOVRO«
– AVDIĆ (NURIHA) VEHBIJA, 1939. – SUHA/BRATUNAC – »ISAK«
– AVDIĆ (OMERA) BAJRO, 1924. – STARO SLANO/TREBINJE – »MOLUNT«
– AVRAM (RISTE) MIROSLAV, 1939. – KALINOVIK – »BEKET«
– AZINOVIĆ (PERE) GORDANA, 1957. – KONJIC – »LELA«
– BABAN (IVE) DRAGO, 1950. – SARAJRVO – »KURIR«
– BABIĆ (ANTE) MIROSLAV, 1952. – PODHUM/LIVNO – »MIJAT«
– BABIĆ (DRAGUTINA) MIRKO, 1945. – GRDANOVCI/ SANSKI MOST – »OLIMP«
– BABIĆ (DUŠANA) DUŠAN, 1942. – MASLOVARE/BOSANSKI NOVI – »PROGRESIVAC«
– BABIĆ (ILIJE) ĐORĐE, 1927. – JARUGA/BOSANSKO GRAHOVO – »PITER«
– BABIĆ (IVICE) JOZO, 1949. – JAZVINE/BUSOVAČA – »MIKI«
– BABIĆ (JAKOVA) MATO, 1943. – LIVNO – »STOJAN«
– BABIĆ (JOSIPA) IVICA, 1950. – SLATINA/TESLIĆ – »JOLE«
– BABIĆ (MARJANA) JURE, 1940. – VITANOVIĆI/BRČKO – »GRANAŠ«
– BABIĆ (MILANA) SLAVKO, 1939. – PODOVI/DRVAR – »OŠTRELJ«
– BABIĆ (MIRKA) JOVAN, 1934. – CRNI LUG/BOSANSKO GRAHOVO – »BAJO«
– BABIĆ (NIKOLE) ŽIVKO, 1927. – LJUSINE/BOSANSKA KRUPA – »DEDO«
– BABIĆ (OMERA) EMIR, 1957. – STRANJANI/ZENICA – »VEZIR«
– BABIĆ (RADIŠE) SLOBODAN, 1950. – BOLJANIĆI/GRAČANICA – »JELEN«
– BABIĆ (STOJANA) STOJAN, 1947. – VITINA/LJUBUŠKI – »TRGOVAC«
– BABIĆ (TADIJE) JURE, 1943. – SLATINA/TESLIĆ – »VILKO«
– BAČEVAC (BEGE) SALKO, 1930. – BIJELJINA – »MINER«
– BAĆAK (JURE) STANISLAV, 1959. – LETKA/TOMISLAVGRAD – »BOEM«
– BADANKOVIĆ (ANTONA) NIKOLA, 1954. – VARAŽDIN/RH – »DARIO«
– BADNJAR (BOŽA) LJUBO, 1962. – KALINOVIK – »FLEŠ«
– BAGARIĆ (IVE) MATO, 1952. – MEDOVIĆI/KISELJAK – »VIKTOR«
– BAJIĆ (MILADINA) VOJISLAV, 1950. – PRIJEBLJEZIME/SRBAC – »KABARE«
– BAJIĆ (STEVANA) SLOBODAN, 1946. – ŠIPOVLJANI/DRVAR – »ŠIME«
– BAJRIĆ (AHMETA) HIVZO, 1941. – SJENINA/DOBOJ – »ZLATKO«
– BAJRIĆ (MUHAMEDA) MUHAMED, 1959. – HADŽIĆI/KLJUČ – »CACO«
– BALIĆ (ISANA) ABDULAH, 1940. – DRINSKI/VIŠEGRAD – »FOTON«
– BALIĆ (REKE) AVDO, 1927. – GATA/BIHAĆ – »ALADIN«
– BANOŽA (IVE) NIKOLA, 1926. – ČAJDRAŠ/ZENICA – »VIKING«
– BARAČ (ŠIMUNA) PERO, 1961. – SLUŽANJ/ČITLUK – »FAKS«
– BARBARIĆ (PETRA) ŽELJKO, 1944. – JABLANICA – »SANDI«
– BARIŠIĆ (ANTE) MARKO, 1942. – MALA SOČANICA/DERVENTA – »BORIS»
– BARIŠIĆ (FRANJE) FRANJO, 1936. – RASTIČEVO/KUPRES – »ROĐO«
– BARIŠIĆ (IVE) MARKO, 1942. – DOBRINJA/MODRIČA – »VILI«
– BARIŠIĆ (TOMISLAVA) ANKICA, 1965. – PAKLAREVO/TRAVNIK – »DANA«
– BARUKČIĆ (IVE) MIJO, 1951. – PRUD/BOSANSKI BROD – »LJUBO«
– BASARIĆ (SMAILA) ZULEJHA, 1929. – BLAGAJ/MOSTAR – »KAROLINA«
– BAŠIĆ (ABIDA) SEMIZ, 1943. – HAJDEROVIĆI/ZAVIDOVIĆI – »STARTER«
– BAŠIĆ (ALIJE) FADIL, 1942. – BAŠIĆI/GACKO – »FEDŽA«
– BAŠIĆ (JOZE) MATE, 1949. – BROĆANAC/POSUŠJE – »OPEL«
– BATINIĆ (PAVE) SLAVKO, 1930. – RAVNO/BUSOVAČA – »SILVER«
– BATINIĆ (SLAVKA) DRAŽENKO, 1960. – VITEZ – »FORMULA«
– BEBEK (MATE) MILE, 1949. – ŠIPOVAČA/LJUBUŠKI – »BOSILJKO«
– BEĆIREVIĆ (SULEJMANA) ADEM, 1939. – BADIĆ/BOSANSKA KRUPA – »MATO-2«
– BEĆIREVIĆ (SULEJMANA) HASAGA, 1931. – BADIĆ/BOSANSKA KRUPA – »POP«
– BEĆIROVIĆ (HAŠIKA) RAMO, 1939. – PLANE/TUZLA – »MERMER«
– BEGAGIĆ (MUJE) HAFIZA, 1950. – HAMAMDŽIĆIMA/TRAVNIK – »FIZA«
– BEGIČEVIĆ (OMERA) ENES, 1953. – ZENICA – »BEGA«
– BEGIĆ (ANDRIJE) SREĆKO – P. GRAC/POSUŠJE – »DUBRAVKO«
– BEGIĆ (IVKE) PETAR, 1940. – TETIMA/DERVENTA – »ILIJA«
– BEGIĆ (NIKOLE) JERKO, 1931. – GRADAC/POSUŠJE – »LIV«
– BEGIĆ (SLAVKA) IVAN, 1930. – P. GRAC/POSUŠJE – »RISTO«
– BEGIĆ (STJEPANA) JAKOV, 1927. – VRHOVI/DERVENTA – »VITO«
– BEGIĆ (ŠABANA) UZEIR, 1930. – BOSANSKA GRADIŠKA – »GLIŠO«
– BEGOVIĆ (ALE) HUSEIN, 1928. – BUŽIM/BOSANSKA KRUPA – »PLITVICE«
– BEGOVIĆ (FEJZE) ENVER, 1927. – POTOČARI/SREBRENICA – »MISTER«
– BEGOVIĆ (TAIBA) MEHO, 1931. – SANSKI MOST – »MIĆA«
– BEJAT (NIKOLE) ĐURO, 1934. – POPLAT/STOLAC – »MOMIR«
– BEJATOVIĆ (STANKA) GOJKO, 1935. – MJEDENIK/GACKO – »LIBRIJUM«
– BEJDIĆ (HAMIDA) MERSED, 1958. – BOSANSKI PETROVAC – »FILOZOF«
– BEJTIĆ (ZAJKA) ZAHID, 1949. – KUKAVICE/ROGATICA – »CIBOR«
– BEKAN (OSMANA) TAIB, 1953. – PETOJEVIĆI/FOČA – »DINO«
– BEKAVAC (FRANJE) IVAN, 1937. – VUČIPOLJE/BUGOJNO – »JAVOR«
– BEKTAŠ (HUSE) MUNIB, 1943. – ZENICA – »ELAN«
– BENAC (ROMANA) ALOJZ, 1914. – PLEHAN/DERVENTA – »NEOLIT«
– BENCUN (DRAGE) ILIJA, 1949. – MEĐUGORJE/ČITLUK – »ŠTOPER«
– BENCUN (IVE) IVICA, 1945. – MRAKOVI/KISELJAK – »«TURIST«
– BENCUN (IVE) PERO, 1951. – MRAKOVI/KISELJAK – »STJEPAN«
– BENČIĆ (ŠIME) GORAN, 1951. – BEOGRAD/SRBIJA – »BLEK«
– BERA (VASE) MIHAJLO, 1936. – VITASOVCI/BOSANSKI NOVI – »MIRKO«
– BERIĆ (IVANA) JANDRE, 1930. – GOLINJEVO/LIVNO – »ZELE«
– BERILO (MEHE) DURAN, 1934. – LUKAVAC/TRNOVO – »IMAM«
– BERNATOVIĆ (MARIJANA) IVO, 1947. – DONJA MAHALA/ORAŠJE – »FARMER«
– BEŠIĆ (HASANA) MEHO, 1930. – BOSANSKA KRUPA – »PALOMA«
– BEŠIREVIĆ (OSME) NURIJA, 1951. – ZENKOVIĆI/SANSKI MOST – »RIBAR«
– BEŠLIĆ (NUHANA) MUSTAFA, 1919. – ČELEBIĆI/KONJIC – »ENVER«
– BEVANDA (IVANA) IVAN, 1929. – BLATNICA/ČITLUK – »IMENJAK«
– BIJELIĆ (ĐURE) BOGDAN, 1928. – RAKOVICA/BOSANSKA DUBICA – »PETAR«
– BIJELJAC (MILANA) KRSTAN, 1916. – LJESKOVIĆI/DRVAR – »FAUST«
– BILALIĆ (BAHRIJE) REŠID, 1950. – TEOČAK/UGLJEVIK – »MENFIS«
– BILALIĆ (BEHRIJE) REŠID, 1950. – TEOČAK/UGLJEVIK – »MENFIS«
– BILIĆ (FILIPA) JOZO, 1932. – LJUBUNČIĆ/LIVNO – »GRAB«
– BILIĆ (JOZE) JOZO, 1922. – NOVO SELO/BOSANSKI BROD – »UJAK«
– BILIĆ (VINKA) IVICA, 1953. – ŠIPOVIK/TRAVNIK – »OHRID«
– BJELOBRK (ANTE) LUKA, 1937. – VRBANJCI/KOTOR VAROŠ – »VRBANJA«
– BLATANČIĆ (IVANA) SLAVKO, 1927. – ZENICA – »120«
– BLATNIK (FRANJE) STANKO, 1943. – OSIJEK/RH – »MERZA«
– BLAŽANOVIĆ (ANTE) MATO, 1938. – GREBNICE/BOSANSKI ŠAMAC – »IVO«
– BLAŽEVIĆ (IVANA) JADRANKO, 1956. – ZABRĐE/KONJIC – »KRUPAC«
– BLAŽIĆ (STANOJE) MLADE, 1944. – VELIKO BLAŠKO/LAKTAŠI – »LERO«
– BOBAN (ANTE) STJEPAN, 1937. – SOVIĆI/GRUDE – »DAVOR«
– BOBIĆ (BOŽE) SLOBODAN, 1955. – GUBIN/LIVNO – »TIKI«
– BODLOVIĆ (NIKOLE) BOŠKO, 1943. – TRGOV/DVOR NA UNI/HRVATSKA – »DRAVA«
– BOGUNIĆ (ASIMA) RASEMA, 1931. – USTIPRAČA/GORAŽDE – »DELIŠES«
– BOJANIĆ (BOGDANA) PREDRAG, 1961. – BRČKO – »BALKAN«
– BOJANIĆ (ILE) DRAGOMIR, 1948. – DONJE RAVNO/KUPRES – »OLUJA«
– BOJANIĆ (SPASOJE) NIKO, 1946. – ZVIRNJAČE/KUPRES – »MILAČ«
– BOJOVIĆ (TATOMIRA) MARJAN, 1953. – ZAGRADAC/ROGATICA – »SNAJPERISTA«
– BOLJANOVIĆ (ARSENA) MIODRAG, 1940. – ČAPLJINA – »GREBEN«
– BONIĆ (JURE) TOMISLAV, 1933. – SARAJEVO – »BARNI«
– BONIĆ (STJEPANA) IVAN, 1938. – POKLEČANI/POSUŠJE – »GRGUŠ«
– BORAS (BLAŽA) KREŠO, 1959. – OTOK/LJUBUŠKI – »MITO«
– BORAS (JOSIPA) MIROSLAVA-MIRA, 1929. – BLAGAJ/MOSTAR – »JAGODA«
– BOROVINA (JUSE) SULJO, 1952. – BOROVNIĆI/FOČA – »TARA«
– BOROZAN (MATE) IVAN, 1960. – BRAČEVIĆI/SOLIN – »AGATON«
– BOSTANDŽIĆ (ADEMA) JUSO, 19941. – TEČIĆI/FOČA – »AMON«
– BOŠKIĆ (MATE) BRANKO, 1932. – RIČICA/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »STRIC«
– BOŠKOVIĆ (JOVE) RAJKO, 1966. – BORIJA/KALINOVIK – »ŠUMAR«
– BOŠNJAK (DRAGE) JOSIP, 1966. – MOSTAR – »DOMAGOJ«
– BOŠNJAK (MATE) MIRKO, 1951. – GRABOVA DRAGA/ŠIROKI BRIJEG – »KARLOS«
– BOŠNJAK (STOJANA) PERO, 1948. – PROVO/ŠIROKI BRIJEG – »MILAN«
– BOVAN (MILANA) DANILO, 1931. – ČIČIVO/KONJIC – »GOJKO«
– BOŽI (PERE) ANTO, 1937. – TIJEŠILO/FOJNICA – »SVJETSLOST«
– BOŽIČKOVIĆ (DUŠANA) ŽIVKO, 1939. – STANOVI/DOBOJ – »SOČA«
– BOŽIĆ (CVJETKA) SVETOZAR, 1948. – GORNJI RUŽEVIĆ/TESLIĆ – »MILOŠ«
– BOŽIĆ (DRAGOMIR) RATKO, 1944. – D. LIJESKA/VIŠEGRAD – »LOTIKA«
– BOŽIĆ (LUKE) RAJKO, 1923. – ŽELJOVA/BANOVIĆI – »BEŠIM«
– BOŽIĆ (MARKA) MATO, 1937. – KUŽNJAČI/MODRIČA – ŽELJKO«
– BOŽIĆ (ZAHARIJE) DIMŠO, 1932. – KOŽUHE/DOBOJ – »MIŠO«
– BOŽOVIĆ (LUKE) ČEDOMIR, 1937. – ŠAHINOVIĆI/PALE – »VEBER«
– BRADARIĆ (MIDHATA) DŽENANA, 1955. – VITEZ – »ANA«
– BRAJLOVIĆ (HASIBA) DŽEMAL, 1928. – CVILIN/FOČA – »KOLINA«
– BRANKOVIĆ (PATRA) MILIVOJE, 1914. – KRNJEUŠA/BOSANSKI PETROVAC – »UDARNIK«
– BRATIĆ (ANTE) IVO, 1942. – GORNJI HASIĆ/BOSANSKI ŠAMAC – »OBRENKO«
– BRČIĆ (VINKA) VIKTOR, 1938. – BIHAĆ – »SLAVONAC«
– BRDAR (SARAFINA) STIPO, 1941. – ZABRIŠĆE/LIVNO – »RENE«
– BRDARIĆ (ANTE) IVO, 1947. – DONJI KLADARI/MODRIČA – »LUKA«
– BRENJO (BOGDANA) RADOMIR, 1935. – BUDISAVLJE/NEVESINJE – »ZENON«
– BRENJO (JOVANA) VELIMIR, 1936. – BUDISAVLJE/NEVESINJE – »OZREN«
– BRICA (IVANA) ILIJA, 1931. – POSAVSKA MAHALA/ODŽAK – »MAX«
– BRKIČEVIĆ (MUSTAFE) OSMAN, 1962. – LUKAVICA/GRAČANICA – »DANE«
– BRKIĆ (MILOŠA) TOMO, 1930. – ZILIČINI/ROGATICA – »CEZAR«
– BRKIĆ (MUJE) REDŽEP, 1948. – VELINO SELO/LOPARE – »LALE«
– BRKIĆ (ZAHIDA) SAHIDA, 1958. – GLUMINA/ZVORNIK – »BOJANA«
– BRUJIĆ (DANE) STOJAN, 1936. – BUGAR/BIHAĆ – »ZORAN«
– BRZINA (ALIJE) HALIL, 1944. – ŽEPČE – »ISMET«
– BRZOVIĆ (ANTE) MLADEN, 1955. – ŠUICA/LIVNO – »ŠIME«
– BRZOVIĆ (IVANA) MILAN, 1928. – ŠUJICA – »GRANIČAR«
– BUBALA (MARKA) ANTO, 1937. – POLJARI/DERVENTA – »MIKI«
– BUČAN (HRUSTE) AVDO, 1930. – GUBAVICA/CETINJA/CRNA GORA – »LOVČEN«
– BUDIMIR (JOSIPA) ŽELJKO, 1965. – VIR/POSUŠJE – »BUDO«
– BUJANOVIĆ (MILANA) DAVOR, 1957. – BIHAĆ – »BIHAĆ«
– BUKVIĆ (ĐORĐA) MARINKO, 1946. – DONJE RAVNO/KUPRES – »SEVERIN«
– BUKVIĆ (ĐORĐA) MILENKO, 1932. – GORNJE HRASNO/ČAPLJINA – »LOGOS«
– BULE (STJEPANA) ANTE, 1946. – PRČAVAC/ČAPLJINA – »RINO«
– BULIĆ (IVANA) ZDRAVKO, 1939. – SLUŽANJ/ČITLUK – »KOŠMIJA«
– BULIĆ (PERE) RAFO, 1946. – ČITLUK – »ŽARKO«
– BULJAN (PEJE) JOZO, 1940. – KUŽNJAČI/MODRIČA – »TREBAVAC«
– BULJKO (MUHAMEDA) ZLATAN, 1954. – GORAŽDE – »FRANČESKO«
– BULJUBAŠIĆ (HAMDIJE) IZET, 1950. – ZEBINA ŠUMA/FOČA – »BLED«
– BUNOZA (LUKE) MLAEN, 1957. – MODRIČA – »MEDO«
– BUNTIĆ (NIKOLE) MATE, 1944. – STRUGE/ČAPLJINA – »ŠLEPER«
– BUSULADŽIĆ (MUHIBIJIE) EDIN, 1966. – SARAJEVO – »POVRATNIK«
– BUŠIĆ (MARKA) MIRO, 1952. – GORICA/GRUDE – »KALIFORNIJA«
– BUŠIĆ (MIJE) ZDRAVKO, 1936. – POKELČANI/POSUŠJE – »JUG«
– BUTKOVIĆ (IVICE) MILE, 1945. – TASOVČIĆI/ČAPLJINA – »RADE«
– BUVAČ (MIHAILA) MIHAJLO, 1947. – MAGLAJCI/BOSANSKA DUBICA – »STAMEN«
– CERIĆ (IBRAHIMA) BESIM, 1943. – BOSANSKI NOVI – »MONITOR«
– CERIĆ (MEHE) HAJRUDIN, 1919. – SANSKI MOST – »DŽEKSON«
– CERO (PAŠE) IZET, 1926. – KABLIĆI/LIVNO – »IKO«
– CICOVIĆ (BRANKA) JOVO, 1949. – SAICE/PALE – »MORNAR«
– COCO (HUSEINA) KEMAL, 1936. – BANJA LUKA – »PJESNIK«
– COGO (RIFATA) AVDIJA, 1952. – DONJA GRAČANICA/ZENICA – »STANIŠA«
– CRNIĆ (STANOJA) RAJKO, 1931. – NOVO SARAJEVO – »BAL«
– CRNJAC (FRANJE) JAGO, 1935. – IZBIČNA/IMOTSKI/RH – »CETINA«
– CVIJANOVIĆ (VESELINA) VASILIJE, 1959. – CEROVICA/DOBOJ – »KULE«
– CVIJETIĆ (BRANKA) LJUBOMIR, 1936. – BIJELO POLJE/CRNA GORA – »LOVČEN«
– CVITKOVIĆ (ILIJE) IVAN, 1935. – DONJI VIŠNJIK/DERVENTA – »SLAVKO«
– CVITKOVIĆ (PERE) ZDRAVKO, 1965. – MOSTAR – »BRUNO«
– CVJETKOVIĆ (DUŠANA) MILAN, 1959. – GRAČANICA – »TOKAR«
– CVRTAK (IVE) BOŽO, 1942. – KRUPA/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »LIPI«
– ČABER (AHMETA) IBRAHIM, 1950. – GOLO BRDO/BUGOJNO – »DUB«
– ČAČKOVIĆ (SALKE) VAHID, 1943. – PALANKA/BRČKO – »PALANKA«
– ČAĆIĆ (MARKA) IVO, 1934. – ĆELA/PRIJEDOR – »VALENTIN«
– ČAJLAKOVIĆ (HASANA) HUSEIN, 1963. – ORAHOVICA/ZENICA – »HAMO«
– ČAMBER (MATE) IVICA, 1963. – VIR/POSUŠJE – »ZAHARIJE«
– ČAMDŽIĆ (AHMETA) EDHEM, 1947. – JUNUZOVIĆI/ZAVIDOVIĆI – »ZUKO«
– ČAMO (ŠAĆIRA) ZIKRIJA, 1936. – ZASADE/TREBINJE – »SMAIL«
– ČANIĆ (PETRA) BOGOLJUB, 1960. – LJESKOVE VODE/DOBOJ – »PROKOPIJE«
– ČARDIĆ (MEHMEDA) HIKMETA, 1936. – SARAJEVO – »MONIKA«
– ČARKIĆ (SVETOZARA) VOJISLAV, 1937. – SARAJEVO – »PIKOLO«
– ČATAKOVIĆ (MEHMEDA) SALKO, 1949. – POLJE/CAZIN – »BESIM«
– ČAUŠEVIĆ (BEHADERA) HUSEIN, 1937. – ĆELIĆ/LOPARE – »ZORAN«
– ČAUŠEVIĆ (MUSTAFE) ZAHID, 1946. – ŽDRIMCI/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »MIROSLAV«
– ČAVALIĆ (AVDE) NEVRES, 1947. – TEOČAK/UGLJEVIK – »ČARLI«
– ČAVAR (MARKA) ZDENKO, 1961. – TOMISLAVGRAD – »DAVID«
– ČAVILO (VUKAŠINA) SLOBODAN, 1945. – BOJŠTE/NEVESINJE – »MAK«
– ČEHIĆ (HUSNIJE) EJUB, 1941. – BIHAĆ – »ZOLA«
– ČELEBIĆ (OSMANA) MEHMED, 1937. – GOLUBOVIĆI/VELIKA KLADUŠA – »VID«
– ČELENKA (SAKIBA) AKIF, 1967. – ŠEVIĆI/ZENICA – »PJESNIK«
– ČELICA (PERE) NIKOLA, 1931. – NOVOSELEC/BOSANSKA DUBICA – »PROSARA«
– ČELIĆ (ADILA) ZAHID, 1942. – TREBEŠEVO/GORAŽDE – »DRINKO«
– ČELJO (ALIJE) SABIT, 1932. – ZAKALJCE/GORAŽDE – »PILA«
– ČENGIĆ (SAVE) TATJANA, 1943. – SARAJEVO – »ESEJ«
– ČERANIĆ (VOJINA) PREDRAG, 1964. – ZENICA – »SLAVUJ«
– ČERDIĆ (MARINKA) MATE, 1964. – BRIŠNIK/TOMISLAVGRAD – »TONĆI«
– ČERKEZ (STIPE) JOZO, 1933. – LJUTI DOLAC/ŠIROKI BRIJEG – »SLOBODA«
– ČIČAK (IVE) BRANKO, 1936. – OLOVO/KUPRES – »ZORAN«
– ČOBOVIĆ (MILOVANA) MITAR, 1926. – ŠENKOVIĆI/SOKOLAC – »RUDNIK«
– ČOKORILO (PETRA) MLADEN, 1929. – KALINOVIK – »HANS«
– ČOLAK (IVANA) MARTIN, 1955. – D. MAMIĆI/GRUDE – »OLOF«
– ČOLAK (LJUBE) BOŽE, 1946. – GRLJEVIĆI/LJUBUŠKI – »DANTE«
– ČOLAKOVIĆ (AHMETA) SALIH, 1945. – PODGORANI/MOSTAR – »AKŠAM«
– ČOLO (OSMANA) DŽEVAD, 1956. – MALINE/TRAVNIK – »DJANI«
– ČORBO (UZEIRA) HUSEIN, 1950. – JELEČ/FOČA – »ARAB«
– ČUK (ILIJE) DOMINKO, 1946. – VILEŠI/BUGOJNO – »SAMAC«
– ČUKOJEVIĆ (ZENILA) IBRAHIM, 1922. – PROSJEKA/VIŠEGRAD – »TALE«
– ČVORO (PREDRAGA) LAZAR, 1937. – VIHOVIĆI/MOSTAR – »ZET«
– ĆATOVIĆ (MEHE) ŠEFIK, 1949. – MOSTAR – »KIPAR«
– ĆEMAN (HASANA) MUSTAFA, 1925. – MILJANOVCI/TEŠANJ – »EDIB«
– ĆEMANOVIĆ (HILME) NIJAZ, 1948. – BEGLUCI/DERVENTA – »MEŠA«
– ĆENAN (JOZE) MIJO, 1935. – G. RUJANI/LIVNO – »ĆELO«
– ĆORALIĆ (DERVIŠA) MUHAREM, 1948. – ŠTURLIĆI/CAZIN – »DAUT«
– ĆORIĆ (MATOŠA) ILIJA, 1953. – SREDNJE BRDO/KOTOR VAROŠ – »KLEN«
– ĆORLUKA (JAKOVA) BRANKO, 1941. – GRUDE – »ANTE«
– ĆOROVIĆ (MARKA) ARSENIJE, 1930. – DUBROVNIK – »OGNJEN«
– ĆOSIĆ (HAJRUDINA) BENJAMIN, 1970. – TURBE/TRAVNIK – »SKAUT«
– ĆOSIĆ (IVE) IVICA, 1935. – GOMJENICA/TESLIĆ – »GORAN«
– ĆOSIĆ (IVE) LJUBICA, 1926. – ŠARGOVAC/BANJA LUKA – »ODISEJ«
– ĆOSIĆ (IVE) PEJO, 1949. – SIVŠA/TEŠANJ – »RIKI«
– ĆOSIĆ (JOZE) MATE, 1939. – EMINOVO SELO/TOMISLAVGRAD – »TADIJA«
– ĆOSIĆ (JOZE) MIJO, 1942. – EMINOVO SELO/TOMISLAVGRAD – »ROBERT«
– ĆOSIĆ (MARKA) JAKO, 1958. – VUKIČEVCI/JAJCE – »RANČE«
– ĆOSIĆ (TOME) MARKO, 1948. – STUDENCI/TESLIĆ – »FABIJAN«
– ĆUBELA (VIDAKA) STANKO, 1950. – RAŠKA GORA/MOSTAR – »MARINKO«
– ĆURAK (STIPE) BERISLAV, 1955. – NEVIĆ POLJE/NOVI TRAVNIK – »REKORD«
– ĆURIĆ (ANTE) SLAVKO, 1950. – DOBRAŠIN/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »STIPO«
– ĆURIĆ (ŽARKA) STIPE, 1948. – KORITA/TOMISLAVGRAD – »DRAGAN«
– ĆURKOVIĆ (JOZE) MATO, 1940. – TRAVNIK – »DOLAC«
– DABRO (MATE) IVAN, 1957. – KLJACI/DRNIŠ – »ŠOLTA«
– DAMJANOVIĆ (MLAĐENA) DUŠANA, 1949. – GOLEŠINA/BANJA LUKA – »«URAN«
– DAUT (KASIMA) MEHO, 1945. – BJELIMIĆ/KONJIC – »TRAPER«
– DAUTOVIĆ (ŠEHE) MEHMED, 1927. – MALINE/TRAVNIK – »BEPO«
– DAUTOVIĆ (ŠEHE) MEHMED, 1927. – MALINE/TRAVNIK – »BEPO«
– DAVIDOVIĆ (ATANASIJA) DIMITRIJE, 1947. – OSOJCI/DERVENTA – »MIRON«
– DAVIDOVIĆ (ZAHARIJA) VELIMIR, 1928. – BANJA LUKA – »RAJA«
– DEBELJAK (ANTE) TOMO, 1950. – DRAGOČAJ/BANJA LUKA – »BRACO«
– DEDEIĆ (IBRIŠA) ISMET, 1947. – ROŽAJE/CRNA GORA – »ROŽAJ«
– DEDOVIĆ (AHMEDA) ASAF, 1937. – VRANJE/SRBIJA – »TILAVA«
– DEDOVIĆ (AVDE) NEZIR, 1945. – PRIJAKOVIĆI/FOČA – »JAVOR«
– DEDOVIĆ (JUSUFA) ESAD, 1953. – PAPRATNICA/ŽEPČE – »ESVED«
– DEDOVIĆ (MILOVANA) MILAN, 1950. – LJUBLJANA/SLOVENIJA – »AGAVA«
– DEGAN (RUDOLFA) DR. VLADIMIR, 1935. – BOSANSKI BROD – »TONI«
– DELALIĆ (HALIDA) MUHAMED, 1946. – SARAJEVO – »AJAN«
– DELALIĆ (SALKE) ZEJNIL, 1948. – OSTROŽAC/JABLANICA – »NIL«
– DELIĆ (AHMETA) MUZAFER, 1954. – OMAZIĆI/BANOVIĆI – »GRADINA«
– DELIĆ (HASANA) AVDO, 1945. – KUNOVO/FOČA – »MIMICA«
– DELIĆ (MATE) PETAR, 1941. – TRIBIJE/VAREŠ – »SIMO«
– DELIĆ (MURATA) ŠERO, 1953. – ORAŠAC/BIHAĆ – »SAID«
– DELIĆ (ŠETKE) AKIF, 1947. – ČUKLE/TRAVNIK – »BOKI«
– DERVIĆ (FEHRATA) SELIM, 1930. – KONJODOR/BOSANSKA KRUPA – »FEHRAT«
– DERVIĆ (SALIHA) BEĆIR, 1938. – TOMISLAVGRAD – »RODE«
– DERVIŠEVIĆ (BAJRE) HASAN, 1940. – ŠTURLIĆI/CAZIN – »SINIŠA«
– DERVIŠEVIĆ (SULJE) ALAGA, 1949. – ŠTURLIĆI/CAZIN – »PRVI«
– DESANČIĆ (BOŠKA) VLADIMIR, 1947. – BANJA LUKA – »NADZORNIK«
– DESANČIĆ (JOVE) MIHAJLO, 1909. – BUKOVAC/BOSANSKA GRADIŠKA – »SLOBODA«
– DEŽMARIĆ (ANDRIJE) SLAVKO, 1928. – GORNJA VOČA/IVANECE – »DIOGEN«
– DIDAK (JOSIPA) LJUBICA, 1955. – ĐELILOVAC/TRAVNIK – »MARTA«
– DIGLIŠIĆ (SEIDA) FUAD, 1953. – SARAJEVO – »PAUS«
– DIMITRIĆ (SRĐE) JOVAN, 1949. – G. BRODAC/BIJELJINA – »JELEN«
– DIVKOVIĆ (MIJE) ILIJA, 1936. – MRAMOR/TUZLA – »ISMET«
– DIZDAREVIĆ (MUJE) EJUB, 1920. – OSTROŽAC/CAZIN – »LUNA«
– DIZDAREVIĆ (MUSTAFE) ZLATKO, 1948. – BEOGRAD/SRBIJA – »PARIZ«
– DIŽDIĆ (MUSTAFE) MUHAREM, 1946. – VITEZ – »JASMIN«
– DJEREK (DRAGUTINA) NEVENKA, 1956. – RASPOTOČJE/ZENICA – »STRIJELA«
– DOJČINOVIĆ (CVIJE) SLAVKO, 1929. – DRAGOČAJ/BANJA LUKA – »MATIČAR«
– DOJČINOVIĆ (LUKE) ĐORĐO, 1938. – DRAGOČAJ/BANJA LUKA – »TERMINATOR«
– DOLIĆ (BRANKA) JOSIP, 1950. – LIVNO – »DOLINA«
– DOLIĆ (MARTINA) MIROSLAV, 1954. – VELIKI GUBER/LIVNO – »RUDI«
– DOMAZET (ZAHARIJE) PAVO, 1943. – DONJI RIJEČANI/MODRIČA – »NADZORNIK«
– DOMINKOVIĆ (LUKE) LUKA, 1943. – GREBNICE/BOSANSKI ŠAMAC – »TIN«
– DRAGIČEVIĆ (MILORAD) SLAVKO, 1941. – DONJI BOŽINCI/DOBOJ – »RAMONA«
– DRAŠKO (SAVE) BUBREŠKO, 1942. – TREBINJE – »REZAK«
– DRČA (DANILA) SLAVKO, 1925. – ZAGREB/HRVATSKA – »MAGLIĆ«
– DREŽNJAK (JURE) JOSIP, 1964. – GMIĆI/PROZOR – »METALAC«
– DUBRAVAC (OSMANA) AHMET, 1942. – KOVAČI/ZAVIDOVIĆI – »KRIVAJA«
– DUČIĆ (ISMETA) FAIK, 1929. – GORAŽDE – »WALTER«
– DUGANDŽIĆ (ANTE) NIKOLA, 1942. – RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »MIKI«
– DUJMIĆ (RUDOLFA) PETAR, 1938. – NOVO SELO/BOSANSKI BROD – »PATRIK«
– DUJMOVIĆ (STIPE) MATKO, 1951. – DOBROŠIN/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »KREČAR«
– DULOVIĆ (AHMETA) ŠAHIN, 1957. – SUHA/ŽIVINICE – »OSKOVA«
– DUMANČIĆ (DRAGANA) JOZO, 1922. – OSMANLIJE/KUPRES – »JOVO«
– DURANOVIĆ (EKREMA) HAJRUDIN, 1933. – LJUBINJE – »STIL«
– DURENOVIĆ (ĐORĐA) DIMITRIJE, 1930. – BISTRICA/ŽEPČE – »LALA«
– DURIĆ (JANKA) DUŠAN, 1942. – NEPRIVAJ/VAREŠ – »KOLE«
– DURINI (VIKTORA) DUŠAN, 1921. – NOVO MESTO/SLOVENIJA – »JANKO«
– DURKOVIĆ (HUSE) SULEJMAN, 1930. – BIJELJINA – »KOMIS«
– DUŠANOVIĆ (MARKA) MIHAJLO, 1043. – CRKVINI/BOSANSKI ŠAMAC – »GVOZDEN«
– DUVNJAK (AGANA) AVDIJA, 1951. – BOJAK/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »JELEN«
– DUVNJAK (VOJISLAVA) LUKA, 1933. – D. MALOVAN/KUPRES – »MONAH«
– DŽAFEROVIĆ (MUJAGE) MIRSAD, 1963. – CAZIN – »BRIDŽ«
– DŽAMBEGOVIĆ (AHMETA) OMER, 1925. – KULEN VAKUF/BIHAĆ – »PATRIOTA«
– DŽELETOVIĆ (MANOJLA) MILOSLAV, 1953. – ODŽAK/NEVESINJE – »RIDJAN«
– DŽELETOVIĆ (MIRKA) NEĐO, 1949. – ODŽAK/NEVESINJE – »DUŠAN«
– DŽINO (SALKE) JUB, 1936. – FOČA – »DRINA«
– DŽOLAN (MARKA) ANTE, 1940. – RUMBOCI/PROZOR – »GRADINA«
– DŽOLAN (MARKA) BRANKO, 1964. – RUMBOCI/PROZOR – »TEKSTILAC«
– ĐELILOVIĆ (AGANA) IBRAHIM, 1927. – KRUŠČICA/VITEZ – »PLAVAC«
– ĐUKIĆ (DMITRA) DRAGO, 1920. – MEDENO POLJE/BOSANSKI PETROVAC – »BLED«
– ĐUKIĆ (MILUNA) VASILIJE, 1940. – IVANGRAD/CRNA GORA – »IVAN«
– ĐUKIĆ (PERE) BOŠKO, 1932. – BOSANSKA DUBICA – »POSREDNIK«
– ĐUKIĆ (SADIKA) DIKA, 1934. – MODRIČA – »MALA«
– ĐULBIĆ (IBRE) MEHMED, 1924. – ŽIVINICE – »PIPER«
– ĐULIĆ (MUJE) SALEM, 1960. – PJEŠIVAC/STOLAC – »OLIMP«
– ĐURAJ (MUSE) HASAN, 1954. – ĐAKOVICA/KOSOVO – »EGEJ«
– ĐURIČIĆ (BOŠKA) NEMANJA, 1935. – LIVNO – »LABORANT«
– ĐURIĆ (BOŽE) VINKO, 1920. – DONJA LIPNICA/TUZLA – »DEMET«
– ĐURKIĆ (RISTE) NOVO, 1946. – SULJIĆI/DONJI VAKUF – »BAN«
– ĐUROVIĆ (STEVE) MILUTIN, 1946. – BRČKO – »MANFRED«
– EGRLIĆ (JUSE) HUSEIN, 1920. – EGRLIĆI/KLJUČ – »USKOK«
– EKINOVIĆ (AHMETA) FAIK, 1920. – ZENICA – »RIZO«
– ELEZ (GOJKA) NJEGOSLAV, 1951. – OCRKAVLJE/FOČA – »RADAN«
– EMINOVIĆ (MUHANA) HASAN, 1927. – STOLAC – »HRGUD«
– ERCEG (MATE) ANITA, 1944. – TRAVNIK – »DEKART«
– ESPIĆ (AVDE) IDRIZOM, 1965. – RIJEKA/OLOVO – »PRVENAC«
– FALATAR (ANDRIJE) DINKO, 1922. – MOSTAR – »MAESTRO«
– FAZLAGIĆ (SALKE) MUSTAFA, 1925. – ČAPLJINA – »SAŠA«
– FEJZIĆ (SEIDA) ZAIM, 1935. – MEDAKOVO/DERVENTA – »VILIM«
– FESTIĆ (ADEMA) MUSTAFA, 1935. – BURMORI/STOLAC – »MIČIGEN«
– FILIPOVIĆ (MATE) IVO, 1939. – DONJA SKAKAVA/BRČKO – »JUMA«
– FILIPOVIĆ (MIHAJLA) BRANO, 1950. – OEŽINA/ZAVIDOVIĆI – »SVETOZAR«
– FILIPOVIĆ (MIJE) PAVO, 1929. – KRČEVINE/VAREŠ – »GRGUR«
– FILIPOVIĆ (MUSTAFE) IBRAHIM, 1906. – GLAMOČ – »FIB«
– FILIPOVIĆ (PAVE) BERTA, 1933. – KRČEVINE/VAREŠ – »JORGOVAN«
– FRANJIĆ (VINK) MIRKO, 1961. – BUGOJNO – »TAMERLAN«
– FRANJKOVIĆ (ANTE) JADRANKO, 1943. – SARAJEVO – »VEZUV«
– FRANJUŠIĆ (FRANJE) ANTE, 1942. – RIPCI/PROZOR – »KRUPAC«
– FRUŠIĆ (STEVANA) ANDRE, 1916. – SREMSKA MITROVICA/SRBIJA – »TIMOK«
– FRŽOVIĆ (GAŠE) RADIVOJE, 1943. – BIOGRAD/NEVESINJE – »MLADEN«
– GAČANIN (RIFATA) SALKO, 1937. – BRČKO – »REDŽO«
– GAČIĆ (NOVAKA) STEVAN, 1944. – TESLIĆ – »KONSTANTIN«
– GAGULIĆ (NIKE) FRANJO, 1963. – DONJA TRAMOŠNICA/GRADAČAC – »GAGULA«
– GAJIĆ (DAMJANA) DRAGAN, 1959. – GRANJE/VIŠEGRAD – »ISKRA«
– GAJIĆ (RISTE) ANĐELKA, 1935. – KRIŠKOVCI/BANJA LUKA – »MEDUZA«
– GAJIĆ (STANKA) BOŽIDAR, 1941. – DONJA MRAVICA/PRNJAVOR – »CJEĆAR«
– GAKOVIĆ (VASE) SLAVKO, 1916. – V. RUJIŠKA/BOSANSKI NOVI – »JABLANICA«
– GALEŠIĆ (MATE) BOŽO, 1960. – GOLINJEVO/LIVNO – »MARIO«
– GALIĆ (IVANA) TOMO, 1940. – CRNIČE/BUGOJNO – »MEMIŠ«
– GALIĆ (JOZE) LUKA, 1936. – TATARBUDŽAK/ŽEPČE – »RANČER«
– GALIĆ (MATE) ANDRIJA, 1946. – G. BLATNICA/ČITLUK – »DRAGAN«
– GALIĆ (MATE) IVICA, 1930. – ZAGORICA/VISOKO – »KISELJAK«
– GALIĆ (PEJE) IVAN, 1949. – FOČA/DOBOJ – »MAJO«
– GALIĆ IVAN, 1932. – SVIB/IMOTSKI/RH – »FRITZ 2«
– GARIĆ (MARKA) ANTO, 1943. – KORAČE/BOSANSKI BROD – »GARO«
– GAŠPAR (JELE) VINKO, 1945. – ROŠKO POLJE/TOMISLAVGRAD – »VRAN«
– GAŠPAR (JURE) BOŽO, 1929. – ROŠKO POLJE/TOMISLAVGRAD – »JURE«
– GATAREVIĆ (MOMČILA) RATKO, 1966. – BREZIK/BRČKO – »DANILO«
– GATARIĆ (MILANA) ILIJA, 1921. – TRIJEBOVO/MRKONJIĆ GRAD – »ZIDAR«
– GAVRANOVIĆ (ZAHIDA) SABIT, 1949. – NOČAJEVIĆI/KLADANJ – »GOSTELJA«
– GAVRILOVIĆ (MIĆE) LAZO, 1946. – ZAVRŠJE/GORAŽDE – »MOMIR«
– GAZDIĆ (BOGDANA) ĐOKO, 1933. – ŠTRIPCI/RUDO – »VIHOR«
– GAZIBEGOVIĆ (MEHMEDA) HASAN, 1940. – GRAČANICA – »BRAJKO«
– GELO (BOŽE) ANTO, 1931. – LUSNIĆ/LIVNO – »IVO«
– GERZIĆ (MUJE) VEJSIL, 1948. – OSTROŽNICA/BOSANSKA KRUPA – »GRIZLI«
– GLAMUZINA (IVANA) DAVORIN, 1944. – JASENOVAC/NOVSKA – »LJILJKO«
– GLIŠIĆ (ĐOKE) MILOŠ, 1920. – ČARDAČANI/LAKTAŠI – »ĐOKO«
– GLOGOVAC (RISTE) NIKOLA, 1938. – DRAMIŠEVO/NEVESINJE – »ĐORĐE«
– GLUŠAC (MURATA) SULEJMAN, 1946. – FOČA – »RADNIK«
– GOLEM (JURE) PETAR, 1953. – GORNJI BOŽINCI/DERVENTA – »FELIKS«
– GOLUBOVIĆ (BOŽE) SRETEN, 1936. – RAVNE/MOSTAR – »GONZALES«
– GOLUBOVIĆ (MARKA) CVIJAN, 1951. – JAMIĆI/FOČA – »BOR«
– GOVEDARICA (MIRKA) PETKO, 1917. – OBALJ/KALINOVIK – »VESELI«
– GOVERADICA (PANTE) BRANKO, 1926. – DUBLJEVIĆI/GACKO – »JASEN«
– GRAČANIN (HASANA) HASAN, 1948. – VELIKA KLADUŠA – »SEMBERAC«
– GRAČANIN (HASANA) HASAN, 1948. – ZAGRAD/VELIKA KLADUŠA – »SEMBERAC«
– GRANIĆ (BOŽE) BLAŽ, 1932. – ĆELEBIĆ/LIVNO – »GRUJO«
– GRANIĆ (PERE) JOZO, 1940. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – »RUSTEM«
– GRANIĆ (STANKA) KREŠO, 1941. – VITINA/LJUBUŠKI – »CUNI«
– GRBAVAC (IVANA) JURE, 1934. – DERVENTA – »BRKO«
– GRBEŠIĆ (STIPE) LJUBICA, 1955. – JANJAC/ZENICA – »EVA«
– GRCIĆ (ĐURE) BRANKO, 1938. – LUKA/BOSANSKO GRAHOVO – »GAVRILO«
– GRČINA (NIKOLE) NEVENKA, 1932. – ČAPLJINA – »MAJA«
– GREBENAR (JAKOVA) FRANJO, 1930. – MALI MOŠUNJ/VITEZ – »LUCIJAN«
– GRGIĆ (GLIŠE) VLAJKO, 1921. – BLAŽUJ/SARAJEVO – »VATROGASAC«
– GRGIĆ (LUKE) PETAR, 1937. – DONJI ZOVIK/BRČKO – »TONKO«
– GRGIĆ (MIJE) ANTO, 1946. – BRNJ/KAKANJ – »GORA«
– GRGUR (JOVANA) IVAN, 1935. – BERUŠICA/GACKO – »TIHI«
– GRGUREV (FRANE) IVAN, 1909. – VODICE/ŠIBENIK/RH »ZORAN«
– GRIZELJ (FRANE) SLAVKO, 1936. – SOVIĆI/GRUDE – »ENIGMA«
– GROMLIĆ (RAMIZA) HAJRUDIN, 1935. – KRASULJE/KLJUČ – »MORNAR«
– GRUBEŠIĆ (JOZE) IVICA, 1943. – CARICA/BUSOVAČA – »ŽUSTRO«
– GRUBEŠIĆ (MILKA) JOZO, 1949. – SEBEŠIĆ/PUCAREVO – »DŽEVAD«
– GRUBIŠIĆ (MATE) SLAVKO, 1950. – DRINOVCI/GRUDE – »BOSANAC«
– GUBERINIĆ (LJUBE) VUJICA, 1927. – IVANGRAD/CRNA GORA – »GRUBI«
– GUDALO (RISTE) NIKO, 1938. – D. TREBEUŠA/TRAVNIK – »DAVOR«
– GUDELJ (MATE) ZORAN, 1939. – BRESTOVSKO/KISELJAK – »SRNA«
– GUGIĆ (MATE) ŽARKO, 1953. – DELILOVAC/TRAVNIK – »KOSMAJ«
– GUGIĆ (MATE) ŽARKO, 1953. – DJELILOVAC/TRAVNIK – »KOSMAJ«
– GULAM (OSMANA) HUSEJN, 1945. – SLADNA/SREBRENIK – »DAVOR«
– GUŠIĆ (MEHMEDA) AHMET, 1944. – MOSTAR – »FUDO«
– GUTIĆ (VLADIMIRA) RADIVOJE, 1961. – MOSTAR – »REPORTER«
– HADŽIABDIĆ (ARSLE) ADIL, 1939. – GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »ALIJA«
– HADŽIABDIĆ (MEHMEDA) HALID, 1949. – PRUSAC/DONJI VAKUF – »MOZEL«
– HADŽIAHMETOVIĆ (EDHEMA) MUSTAFA, 1956. – GORNJE ŽEŠĆE/FOČA – »MAKARIJE«
– HADŽIĆ (IBRAHIMA) HAZIM, 1952. – SLADNA/SREBRENIK – »IFTAR«
– HADŽIĆ (ISLAMA) AZNAIDA, 1961. – NOVA KASABA/VLASENICA – »JADRANKA«
– HADŽIĆ (MEHE) AZIZ, 1936. – BREZOVA KOSA/CAZIN – »LER«
– HADŽIĆ (MUHAREMA) NEMIN, 1962. – VELIKA KLADUŠA – »AJAKS«
– HADŽIĆ (MUJE) NURIJA, 1937. – N. KASABA/VLASENICA – »ĐEMO«
– HADŽIĆ (SALKE) SMAIL, 1915. – BEGOVAČA/BRČKO – »MUJEZIN«
– HADŽIMAHOVIĆ (ŠAHZEMANA) KEMAL, 1955. – MOSTAR – »BRODAR«
– HADŽIMEJLIĆ (ĆAZIMA) MESUD, 1937. – VUKELJIĆI/FOJNICA – »HIDRŽA«
– HADŽIMEŠIĆ (MEHMEDA) MURAT, 1925. – FOČA – »SABAH«
– HADŽIMUSIĆ (AVDE) ALIJA, 1939. – SARAJEVO – »RIS«
– HAJDAREVIĆ (ĐULAGE) DŽEVAD, 1955. – GORAVCI/KUPRES – »UČENIK«
– HAJDAREVIĆ (MATE) FRANJO, 1930. – SARAJEVO – »RADON«
– HAJDARPAŠIĆ (AGANA) RAIF, 1935. – IVANGRAD/CRNA GORA – »RAF«
– HAJDUKOVIĆ (DUŠANA) BORO, 19935. – MEDENO POLJE/BOSANSKI PETROVAC – »KAMPARI«
– HAJDUKOVIĆ (ŽIVANA) DRAGAN, 1938. – KITOVNICA/ZVORNIK – »OKEAN«
– HALILOVIĆ (JAKUBA) IBRAHIM, 1946. – BRNJIK/LOPARI – »KASTEL«
– HALILOVIĆ (MEHMEDA) FEHIM, 1954. – RAŠLJANI/BRČKO – »ADEM«
– HALILOVIĆ (MESUDA) SAFET, 1939. – KASAPOVIĆI/NOVI TRAVNIK – »IVO«
– HALILOVIĆ (REDŽE) MEHO, 1939. – ZUKIĆI/KALESIJA – »VILI«
– HALJKOVIĆ (HASANA) SULJO, 1948. – AVLIJA/ČAJNIČE – »NEORN«
– HAMULIĆ (AHMETA) ISMET, 1950. – HAMBARINE/PRIJEDOR – »RIZO«
– HAMULIĆ (ARIFA) SENAD, 1962. – VAREŠ – »RONHIL«
– HANDANOVIĆ (OMERA) AJIZ, 1935. – HRUSTOVO/SANSKI MOST – »BORIK«
– HARBAŠ (MUHAREMA) MUHAMED, 1935. – ČORALIĆI/CAZIN – »SEDRA«
– HASANI (HALITA) IDRIS, 1946. – PRIZREN/KOSOVO – »RUBIN«
– HASANOVIĆ (MUHAMEDA) BILAL, 1945. – SAPNA/ZVORNIK – »KABUL«
– HAŠIĆ (SAFETA) ENES, 1956. – BOSANSKA DUBICA – »PLOVAK«
– HAVIĆ (HASANA) BEGO, 1948. – BAVČIĆI/FOČA – »PAŠA«
– HEGIĆ (BAHRIJE) ZEID, 1968. – TRAVNIK – »DULE«
– HELJA (ZADE) JASMIN, 1959. – KRIŽEVIĆI/OLOVO – »VIR«
– HERCEG (JOZE) ROKSANDA, 1956. – D. MAMIĆI/GRUDE – »TEREZA«
– HERCEG-BEGIĆ (FRANJE) MILE, 1932. – PROLOG/LJUBUŠKI – »HUMAC«
– HERIĆ (IBRE) NURIF, 1948. – VUKOVIJE/KALESIJA – »HARI«
– HODŽIĆ (ATIFA) EŠREF, 1956. – ČAGLJICA/VELIKA KLADUŠA – »SEDRA«
– HODŽIĆ (HASIBA) ĆAMIL,. 1942. – ROGATICA – »LAHOR«
– HODŽIĆ (IBRAHIMA) VILDANA, 1963. – BREZOVO POLJE/BRČKO – »KONI«
– HODŽIĆ (MEHMEDA) MUSTAFA, 19947. – KLOKOTNICA/DOBOJ – »SALIH«
– HODŽIĆ (OMERA) HASAN, 1935. – G. DREŽNICA/MOSTAR – »AVENIJA«
– HODŽUIĆ (MEHMEDA) IBRO, 1948. – ROGATICA – »VIND«
– HOLJAN (DERVE) BAJRO, 1925. – TUŠILA/TRNOVO – »LIBER«
– HRKAČ (TOME) STJEPAN, 1935. – MOKRO/ŠIROKI BRIJEG – »STANKO 2«
– HRNJEVIĆ (SALIHA) SUPHIJA, 1929. – SARAJEVO – »NAČALJNIK«
– HRSTIĆ (PETRA) ZDRAVKO, 1947. – GRAB/LJUBUŠKI – »ZAIM«
– HRSTIĆ (VIKTORA) ZDENKO, 1949. – GRAB/LJUBUŠKI – »DUBROVNIK«
– HRUSTIĆ (SADIKA) HAJRUDIN, 1964. – KLOPČE/ZENICA – »HAJRO«
– HRVAT (MUHAREMA) SELIM, 1951. – MIOČE/RUDO – »SMUK«
– HUBIJAR (SALIHA) ASIM, 1960. – MRĐENOVIĆI/FOČA – »RIBAR«
– HUKIĆ (SULEJMANA) BAJRO, 1945. – G. RAINCI/KALESIJA – »ŠEJN«
– HUSEINOVIĆ (IBRAHIMA) ALIJA, 1952. – HRNČIĆI/BRATUNAC – »HALID«
– HUSEJNOVIĆ (MURSELA) NOVALIJA, 1946. – GORNJI SREBRENIK/SREBRENIK – »OLAF«
– HUSIĆ (AVDE) MAHMUT, 1957. – BUGOJNO – »TAKSISTA«
– HUŠIDIĆ (HASANA) JUSUF, 1930. – KOZARAC/PRIJEDOR – »KARAN«
– HUZEIROVIČĆ (MUSE) HAMDIJA, 1930. – BLAGA RIJEKA/BOSANSKI NOVI – »SLAVKO«
– IBRAČEVIĆ (ABDULAHA) MUHAMED, 1944. – SLADINA/SREBRENIK – »OLIVER«
– IBRADŽIĆ (ALAGE) ŠERIF, 1951. – BIHAĆ – »HARIS«
– IBRISBEGOVIĆ (HASANA) ZIJAH, 1927. – BIJELJINA – »T-54«
– IBRIŠIMOVIĆ (SULEJMANA) ŠEMSUDIN, 1945. – ČELIĆ/LOPARE – »SEBASTIJAN«
– IGNJIĆ (MILOŠA) DRAGOMIR, 1945. – ČOVIĆ POLJE/ORAŠJE – »MILOŠ«
– IKIĆ (HUSNIJE) ENVER – 1962. – BIHAĆ – »REDŽO«
– ILIČIĆ (JERKE) FRANO, 1937. – RUŽIĆI/GRUDE – »BORIK«
– ILIČIĆ (ŠIME) ILIJA, 1947. – BREZA/TUZLA – »BRKO«
– ILIĆ (ANTONA) IVAN, 1920. – BANJA LUKA – »MALI«
– ILIĆ (ĐORĐA) SLAVOJKA, 1937. – DONJI VAKUF – »SLAVA«
– ILIĆ (STEVANA) ŽARKO, 1927. – ZAGORE/BIJELJINA – »ZAGOR«
– ILIĆ (STOJICE) JAKOV, 1928. – KRAGUJEVAC/SRBIJA – »NIŠ«
– ILIĆ (STOJICE) JAKOV, 1934. – BABUŠNICA/SRBIJA – »ROŽAJ«
– ILIĆ (VESELINA) VASKRSIJE, 1953. – REPOVAC/BRATUNAC – »SAFET«
– ILIŠEVIĆ (MARKA) PAVE, 1930. – DONJA MAHALA/ORAŠJE – »KONTO«
– IMAMOVIĆ (SULEJMANA) EKREM, 1942. – ZENICA – »ISMAR«
– IMERAJ (SALIHA) MURAT, 1931. – VOĆNJAK/SRBICA – »ROKO«
– IMŠIRAGIĆ (MEHE) HAJRUDIN, 1947. – DRIJENČA/LOPARE – »MIROSLAV«
– INSANIĆ (JUSUFA) MUHAREM, 1944. – ŽEPČE – »KOLIBRI«
– ISIĆ (NURIJE) SALIH, 1953. – NOVI ŠEHER/MAGLAJ – »AMON«
– IVANČIĆ (FILIPA) IVAN, 1960. – DOBRIĆI/TOMISLAVGRAD – »VICAN«
– IVANDA (MATE) MILE, 1932. – VINICA/TOMISLAVGRAD – »KAŠTELAN«
– IVANIĆ (PREDRAGA) ZORAN, 1963. – G. BRANEŠCI/ĆELINAC – »IVAN«
– IVANKOVIĆ (CVITANA) MIJO, 1947. – KOČERIN/ŠIROKI BRIJEG – »DRUGI«
– IVANOVIĆ (JAKOVA) ANTO, 1957. – NOVO SELO/ODŽAK – »VINKO«
– IVANOVIĆ (ZDRAVKA) CVJETKO, 1955. – UGLJEVIK – »JANEZ«
– IVAŠTANIN (MILANA) MIRKO, 1949. – LAMINCI/BOSANSKA GRADIŠKA – »TIHO«
– IVETIĆ (SAVE) ĐORĐE, 1934. – BOJMUNTI/LIVNO – »GAJ«
– IVIČIĆ (RISTE) NIKOLA, 1930. – DONJI VAKUF – »DARKO«
– IVKOVIĆ (MARTINA) ANTE, 1938. – ŠUICA – »DUBRAVKO«
– IVKOVIĆ (OBRENA) LAZAR, 1924. – DREŽANJ/NEVESINJE – »BUKOVIK«
– IVKOVIĆ (VESELKO) FRANO, 1954. – LIVNO – »TITAN«
– JAČIMOVIĆ (ČEDOMIRA) VOJISLAV, 1949. – BISTRICA/BIJELO – »LIM«
– JAGANJAC (DŽEMILA) HIVIZIJA, 1920. – ZAUŠJE/BILEĆA – »DIZDAR«
– JAKČIN (ZDENKA) FRANJO, 1947. – ŽUPANJA, HRVATSKA – »TRANZIT«
– JAKIŠA (ANTE) ZLATKO, 1960. – ČAPLJINA – »TALE«
– JAKOVLJEVIĆ (FRANJE) NIKO, 1945. – G. ZOVIK/BRČKO – »NIKŠA«
– JAKUPI (FERIJA) NEVZET, 1950. – SKOPLJE/MAKEDONIJA – »MONTER«
– JAKUPOVIĆ (AHMETA) NAIRA, 1943. – JAKUPOVIĆI/PRIJEDOR – »VERA«
– JANKOVIĆ (MIRKA) RANKO, 1954. – G. VIJAČANI/ĆELINAC – »LUNA«
– JANKOVIĆ (TOME) MIHAJLO, 1928. – ŠARINCI/PRNJAVOR – »VIJAKA«
– JANJIĆ (STOJANA) DRAGO, 19032. – KOLA/BANJA LUKA – »UPRAVNIK«
– JANJIĆ (VLAJKA) ILIJA, 1953. – BRČKO – »GRADINA«
– JAPUNDŽA (UROŠA) MARINKO, 1933. – DONJI RAKANI/BOSANSKI NOVI – »MIRKO«
– JAŠAREVIĆ (HADŽAGE) NERMINA, 1962. – TUZLA – »TIJANA)
– JAŠAREVIĆ (MEHDINA)MUHAMED, 1952. – KLIS/ZVORNIK – »KIKLOP«
– JAŠAREVIĆ (MEHMEDA) MAHDIN, 1926. – KLISA/ZVORNIK – »SABAŠA«
– JAŠIĆ (STANIŠE) RADOJKA, 1942. – CRVINE/SREBRENICA – »FERODA«
– JELČIĆ (PERE) MLADEN, 1960. – METKOVIĆ/RH – »SEVERIN«
– JELIĆ (ANTE) JOSIPA, 1949. – NEVIĆ POLJE/PUCAREVO – »SEKA«
– JELINIĆ (ŠIME) MIRKO, 1930. – MOČILA/BOSANSKI BROD – »INDEKS«
– JELOVAC (MUSTAFE) RAMIZ, 1966. – D. PODVELEŽJE/MOSTAR – »ASKER«
– JELOVAC (MUSTAFE) SENAD, 1964. – D. PODVELEŽJE/MOSTAR – »KERIM«
– JERKOVIĆ (BORE) VUKICA, 1929. – KAMENICA – »ILINA«
– JERKOVIĆ (MARIJANA) JOSIP, 1931. – GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »ISKRENI«
– JERKOVIĆ (MARKA) MIRKO, 1933. – IVANJSKA/BANJA LUKA – »KREŠO«
– JEVIĆ (DUŠANA) SVETO, 1959. – VRANOVINA/BOSANSKI PETROVAC – »RADOJE«
– JEVTIĆ (RADOVANA) STEVAN, 1938. – D. ČAĐAVICA/BIJELJINA – »MAJEVICA«
– JOKIĆ (JOSE) BRANKO, 1958. – G. VRBLJANI/KLJUČ – »ČAKOR«
– JOKIĆ (RADE) DUŠAN, 1948. – TURJAK/BOSANSKA GRADIŠKA – »KOZARA«
– JOKSIMOVIĆ (MILENKA) SLOBODAN, 1951. – SARAJEVO – »SATEKS«
– JOLDIĆ (MUSTAFE) ABDULAH, 1945. – SLADNA/SREBRENIK – »DISKRECIJA«
– JOLOVIĆ (JANKA) DUŠAN, 1931. – BANDIN ODŽAK/SOKOLAC – »ZADRUGAR«
– JONJIĆ (ŽELJKA) VINKO, 1933. – GRM/ZENICA – »IZOLATOR«
– JOSIPOVIĆ (FRANJE) JOSIP, 1945. – MEĐURAŽJE/BIHAĆ – »JAVOR«
– JOSIPOVIĆ (VOJINA) MILAN, 1941. – ČAKLAVICA/ZVORNIK – »HAJDAR«
– JOTANOVIĆ (SAVE) VASO, 1941. – ČEČAVA/TEŠTINA – »PERO«
– JOVANOVIĆ (IVANA) KREŠO, 1944. – ŠURMANCI/ČAPLJINA – »GRACIJAN«
– JOVANOVIĆ (JOZE) IVO, 1923. – STRUGE/ČAPLJINA – »JAZ«
– JOVANOVIĆ (VOJINA) STEVAN, 1933. – DONJA PECKA/MRKONJIĆ GRAD – »NEUSTRAŠIVI«
– JOVIČIĆ (SAVE) DUŠKO, 1944. – MILINO SELO/LUKAVAC – »MILENA«
– JOVIĆ (JOVE) SLOBODAN, 1954. – PUŠKOVAC/LOPARE – »OLIMP«
– JOVIĆ (MILOŠA) BRANKO, 1952. – BOLJANIĆ/GRAČANICA – »ČASLAV«
– JOZIĆ (IVANA) NIKOLA, 1947. – POKOJIŠTE/KONJIC – »MEŠTAR«
– JOZIĆ (IVE) MARKO, 1932. – IVANČEVO/VAREŠ – »IVICA«
– JOZIĆ (JOZE) MARKO, 1928. – KORAĆE/BOSANSKI BROD – »NAFTA«
– JOZIĆ (JURE) SREĆKO, 1943. – GRGURIĆI/LIVNO – »RIO«
– JOZIĆ (LUKE) MATO, 1948. – ULIŠTOVIĆI/ILIJAŠ – »ADORNO«
– JOZINOVIĆ (MATE) IVO, 1944. – DEVETINE/MAGLAJ – »BREZA«
– JUGO (SMAJE) ALIJA, 1926. – POSTOLJANI/NEVESINJE – »PRENJ«
– JUKIĆ (DŽEMILA) ABDULGAFAR, 1945. – MEĐEDA/ZVORNIK – »ŠEH«
– JUKIĆ (HUSE) NEDŽAD, 1950. – BRKA/BRČKO – »JANE«
– JURČIĆ (RUDE) BRANKO, 1950. – GRUDE – »BEG«
– JURIĆ (ANTE) IVAN, 1929. – BANJA LUKA – »AVDO« 59
– JURIĆ (ANTE= MARA, 1950. – RIPCI/PROZOR – »JELENA«
– JURIĆ (MARKA) STJEPAN, 1948. – DRAGOČJA/BANJA LUKA – »ZAVIŠA«
– JURIĆ (STANKA) DAVOR, 1955. – ZENICA – »DVOR«
– JURINA (ANTE) MARKO, 1928. – DOBROŠIN/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »ČIČA«
– JURIŠIĆ (LUKE) JAKOV, 1948. – BIJELO BRDO/DERVENTA – »KAFKA«
– JURKIĆ (LJUBANA) VINKO, 1947. – VIJAKA/VAREŠ – »NOVINAR«
– JURKOVIĆ (FILIPA) MARJAN, 1953. – BOSANSKA BIJELA/BRČKO – »TINJA«
– JURKOVIĆ (MIRKA= BLAGO, 1953. – ZVINČI/LJUBUŠKI – »CVITAN«
– JUROŠEVIĆ (SLOBODANA) DRAGAN, 1959. – ŽIVINICE – »ZORAN«
– JUSUFOVIĆ (BEGA) ŠEMSO, 1952. – PODŽEPLJE/HAN PIJESAK – »ŽEP«
– KABAŠI (METE) ČAUŠ , 1962. – ISTOK/KOSOVO – »BAŠKIM«
– KAČAVENDA (LJUBOMIRA, VANBRAČNO) VASILIJE, 1933. – SARAJEVO – »PABLO«
– KADIĆ (MEHE) DŽEVAD, 1944. – PODOROŠA/KONJIC – »ĆAZIM«
– KADRIĆ (ĆAMILA) EJREF, 1947. – HOTOČINA/PALE – »BEG«
– KADRIĆ (MEHMEDA) ASIM, 1915. – RIČICE/ZENICA – »LUNA«
– KAJGANA (NEDŽIBA) MUSTAFA, 1937. – SLATINA/ČAJNIČE – »VITKO«
– KAJIĆ (MIJE) PERO, 1945. – VAREŠ – »DON«
– KALAČ (ABE) ISO, 1939. – KALAČI/ROŽAJE/CRNA GORA – »HOMER«
– KALADŽIJA (NAŠID) RASIM, 1936. – MOKRONOZI/VISOKO – »KAJZER«
– KALAJDŽIĆ (ARSE) MILOŠ, 1928. – FOČA – »RAĐEN«
– KALAS (DANILA) BOGDAN, 1961. – VAREŠ – »BOKA«
– KALAUZOVIĆ (AHME) SULEJMAN, 1954. – OSTROŽAC/CAZIN – »NAHID«
– KALČO (ASIMA) SENAD, 1962. – D. VEČERSKA/VITEZ – «VITEZ«
– KALDŽIJA (NASIDA) RASIM, 1936. – MOKRONOGE/VISIKO – »AKIM«
– KALFIĆ (SALIHA) ASMIR, 1963. – TUZLA – »KAS«
– KAMENČIĆ (BEŠE) OSMAN, 1952. – STENJAK/TESLIĆ – »JAKŠA«
– KANLIĆ (ALIJA) MURAT, 1949. – KANLIĆI/GORAŽDE – »RELEJ«
– KAPETANOVIĆ (HUSEJNA) MIDHAT, 1940. – BANJA LUKA – »ROGOZ«
– KAPETANOVIĆ (MUHAMEDA) SUADA, 1950. – BANJA LUKA – »LALA«
– KAPIDŽIĆ (MURATA) MUSTAFA, 1929. – BILEĆA – »LOVAC«
– KARAHASANOVIĆ (ŠAĆIRA) AHMET, 1923. – DANIČIĆI/FOČA – »DANE«
– KARAJIĆ (SULJE) ZLATKO, 1950. – VELIKA KLADUŠA – »POŠTAR«
– KARAJKO (HASANA) REUFA, 1965. – GOLEŠ/TRAVNIK – »ORNEL«
– KARAJKOVIĆ (NURIJE) NURUDIN, 1957. – TRŽAC/CAZIN – »LAPAD«
– KARALIĆ (DŽEFE) HUSEIN, 1939. – STIPANIĆI/TOMISLAVGRAD – »VUJADIN«
– KARALUSTAFIĆ (EJUBA) NEDŽIB, 1940. – KAROVIĆI/ČAJNIČE – »VIKTOR«
– KARAN (RADE) MILAN, 1949. – RAŠĆANI/TOMISLAVGRAD – »ANDRIJA«
– KARAVDIĆ (EJUBA) ADEM, PTT VISOKO – »VITEZ«
– KARIĆ (IBRAHIMA) RIFAT, 1925. – MOŠĆANICA/ZENICA – »F-5«
– KARLIĆ (MARKA) STJEPAN, 1934. – ZVIRNJAČA/KUPRES – »BEĆAR«
– KAROVIĆ (RASIMA) LEJLA, 1964. – FOČA – »NADA«
– KASIPOVIĆ (ĐORĐA) SLAVKO, 1957. – GRAČANICA – »JOZEF«
– KATIĆ (NIKOLE) IVAN, 1940. – D. HASIĆI/BOSANSKI ŠAMAC – »ORIJENTIR«
– KATINIĆ (ANTE) LUKA, 1937. – KRIČANOVO/BOSANSKI BROD – »VJEKO«
– KATINIĆ (ANTE) VINKO, 1930. – KRIČANOVO/BOSANSKI BROD – »VEDRAN«
– KEBO (HASANA) ALIJA, 1932. – VIŠIĆI/ČAPLJINA – »ALEKSA«
– KECMAN (VELIMIRA) MILAN, 1956. – DRINIĆ/BOSANSKI PETROVAC – »EDIN«
– KEKEROVIĆ (VELIMIRA) GRUJO, 1957. – KORIČANI/TRAVNIK – »VIJEKO«
– KELEVA (FILIPA) BLAGO, 1941. – VOJKOVIĆ/TOMISLAVGRAD – »TOMICA«
– KEVELJ (HASANA) OSMAN, 1946. – GRABOVICA/NEVESINJE – »DIKI«
– KEVILJ (IVANA) BRANKO, 1955. – VIR/POSUŠJE – »HARIS«
– KHATTAB (AHMEDA) ISMAIL, 1947. – EL FASKIR/SUDAN – »KAKTUS«
– KIJAC (ILIJE) BOŽO, 1951. – MOSTAR – »LOGOS«
– KLANCO (MEHE) HAMZO, 1945. – ŽEPČE – »ALADIN«
– KLARIĆ (IVANA) MATO, 1936. – RITEŠIĆ/DOBOJ – »KRUNO«
– KNEZIĆ (LUKE) BORIVOJE, 1908. – MOSTAR – »ASHKELON«
– KNEZIĆ (MILE) NEBOJŠA, 1952. – SARAJEVO – »FILOZOF«
– KNEZOVIĆ (MIJE) TOMISLAV, 1928. – MOSTAR – »SVETO«
– KNEŽEVIĆ (AUGUSTINA) IVICA, 1945. – CEROVAC/TEŠANJ – »ORHAN«
– KNEŽEVIĆ (JAKOVA) ILIJA, 1945. – BORČANI/TOMISLAVGRAD – »PAJO«
– KNEŽEVIĆ (PEJE) JASMINKA, 1957. – DRIJENČA/LOPARE – »ZORAN«
– KNEŽIĆ (RISTE) MIHAJLO, 1949. – ŠEMENO/KUPRES – »ŠERBO«
– KODET WALTER, 1914. – GRAZ/AUSTRIJA – »OBREN«
– KOKOLJ (MITRA) BRANKO, 1917. – BILEĆA – »ALBATROS«
– KOKOR (FRANJE) ILIJA, 1939. – VAREŠ – »ORAO«
– KOLAK (IVANA) STIPE, 1944. – TIHALJINA/GRUDE – »MARIJAN«
– KOLAK (UZEIRA) REUF, 1949. – OLOVO – »ZOKA«
– KOLAR (ANTE) DRAGIŠA, 1940. – BALIĆI/PUCAREVO – »RALE«
– KOLAR (MATE) MATO, 1945. – BUČIĆI/PUCAREVO – »DENI«
– KOLČAK (HETEMA) ESAD, 1948. – PLAV/CRNA GORA – »ĆAKOR«
– KOLONJA (BOGDANA) NIKOLA, 1937. – D. MALOVAN/KUPRES – »GAVRAN«
– KOLOVIĆ (ĐORĐIJA) ANICA, 1952. – BANDIN ODŽAK/SOKOLAC – »ODŽAK«
– KOMADINA (ILIJE) PERO, 1928. – CIM/MOSTAR – »ELZET«
– KOMADINA (IVE) ZDRAVKO, 1951. – ILIĆI/MOSTAR – »NORD«
– KOMAR (JOVANA) RUŽA, 1944. – BALJCI/BILEĆA – »OBALA«
– KONAKOVIĆ (NEZIRA) SAFET, 1939. – OKRUGLO/ROGATICA – »KONAK«
– KONTA (JOZE) MIRKO, 1917. – DRŽANLIJE/LIVNO – »MALI«
– KORAČ (RADE) DAVORIN, 1959. – METKOVIĆ/RH – »MORE«
– KORAJČEVIĆ (MUSTAFE) HASAN, 1940. – JANJA/BIJELJINA – »RADE«
– KORDIĆ (JURE) ANTO, 1943. – VAREŠ – »SJEVER«
– KORDIĆ (MILE) MLADEN, 1959. – SRETNICE/MOSTAR – »KEMO«
– KORJENIĆ (OMERA) ASIM, 1931. – STOLAC – »SET«
– KOSO (ADEMA) IDRIZ, 1924. – DOMANOVIĆI/ČAPLJINA – »JUG«
– KOSTADINOVIĆ (MIHAJLA) ZDRAVKO, 1947. – RORE/GLAMOČ – »ENEJ«
– KOŠPO (SADIKA) KASIM, 1946. – GORNJI ČEŽANJ/KONJIC – »TREŠANICA«
– KOVAČ (ĐURE) SAVO, 1945. – GRMLJANI/TREBINJE – »KARLO«
– KOVAČ (MARTINA) PERO, 1946. – PODZAVELIM/POSUŠJE – »ZLATKO«
– KOVAČ (MIRKA) RATKO, 1942. – STRANE/KALINOVIK – »PROFESOR«
– KOVAČ (MULE) HASAN, 1923. – GRADIŠTE/ZENICA – »UPRAVNIK«
– KOVAČ (MUNIBA) SULJO, 1949. – POTPEČE/FOČA – »ZAVAJT«
– KOVAČEVIĆ (JOVANA) LJUBO, 1947. – GRABOVICA/DOBOJ – »SLAĐAN«
– KOVAČEVIĆ (JUSUFA) MUSTAFA, 1945. – GNOJNICA/LUKAVAC – »BEGO«
– KOVAČEVIĆ (KRSTE) MILUTIN, 1932. – TIVAT/CRNA GORA – »BAR«
– KOVAČEVIĆ (MILE) MILADIN, 1950. – KREKOVICA/NEVESINJE – »VRAPČIĆI«
– KOVAČEVIĆ (RAJKA) VOJISLAV, 1933. – BANJA LUKA – »OKI«
– KOVAČEVIĆ (RISTE) MILORAD, 1937. – JABLAN/DONJI VAKUF – »RANKO«
– KOVAČEVIĆ (TOME) RAJKO, 1919. – KOLEŠKA/NEVESINJE – »LOVAC«
– KOVAČEVIĆ (TUNJE) BOŽIDAR, 1924. – LJUBAČE/TUZLA – »IVICA«
– KOVAČIĆ (ANTE) ANTO, 1922. – KOTOR VAROŠ – »KANCER«
– KOVAČIĆ (JAKOVA) ANTE, 1935. – PODBRĐE/KOTOR VAROŠ – »SLAVKO«
– KOZINA (ANDRIJE) GRGO, 1947. – MEĐUGORJE/ČITLUK – »LAKI«
– KOŽUL (MATE) BOŽO, 1929. – TURČINOVIĆI/ŠIROKI BRIJEG – »IVAN«
– KRAJINA (ANTE) IVO, 1955. – MAČKOVAC/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »ŠAMO«
– KRAJNC (BRANKA) DAVOR, 1953. – SARAJEVO – »KULTURA«
– KRALJEVIĆ (VINKA) ANTE, 1945. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – »BOJAN«
– KRASIĆ (BARIŠE) DRAGAN, 1950. – ODŽAK – »MILOŠ«
– KRASIĆ (JURE) MARKO, 1943. – ŠURMANCI/ČAPLJINA – »MOMO«
– KRASNIĆI (ISLJAMA) ŠEFKI, 1960. – VUČITRN/KOSOVO – »NIK«
– KRASNIĆI (SALIA) NAIM, 1967. – PRIŠTINA/KOSOVO – »NAMIK«
– KREČAR (STOJKE) LJUBOMIR, 1915. – DONJA KOLA/BANJA LUKA – »ČEDO«
– KRESO (IBRAHIMA) ENVER, 1928. – TREBINJE – »LOVČEN«
– KRIŠTO (IVE) MATO, 1950. – JARDOL/VITEZ – »VILI«
– KRIŠTO (PERE) NEVENKA, 1948. – BILALOVAC/KISELJAK – »KLARA«
– KRIŠTO (TADIJE) IVAN, 1952. – STIPANIĆI/TOMISLAVGRAD – »OMER«
– KRIŽIĆ (IVANA) FILIP, 1960. – ROŠKO POLJE/TOMISLAVGRAD – »FABIJAN«
– KRKIĆ (NURAGE) MEHO, 1958. – CAGE/SREBRENIK – »MAKS«
– KRNJAJIĆ (VLADE) MILAN, 1950. – ŠAVARLIJE/BOSANSKA DUBICA – »POETA«
– KRPIĆ (DEDO) SEAD, 1954. – MAGLAJ – »KRPO«
– KRPO (MUSTAFA) HIVZO, 1933. – ČAPLJINA – »PRIJATELJ«
– KRSMANOVIĆ (DIMITRIJA) MITAR, 1945. – MALEŠIVCI/UGLJEVIK – »DEČANI«
– KRSMANOVIĆ (HRUJA) TOŠO, 1935. – BIJELA VODA/SOKOLAC – »ADI«
– KRSTANOVIĆ (NIKOLE) LJERKA, 1961. – TRAVNIK – »JOVANA«
– KRSTIĆ (VOJINA) SRĐA, 1921. – VELINO SELO/BIJELJINA – »FIŠER«
– KRSTONIJEVIĆ (VIDOJA) MILOŠ, 1948. – ŠLJUKE/PLJEVLJA – »MILKO«
– KRŽELJ (ILIJE) STIPE, 1950. – ZABRIŠĆE/LIVNO – »ČULE«
– KUBURAŠ (HUSE) IRFAN, 1936. – SANICA/KLJUČ – »SANA«
– KUČI (BAJRAMA) MURTEZA, 1942. .- SUVA REKA/SRBIJA – »TOPLICA«
– KUDIĆ (JURE) PETAR, 1952. – GMIĆI/PROZOR – »STUDENAC«
– KUKOLJ (ĐURANA) SVETKO, 1944. – BASTASI/DRVAR – »IBAR«
– KUKRIĆ (MATE) JOZO, 1923. – SLIMENA/TRAVNIK – »SNIJEG«
– KUKRIKA (BOŠKA) DRAGO, 1961. – GORNJI BRŠTANIK/STOLAC – »PAG«
– KULENOVIĆ (DERVIŠA) UZEIR, 1931. – BOSANSKI PETROVAC – »DOMAĆIN«
– KULENOVIĆ (FERIDA) REŠAD, 1942. – SARAJEVO – »DINO«
– KULIĆ (LJUBE) MIŠO, 1951. – SARAJEVO – »KANT«
– KULIŠ (ANTE) ILIJA, 1955. – MIŠI/LIVNO – »UČO«
– KULIŠ (JOZE) MATO, 1952. – MIŠI/LIVNO – »MARIO«
– KULJUH (LATIFA) ĆAMIL, 1906. – GORAŽDE – »TRIGLAV«
– KUPREŠAKOVIĆ (ILIJE) MATO, 1934. – ŠPIONICA/SREBRENIK – »JASEN«
– KURBEGOVIĆ MEHMED, 1927. – BANJA LUKA – »GORKI«
– KURTOVIĆ (HUSNIJE) ESAD, 1965. – SREDNJI BUŠEVIĆ/BOSANSKA KRUPA – »KRUPA«
– KURTOVIĆ (KASIMA) ENES, 1952. – ZUPČIĆI/GORAŽDE – »FUL«
– KURTOVIĆ (MATE) ANĐELKO, 1962. – DEBELJACI/BANJA LUKA – »LEONARD«
– KURTOVIĆ (NIKE) PILJO, 1929. – MIČILJE/BOSANSKA GRADIŠKA – »PROSARA«
– KURTOVIĆ (VLIJE) RAMIZ, 1952. – HOTANJ/ČAPLJINA – »HRID«
– KURUDŽIJA (MUŠANA) MUJO, 1948. – PLJEVLJA/CRNA GORA – »SKENDER«
– KUSLJIĆ (SIMEUNA) MIRKO, 1927. – BOSANSKI BROD – »MIRSAD«
– KUTLE (BARIŠE) IVAN, 1944. – MOKRO/ŠIROKI BRIJEG – »BOR«
– KUZMANOVIĆ (RADE) MARKO, 1941. – LUPLJANICA/DERVENTA – »ZVJEZDAN«
– KVESIĆ (STJEPANA) JAGO, 1943. – RASNO/ŠIROKI BRIJEG – ALFRED«
– KVESIĆ (VESELKA) MARKO, 1950. – CRNE LOKVE/ŠIROKI BRIJEG – »SKVER«
– LAKIĆ (MIRKA) NENAD, 1947. – D. SOKOLOVO/KLJUČ – »JOŽA«
– LANDEKA (IVANA) ANTE, 1944. – SOVIĆI/GRUDE – »TEHNIČAR«
– LANGIĆ (LUTVE) ALIJA, 1945. – VITOVLJE/TRAVNIK – »ANTO«

– »ANTO«
– LAŠTRO (STIPE) RUDOLF, 1939. – RAVAN/BUSOVAČA – »BILLA«
– LATIFOVIĆ (ZEJNIL) JUSUF, 1950. – GODUŠ/ZVORNIK – »PAŠA«
– LATINOVIĆ (TRIVE) ILIJA, 1928. – VRTOČE/BOSANSKI PETROVAC – »ČUČEVO«
– LAUC (JOZE) RAFO, 1960. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – »IZMIR«
– LAZAREVIĆ (RADIVOJA) MILISAV, 1934. – KAKMUŽ/GRAČANICA – »GALEB«
– LAZAREVIĆ (ŽARKE) DRAGOMIR, 1958.- AJDANOVIĆA/OLOVO – »KARMEN«
– LAZIĆ (UROŠA) RADOMIR, 1950. – RAVNO POLJE/UGLJEVIK – »F-1«
– LEDIĆ (IVANA) SLAVKO, 1926. – MOSTAR – »HERCEGOVAC«
– LEDINSKI (DAVIDA) MILICA, 1925. – NAŠICE – »IBAR«
– LEKO (ANTE) MIRO, 1913. – G. VINJANI/IMOTSKI/RH – »PAULIN«
– LENDIĆ (JOZE) DRAGO, 1948. – DERVENTA – »PAUK«
– LETIĆ (PERE) ILIJA, 1940. – MAJDŽIĆI/ŠIPOVO – »JANJ«
– LEUTAR (RAFE) JAKOV, 1942. – STIPANIĆI/TOMISLAVGRAD – »ASTOR«
– LIBIĆ (SULEJMANA) HASAN, 1929. – TODOROVO/VELIKA KLADUŠA – »MOJSIJE«
– LIGATA (SMAJA) ŠEMSO, 1943. – UTJEŠANOVIĆI/GORAŽDE – »OKEAN«
– LILIĆ (MEŠANA) MEHMEDALIJA, 1945. – GODJANI/HAN PIJESAK – »AMIR«
– LILIĆ (SULEJMANA) MUHAMED, 1940. – GOĐELEJ/HAN PIJESAK – »ALEM«
– LIPOVAC (ILIJE) FRANJO, 1939. – BUKOVICA/LAKTAŠI – »KOBALT«
– LIPOVAC (MATE) JOZO, 1938. – DONJA MOČILA/BOSANSKI BROD- »IVAN«
– LISTA (RAGIBA) NEZIR, 1949. – MOSTAR – »NENAD«
– LOGARUŠIĆ (VESELKA) ADOLF, 1944. – ŠIROKI BRIJEG – »FJORD«
– LONAC (JOZE) IVAN, 1948. – TRNČINI/TREBINJE – »KOMNEN«
– LONČAR (ILIJE) SLAVKO-DRAGO, 1928. – D. CRNČE/ŠIROKI BRIJEG – »RUDI«
– LOPANDIĆ(NIKE) MARKO, 1943. – VITANOVIĆI/BRČKO – »ŽERAR«
– LOVRIĆ (IVE) ANTO, 1923. – PODCITONJA/FOJNICA – »LOK«
– LOZIĆ (JOZE) NIKOLA, 1952. – CRNIČE/BUGOJNO – »MIRON«
– LUBARDA (BOJA) RAJKO, 1951. – SOKOLOVAC – »RAF«
– LUBURIĆ (ANTE) JOZO, 1942. – RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »PLAVI«
– LUBURIĆ (MARIJANA) MLADEN, 1947. – D. RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »BATO«
– LUČIĆ (IVE) ANTO, 1947. – DJELOLOVAC/TRAVNIK – »BARBA«
– LUČIĆ (JOZE) TOMISLAV, 1928. – MOSTARSKA VRATA/LJUBUŠKI – »KLIKER«
– LUČIĆ (VLAHE) JURE, 1938. – RAVNO/TREBINJE – »MIKAEL«
– LUFTI (HALITA) SAHITI, 1952. – GLOGOVAC/KOSOVO – »SAFIR«
– LUKAČ (DUŠANA) ĐUKA, 1943. – NOVOSELCI/BOSANSKA DUBICA – »STARI«
– LUKENDA (ANDRIJE) JOSIP, 1941. – BUKOVICA/LAKTAŠI – »BORJE«
– LUKENDA (FRANJE) MATIJA, 1929. – BUKOVICA/LAKTAŠI – »ALEKSINAC«
– LUKENDA (NIKE) ANTO, 1948. – BARLOVCI/BANJA LUKA – »PALMA«
– LUKIĆ (LUKE) ANDRIJA, 1947. – BOĆ/BRČKO – »MARKO«
– LUKIĆ (MILORADA) GORDANA, 1932. – KOZLUK/ZVORNIK – »UČO«
– LUKIĆ (ŠTEFANA) DARKO, 1951. – SARAJEVO – »KRITIČAR«
– LUPŠA (MAKSA) JOZEF, 1908. – GRAZ/AUSTRIJA – »STANKO«
– LJEVAR (LJUBOMIRA) MILE, 1942. – SASINA/SANSKI MOST – »MARKO«
– LJUBAS (PEJE) IVAN, 1922 – D. KALENDEROVCI/DERVENTA – »JASTREB«
– LJUBINAC (GOJKA) MILORAD, 1948. – SELJANI/ROGATICA – »RAŠKA«
– LJUBOJA (SIME) SIMO, 1944. – PRIJANI/GLAMOČ – »DINARA«
– LJUBOJEVIĆ (STANKA) VESELKO, 1934. – GUSAK/PRNJAVOR – »SAN«
– LJUBOVIĆ (ŠEVKIJE) IBRAHIM, 1925. – BAR/CRNA GORA – »BRION«
– LJUBUNČIĆ (JUSUFA) MUGDIM, 1949. – SARAJEVO – »RUSO«
– LJUBUNČIĆ (SMAJE) ESAD, 1948. – VOLJICE/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »TIHO«
– MACAN (MATE) RADOSLAV, 1921. – D. MAMIĆI/GRUDE – »VJEKO«
– MACURA (MIRKA) DRAŠKO, 1935. – RAKELIĆI/PRIJEDOR – »STJEPAN«
– MAČKOVIĆ (DERVIŠA) ISMET, 1947. – ULIŠNJAK/MAGLAJ – »SUKA«
– MADŽAREVIĆ (LJUBOMIRA) PERO, 1936. – VIŠNJIĆ/VLASENICA – »VANJA«
– MAGLAJLIĆ (IBRAHIMA) FIKRET, 1926. – BANJA LUKA – »ČIK«
– MAGLAJLIĆ (MAHMUTA) ESAD, 1934. – BANJA LUKA – »LOVAC«
– MAGLALIJA (ŠUKRIJE) ABDULAH, 1919. – RUDO – »GANDI«
– MAGLALIJA (VEJSILA) EKREM, 1948. – RUDO – »ZZ«
– MAGLIĆ (ŠERIFA) MUSTAFA, 1958. – MODRIKA/TRAVNIK – »LOTOS«
– MAHMUTOVIĆ (MUSTAFE) MIRSAD, 1953. – BIŠKOVIĆI/BABINO/ZENICA – »HADIS«
– MAJANOVIĆ (ABDULAHA) ABDULAH, 1940. – BIHAĆ – »JASIK«
– MAJIĆ (FRANJE) IVAN, 1941. – VITINA/LJUBUŠKI – »JAVOR«
– MAJIĆ (ILIJE) KAŽIMIR, 1942. – MOSTARSKA VRATA/LJUBUŠKI – »KLOBUK«
– MAJSTOROVIĆ (BRANISLAVA) ĐOKAN, 1962. – LUKIĆI/VLASENICA – »JOVAN«
– MAJSTOROVIĆ (DŽAFERA) HAZEMA, 1936. – SANSKI MOST – »NEVENKA«
– MAJSTOROVIĆ (MILOŠA) RADE, 1924. – MELINA/BANJA LUKA – »VUKSAN«
– MAJSTOROVIĆ (SRETKA) MILE, 1948. – JUTROGOŠTA/PRIJEDOR – »JAVOR«
– MAKSUMIĆ (OSMANA) ĆAMIL, 1959. – GRADSKA/LJUBUŠKI – »DERVO«
– MALENICA (PETRA) MARINKO, 1932. – SARAJEVO – »BRKO«
– MALETIĆ (JOVE) SLOBODANKA, 1950. – VAREŠ – »LIDIJA«
– MALINAR (ZVONKE) ZDENKO, 1960. – GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »INDEKS«
– MALINOVIĆ (PERE) VLADE, 1931. – MARINKOVCI/BOSANSKO GRAHOVO – »ARIŠ«
– MAMUZA (PERE) LUKA, 1936. – LIPA/LIVNO – »KAMEŠNICA«
– MANDARIĆ (FRANE) VLAHO, 1958. – ZVIROVIĆI/ČAPLJINA – »JOŠKO«
– MANDERALO (TOME) MIRKO, 1954. – DOBRO/LIVNO – »GOLUB«
– MANDIĆ (LUKE) MILIVOJ, 1954. – BARAJNA/ČAJNIČE – »EKONOMIST«
– MANDIĆ (MILANA) ILIJA, 1934. – TUROVAC/GRAČAC – »ZELENGORA«
– MANOJLOVIĆ (PERE) NEBOJŠA, 1965. – PRIJEDOR – JEŽ«
– MANJUŠAK (MEHE) NUSRET, 1956. – NIKŠIĆ/CRNA GORA – »PISVIR«
– MARELJA (IVE) BRANKO, 1955. – DOBRO/LIVNO – »BEGOVAČA«
– MARELJA (MATE) VINKO, 1937. – DOBRO/LIVNO – »IMPA«
– MARIČIĆ (VITOMIRA) MILOSAV, 1939. – JOŠEVA/LOZNICA – »TEHNIKO«
– MARIĆ (ALEKSE) RADOVAN, 1934. – BRATAČ/NEVESINJE – »PETAR«
– MARIĆ (PERE) MATIJA, 1945. – NOVO SELO/ODŽAK – »SEVERIN«
– MARIĆ (SALKE) AHMED, 1961. – BLAGAJ/MOSTAR – »ROSAN«
– MARIĆ (STJEPANA) MAGDALENA, 1943. – HUSINO/TUZLA – »MARIJA«
– MARIJANOVIĆ (JOZE) SMILJAN, 1948. – RUŽIĆI/GRUDE – »MILOČER«
– MARINKOVIĆ (JERKE) VALENKA, 1952. – TIHALJINA/GRUDE – »SOFIJA«
– MARJANAC (SLAVKA) ČEDO, 1945. – TODORIĆI/ŠIPOVO – »KLARK«
– MARJANOVIĆ (DUŠANA) DRAGAN, 1948. – SKAKAVAC/BOSANSKI PETROVAC – »KARLO«
– MARJANOVIĆ (ILIJE) NIKO, 1946. – GORNJA TRAMOŠNICA/GRADAČAC – »DINO«
– MARJANOVIĆ (MIHAJLA) BRANE, 1950. – VELINO SELO/BIJELJINA – »DAMIR«
– MARJANOVIĆ (MIJE) ANTO, 1950. – ŽIVINICE – »ODISEJ«
– MARJANOVIĆ (NIKE) NIKO, 1926. – GLADNIK/TRAVNIK – »STRELAC«
– MARKANOVIĆ (IVE) FRANO, 1957. – LUG/ZAVIDOVIĆI – »VUKŠA«
– MARKIĆ (AMBROZA) GOJKO, 1943. – KOČERIN/ŠIROKI BRIJEG – »DOBROTVOR«
– MARKIĆ (AMBROZA) JOZO, 1934. – KOČERIN/ŠIROKI BRIJEG – »ČEDO«
– MARKOVIĆ (IVANA) BRANKO, 1943. – BRESTOVSKO/KISELJAK – »DIOKLECIJAN«
– MARKOVIĆ (IVANA) MARKO, 1958. – DUBRAVICA/ZVIDOVIĆI – »LIKO«
– MARKOVIĆ (MILORADA) RADO, 1950. – PIRKOVCI/LOPARE – »DOSITEJ«
– MARKOVIĆ (STJEPANA) DRAGUTIN, 1946. – ORAHOVICA/ŽEPČE – »KORAN«
– MARKOVIĆ (TEODORA) MILAN, 1948. – VELIKA OBARSKA/BIJELJINA – »RINO«
– MAROJEVIĆ (MATE) MARITN, 1964. – BLAŽEVAC/GRADAČAC – »FELIKS«
– MARTIĆ (MARKA) JOZO, 1939. – KORAĆE/BOSANSKI BROD – »OKTAN«
– MARTINOVIĆ (ANDRIJE) MARINKO, 1960. – KREHIN GRAC/ČITLUK – »MIRAN«
– MARTINOVIĆ (KARLA) BRANKO, 1938. – ČULE/KRUŠEVO – »GLOBUS«
– MARTINOVIĆ (MATE) MARIJAN, 1949. – DONJA SKAKAVA/BRČKO – »ŽIGA«
– MARTINOVIĆ (NIKE) DOMINIK, 1945. – GORNJI VUKŠIĆ/BRČKO – »DENI«
– MARTINOVIĆ (NIKOLE) MARKO, 1934. – KREHIN GRAC/ČITLUK – »KEMAL«
– MARTINOVIĆ (STJEPANA) ZDENKO, 1958. – TESLIĆ – »EKRAN«
– MARUŠIĆ (BOŽE) RAFAEL, 1949. – DOBRIĆ/ŠIROKI BRIJEG – »RUDI«
– MARUŠIĆ (MATE) IVAN, 1935. – MOKRO/ŠIROKI BRIJEG – »LUDVIG«
– MATANOVIĆ (IVE) JOSIP, 1952. – KRIČANOVO/BOSANSKI BROD – »BAJKAL«
– MATIĆ (IVANA) BLAŽ, 1955 – BILO POLJE/LIVNO – »VIKTOR«
– MATIĆ (IVANA) STIPE, 1926. – BILO POLJE/LIVNO – »VOJIN«
– MATIĆ (JOZE) FRANO, 1950. – GAČICE/VITEZ – »BOND«
– MATIĆ (MARKA) STJEPAN, 1912. – SLANO/DUBROVNIK – »UGOSTITELJ«
– MATIĆ (MIROLJUBA) BOŽIDAR, 1942. – NEGOTIN/SRBIJA – »DINO«
– MATOŠEVIĆ (MIJE) SLAVKO, 1951. – STARA BILA/VITEZ – »BAJA«
– MATOVIĆ (PERKA) DRAGO, 1942. – DRAGOJEVIĆI/FOČA – »MEPS«
– MATOVIĆ (TODO) MILUTIN, 1956. – DRAGOJEVIĆI/FOČA – »DULE«
– MEDIĆ (ANTE) STANKO, 1940. – RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »RUDO«
– MEDIĆ (IVANA) ANDRIJA, 1947. – D. HAMZIĆI/ČITLUK – »CAVTAT«
– MEDIĆ (MIRKA) KREŠO, 1954. – RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »BALDO«
– MEDO (SPASOJE) RADE, 1934. – STRUPNIĆ/LIVNO – »LOVAC«
– MEDRŽAN (GOJKA) MILE, 1935. – DOMANOVIĆI/ČAPLJINA – »PAVILJON«
– MEĐUGORAC (RADE) VINKO, 1948. – KLOBUK/LJUBUŠKI – »ČARLI«
– MEHAJ (BAJRAMA) HASAN, 1957. – ĐURAKOVAC/KOSOVO – »TIHOMIR«
– MEHIĆ (ALIJE) BESIM, 1958. – SAČEVO/TRAVNIK – »ALAN«
– MEHMEDAGIĆ (OSMANA) MESUD, 1921. – DOBOJ – »IZOLATOR«
– MEHMEDOVIĆ (HUSE) HASAN, 1948. – LEPENICA/TEŠANJ – »TOMO«
– MEKIĆ (MUSTAFE) HASAN, 1926. – GORNJA ORAHOVICA/GRAČANICA – »SENAD«
– MEMIĆ (HUSEINA) HAMZALJA, 1936. – STIJENA/CAZIN – »OSTROŽAC«
– MEMIĆ (MEŠANA) ALIJA, 1934. – KAMENICA/ZVORNIK – »AMIR«
– MERSUDIN (MEHMEDA) PAJO, 1937. – STOLAC – »FENIKS«
– MESIĆ (MEHMEDA) MESUD, 1966. – ORAŠAC/BIHAĆ – »KEC«
– MESIĆ (MUHA) EMIN, 1946. – BOSANSKA KRUPA – »DAMIR«
– MESIHOVIĆ (AHMETA) MUSTAFA, 1928. – VITINA/LJUBUŠKI – »SRETEN«
– MESIHOVIĆ (MEHMEDA) ALIJA, 1940. – VITINA/LJUBUŠKI – »ALAJ«
– MEŠIĆ (AHMETA) AHMET, 1948. – LEPENICA/TEŠANJ – »OMER«
– MEŠINOVIĆ (MUHAREMA) NASUL, 1938. – TRAVNIK – »MILOŠ«
– MIČIĆ (CVIJETAN) VIDAK, 1935. – D. TRNOVA/UGLJEVIK – »TRAPER«
– MIHAČEVIĆ (MATE) ZDRAVKO, 1926. – FOJNICA – »VIHOR«
– MIHALJEVIĆ (IVANA) MATO, 1927. – CRVENI GRM/LJUBUŠKI – »LJUBIŠA«
– MIHALJEVIĆ (IVANA) MIJO, 1940. – ZLOSELA/KUPRES – »VIKEND«
– MIHALJEVIĆ (KARLA) ANTE, 1949. – GRGURIĆI/LIVNO – »STIPE«
– MIHALJEVIĆ (MARIJANA) ILIJA, 1934. – ZAGORIČANI/LIVNO – »BEGOVAČA«
– MIHALJEVIĆ (MARTINA) MATE, 1949.. – PODHUM/LIVNO – »VAL«
– MIHALJEVIĆ (MILANA) MIRKO, 1950. – ČAPLJINA – »MAKEDONAC«
– MIHALJEVIĆ (STIPE) JURE, 1947. – ZAGORIČANI/LIVNO – »ALEN«
– MIJADŽEVIĆ (STANKA) RADOJE, 1956. – DONJI VRADIŠTE/VIŠEGRAD – »MILAN«
– MIJATOVIĆ (ĐOKE) ŽARKO, 1968. – TUZLA – »MIRON«
– MIJATOVIĆ (JOVANA) ROSA, 1960. – PRIJANOVIĆI/KLADANJ – »MAJA«
– MIJIĆ (BOŽE) MARKO, 1949. – NOVO SELO/BOSANSKI BROD – »SERAFIN«
– MIKULIĆ (ILIJE) BLAGO, 1925. – KOČERIN/ŠIROKI BRIJEG – »ĆALE«
– MIKULIĆ (IVANA) SREĆKO, 1954. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – »ZLATKO«
– MIKULIĆ (JURE) MATO, 1952. – SRNAVA/ODŽAK – »OLJA«
– MIKULIĆ (JURE) PEJO, 1936. – SRNAVA/ODŽAK – »MATKO«
– MIKULIĆ (MARKA) MILAN, 1944. – BORAJNI/GRUDE – »FARUK«
– MILAKOVIĆ (JELISIJA) ĐOKO, 1951. – POTPEČ/SREBRENIK – »SABANTA«
– MILANOVIĆ (ADAMA) ĐURO, 1940. – OPLIČIĆI/ČAPLJINA – »HOTANJ«
– MILANOVIĆ (DIMŠE) DUŠAN, 1930. – VRNOJEVIĆI/ŽIVINICE – »DUŠKO«
– MILAS (JERKE) MLADEN, 1955. – TIHALJINA/GRUDE – »IVICA«
– MILIČEVIĆ (MIJE) BRANKO, 1941. – D.V.OGRAĐENIK/ČITLUK – »VRAN II«
– MILIČEVIĆ (PERE) JOZO, 1951. – D.V.OGRAĐENIK/ČITLUK – »MAJOR«
– MILIĆ (AVDE9 HASAN, 1947. – MAHALA/ROGATICA – »VLADIMIR«
– MILIĆ (DRAGANA) VAJO, 1929. – RAČIĆI – »OFICIR«
– MILIĆ (DUŠANA) SLOBODAN, 1945. – ZALUKOVIK/VLASENICA – »BRANIMIR«
– MILIDRAGOVIĆ (GAJE) ŠPIRO, 1921. – VRANJSKA/BILEĆA – »TODOR«
– MILIDRAGOVIĆ (PERE) JOVAN, 1926. – VRANJSKA/BILEĆA – »TREBIŠNJICA«
– MILINIĆ (ILIJE) SLAVKO, 1952. – ZOVO DOLE/NEVESINJE – »BOBAN«
– MILINKOVIĆ (ŽARKA) LAZAR, 1944. – D. MAGNOJEVIĆ/BIJELJINA – »DRAŽEN«
– MILIŠIĆ (RISTE) JOVAN, 1928. – BLAGAJ/KUPRES – »LABUD«
– MILOJEVIĆ (ČEDE) JEFTO, 1960. – APATIN/SRBIJA – »ŠARLO«
– MILOSAVAC (TRIVUNA) MILORAD, 1940. – VRLJAJCA/DONJI VAKUF – »KOMAR«
– MILOŠ (IVE) ILIJA, 1953. – KANDIJA/BUGOJNO – »MLAVA«
– MILOŠ (JURE) STJEPAN, 1924. – VRUČICE/GRUDE – »LEO«
– MILOŠEVIĆ (LAZARA) NENADA, 1945. – G. ČAKLOVIČI/TUZLA – »ODISEJ«
– MILOŠEVIĆ (MIHAJLA) NIKOLA, 1946. – MIŠKOVCI/DERVENTA – »VLAJKO«
– MILOVANOVIĆ (MILANA) MIRKO, 1952. – DRIJEN/DERVENTA – »RANKO«
– MILJKOVIĆ (MARICE) JAKOV, 1926. – ŠIROKI BRIJEG – »KONSTANTIN«
– MILJUŠ (PETRA) VLADISLAV, 1934. – ZRENJANIN/SRBIJA – »ARSEN«
– MIOČ (STOJANA) MARIJAN, 1939. – ŠUICA – »IVANKO«
– MIRAZOVIĆ (SAFETA) SALKO, 1933. – TUZLA – »RADOŠ«
– MIŠIĆ (ILE) MARKO, 1941. – SMIRČANI/LIVNO – »BORIS«
– MIŠKOVIĆ (MIHAJLA) RISTO, 1943. – DRIVUŠA/ZENICA – »PIŠTA«
– MITROVIĆ (ŽIVANA) NEDELJKO, 1955. – MALEŠEVICA/LEOPARE – »ŽIVORAD«
– MLADENOVIĆ (ANTE) KATICA, 1929. – TJEŠNILO/FOJNICA – »STUDENT«
– MLADENOVIĆ (ŽIVOJINA) SLOBODAN, 1954. – NOVI TRAVNIK – »REGRUT«
– MLAKIĆ (JOZE) DRAGO, 1939. – BALIĆI/NOVI TRAVNIK – »HASAN«
– MLIVONČIĆ (ANTE) BOŽO, 1936. – VAREŠ – »MILAN«
– MOKRIĆ (MILANA) STEVO, 1961. – GORNJA SLATINA/BOSANSKI ŠAMAC – »KRISTIGOR«
– MORANJKIĆ (MAHMUTA) ENVER, 1953. – CAGE/SREBRENIK – »HAKIJA«
– MOSTINA (VINKA) MILAN, 1958. – ORAŠAC/PROZOR – »BRADINA«
– MOTIKA (MILORADA) RAJKO, 1946. – DUŠEVINE/ILIJAŠ – »RAMO«
– MRGUD (SELIMA) BAJRO, 1932. – BRDA/ROGATICA – »PRAČA«
– MRKALJEVIĆ (SINANA) NEZIR, 1943. – KARALIĆI/ZAVIDOVIĆI – »PLAVI«
– MRKOVIĆ (JOKSIMA) VOJO, 1945. – HUMČANI/NEVESINJE – »MAKSIM«
– MRNJAVAC (ILIJE) JURE, 1936. – AZAPOVIĆI/KISELJAK – »EREŠ«
– MUCIĆ (STANKA) DRAGO, 1939. – HUMAC/LJUBUŠKI – »VRGORAC«
– MUFTIĆ (IDRIZA) HAJRA, 1938. – SARAJEVO – »NAVJESTITELJ«
– MUHIBIĆ (FEHIMA) SULEJMAN, 1937. – HASANOVIĆI/KONJIC – »ZANFIR«
– MUJAČIĆ (AVDE) ISMET, 1942. – MIRIČIN/GRAČANICA – »MELEM«
– MUJAGIĆ (UBEIDA) KASIM, 1954. – PEĆIGRAD/CAZIN – »KARTUM«
– MUJAKIĆ (SMAILA) ABDULAH, 1922. – BOSANSKA KRUPA – »MARTIN«
– MUJANOVIĆ (AZIZA) ENVER, 1949. – BIHAĆ – »OGANJ«
– MUJANOVIĆ (JUSUFA) ESAD, 1948. – RIPAČ/BIHAĆ – »BORO«
– MUJČEVIĆ (BEĆIRA) IBRO, 1949. – LIPOVICE/KALESIJA – »ROK«
– MUJČINAGIĆ (ALIJE) MUHAMED, 1938. – PRIDVORCI/TREBINJE – »KORAL«
– MUJIĆ (ALIJE) ZEJNA, 1931. – DREŽNICA/MOSTAR – »TORPEDO«
– MUJIĆ (MEHMEDA) HUSEIN, 1916. – G. ORAHOVICA/GRAČANICA – »VETERAN«
– MUJINOVIĆ (ŠERIFA) HADŽE, 1948. – VELIKO ZALOŽJE/BIHAĆ- »ERMIN«
– MUJKANOVIĆ (SABITA) IBRO, 1923. – BOSANSKI BROD – »DARO«
– MUJKIĆ (SALIHA) ASIM, 1949. – VRAŽIĆI/LOPARE – »TALE«
– MULALIĆ (MUHAMEDA) ZUHDIJA, 1950. – MULALIĆI/BOSANSKA KRUPA – »HAZIM«
– MULAMURATOVIĆ (ALIJE) HASAN, 1946. – GORNJI RAHIĆ/BRČKO – »ARAP«
– MULAOMEROVIĆ (DERVIŠA) OSMAN, 1940. – TREBEČAJ/TRNOVO – »TRN«
– MUMINOVIĆ AHMET, 1944. – GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »DINKO«
– MURATOVIĆ (ŠAKIRA) HIVIZIJA, 1938. – SKOPLJE/MAKEDONIJA – »TIR«
– MURATOVIĆ SALKO, 1942. – FILIPOVIĆI/FOČA – »ŽUAN«
– MURGIĆ (MARKA) STJEPAN, 1951. – SARAJEVO – »OSA«
– MUSA (ANTE) IVAN, 1947. – D.V.OGRAĐENIK/ČITLUK – »PAVLE«
– MUSA (IDRIZA) SALIH, 1935. – VRSAMA/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »CINCER«
– MUSIĆ (BEGANA) SALIH, 1939. – MAHMIĆA SELO/BOSANSKA KRUPA – »ENVER«
– MUSIĆ (LUKE) SLOBODAN, 1945. – ZALOM/NEVESINJE – »JUPITER«
– MUSTAJBEGOVIĆ (ŠEĆE) EKREM, 1929. – SARAJEVO – »KOLEKCIONAR«
– MUŠIĆ (ALKANA) MEHO, 1935. – DREŽNICA/MOSTAR – »MEŠA«
– NENIĆ (RADOVANA) MILIVOJ, 1951. – G. BRIJASNICI/LUKAVAC – »PODGORA«
– NEZIRIĆ (AHMETA) SEAD, 1964. – MOSTAR – »VILINAC«
– NIKOLIĆ (JOCE) BRANKO, 1954. – BRČKO – »MOMO«
– NIKOLIĆ (LUKE) ZARIJE, 1922. – KRVICI/BRATUNAC – »RIBAR«
– NIKOLIĆ (MIJE) VIKTOR, 1941. – BREŠKE/TUZLA – »KORAB«
– NIKOLIĆ (NIKOLE) MARIJAN, 1955. – VAREŠ – »CESAREC«
– NIKOLIĆ (PETRA) ANDRIJA, 1957. – RUMBOCI/PROZOR – »TADIJA«
– NIKOLIĆ (PETRA) LUKA, 1953. – DOBOJ – »ROKI«
– NIKŠIĆ (DŽEMALA) HASAN, 1954. – LJUBUŠKI – »HUMAC«
– NIŽIĆ (VLADE) IVAN, 1951. – CRVENI GRM/LJUBUŠKI – »VITINA«
– NOVKINIĆ (NAZIFA) DERVIŠ, 1934. – BOSANSKA KRUPA – »DEJVID«
– NOVOKMET (PERE) ANĐELKO, 1960. – TRIBIĆ/LIVNO – »DAVOR«
– NOVOSEL (ANTE) ZLATA, 1958. – STUDENCI/LJUBUŠKI – »VANJA«
– NUHIĆ (MUSTAFE) ASIM, 1948. – JEZERSKO/BOSANSKA KRUPA – »MIRKO«
– NUMANOVIĆ (HASIBA) DŽEVAD, 1950. – MAOČA/BRČKO – »BADARKA«
– NURKIĆ (ABDURRAHMANA) FUAD, 1940. – ORAŠJE/BRČKO – »DUNAV«
– OBARAČANIN (ALIJE) ADEM, 1923. – GORAŽDE – »FARMER«
– OBRADOVIĆ (OSTE) VOJISLAV, 1924. – OMARSKA/PRIJEDOR – »BAZA«
– ODAK (IVANA) SLAVKO, 1930. – MOSTAR – »MORIS«
– ODAK (JOZE) NIKOLA, 1950. – D.V.OGRAĐENIK/ČITLUK – »JAKOV«
– ODAK (STOJANA) IVAN, 1950. – D.V.OGRAĐENIK/ČITLUK – »VAHID«
– ODOBAŠIĆ (HASANA) OSMAN, 1917. – VAROŠKA RIJEKA/BOSANSKA KRUPA – »VIŠNJA«
– OKIĆ (MUJE) ZLATKO, 1955. – KRUŠEVAC/SRBIJA – »PRAVNIK«
– OLJAČA (UROŠA) ĐORĐE, 1930. – BOSANSKI NOVI – »LUKA«
– OMAZIĆ (IVAN) FILIP, 1946. – PODHUM/LIVNO – »SILVER«
– OMERDIĆ (ĐEMILA) MUHAREM, 1949. – PULAC/TRAVNIK – »FATIH«
– OMERIKA (HUSE) ADEM, 1950. – KLJUNE/NEVESINJE – »«BOTO«
– OMERIKA (OSMANA) ŠERIF, 1942. – ZJEMLJIMI/MOSTAR – »ŠEKI«
– OMEROVIĆ (ZAHIDA) ŠABAN, 1939. – KRUŠČIĆI/KONJIC – »DJOKO«
– OMIĆ (MUMINA) SEAD, 1962. – MOŠEVAC/MAGLAJ – »BANANČI«
– OREČ (IVANA) JERKO, 1934. – POSUŠKI GRADAC/POSUŠJE – »LIVIJUS«
– OSMANOVIĆ (IZETA) ZAKIR, 1944. – PAVICE/BUGOJNO – »PAVO«
– OSMIČIĆ (HASANA) FERID, 1950. – GRADAČAC – »OSMA
– PAJKANOVIĆ (LAZARA) MILAN, 1947. – VUKOSAVCI/LOPARE – »MIHA«
– PALAC (JOZE) GRGA, 1944. – D.MAMIĆI/GRUDE – »BORG«
– PALAVESTRA (RADOVANA) VLAJKO, 1927. – SARAJEVO – »MIG-18«
– PALIĆ (MUHKE) AMER, 1963. – LIVNO – »OMAR«
– PALIGORIĆ (NIKE) MIJO, 1940. – SIMIN HAN/TUZLA – »BORO«
– PALIJA (ZDRAVKA) SAŠA, 1962. – RUMA – »KOST«
– PANDUREVIĆ (TOME) ILIJA, 1944. – ZASAVICA/BOSANSKI ŠAMAC – »DŽEF«
– PANDŽA (MUHAMEDA) DŽEMAL, 1930. – SARAJEVO – »ROBERT«
– PANIĆ (PANE) ŽIVAN, 1946. – D. ČAĐAVICA/BIJELJINA – »UČO«
– PANIĆ (STANKA) BOŠKO, 1942. – TRBUK/MAGLAJ – »NINA«
– PAPIĆ (IVANA) IVAN, 1942. – VEDAŠIĆ/TOMISLAVGRAD – »PEĆINA«
– PAPIĆ (MAKSIMA) NOVICA, 1934. – ODŽAK/NEVESINJE – »DUŠAN«
– PAPIĆ (MARKA) IVAN, 1943. – RASTOVCI/PUCAREVO – »JASEN«
– PAPIĆ (MATE) PERO, 1925. – VEDEŠIĆ/TOMISLAVGRAD – »PAŠKO«
– PARADŽIK (IVE) MATE, 1958. – PRUD/BOSANSKI ŠAMAC – »FANI«
– PARAKLIS (ILIJE) CVIJAN, 1944. – ZVORNIK – »EDO«
– PAROJČIĆ (VASE) JOVO, 1941. – CRNI LUG/BOSANSKO GRAHOVO – »KUM«
– PAROVIĆ (MIRKA) MILORAD, 1941. – BIOGRAD/NEVESINJE – »SIMON«
– PAŠALIĆ (ABDULAH) NIJAZ, 1938. – ZENICA – »PANE«
– PAŠALIĆ (ANTE) ANA, 1946. – CRVENI GRM/LJUBUŠKI – »RUŽICA«
– PAŠALIĆ (MARKA) BORO, 1949. – LUŽANI/SANSKI MOST – »KENT«
– PAŠALIĆ (MARKA) FRANJO, 1937. – ŠUICA – »HAMDIJA«
– PAŠALIĆ (MARKA) JURE, 1938. – ŠUICA – »EDUARD«
– PAŠANBEGOVIĆ (LATIFA) TAIB, 1948. – URIJE/ZENICA – »DERVIŠ«
– PAUREVIĆ (TUNE) VLADO, 1953. – SLATINA/TESLIĆ – »MARIO«
– PAVĆ (MIRKA) ŽELJKO, 1962. – DOBOJ – »MODRIČA«
– PAVIČIĆ (JAKOVA) JAKOV, 1946. – ČARDAK/MODRIČA – »DAVOR«
– PAVIĆ (FILIPA) VINKO, 1941. – PODHUM/LIVNO – »DARKO«
– PAVIĆ (MARKA) ANTE, 1941. – PODHUM/LIVNO – »MILORAD«
– PAVIĆ (PEJE) BLAŠKO, 1957. – LIPNICA/TUZLA – »LIPIK«
– PAVIĆ (STIPE) ANTE, 1945. – RAŠELJKE/TOMISLAVGRAD – »MARIJANA«
– PAVIĆEVAC (MATE) VLADIMIR, 1943. – TROGIR/RH – »BARBA«
– PAVKOVIĆ (ANTE) JOZO, 1934. – ZLAVAST/BUGOJNO – »ALOJZ«
– PAVLOVIĆ (ESADA) FARUK, 1943. – MOSTAR – »DIGITRON«
– PAVLOVIĆ (FRANJE) FERDO, 1942. – VITINA/LJUBUŠKI – »RANKO«
– PAVLOVIĆ (FRANJE) MARKO, 1952. – VITINA/LJUBUŠKI – »FORTUNA«
– PAVLOVIĆ (ILIJE) PETAR, 1927. – BRANKOVIĆI/ZAVIDOVIĆI – »ORLOVIK«
– PAVLOVIĆ (IVANA) MIJO, 1937. – VELJACI/LJUBUŠKI – »ŠIMUN«
– PAVLOVIĆ (IVANA) MIRA, 1945. – SARAJEVO – »KLARA«
– PAVLOVIĆ (MAKSIMA) JOVAN, 1932. – SOKOC – »JASTOG«
– PAVLOVIĆ (MATE) TOMISLAV, 1930. – BIJAKOVIĆI/ČITLUK – »JOZO«
– PAVLOVIĆ (TOME) ZORAN, 1939. – ZENICA – »DUNAV«
– PECIREP (STIPE) FRANJO, 1928. – GROMILJAK/KISELJAK – »PERICA«
– PEIN (MLADENA) SVETISLAV, 1938. – BUKOVAC/BRČKO – »MAJNA«
– PENAVA (CVITANA) IVAN, 1946. – BATINO/POSUŠJE – »EMIL«
– PENJAK (TOME) BRANKO, 1941. – BRINA/LIVNO – »LABUD«
– PERIĆ (BOŽE) CVIJETKO, 1935. – POPRATIM/STOLAC – »MILAD«
– PERIĆ (NIKE) DRAGUTIN, 1937. – ZANESOVIĆI/BUGOJNO – »AHMO«
– PERKOVIĆ (STIPANA) IVAN, 1942. – MIJAKOVO POLJE/TOMISLAVGRAD – »ŠIMUN«
– PERVANIĆ (MUBEKIRA) ALDO, 1964. – BIHAĆ – »SPEKTRUM«
– PEŠKIĆ (BOŽE) BLAŽENKA, 1939. – DERVENTA – »IDA«
– PETRIČEVIĆ (IVE) MILAN, 1960. – HRASNICA/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »NEDO«
– PETRIČEVIĆ (SVETOZARA) DRAGO, 1944. – BOGUTOVO SELO/UGLJEVIK – »PETKO«
– PETROVIĆ (ČEDOMIRA) BORISLAV, 1958. – KRTOVA/LUKAVAC – »ZAGORA«
– PETROVIĆ (IVE) BOŽO, 1943. – ORAŠJE/TUZLA – »EMIL«
– PETROVIĆ (IVE) DRAGAN, 1956. – RAVAN/BUSOVAČA – »MARIJAN«
– PETROVIĆ (LUKE) VUKAŠIN, 1936. – GLUŠIĆI/ČAJNIČE – »TAMBA«
– PETROVIĆ (MIJE) MATE, 1952. – KLOBUK/LJUBUŠKI – »ZENIT«
– PETROVIĆ (NEDELJKA) RAJKO, 1946. – BODEGAJ/NOVA GRADIŠKA/HRVATSKA – »ROTOR«
– PETROVIĆ (ŠIME) LUKA, 1932. – VIDOVICE/ORAŠJE – »STARI«
– PETROVIĆ (VILIMA) DRAGO, 1955. – GORNJA RAVSKA/PRIJEDOR – »JAPRA«
– PEZO (OMERA) SENAD, 1951. – GORAŽDE – »PLATON«
– PILIŠKIĆ (VLADIMIRA) STJEPAN, 1968. – TRAVNIK – »MRKI«
– PINDRIĆ (LOVRE) MATO, 1935. – DONJA SKAKAVA/BRČKO – »LEON«
– PINJUH (JURE) IVAN, 1924. – DUŽICE/ŠIROKI BRIJEG – »ČEKIĆ«
– PIRIJA (NEZIRA) MUJO, 1946. – MILIJENO/ČAJNIČE – »MIRZA«
– PJANIĆ (IBRAHIMA) MUHAMED, 1934. – SOKOL/GRAČANICA – »RADNIK«
– PLANA (REDŽEPA) HILMI, 1955. – PRIŠTINA/KOSOVO – »AZAM«
– PLEIĆ (ANTE) ZVONKO, 1938. – STIPANIĆI/TOMISLAVGRAD – »BARBA«
– PLETIKOSA (MIRKA) BRANKO, 1944. – SARAJEVO – »TEZEJ«
– PODRUG (OSMANA) ALIJA, 1941. – KREMIN/FOČA – »ŠTAND«
– POLJAK (SALIHA) DŽAFER, 1940. – POLJE/KALINOVIK – »KATALOG«
– POPARA (ASIMA) ATIF, 1943. – JAJCE – »BUDO«
– POPOV (VLADIMIRA) MIHAJLO, 1931. – OGULIN/HRVATSKA – »KOSTA«
– POPOVIĆ (BOGDANA) PREDRAG, 1939. – MAJEVAC/DOBOJ – »ISIDOR«
– POPOVIĆ (BRANKA) RATKO, 1917. – GLAMOČ – »SVETISLAV 624
– POPOVIĆ (DAVIDA) MILAN, 1950. – BOČAC/BANJA LUKA – »ORAO«
– POPOVIĆ (JOVICE) ALEKSANDAR, 1955. – MAGLAJ – »VETERINAR«
– POPOVIĆ (KOSTE) DOBISLAV, 1914. – ŠTRIPCI/RUDO – »PRIBOJ«
– POPOVIĆ (SPASOJE) JOVO, 1944. – TOMINA/SANSKI MOST – »ŠUŠNJAR«
– POPOVIĆ (STEVE) LAZAR, 1949. – GORNJI CERANI/DERVENTA – »VOJKO«
– PORIĆ (MEHE) HUSEIN, 1931. – BUŽIN/BOSANSKO GRAHOVO – »DRVO«
– PRATLJAČIĆ (JOZE) ŠTEFO, 1959. – SLATINA/TESLIĆ – »PRLE«
– PRAVICA (DANILA) JOVO, 1938. – TREBINJE – »DANILO«
– PRCE (NIKOLE) LJUPOKO, 1950. – BIVOLJE BRDO/ČAPLJINA – »BODIGAR«
– PRELIĆ (LUKE) MILIJA, 1938. – STARA GORA/ROGATICA – »LEO«
– PRGIĆ (IVE) MATO, 1945. – DONJA MAHALA/ORAŠJE – »ŠTOPER«
– PRGOMET (MATE) NIKOLA, 1943. – GREBNICE/BOSANSKI ŠAMAC – »TOŠA«
– PRGOMET (PEJE) IVICA, 1947. – ŽERAVAC/DERVENTA – »TVRTKO«
– PRSKALO (ANTE) FILA, 1943. – CRVENI GRM/LJUBUŠKI – »LJUBICA«
– PRSKALO (LUKE) STANKO, 1954. – D. RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »CETINA«
– PRŠTE (IZETA) OMER, 1956. – TASOVČIĆI/ČAPLJINA – »FICIBAJER«
– PRUSAC (PERE) DANE, 1958. – ŠURMANCI/ČAPLJINA – »ROKER«
– PRUSINA (ŠIMUNA) PAVO, 1930. – HAMZIĆI/ČITLUK – »VILI«
– PUDARIĆ (JOVE) ZDRAVKO, 1919. – METKOVIĆ/HRVATSKA – »KONTER«
– PUĐA (FABIJANA) IVAN, 1941. – ČAJDRAŠ/ZENICA – »DRAGAN«
– PULJIĆ (JOZE) VID, 1949. – SATNICA/ĐAKOVO – »KRISATAL«
– RADIĆ (ĐURE) NATALIJA, 1931. – VRŠAC/VOJVODINA – »JELA«
– RADIĆ (KUZMAN) LJUBOMIR, 1934. – JOŠAVAC/ĆELINAC – »GLOBUS«
– RADIĆ (MARIJANA) NIKOLA, 1959. – BUKOVAC/BRČKO – »BOLE«
– RADIĆ (MILANA) NEDO, 1941. – BRESTOVO/DOBOJ – »ĐORĐO«
– RADINOVIĆ (DMITRA) JOVO, 1935. – SUVAJA/BOSANSKA KRUPA – »SLAVKO«
– RADMAN (IVE) IVO, 1930. – ŠIMIĆI/BANJA LUKA – »AMIR«
– RADOČAJ (MATE) MILE, 1952. – ŠMREKOVAC/VELIKA KLADUŠA – »AMOR«
– RADONJIĆ (DAMJANA) STANKO, 1944. – BULETIĆ/TESLIĆ – »RADONJA«
– RADOSAVLJEVIĆ (MILUTINA) IVICA, 1961. – CIM/MOSTAR – »MATEJ«
– RADOŠ (GRGE) DRAGO, 1956. – ROŠKO POLJE – »ŽIVKO«
– RADOVANOVIĆ (ŽIVOJINA) DRAGAN, 1950. – ARANĐELOVAC/SRBIJA – »TASTER«
– RADOVIĆ (LUKE) NOVO, 1948. – BRATAČ/NEVESINJE – »LORKA«
– RADOVIĆ (SRETENA) MILORAD, 1942. – PALE/SARAJEVO – »BOSANAC«
– RADULOVIĆ (NOVICE) OBRAD, 1952. – MOSTAR – »DIPLOMAC«
– RAGULJ (LOVRE) STIPE, 1945. – SOLIN/RH – »BONACA«
– RAGUŽ (MIRKA) IVICA, 1938. – DOMANOVIĆI/ČAPLJINA – »DUBRAVA«
– RAJŠEL (VERNERA) TOMISLAV, 1948. – ZENICA – »TONI«
– RAKOVAC (ŠABANA) FERID, 1942. – G. DUBRAVE – »FOKA«
– RAKOVIĆ (LJUBIŠE) LJUBINKO, 1930. – KRALJEVO/SRBIJA – »SOKO«
– RAMLJAK (RUŽE) ANTE, 1948. – ČITLUK/POSUŠJE – »ČARLS«
– RAMOVIĆ (ASIMA) MUHAMED, 1960. – ZABUŠ/GORAŽDE – »KLEK«
– RAŠEVIĆ (ĐORĐA) DMITAR, 1949. – ČAGOŠTE/FOČA – »POVRATNIK«
– RAŠIĆ (IVANA) NIKOLA, 1943. – TIHALJINA/GRUDE – »MARKO«
– RAVLIĆ (JURE) IVAN, 1946. – MODRAN/DERVENTA – »PIVAR«
– RAŽNJATOVIĆ (JOKE) ĐOKO, 1925. – BAR/CRNA GORA – »ŠARGAN«
– REKIĆ (MEHE) ELHAM, 1948. – TURIJA/BIHAĆ – »SALKO«
– RENELT (JOZE) IVAN, 1939. – MIŠINCI/DERVENTA – »ICO«
– REZAGIĆ (MUSTAFE) NEDŽAD, 1963. – MOSTAR – »OBRIS«
– RIFATBEGOVIĆ (FIKRETA) NEDIM, 1943. – BIJELJINA – »REPORTER«
– RIKIĆ (TISTE) SREĆKO, 1948. – PUŠKOVAC/LOPARE – »RUGOVO«
– RIMAC (LUKE) MILE, 1950. – ČELEBIĆI/LIVNO – »ĆIĆO«
– RISTANOVIĆ (MARKA) JOVAN, 1925. – PEĆ/BOSANSKO GRAHOVO – »OMAR«
– RISTIĆ (VITOMIRA) ŽIVOJIN, 1938. – DURIĆI/ŠEKOVIĆI – »ZODIJAK«
– RIVIĆ (MARKA) MILE, 1935. – RALJAŠ/PRIJEDOR – »JELOVAC«
– RIZVIĆ (FEHIMA) ZIJAD, 1932. – BOSANSKI BROD – »KLAVER«
– RIZVIĆ (HASANA) ENGIJAD ZVANI ZIJO, 1941. – SLIMENA/TRAVNIK – »ZDRAVKO«
– RIZVIĆ (HUSEINA) ŠERIF, 1933. – VELIKA KLADUŠA – »ATIL«
– ROGALO (FRANJE) JOZO, 1950. – RASTIČEVO/KUPRES – »VELIBOR«
– ROKVIĆ (JOVANA) NEDELJKO, 1934. – TRUBAR/DRVAR – »VELEBIT«
– ROKVIĆ (NIKOLE) ĐURO, 1924. – TRUBAR/DRVAR – »JORK«
– ROSIĆ (DRAGOLJUBA) STOJAN, 1926. – ŠABAC/SRBIJA – »AHIL«
– ROSIĆ (MIRKA) ZDRAVKO, 1945. – SAJKOVIĆI/LIVNO – »ŽDRALOVAC«
– ROZIĆ (VIDANA) IVAN, 1949. – SRETNICE/MOSTAR – »MILOVAN«
– RUKIĆI (HAMITA) ADEM, 1943. – GLOGOVAC/KOSOVO – »RADE«
– RUŠITI (RUŠITA) IDRIZ, 1946. – TETOVO/MAKEDONIJA – »MONTENEGRO«
– RUŽIĆ (ANDRIJE) STANA, 1952. – BIJELO/KONJIC – »KAŠMIR«
– SADIKOVIĆ (MUSTAFE) DŽELIL, 1926. – BIJELJINA – »DRINA«
– SADIKOVIĆ (ŠERIFA) MIRZA, 1956. – STIJENA/CAZIN – »PRINC«
– SADRIĆ (MARE) FRANJO, 1951. – ULICE/BRČKO – »SAMEK«
– SALAMADIJA (UROŠA) MILIJA, 1948. – KRUŠČICA/FOČA – »SLAVKO«
– SALČINOVIĆ (DERVIŠA) EKREM, 1944. – DUSINE/FOJNICA – »ESKO«
– SALČINOVIĆ (ŠAĆIRA) OSMAN, 1930. – BOSANSKI BROD – »BOJANA«
– SALKIĆ (MEHMEDA) MUSTAFA, 1945. – RUJNICA/ZAVIDOVIĆI – »KLEK«
– SAMARDŽIJA (IVANA) PERO, 1947. – PONJIVE/DOBOJ – »AMATER«
– SARAČEVIĆ (MULE) IBRO, 1925. – VLASENICA – »ROJAL«
– SARIĆ (DŽEMALA) HUSEIN, 1924. – MOSTAR – »GORŠTAK«
– SAVIĆ (BRANKA) MLADEN, 1938. – D. RIBNIK/KLJUČ – »TERMAL«
– SAVIĆ (MILANA) RADISLAV, 1934. – RAĐANOVCI/KOSJERIĆ – »ŽIMEL«
– SAVIĆ (MILE) STEVAN, 1949. – CRNI VRH/GLAMOČ – »RAJAN«
– SEDIĆ (DRAGOLJUBA) VLADO, 1939. – DUCIPOLJE/BANJA LUKA – »GALICA«
– SEDLO (ANTE) NIKOLA, 1935. – KORAĆE/BOSANSKI BROD – »TITANEK«
– SEDLO (ANTE) TOMO, 1938. – KORAĆE/BOSANSKI BROD – »ORLAND«
– SEHALIĆ (EJUBA) IBRAHIM, 1942. – JAJCE – »MLINAR«
– SEJRANIĆ (FEHIMA) MUHAMED, 1935. – TUZLA – »RAMZES«
– SEKIĆ (PERE) MARKO, 1946. – G. PEĆINE/PUCAREVO – »VICE«
– SEKULIĆ (JOVANA) GORDANA, 1960. – BIJELJINA – »VANJA«
– SEKULIĆ (RADOJICE) BOŽIDAR, 1938. – BIJELO POLJE/CRNA GORA – »KAUCKI«
– SELAK (PERE) ANTO, 1952. – GUČA GORA/TRAVNIK – »RATAR«
– SELIMOVIĆ (FEHIMA) VAHID, 1938. – MERDANI/BUSOVAČA – »LOLA«
– SELMANI (RAIMA) OSMAN, 1940. – GOSTIVAR/MAKEDONIJA – »SNJEŠKO«
– SERDARUŠIĆ (GRGE) BLAŽ, 1912. – ROŠKO POLJE/TOMISLAVGRAD – »BARIŠA«
– SIĆ (MIHAJLA) JOSIP, 1926. – TITEL/SRBIJA – »GLINA«
– SIĐAK (STEVE) RADOMIR, 1934. – BREZIČANI/PRIJEDOR – »DAVORIN«
– SIGMUND (ADALBERTA) ZVONKO, 1925. – SARAJEVO – »ILJUŠIN«
– SIJAMIJA (MEHMEDA) IZET, 1958. – GUVNA/DONJI VAKUF – »KNEZ«
– SILIĆ (HASANA) IBRAHIM, 1952. – MOSTAR – »TREN«
– SIMOVIĆ (RADOSAVA) MILOVAN, 1936. – VUSANOVIĆI/BIJELO POLJE – »BIJELI«
– SINADOLI (AHMETA) ISMET, 1938. – PRIŠTINA/KOSOVO – »SIN«
– SINANOVIĆ (HALILA) MEHMED, 1949. – JELOVČE SELO/GRADAČAC – »ZIKRET«
– SIVČEV (BRANKA) DOBRIVOJ, 1934. – DONJI TOVARNIK/PEĆINCI – »BOSUT«
– SKENDERIJA (LJUBOMIRA) RADOMIR, 1963. – SUBOTICA/BANJA LUKA – »DISK«
– SKENDEROVIĆ (HASANA) MUHAMED, 1959. – VAROŠKA RIJEKA/BOSANSKA KRUPA – »KUM«
– SLAVIĆ (LUKE) JOVAN, 1939. – VELIČANI/TREBINJE – »INSTRUKTOR«
– SLIPAC (MEHMEDA) ESAD, 1953. – DIZDAREV HAN/GLAMOČ – »RITER«
– SLIŠKOVIĆ (ANTE) VESELKO, 1925. – MOKRO/ŠIROKI BRIJEG – »VICE«
– SLUGANOVIĆ (ILIJE) LOVRO, 1944. – VITANOVIĆI(BRČKO – »DOMAGOJ«
– SMAILOVIĆ (ALIJE) AHMED, 1939. – TOKALJAC/SREBRENICA – »SAUD«
– SMAJIĆ (HUSEINA) ALIJA, 1933. – ŽUNOVNICA/HADŽIĆI – »ANTEJ«
– SMAJKIĆ (DERVIŠA) SEID, 1947. – SVINJARINI/MOSTAR – »ADI«
– SMAJLAGIĆ (MUHAREMA) SEAD, 1953. – BANJA LUKA – »MOKRI«
– SMAJOVIĆ (SULJE) EMINA, 1935. – GORAŽDE – »TAMARA«
– SMRIKO (SALIHA) ABDULAH, 1941. – KOZARCI/ZENICA – »METAN« 598
– SOFIĆ (HUSE) HUSEIN, 1939. – PORATJE/ZENICA – »STRAJKO«
– SOFRADŽIJA (HASANA) HADŽAN, 1930. – CVILINI/FOČA – »FIS«
– SOLDO (GRGE) STIPE, 1940. – BRTIVICA/ŠIROKI BRIJEG – »VESELKO«
– SOLDO (MARKA) VLADO, 1936. – ČERIN/ČITLUK – »ROĐAK«
– SOPIĆ (DAVIDA) PERO, 1925. – DRVAR – »LUPEN«
– SORLIJA (ALIJE) ŠABAN, 1924. – USTIKOLINA/FOČA – »VANJA«
– SOVIĆ (MATE) PERO, 1944. – BRADIĆI/MAGLAJ – »PEĐA«
– SPAHIĆ (SALIHA) BESIM, 1953. – TRAVNIK – »VEZIR«
– SPAHIĆ (SMAJE) HASAN, 1951. – DONJI RAINCI/KALESIJA – »HUSO«
– SPAHO (MEHE) FEHIM, 1951. – FOČA – »VODNIK«
– SPAJIĆ (ILIJE) PETAR, 1946. – PAPRATNICA/ŽEPČE – »VIDAK«
– SPAJIĆ (MATE) DRAGO, 1956. – RADIŠIĆI/LJUBUŠKI – »VICAN«
– SRDIĆ (STOLE) MLADEN, 1930. – PRIJEDOR – »TOMAS« 94
– SREDOJEVIĆ (SAVE) BUDIMIR, 1942. – KOŽUHE/DOBOJ – »JURE«
– STAJIĆ (RAJKA) NEĐO, 1953. – GRABOVICA/NEVESINJE – »PEĐA«
– STAJIĆ (VLADE) NIKOLA, 1946. – GRABOVICA/NEVESINJE – »NIK«
– STANIĆ (IVANA) ANTE, 1931. – VITINA/LJUBUŠKI – »STIJENA«
– STANIĆ (JOSIPA) JOZO, 1947. – ČARDAK/MODRIČA – »MARTIN«
– STANIĆ (JOZE) LUKA, 1932. – ĆOLOPECI/KONJIC – »MARTIN«
– STANKIĆ (MITRA) KOSTA, 1931. – RASTOŠNICA/ZVORNIK – »FERID«
– STARČEVIĆ (VLADIMIRA) DAVOR, 1935. – MOSTAR – »HRVOJE«
– STAVNJAK (SAVE) ĐORĐO, 1933. – BATOČIĆI/ČAJNIČE – »LAUFER«
– STIPIĆ (IVE) MARTIN, 1953. – KULJENOVCI/DERVENTA – »BECAN«
– STIPIĆ (NIKOLE) PERO, 1952. – LETKA/TOMISLAVGRAD – »STIPE«
– STOJAK (IVE) JAKO, 1952. – PUTOVIĆIMA/VITEZ – »SANDI«
– STOJANOVIĆ (IVANA) MATE, 1962. – BUTUROVIĆ POLJE/KONJIC – »ORION«
– STOJANOVIĆ (NEDE) VELJKO, 1963. – VLATKOVIĆI/SKENDER VAKUF – »VLATKO«
– STOJANOVIĆ (VLADIMIRA) ĐOKO, 1949. – LJELJENČA/BIJELJINA – »ARMIN«
– STOJČIĆ (FILIPA) PETAR, 1946. – POTOCI/VAREŠ .- »TIHI«
– STOJISAVLJEVIĆ (ILIJE) RADE, 1950. – HAŠANI/BOSANSKA KRUPA – »BEGEJ«
– STUPAR (HUSEINA) ASIM, 1964. – JASTREBAC/ZENICA – »ALIJA«
– STUPAR (JOVE) ELVIR, 1959. – BOSANSKI NOVI – »HERMES«
– STUPAR (STOJANA) ČEDO, 1928. – OTOK/BOSANSKA KRUPA – »RUBIN«
– STUPAR (ŽIVKA) LJILJANA, 1962. – DOVLIĆI/PALE – »ARIJANA«
– SUBAČIĆ (SALKE) NEZIR, 1923. – STOGOČINA/RUDO – »PEJAK«
– SUBAŠIĆ (HUSEINA) MUHAMED, 1934. – POTOČANI/ZVORNIK – »LABUD«
– SUBAŠIĆ (IBRE) IBRAHIM, 1961. – DUGMA/PROZOR – »VILJAK«
– SUBOTIĆ (SPASOJA) SLOBODAN, 1935. – PODLOZNIK/PALE – »BRANDO«
– SUBOTIĆ (TANE) VELIMIR, 1935. – KONJBABA/GORAŽDE – »ORAO«
– SUČIĆ (JOZE) VLADO, 1955. – RIČICE/TRAVNIK – »SAŠA«
– SULEJMANI (DESTANA) AFRIM, 1962. – GOSTIVAR/MAKEDONIJA – »SAFER«
– SULIĆ (JOSIPA) PETAR, 1919. – ČAPLJINA – »PAPE«
– SULTANOVIĆ (DAUTA) NUSRET, 1934. – ZENICA – »ERIK«
– SULJIĆ (ABDULAHA) HALID, 1944. – BRČKO – »KOLOBARA«
– SULJIĆ (MUHAREMA) ASMIR, 1967. – CAZIN – »ROĐAK«
– SVALINA (DRAGUNA) MILAN, 1950. – ZLOSELA/KUPRES – »ISTRA«
– SVETINOVIĆ (ANTE) STIPO, 1926. – MRKONJIĆ GRAD – »BRZI«
– ŠABANOVIĆ (BEĆIRA) ADEM, 1938. – DONJA JABLANICA – »GRANIT«
– ŠABIĆ (HASANA) ŠERIF, 1950. – VELIKI BADIĆ/BOSANSKA KRUPA – »BONDENO«
– ŠABIĆ (IZETA) ILIJAS, 1964. – PUHOVAC/ZENICA – »DŽEMO«
– ŠABOTIĆ (ELMAZA) REMZIJA, 1939. – IVANGRAD/CRNA GORA – »SENEGAL»
– ŠAGOLJ (JOSIPA) ZDRAVKO, 1956. – KOSTAJNICA/KONJIC – »MAGNUM«
– ŠAHBEGOVIĆ (HASANA) FETIJA, 1930. – GRBAVCI/ZVORNIK – »MALI«
– ŠAKIĆ (MATE) TOMISLAV, 1937. – BOSANSKI BROD – »DAMIR«
– ŠANTIĆ (MARKA) IVAN, 1939. – DUŽICE/ŠIROKI BRIJEG – »KARLO«
– ŠANTIĆ (MUSTAFE) BEĆIR, 1930. – PRIGRAĐANI/MOSTAR – »VARDA«
– ŠAPČANIN RUKIJA, 1938. – SARAJEVO – »LEJLA«
– ŠAPINA (MIROSLAVA) JOSIP, 1937. – PAJIĆ POLJE/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »FRANAC«
– ŠARIĆ (DANE) PETAR, 1967. – BUKOVA GORA/TOMISLAVGRAD – »DENIS«
– ŠARIĆ (MARIJANA) ILIJA, 1948. – TURIĆ/GRADAČAC – »ROSI«
– ŠEGO (STJEPANA) PETAR, 1927. – OSOJ/POSUŠJE – »DRINA«
– ŠEHAGANOVIĆ (NAZIFA) DERVIŠ, 1920. – DUBRAVICE/VITEZ – »HAFIZ«
– ŠEHIĆ (ADEMA) TEUFIK ,1942.- LIVNO – »ZLATKO«
– ŠEHIĆ (ISMETA) AIŠA, 1951. – VOGOŠĆA/SARAJEVO – »NORA«
– ŠEHIĆ (RAMIZA) MEHMED, 1949. – VIŠNJICA/KISELJAK – »ROĐAK«
– ŠEHOVIĆ (SABITA) AHMET, 1958. – GORNJE GRANČAREVO/TREBINJE – »LEOTAR«
– ŠEKERAC (MLAĐENA) DUŠAN, 1938. – VERIJA/BOSANSKA DUBICA – »BALJ«
– ŠEKERIJA (MARKA) MIJO, 1931. – VILIĆ POLJE/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »VASO«
– ŠEPER (ŠERIFA) BESIM, 1944. – GORNJA GRAČANICA/ZENICA – »ROVAC«
– ŠEREMETI (ŠABANA) KAJTAZ, 1940. – VUČITRN/KOSOVO – »PLATAN«
– ŠESTIĆ (DRAGUTINA) VIDOSLAV, 1948. – HUSRIPOVCI/PRNJAVOR – »STEPA«
– ŠEŠELJ (NIKOLE) VOJISLAV, 1945. – SARAJEVO – »MAGISTAR«
– ŠILIĆ (IVANA) GABRIJEL, 1962. – KONJIC – »HIRURG«
– ŠILIĆ (JURE) IVAN, 1939. – LALANOVO BRDO/KONJIC – »KOLUMBO«
– ŠILJEG (JOZE) MILE, 1933. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – »VITINA«
– ŠILJEG (MIRKA) MATE, 1933. – VAŠAROVIĆI/LJUBUŠKI – KRISTIJAN«
– ŠIMIČEVIĆ (ALOJZIJA) DRAGO, 1965. – TURBETU – »LIVAC«
– ŠIMIČIĆ (ILIJE) MLADEN, 1926. – LUPOGLAVI/ZAVIDOVIĆI – »MILER«
– ŠIMIĆ (ANTE) PERO, 1934. – SAJTOVIĆI/BUSOVAČA – »SARAJEVO«
– ŠIMIĆ (DUŠANA) SAVO, 1952. – PRIBINIĆ/TESLIĆ – »ZARE«
– ŠIMIĆ (KRIŽANA) JERKO, 1942. – SOVIĆI/GRUDE – »VALTER«
– ŠIMUNOVIĆ (SLAVKA) ŽELJKO, 1960. – SARAJEVO – »GEOGRAF«
– ŠINDIĆ (VESELINA) MILJKO, 1931. – LESENOVAC/KRUŠEVAC/SRBIJA – »UREDNIK«
– ŠIPKA (NIKOLE) MILAN, 1931. – DRAGOLJI/BANJA LUKA – »LEKTOR«
– ŠIPOVAC (NIKOLE) KOSTADIN, 1958. – PODGRAĐE/NEVESINJE – »MITAR«
– ŠIPURA (MARKA) IVO, 1943. – DABOVCI/KOTOR VAROŠ – »PLAVI«
– ŠIRIĆ (JOZE) MARKO, 1937. – BROČANAC/POSUŠJE – »MAESTRO«
– ŠIŠKO (MARKA) JOZO, 1945. – ZABRIŠĆE/LIVNO – »SAČMA«
– ŠKARICA (IVANA) IVAN, 1941. – DRNIŠ, HRVATSKA – »MUZIČAR«
– ŠKARICA (LIKE) MATO, 1944. – ŠĆIPE/PROZOR – »BEM«
– ŠKARIĆ (ANTONA) VLADIMIR, 1938. – SARAJEVO – »ŠKARO«
– ŠKORNJA (HASANA) ESAD, 1944. – ZAVIDOVIĆI – »604«
– ŠLJIVO (SMAJLA) MALIK, 1965. – PŠENIK/JAJCE – »DUGI«
– ŠLJIVO (ZAJKA) HAJRO, 1939. – BRČIGOVO/ROGATICA – »PAVLE«
– ŠMITRAN (DRAGOJE) SLAVKO, 1935. – GRBAVCI/BOSANSKA GRADIŠKA – »GRBAVAC«
– ŠMITRAN (MIRKA) ĐURO, 1938. – TURJAK/BOSANSKA GRADIŠKA – »ŠMIT«
– ŠOJIĆ (NOVICE) RADIVOJE, 1943. – PLOČNIK/KALINOVIK – »RONAC«
– ŠOLAJA (NIKE) ANTO, 1929. – RALJAŠ/PRIJEDOR – »STANKO«
– ŠOLJIĆ (IBRAHIMA9 JUNUZ, 1947. – SOLAKOVA KULA/KONJIC – »RASIM«
– ŠORMAZ (JOVE) MILAN, 1918. – PEULJE/BOSANSKO GRAHOVO – »MAJK«
– ŠORMAZ (MILOŠA) MILAN, 1944. – CRNI LUG/BOSANSKO GRAHOVO – »JANKO«
– ŠORMAZ (ŠPIRE) JOVO, 1932. – DUBROVNIK/HRVATSKA – »NEPTUN«
– ŠOŠE (SALIKA) ZULFIKAR, 1937. – PREBILOVCI/ČAPLJINA – »SAFIR«
– ŠOŠIĆ (SULEJMANA) OMER, 1947. – VOLJEVAC/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »STOPER«
– ŠPINONJAK (ANTE) MARKO, 1938. – GEBNICE/BOSANSKI ŠAMAC – »JAKOV«
– ŠPIRIĆ (VIDA) JOVO, 1929. – BRDA/DRAVR – »UNAC«
– ŠPIRITOVIĆ (MUSTAFE) HAMDIJA, 1920. – SARAJEVO »TEHNIČAR«
– ŠTEKO (ANTE) JOZO, 1942. – MRKODOL/TOMISLAVGRAD – »ŽOZ«
– ŠUKO (MEHE) SALKO, 1952. – STOLAC – »ISMET«
– ŠUKUR (PETRA) NIKOLA, 1955. – KOBILJE/SKENDER VAKUF – »MAKI«
– ŠUPUT (MILANA) VELIMIR, 1918. – KOTORSKO/DOBOJ – »SERGEJ«
– ŠUŠAK (MIŠE) MILE, 1931. – UZARIĆI/ŠIROKI BRIJEG – »VEDRAN«
– ŠUŠAK (STANKA) MATE, 1938. – GRADAC/POSUŠJE – »LORENC«
– ŠUŠIĆ (MARKA) ŽARKO, 1922. – KLJET/GACKO – »ZIS«
– ŠUŠIĆ (SAVE) RADOMIR, 1950. – LUKE/HADŽIĆI/SARAJEVO – »VRANDUK«
– ŠUŠNJA (PERE) JAGO, 1947. – BAKIJE/BUSOAVAČA – »SAJA«
– TABAK (MARKA) PAVO, 1947. – KABLIĆI/LIVNO – »ZVONKO«
– TABAKOVIĆ (MEHMEDA) FIKRET, 1950. – TODOROVO/VELIKA KLADUŠA – »CER«
– TABAKOVIĆ (OSMANA) DŽEMAL, 1944. – MODRIČA – »STIL«
– TABAKOVIĆ (PERE) ŽELJKO, 1958. – BILEĆA – »RUDNIK«
– TADIĆ (FRANJE) IVO, 1938. – ŠKULJI/TRAVNIK – »BRACO«
– TADIĆ (MATE) ANTO, 1950. – ZVIZD/KREŠEVO – »MILETA«
– TADIĆ (MATE) MARKO, 1937. – CRKVENJAK/KREŠEVO – »MILAN«
– TADIĆ (VLADIMIRA) MIODRAG, 1948. – RUIŠTA/VIŠEGRAD – »MEHO«
– TALAKIĆ (SULEJMANA) MUHAMED, 1931. – VELIKA KLADUŠA – »ZAGREB«
– TALIĆ (ABDULAHA) NESIB, 1955. – VIŠNJEVO/TRAVNIK – »PEĆ«
– TALIĆ (EKREMA) SAMIR, 1967. – DRAŽEV DOLAC/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »LIVIO«
– TANASIĆ (ŽIVKA) DAVID, 1942. – PODNOVLJE/DOBOJ – »VUČJAK«
– TANASKOVIĆ (ĐORĐA) TANASIJE, 1952. – BOSANSKA BIJELA/BRČKO – »HARUN«
– TANOVIĆ (ASIMA) AZIJADA, 1953. – SARAJEVO – »CRNA«
– TASOVAC (SAVE) SLAVKO, 1949. – ČAKLOVICA/ZVORNIK – »VASKO«
– TATARIN (AVDE) ZIJAD, 1957. – VRANII/GORAŽDE – »KASPAROV«
– TAVIĆ (JAKOVA) DRAGO, 1950. – MALINE/TRAVNIK – »GORICA«
– TEKLIĆ (DANKA) DANIJELA, 1943. – ZAGREB, HRVATSKA – »KSENIJA«
– TEPAVČEVIĆ (ĐURE) MIROSLAV, 1917. – VIHOVIĆI/KALINOVIK – »TRESKAVICA«
– TESTEN (ANDRIJE) ANTE, 1932. – SARAJEVO – »LIPA«
– TEŠIĆ (CVIJANA) STEVO, 1912. – BRANICA/OBUDOVAC – »ALAS«
– TIJANIĆ (VLADIMIRA) MILUTIN, 1948. – PLUŽINE/CRNA GORA – »LOVČEN«
– TIMARAC (MILANA) MLADEN, 1951. – SARAJEVO – »PEPE«
– TINJIĆ (MUSTAFE) SENAD, 1961. – PURAČIĆI/LUKAVAC – »LASER«
– TIRIĆ (AVDE) RAMIZ, 1935. – MEDOVIĆI/ILIJAŠ – »PAUK«
– TODOROVIĆ (NIKOLE) JANKO, 1950. – LETEVCI/VAREŠ – »MRGUD«
– TOHOLJ (MIRKA) BOŠKO, 1928. – LJUBINJE – »«DINKO«
– TOKAČA (SAFETA) SALKO, 1954. – MODRIČA – »BJEGUNAC«
– TOKIĆ (AHMETA) MUSTAFA, 1956. – SREDNJA ZELINJA/GRADAČAC – »HAZNA«
– TOMAS (MARKA) ANTE, 1947. – DRINOVCI/GRUDE – »BARCELONA«
– TOMAŠ (STIPO) IVO, 1941. – D. BEŠPELJ/JAJCE – »OKNO«
– TOMIĆ (BOŽE) IVO, 1950. – DRIJEM/LOPARE – »PRIJATELJ«
– TOMIĆ (JOSIPA) ZDRAVKO, 1927. – BIJELJINA – »POKAJNIK«
– TOPALOVIĆ (BOŽE) BRANISLAV, 1964. – RIBARI/KONJIC – »EKONOMIST«
– TOPALOVIĆ (ZDRAVKA) ZORAN, 1962. – KARAULA/TRAVNIK – »VLAŠIĆ«
– TRAPO (MUSTAFE) OSMAN, 1964. – DRAŽEV DOLAC/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »GALIJA«
– TRBARA (IVE) KATA, 1956. – RANKOVIĆI/PUCAREVO – »ALMA«
– TRBIĆ (ALEKSE) ZDRAVKO, 1936. – DRAČIĆI/KAKANJ – »MIŠEL«
– TRBIĆ (MARKA) JOVO, 1942. – PONIJEVO/KAKANJ – »NOVICA«
– TREŠNJO (SALKE) SULJO, 1951. – UMOLJANI/TRNOVO – »CIKLON«
– TRNINIĆ (ĐORĐA) ĐURO, 1934. – STARI MARTINAC/SRBAC – »BOLE«
– TRNINIĆ (MANOJLA) ANĐELKA, 1934. – NOŽIČKI/SRBAC – »SENA«
– TRNINIĆ (VASE) VJIN, 1945. – BULIĆI/JAJCE – »DAKON«
– TROGRLIĆ (IVICE) ALOJZ, 1931. – DUGO POLJE/KISELJAK – »KURIR«
– TRTAK (SALKE) MUSTAFA, 1940. – MOSTAR – »OZON«
– TRUŠKOV (LAVA) ANTO, 1945. – ZEMUN, SRBIJA – »ISTOK«
– TUČIĆ (DUŠANA) ILIJA, 1962. – G. RIBNIK/KLJUČ – »BONINA«
– TULE (MEHE) IBRAHIM, 1967. – MOSTAR – »KRAGUJ«
– TURUDIĆ (MATE) BOŽO, 1946. – SLUŽANJ/ČITLUK – »ŠABAN«
– TURUDIĆ (VINKA) JAKOV, 1953. – SLUŽANJ/ČITLUK – »MOJSIJE«
– TVRTKOVIĆ (JOSIPA) STANISLAV, 1938. – SOLAKOVA KULA/KONJIC – »JUGIN«
– UBIPARIP (DUŠANA) RAJKO, 1963. – JASENOVI POTOCI/MRKONJIČ GRAD – »METRO«
– UČAMBARLIĆ (VEJSILA) IZET, 1947. – GUVNA/DONJI VAKUF – »ATOM«
– UDOVČIĆ (MATE) STJEPAN, 1937. – GRADIŠĆE/ZENICA – »OMLADINAC«
– UGARAK (TAHIRA) SELIM, 1947. – KUTE/KUPRES – »ZDENKO«
– VANOVAC (MLADENA) ZDRAVKO, 1934. – MLADOŠĆE/VISOKO – »VISOKI«
– VAREŠLIJA (SULJE) FADIL, 1954. – BRIZNIK/ZENICA – »PIRI«
– VASILIĆ (LUKE) SLOBODAN, 1945. – DOBOJ – »JUPITER«
– VASILJ (PERE) ZVONKO, 1933. – SARAJEVO – »KAMELEON«
– VASILJEVIĆ (MILOVANA) JOVAN, 1954. – GORNJA KOPRIVNA/MODRIČA – »JOGI«
– VELAGIĆ (HUSNIJE) HALID, 1950. – VELIKI BADIĆ/BOSANSKA KRUPA – »POREČ«
– VELAGIĆ (OMERA) OSMAN, 1949. – JANJA/BIJELJINA – »BOLERO«
– VELIĆ (ĆAMILA) SENAD, 1962. – BUKOVIK/BREZA – »MIRADŽ«
– VELJOVIĆ (STJEPANA) MILOMIR, 1956. – NEPRAVDIĆI/PALE – »ZUMBUL«
– VESELJAK (MIRKA) MLADEN, 1952. – ZENICA – »PARAMON«
– VIDAKOVIĆ (BLAGOJA) JOVO, 1940. – BOTAJICA/MODRIČA – »STANIMIR«
– VIDAKOVIĆ (MARKA) ILIJA, 1953. – GNIONICA/ODŽAK – »PUTNIK«
– VIDAKOVIĆ (SLOBODANA) ZORAN, 1928. – BEOGRAD/SRBIJA – »DIDRO«
– VIDOVIĆ (LAZE) JOVO, 1931. – VIDOVIĆI/BOSANSKO GRAHOVO – »LJUBO«
– VIDOVIĆ (PERE) MIJO, 1959. – POTOČANI/LIVNO – »RADE«
– VIDOVIĆ (VINKA) DUŠAN, 1963. – DERVENTA – »RALF«
– VIŠNJIĆ (MILOSLAVA) VASILIJE, 1941. – BOGOVIĆI/FOČA – »VENERA«
– VJEŠTICA (ČEDOMIRA) MIROSLAV, 1947. – BOSANSKA KRUPA – »ŠAIN«
– VLAHO (MILIVOJA) JOSIP, 1926. – ŽITOMISLIĆ/ČITLUK – »JOHAN«
– VOLODER (JUSUFA) SENAD, 1951. – MOSTAR – »SILVIO«
– VRAČEVIĆ (RATKA) RATKO, 1955. – MILINO SELO/LUKAVAC – »NEMANJA«
– VRANIĆ (BRANKA) PERIŠE, 1944. – MIROSALJCI/SRBIJA – »BALTAZAR«
– VRANIĆ (ĐORĐA) MIHAJLO, 1938. – PRIŠTINA/KOSOVO – »BOŽUR«
– VRANJEŠ (ANTE) KARLO, 1924. – TIHALJINA/GRUDE – »KAPINA«
– VRDOLJAK (ANTE) ANTO, 1924. – MIŠNJICI/DERVENTA – »TIMOK«
– VRDOLJAK (JOZE) JURE, 1929. – DUPLJANICA/DERVENTA – »JUKA«
– VRDOLJAK (TOME) BOGDAN, 1953. – SRĐEVIĆI/LIVNO – »OBLAK«
– VUČAK (ĆIRILA) STIPO, 1931. – BOTUN/KUPRES – »STRAŽAR«
– VUČIĆ (ANTE) DRAGO, 1940. – PROBOJ/LJUBUŠKI – »PROBOJ«
– VUJEVIĆ (ANĐELKA) JOZO, 1943. – GRAB/LJUBUŠKI – »FRANC«
– VUJICA (PERE) MIROSLAV, 1959. – VISOKO – »TRGOVAC«
– VUKELIĆ (NIKOLE) BRANKICA, 1959. – OGULIN/RH – »KNJIGA«
– VUKIČEVIĆ (MILIVOJA) RISTO, 1948. – GORNJI CERANI/DERVENTA – »SLAVIŠA«
– VUKOJA (STANKA) VESELKO, 1953. – LJUBOTIĆI/ŠIROKI BRIJEG – »BARTOŠ«
– VUKOJE (ANDRIJE) ANTO, 1945. – DONJI VIŠNJIK/DERVENTA – »NIKODIN«
– VUKOJEVIĆ (MILANA) ZDRAVKO, 1958. – GRAB/LJUBUŠKI – »KIM«
– VUKOVIĆ (GAŠE) TRIFKO, 1949. – MEGA GRUDA/BILEĆA – »ARGENTINA«
– VUKOVIĆ (MARIJANA) MARKO, 1934. – G. VRELA/BOSANSKI BROD – »BRACO«
– VUKOVIĆ (MILOŠA) MOMČILO, 1932. – TJENTIŠTE/FOČA – »JOKAN«
– VUKŠIĆ (MATE) FRANJO, 1927. – VITINA/LJUBUŠKI – »TULE«
– ZAGORAC (NEDELJKA) MIJAT, 1955. – VILČEVIĆI/KALESIJA – »SERĐO«
– ZAHIROVIĆ (ZAIMA) ESAD, 1936. – BOSANSKA GRADIŠKA – »DELTA«
– ZATEGA (IBRAHIMA) AHMED, 1943. – RAOTIĆI/KONJIC – »LISIN«
– ZEKO (ILIJE) JOZO, 1921. – PALOČ/GORNJI VAKUF – USKOPLJE – »OLUJA«
– ZELIĆ (JOZE) MARKO, 1927. – KANDIJA/BUGOJNO – »SIMON«
– ZENIČANIN (SULJE) MEHMED, 1922. – VUKOVO/TEŠANJ – »FERIZ«
– ZIDRUM (PAVE) ILIJA, 1947. – G. VRELA/BOSANSKI BROD – »BREZA«
– ZLOPAŠA (JURE) ANTE, 1925. – PROBOJ/LJUBUŠKI – »PERICA«
– ZLOPAŠA (MIJE) MILE, 1937. – PROBOJ/LJUBUŠKI – »DARIĆ«
– ZMIJANJAC (JOVE) DUŠAN, 1949. – MALI RADIĆ/BOSANSKA KRUPA – »VINKO«
– ZORIĆ (JAKOVA) IVAN, 1948. – GRUDE – »ZVONKO«
– ZOVKIĆ (MATE) SLAVKO, 1963. – BUNAR/DERVENTA – »BLIZANAC«
– ZOVKO (ILIJE) DRAGO, 1937. – SRETNICE/MOSTAR – »NIN«
– ZOVKO (STOJANA) PERO, 1948. – LAĐANICA/KONJIC – »LJUBO«
– ZRAKIĆ (PEJE) MARJAN, 1934. – DONJA DUBICA/ODŽAK – »VALENTIN«
– ZUKIĆ (BEĆIRA) MIRALEM, 1963. – GORNJA BITONJA/STOLAC – »VRBAK«
– ZUKIĆ (SMAILA) HASAN, 1925. – SANSKI MOST – »SANICA«
– ZULIĆ (MEHMEDA) DŽEMAL, 1946. – TRNOPOLJE/PRIJEDOR – »KONORA«
– ZULIĆ (RAME) OSMAN, 1945. – ORAŠAC/BIHAĆ – »LJUTOČ«
– ŽARAK (ŽIVKA) ANĐA, 1946. – TURŠINOVAC/BOSANSKI ŠAMAC – »KAĆA«
– ŽILIĆ (NIKE) ANTO, 1928. – DELILOVAC/TRAVNIK – »JOZAK«
– ŽIVKO (MARKA) ANTO, 1934. – BOJSKA/DONJI VAKUF – »BOŠKO«
– ŽIVKOVIĆ (MATE) TOMISLAV, 1932. – GRAB/LJUBUŠKI – »ŽELJKO«
– ŽIVLAK (BOŠKA) ALEKSANDAR, 1968. – DRVAR – »POSEJDON«
– ŽUNIĆ (HASE) AHMET, 1928. – PODHUM/LIVNO – »TRIBANJ«
– ŽUŽO (HASANA) SMAIL, 1929. – BULIĆI/JAJCE – »SMOKI«

.
(NKP.ba)

“Kreševski citrin”: Međunarodni sajam minerala

“Kreševski citrin”: Međunarodni sajam minerala

Sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja  jedinstvena je manifestacija u BiH koju organizira Udruga „Kreševski citrin“. Sajam ove godine postaje punoljetan, što znači da se održava 18. godinu zaredom.

20201010_1.jpg

Ove godine se na sajmu predstavilo 30-ak izlagača iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Sajam se i ove godine održava na otvorenom na Trgu fra Grge Martića, u sukladno epidemiološkim mjerama, a cilj je da se kontinuitet ove manifestacije i u vrijeme epidemije Covid- 19  održi.

U razgledavanju kristala, fosila, dragog i poludragog kamenja iz BiH i zemalja regije posjetitelji su mogli uživati danas, od 10 do 18 sati te u nedljelju od 10 do 16 sati.

Ulaz je slobodan.

Pokrovitelj Sajma je Općina Kreševo,  sponzor je Federalno ministarstvo kulture i sporta, a partner organizacija Alterural.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje minerala da dođu i uživaju u svijetu koji im se otvara zahvaljujući ovoj manifestaciju, svijetu kristala za kojim mnogi tragaju cijelu godinu kako bi ih izložili upravo na ovom Sajmu. Među njima su i brojni Kreševljaci svih dobnih uzrasta, počevši od školaraca do iskusnih tragača za kristalima kojima je bogato srednjobosansko škriljavo gorje, poput kreševskog citrina ali i hijalofana čija su nalazišta u Busovači jedinstvena u svijetu.

Fotografije: Tijana Jelena Lovrić – Kiseljak.info

 

Izvor tekst

Velika tragedija: Stršljen ubio mladog oca, u trenutku uboda bio s djecom u šumi

Velika tragedija: Stršljen ubio mladog oca, u trenutku uboda bio s djecom u šumi

Muškarac u srednjim tridesetim godina iz Našica je preminuo  u osječkoj bolnici gdje ga nisu uspjeli spasiti od posljedica uboda.

Čovjek je u četvrtak u teškom stanju vozilom Hitne pomoći doveden na jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za neurologiju. Uslijed više uboda stršljena stradao mu je središnji živčani sustav te mu je stanje bilo kritično.

Riječ je, kako piše Glas Slavonije, o obiteljskom čovjeku s djecom koji se u nesretnom trenutku našao u šumi na našičkome području, a gdje su bili još i neki radnici. Unatoč tome što je bio najprije zbrinut u Općoj županijskoj bolnici Našice, a potom hitno prevezen u KBC Osijek. Stavili su ga na aparate za održavanje života, no čovjeku nije bilo spasa.

Stršljen je vrlo opasan kukac, zbog čega je potrebno voditi računa pri odlasku u prirodu, posebice u šumu, gdje je uboden i pacijent koji se trenutačno bori za život u KBC-u Osijek. Doc. dr. sc. Višnja Prus, voditeljica Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju KBC-a Osijek, upozorila je da stršljeni, posebno azijski, mogu izazvati zatajenje vitalnih organa te da od njihova uboda mogu nastradati i sasvim zdrave osobe, ne nužno one koje su alergične na ubode kukaca.

“Nije svejedno gdje stršljen ubode i je li to glava, vrat ili periferija. Stoga treba voditi računa o ponašanju na otvorenome prostoru, posebice ako se odlazi u šumu. Kukci se lako mogu zavući u boce ili limenke, pa tu valja povesti računa. Šumski radnici, pa i ribiči obično budu sami, pa je svakako uputno pokraj sebe imati mobilni telefon da u slučaju potrebe mogu nazvati pomoć – upozorava dr. Prus. Loše je, kaže, što taj kukac nema prirodnog neprijatelja. Naša sugovornica naglašava da je pri ubodu potrebna hitna reakcija, a pojašnjava i kako osobe koje su već imale reakciju obično sa sobom nose autoinjektor s adrenalinom za samopomoć do dolaska hitne pomoći. “Osobe koje nose autoinjektor prethodno kod nas prolaze edukaciju da bi znale kako ga koristiti”, rekla je za Glas Slavonije dr. Prus.

Mjesto uboda treba hladiti ledom i javiti se u bolnicu. Treba obratiti pozornost i na reakcije koje prethode anafilaktičkom šoku, a to je otežano disanje, pad tlaka i nesvjestica jer, ako poziv upomoć nije brzo poslan, može doći i do smrtnog ishoda.

Izetbegović: Mi moramo povući poteze, bio bi grijeh mlade poslati u rovove

Izetbegović: Mi moramo povući poteze, bio bi grijeh mlade poslati u rovove

Nadam se da ćemo biti dovoljno pametni da izbjegnemo rat, bio bi grijeh poslati mlade u rovove, kazao je, između ostalog, prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović tijekom gostovanja na Radiju BIR.

Izetbegović je kazao da Dodik nastupa ‘drsko i hrabro’ i da baca ‘dimne bombice’. Poručio je da ‘mi trebamo povlačiti naše poteze‘.

“Ovaj put je zadao 2030. godinu kao plan za cjepanje Bosne i Hercegovine, faktički za završetak onoga što su krenuli Krajišnik i Karadžić. Mi trebamo povlačiti naše poteze”, kazao je prvi čovjek SDA.

Kaže da je rat sastavni dio povijesti, ‘ali da bi bio grijeh poslati mlade u rovove’.

“Život se sastoji i od življenja i od umiranja, ratovi su dijelovi povijesti, ali ja se nadam da ćemo svi biti dovoljno pametni da takav scenario izbjegnemo. Zaista bi to bio grijeh u odnosu na jednu mladu generaciju koje nema dovoljno u BiH, koja treba da zaradi sebi i staroj generaciji mirovinu, uvesti ih u rovove, da se tuku oko prostora kojeg ima previše, čitavi su gradovi iselili s Balkana”, rekao je Izetbegović.

Dodao je ‘da se Dodiku jasno mora reći da više ovako neće moći’.

Predstavljeni knjiga aforizama “Kula od karata zlata” i časopis “Fojnička škrinja”

Predstavljeni knjiga aforizama “Kula od karata zlata” i časopis “Fojnička škrinja”

U Knjižnici Ljubuški večeras su predstavljeni časopis „Fojnička škrinja“ te zbirka aforizama “Kula od karata zlata”.

Na predstavljanju su se okupili ljubitelji pisane riječi, a nakon pozdravnog govora voditelja Knjižnice Ivice Vizentanera i obraćanja Ivane Barišić, predsjednice ljubuške podružnice HKD Napredak, glavni urednik Tomislav Bošnjak te lektorica Nina Bošnjak predstavili su ljubuškoj publici „Fojničku škrinju“, časopis je kojeg je sad već davne 2009. godine pokrenula skupina entuzijasta.

Bilo je govora o tome kako sakupljaju priče, o financijskim naporima oko izdavanja časopisa, o tome koliko ovaj časopis znači za promociju malih životnih priča iz Fojnice, o očuvanju hrvatskog jezika i mnoštvu drugih tema.

Nakon predstavljanja časopisa, uslijedilo je predstavljanje zbirke aforizama “Kula od karata zlata” autora Ivana Vrljića.

Svoj osvrt o zbirci aforizama najprije je dala prof. Ljiljana Herceg, a potom je i sam autor pročitao nekoliko aforizama te se zahvalio svima koji su došli na večerašnje druženje.

Ovaj događaj zajednički su organizirali HKD “Napredak” podružnica Ljubuški, HKD “Napredak” Glavna podružnica Mostar te JU “Kulturno-športski centar” Ljubuški.

 

XX. Molitveni dan za Domovinu i XVIII. Hodočašće Oružanih i redarstvenih snaga BiH na Bobovcu

XX. Molitveni dan za Domovinu i XVIII. Hodočašće Oružanih i redarstvenih snaga BiH na Bobovcu

U skladu s 20. godišnjom tradicijom u subotu koja je najbliža nadnevku smrti kraljice Katarine Kosače Kotromanić, a koja ove godine pada na 23. listopada, bit će upriličen Molitveni dan za domovinu na Bobovcu.

Osim vjernika Vrhbosanske nadbiskupije sudjelovat će i pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine predvođeni Vojnim ordinarijatom. Njima će se pridružiti i policijske strukture svih razina.

Kao i prethodnih godina hodočasnici će se okupiti kod rijeke Bukovice podno Bobovca odakle će u procesiji moleći krunicu krenuti prema Kraljevskom gradu.

Program molitvenog dana je sljedeći:

9.30 sati – okupljanje kod rijeke Bukovice podno Bobovca

9.45 sati – polazak u procesiji i molitvi prema Bobovcu

11 sati – euharistijsko slavlje (svećenici koji žele koncelebrirati neka ponesu albu i štolu bijele boje)

12.30 sati – ručak za sve nazočne

Molitveni pohod Bobovcu pokrenuo je kardinal Puljić u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosača 25. listopada 1478. s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, za vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu ali i za sve ljude i narode koji u njoj žive. U listopadu 2002. godine kardinal Puljić je uputio dopis župnim uredima i crkvenim institucijama u kojem, između ostalog, stoji: „Nekoliko zadnjih godina na obljetnicu smrti bosanske kraljice Katarine Kotromanić-Kosača redovito sam slavio Svetu misu na njezinom grobu u Rimu. Posavjetovavši se sa svojim suradnicima, odlučio sam da ubuduće na obljetnicu smrti kraljice Katarine molimo za ovu Zemlju – našu Domovinu u svim crkvama, a posebno ćemo to činiti na Bobovcu. U tom duhu određujem da dana 25. listopada u svim župnim zajednicama bude uzet obrazac Mise za Domovinu“, napisao je tom prigodom kardinal Puljić pozvavši svećenike, redovnike, redovnice i ostale vjernike da dođu na Bobovac te mole za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Također je zamolio sve predstavnike vlasti i medija da ovom činu ne bude davana nikakva politička konotacija ističući kako želi da to bude isključivo vjernička molitva.

(kta)

PJESMOM “MOJ JE ŽIVOT MOJA PJESMA” ZAVRŠEN OKRUGLI STOL

PJESMOM “MOJ JE ŽIVOT MOJA PJESMA” ZAVRŠEN OKRUGLI STOL

U povodu obilježavanja mjeseca ružičaste vrpce, mjeseca tijekom kojeg se u cijelom svijetu skreće pažnja na važnost redovitih pregleda i kontrola dojki, koji mogu ženi spasiti život, članice ŽO Zajednice žena HDZ BIH “KKK” ŽSB na čelu s predsjednicom Suzanom Krišto organizirale su okrugli stol na temu Dijagnostika i liječenje karcinoma dojke-izazovi, problemi i rješenja.

Okrugli stol održan je 7.listopada 2021.godine u Franžiznom centru Vitez, uz nazočnost velikog broja sudionica i sudionika koji su se u dvosatnoj raspravi dotakli svih važnih dijelova teme okruglog stola.

Okruglim stolom je moderirala Suzana Krišto, predsjednica Zajednice žena HDZ BiH ŽSB, koja je  objasnila cilj okruglog stola i tijek organizacije, te predstavila paneliste: Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike ŽSB, Dr.Ljiljana Pavlić, predstavnica Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽSB, Dr. Mario Gučanin-Gazibarić, specijalist opće kirurgije, predstavnik Hrvatske Bolnice “Dr.Fra Mato Nikolić” Nova Bila, i Nada Bešlić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od karcinoma dojke “Zraka Sunca” iz Kiseljaka.

Ministar Anto Matić predstavio je rad ministarstva, te aktivnosti koje rade kako bi omogućio kvalitetnije liječenje oboljelih od raka dojke kao i osiguravanje uvjeta za preventivne preglede. Prema informacijama kojima ministarstvo raspolaže treutno je u županiji  864 oboljelih od raka dojke. Sukladno mogućnostima do sada se radilo, a i nastavit će se na uređenju zakonske oblasti kao i na stvaranju pretpostavki za liječenje, prvenstvo kvalitetnijm uređajima za rano otkivanje raka dojke kao i ugovaranju usluga u kliničkim centrima u Sarajevu i Mostaru kojima je županija suosnivač. Otvaranje onkološkog odjela i onkološke ambulante u Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku, omogućit će da se kemoterapije u skorije vrijeme primaju i u ŽSB, tako će onkološki pacijenati na području ŽSB biti pošteđeni puta na kemoterapije i liječenje u Sarajevo. Čak više od 80 posto pacijenata moći će dobiti liječenje i terapiju u Travniku, a samo najteže slučajeve slat će se za Sarajevo. Novi odjel onkologije pokrivat će onkološke bolesti na pet organa.

 

Dr. Mario Gučanina–Gazibar,  specijalist opće kirurgije koji se svakodnevno bavi problemima raka dojke, do detalja je objasnio procedure otkrivanja, liječenja i što se događa tijekom same bolesti. Naglasio je jedan od važnih problema nedostatak stručnog kadra ukupno na prostoru cijele ŽSB, a tako i u Hrvatskoj bolnici “Dr.Fra Mato Nikolić”. Pohvalio je odluku novog ravnatelja bolnica dr. Čuturića, da formira  tzv.Breast unit(Jedinica za dojku), na taj način zaokružiti liječenje dojke na jednom mjestu što će uvelike pomoći i olakšati pri liječenju pacijenata, kao i uvođenje CORE biopsije koja znatno skraćuje put od dijagnostike do liječenja.

Dr.Ljiljana Pavlić, predstavnica Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽSB govorila je  postojećim propisima i pravilima kod odobravanja liječanja izvan županije, kao i o Pravilniku o pravu osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala. Istaknula je potrebu daljnih usklađivanja Pravilnika s federalne razine sa županijskom, te neminovnost i poštivanja ponekad i iscrpnog adminstrativnog puta do odobrenja, ali nažalost koji se moraju poštivati. Istaknula je da će informatizacija u zdravstvenom sektoru olakšati protok dokumentacije, te smanjiti i vrijeme i novac pacijentima.

Nada Bešlić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od karcinoma dojke “Zraka Sunca” iz Kiseljaka predstavila je rad Udruge te iznijela iskustva članica udruge kao i svoja osobna od tog trenutka spoznaje da ste bolesni  i suočavanje sa novim životnim izazovima uz tu spoznaju. Predstavila je niz aktivnosti udruge koje organiziraju, a ove godine u povodu obilježavanja mjeseca listopada organizirali su projekciju filma “Ma ma”, proslavu 15.godina djelovanja uz utruka/šetnju za ozdravljenje u Kiseljaku, te najavila promociju knjige “Šest milimetara” Josipe Pavičić Berardini u Kiseljaku i Novom Travniku.

Nakon stručnih i preciznih izlaganja panelista, koji se svakodnevno susreću s ovom problematikom, sve nazočne je pozdravila i čestitala na organizaciji okruglog stola predsjednica Zajednice žena HDZ BIH Marina Pendeš.

U raspravi sudjelovale su mnoge sudionice koje su iznijele vlastita iskustva s bolešću kao i administrativne probleme i prepreke u osiguravanju adekvatnog medicinskog tretmana.

 

Na kraju okruglog stola predsjednica  Suzana Krišto je predstavila zaključke koji su proizišli iz rasprave:

 1. Podsjećati i informirati javnost na važnosti preventivnih pregleda, te pravovremenog otkrivanja raka dojke s ciljem povećanja broja izlječenih osoba.
 2. Poticati informiranje i osvještavanje zajednice o obliku raka dojke o kojem se vrlo malo govori u javnosti.
 3. Važnu ulogu imaju obitelj i zajednica u pružanju potpore oboljelima kao što je na neki način i organizacija ovog okruglog stola.
 4. Svi identificirani problemi u promociji preventive, liječenja, administrativnih problema će biti predmet razmatranja kako iste prevazići kroz izmjene pravilnika i zakona te drugih aktivnosti na rješavanju istih.
 5. Organizirajući opuštajuća druženja, psihološka pomoć pacijentima, kao i adekvatna komunikacija između pacijenta i liječnika, jednako je važna kao i odgovarajuća terapija.

Na samom kraju moderatorica okruglog stola Suzana Krišto pozvala je gđu.Marijanu Budimir da svojim optimizmom i pjesmom ”Moj je život moja pjesma” završi okrugli stol, što je izazvalo velike pozitivne emocije kod svih nazočnih.

 

(ŽO ZŽ HDZ BIH KKK ŽSB)

Petev i Džeko najavili Kazahstan: Slučaj s vizama je prošlost, jedva čekamo utakmicu

Petev i Džeko najavili Kazahstan: Slučaj s vizama je prošlost, jedva čekamo utakmicu

Povodom sutrašnjeg susreta između Kazahstana i Bosne i Hercegovine u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili predstavnici gostujuće selekcije.

U ime reprezentacije BiH medijima su se obratili selektor Ivaylo Petev i kapiten Edin Džeko. Selektor Petev je govorio o terenu s umjetnom travom.

“Znamo da većina reprezentativaca Kazahstana iz domaćeg šampionata igra na terenu s vještačkom travom. Mi smo jučer odradili trening i večeras ćemo i to nam nije bitno. Mi smo spremni i idemo na pobjedu. Sve zavisi od našeg pristupa. Nadam se da sutra protivniku nećemo dopustiti puno prilika. Igrači i ja jedva čekamo utakmicu. Kazahstan je ekipa koja ne odustaje i idu agresivno na svaku loptu, tako da neće biti lako. Sutra moramo biti još bolji nego u Zenici. Moramo biti skoncentrirani tijekom čitave utakmice da ispunimo naš cilj, a to je pobjeda”, rekao je Petev na konferenciji za medije.

Petev smatra da teren neće predstavljati problem
Petev smatra da teren neće predstavljati problem

Bugarskog stručnjaka mediji su pitali i o neizdavanju viza za bh. nogometaše.

“Slučaj u vezi s vizama je za nas prošlost. Bitno je da oni koji su ovdje budu spremni. Ja vjerujem u             sve njih i smatram da možemo doći do povoljnog rezultata”, zaključio je Petev.

Kapiten Edin Džeko je upozorio na reprezentativce Kazahstana koji su pokazali u Zenici da mogu               biti neugodan rival.

Džeko optimističan pred duel
Džeko optimističan pred duel

“U Zenici smo vidjeli da je Kazahstan nezgodna reprezentacija, a vidjeli smo to i kroz ostale njihove rezultate. To je tim koji ne smijemo potcijeniti i taktički stoje veoma dobro. Nije lako probiti tu zonu, ali u prethodnom meču smo stvorili puno prilika. Oni su pokazali da ne odustaju do kraja, ali mi moramo biti efikasniji ovaj put”, prioopćtio je bh. nogometaš.

Utakmica na Astana Areni u Nur-Sultanu igra se sutra od 15 sati.

Osumnjičeni u aferi “Respiratori” stigli u Sud BiH, svjedoči Hasan Ganibegović

Osumnjičeni u aferi “Respiratori” stigli u Sud BiH, svjedoči Hasan Ganibegović

Osumnjičeni u predmetu “Fadil Novalić i drugi” stigli su u pratnji svojih odvjetnika na Sud Bosne i Hercegovine, gdje će danas biti održano ročište u kojem će svjedočiti bivši šef kabineta premijera FBiH Hasan Ganibegović.

Suđenje je počelo u 13 sati, a Ganibegović je jedini svjedok za danas.Očekuje se da će današnje svjedočenje baciti novo svjetlo na ulogu Vlade FBiH u nabavi kineskih respiratora.

Prethodno suđenje je održano dva dana ranije, svjedočili su uposlenik Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović i direktorica špediterskog poduzeća iz BiH Šeherzada Halilović. Njihove informacije otkrile su da FUCZ nikada nije usvojio odluku o nabavi respiratora nego medicinskih sredstava i opreme, a članovi Stožera koji su jednoglasno glasovali za nabavu saznali su da su respiratori kupljeni tek nakon što su stigli na aerodrom u Sarajevu.

U ovom predmetu su osumnjičeni federalni premijer Fadil Novalić, suspendirani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak, vlasnik “Srebrene maline” Fikret Hodžić i federalna ministrica financija Jelka Milićević. Optuženi su za združivanje prilikom činjenja kaznenih djela, a u vezi sa spornom nabavom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 milijuna KM.

U Beču danas počinje Festival kave: Tri dana specijaliteta, glazbe i zabave

U Beču danas počinje Festival kave: Tri dana specijaliteta, glazbe i zabave

Ovogodišnji Festival kave u austrijskoj prijestolnici održava se od 8. do 10. listopada u poznatoj pivnici Ottakringer. Više od 60 izlagača, preko 100 artikala, kava iz svih dijelova svijeta i uzbudljiva natjecanja bit će predstavljeni na površini od 5.500 kvadratnih metara.

Oznaka festivala “World’s coolest coffee event” garantira odličnu ponudu kave i glazbe i najboljeg jela i pića u jedinstvenoj atmosferi.

Posjetitelje očekuju specijaliteti od sirove kave, informacije o procesu prženja kave, strojevima, mlinovima i opremi različitih proizvođača i disitributera.

Profesionalni baristi će pripremati espresso, filter kavu i hladnu kacu primjenjujući različite metode kreativne umjetnosti crtanja na pjeni ili Latte Art. Sipajući mlijeko ugrijano na pari u šalici espressa, pokretima ruke kreiraju se posebni krugovi, a zatim uz pomoć štapića i razni kreativni oblici.

Foto: Christina Karagiannis (Vienna Coffee Festival)
Foto: Christina Karagiannis (Vienna Coffee Festival)

Na festivalu će biti nazočni predstavnici mnogobrojnih austrijskih pržionica i međunarodni trgovci sirovom kavom sa proizvodima iz najboljih regija svijeta. U trgovini u okviru festivala također se nudi prilika za nabavu kave kao i opreme za pripremu, poput idealnog aparata za kavu.

Tradicija bečke kulture kave potiče s kraja 17. stoljeća i ima pečat posebne atmosfere. Svake godine se u nekoliko od ukupno nevjerojatnih 836 kavana organiraju i različiti događaji, prenosi Eurocomm-PR Sarajevo – Mreža za međunarodnu komunikaciju Grada Beča.

Čerkez: Ako pacijentima treba test, zašto medicinski radnik ne bi bio vakcinisan

Čerkez: Ako pacijentima treba test, zašto medicinski radnik ne bi bio vakcinisan

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez ispravnom smatra preporuku da uposleni u sektorima od društvenog interesa moraju biti vakcinisani, ako su u kategoriji koja može primiti vakcinu.

“Ako tražimo pacijentima prije ulaska u bolnicu da su testirani, zašto medicinski radnik koji radi na odjelima sa 100 ljudi ne bi bio vakcinisan”, poručio je.

Također, naveo je kako netko tko radi u zdravstvenom sustavu mora imati razvijenu svijest o važnosti vakcinacije, kao jednom na najvećih znanstvenih izuma.

“Diskutabilno je kakvi ljudi rade, s kakvom edukacijom”, rekao je.

Istakao je da u narednom vremenu treba razmišljati i o mjerama koje podrazumijevaju pokazivanje potvrde o vakcinaciji ili negativnog testa prilikom ulaska na skupove, s obzirom na nizak postotak vakcinisanih.

“Takve mjere su stimulatativne, nikako restriktivne. Uvođenjem takvih potvrda stvorili bi se uvjeti da neki sektori bolje rade, kao što su turizam i sport”, naglasio je.

Izvor

Kao poslije rata, sve više trgovina koje omogućuju kupnju “na teku”

Kao poslije rata, sve više trgovina koje omogućuju kupnju “na teku”

Ekonomski analitičar Damir Novotny naveo je tri razloga rasta cijena u RH, a koji se mogu primijeniti i na BiH. – Potrošači su 2020. manje trošili. Došlo je do snažnog rasta domaće potražnje za svim proizvodima, pa tako i hranom – kazao je. Dodao je da je nagli rast potražnje i potrošnje utjecao na rast cijena jer u skladištima nije bilo toliko proizvoda, piše Večernji list BiH.

S druge strane, potražnja Kine za hranom je ogromna. Kako bi zadovoljili potražnju, državno su intervenirali i kupovali u Europi. Kinezi su snažnom potražnjom podigli cijene na europskim tržištima. S tim da nisu pitali za cijenu – istaknuo je. Kaže također da su treći utjecaj na cijene očekivanja vezana uz ovogodišnju žetvu koja je na kanadskom i ruskom tržištu slabija nego posljednjih godina. Zaključio je i da bi se rast cijena mogao stabilizirati tijekom iduće godine.

Pokušali smo ovih dana pronaći informaciju da je nešto pojeftinilo u BiH, međutim, bezuspješno. Val poskupljenja, koji je konstanta otkad je počela pandemija, ne jenjava. Od 1. do 6. dana listopada stiglo je čak 447 obavijesti o promjeni cijena goriva, a one se odnose na povećanje cijena benzina. Prosječna maloprodajna cijena bezolovnog benzina je 2,29 KM, a dizela 2,22 KM. Već se strahuje da bi u sljedećim mjesecima mogle biti premašene i neke psihološke granice. Gorivo je postalo luksuz. Poskupljenje ulja, brašna, kruha, šećera… već nam je postalo normalno, a spominje se i novi rast cijena mesa. Naime, loš urod kukuruza utjecat će na kvalitetu junećeg i svinjskog mesa.

Puko preživljavanje

– Cijela situacija odrazit će se na kvalitetu junećeg i svinjskog mesa. Uz to, mogli bismo se susresti i s manjkom novih količina mesa jer uzgajivači trenutačno ne planiraju nabavljati novu stoku za tov. Loše stanje potkrepljuje se i činjenicom da je danas otkupna cijena praščića 2,80 KM po kilogramu, bikovi koštaju 4,40 KM, a kukuruz je izašao na 0,55 KM po kilogramu – istaknuo je za Klix predsjednik Udruge poljoprivrednika Semberije Savo Bajakajlić. U prijevodu, ako bude manjka, meso će se morati uvoziti, a osim što će biti skuplje, njegova je kvaliteta krajnje upitna. Poljoprivrednik Muris Mujanović kazao je kako se ove godine ne može govoriti o profitu, nego o pukom preživljavanju, a isto tako navodi ono čega smo svi svjesni. – Krajnju cijenu će platiti potrošači koji će jednostavno ostati i bez domaćeg i bez kvalitetnog, a što je najvažnije, i bez cjenovno prihvatljivog proizvoda. Dakle, ova godina nitko više ne zna kako će se završiti – Mujanovićeve su riječi. Ovaj listopad donio nam je i poskupljenje kave od 10 do 15 posto, a uvoznici ne kriju da će ukupni rast do kraja godine iznositi 25 posto. Kao razlog navodi se poskupljenje sirove kave u Brazilu, mrazovi pa suše koje su tamo vladale. Međutim, ako bi se preko toga nekako i prešlo, poskupljenje prijevoza koje se dogodilo na globalnoj razini vuče i sve ostalo. Proizvodi iz Kine koje smo nekad tražili jer su jeftiniji danas su za uvoz ovdje postali gotovo neisplativi. Nedavno je za Večernji list poduzetnik iz Busovače i potpredsjednik Skupštine Udruge gospodarstvenika Federacije BiH Salem Ekmeščić kazao da čak nema ni naznaka nekom smirenju cijena prijevoza. – Razgovarali smo u svim fazama, i onda kad je bio oko 4000 KM i u koroni kad je poskupio na 16 tisuća KM, a sada cijene dosežu od 18 do 20 tisuća KM i kada to platite, ne znate kad ćete dobiti robu. Osobno, iako imam i dobru komunikaciju i povjerenje ljudi s kojima radim kao poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom, još mi nema narudžbe iz Kine, a platio sam za dva kontejnera, i to prije dva mjeseca. Nema naznaka kad će biti utovarena i krenuti prema nama, a znate koliko je to važno jednoj proizvodnoj tvrtki – govorio nam je krajem rujna Ekmeščić. Naznaka da bi nešto moglo biti bolje nema ni u tragovima, a građani BiH sve teže žive. U jednoj trgovini u Mostaru kažu nam kako je kupnja “na teku” u jednom trenutku bila gotovo iskorijenjena, međutim, ponovno se vraća u modu, nažalost. – Ne možemo nekim stalnim kupcima koje od otvaranja tu viđamo, a sada su u problemima, reći da im nećemo dati brašno, kruh, mlijeko… Sve je općenito poskupjelo, najteže je umirovljenicima, koji imaju godinama neki isplanirani proračun za kupnju namirnica, nakon što plate režije…, a i manje je posla ili je pandemija utjecala na plaću. I što nam preostaje nego na taj način pomoći tim stalnim kupcima iako je, iskreno, kupnja “na teku” bila iskorijenjena. Kao da je opet poslijeratno vrijeme – priča nam trgovkinja o novom/starom trendu.

Statistika neumoljiva

Statistički podaci pokazuju da su prehrambeni artikli skuplji od 12 do 15 posto. – Ono što definitivno građane najviše zabrinjava, a i treba zabrinjavati, je da je došlo do poskupljenja prehrambenih artikala i higijenskih potrepština i svega onoga što je ljudima nužno za svakodnevni život i bez čega ne bismo mogli, pogotovo za vrijeme pandemije, kada je ljudima potrebno jesti kvalitetniju hranu, a povećana je i potražnja za higijenskim potrepštinama. Upravo ti artikli najviše su poskupjeli – rekla je za Anadoliju Čaušević Sućeska.

Potrošačka košarica u BiH za četveročlanu obitelj u posljednjim izračunima srušila je rekord i prešla 2500 maraka. U BiH umijeće preživljavanja postaje ravno čudu…

Izvor

Argentina i Brazil bez poraza

Argentina i Brazil bez poraza

Brazil je jučer u južnoameričkim kvalifikacijama za SP 2022. sa 3-1 pobijedio u Caracasu Venezuelu i kao neporažena reprezentacija sa 27 bodova prvi je na ljestvici.

U Carcasu je povela domaća momčad pogotkom Ramireza u 11. minuti, i Brazil je gubio sve do 71. minute kada izjednačuje Marquinhos. Na 2-1 za Brazil podiže Gabriel Barbosa s bijele točke, a na 3-1 povećava Antony u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice.

Argentina je u gostima odigrala neriješeno bez pogodaka protiv Paragvaja, ostavši također neporažena u južnoameričkim kvalifikacijama za SP 2022. Argentina je odigrala 23 utakmice bez pogodaka pod trenerom Lionelom Scalonijem i druga je na ljestvici sa 19 bodova iza Brazila.

Prve četiri reprezentacije se izravno plasiraju u Katar dok petoplasirana reprezentacija ide u regionalno doigravanje.

Urugvaj i Kolumbija su također odigrali bez pobjednika 0-1 u Montevideu, dok je Ekvador sa 3-0 bio bolji kod kuće od Bolivije. Ekvador je utakmicu riješio u prvom poluvremenu golovima Estrade (14) i Valencije (17, 19). Peru je sa 2-0 kod kuće nadigrao Čile, a pobjedu su mu osigurali Cueva (35) i Pena (64).

 

 

Izvor

Fatalnoj Suniti će krajem mjeseca Vrhovni sud FBiH izreći definitivnu presudu

Fatalnoj Suniti će krajem mjeseca Vrhovni sud FBiH izreći definitivnu presudu

Vrhovni sud Federacije BiH će, ponovno će odlučivati o presudi koju je Suniti Hindić (23) osuđenoj na troipogodišnju kaznu zatvora zbog ubojstva mostarskog ugostitelja, Nine Ivankovića (55), 31. svibnja ove godine, izrekao Županijski sud u Mostaru.

Sjednica Vrhovnog suda FBiH, a povodom žalbe Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije koja je izrečena na ovu presudu, i to nakon ponovljenog postupka u Županijskom sudu Mostar, zakazana je za srijedu, 27. listopad.

Vrhovni sud FBiH može potvrditi presudu Županijskog suda Mostar, preinačiti je ili, pak, ukinuti i donijeti svoju presudu.

Inače, Županijsko tužiteljstvo u Mostaru je žalbu uložilo zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivično-pravnoj sankciji, a braniteljica Hindić, odvjetnica Nada Dalipagić je, kako smo pisali, dostavila odgovor na žalbu.

Hindić, poznata kao fatalna Sunita, iskoristila je zakonsko pravo da se prije pravomoćnosti presude uputi na izdržavanje kazne, kao i da joj se odobri premještaj u KPZ Tuzla što joj je i udovoljeno.

Hindić i Ivanković su bili su kratkoj ljubavnoj vezi, a ubojstvo se dogodilo 4. listopada 2019. godine u motelu „Villa Ivanković“ u mjestu Buna kraj Mostara, nakon svađe između njih dvoje. Hindić je Ivankovića usmrtila hicem iz njegovog pištolja CZ 7,65.

Nakon ponovljenog postupka oglašena je krivom za prouzročenje smrti iz nehata.

Cijena plina u FBiH mogla bi se povećati i do 40 posto

Cijena plina u FBiH mogla bi se povećati i do 40 posto

“Uveden je potpuno novi način isporuke plina, a cijene prate ono što se tiče nafte i naftnih derivata”, kazao je Bećarević procjenjujući da će se cijena plina sljedeće godine u FBiH povećati od 25 do 40 posto.

Izvjesno je da će cijene prirodnog plina u BiH rasti, te bi ovaj skok mogao više pogoditi korisnike u FBiH nego one u RS, jer je potrošnja plina u RS-u ravnomjerna, što se ne može reći za Federaciju, posebno Sarajevo, potvrdili su za Nezavisne novine ekonomski i plinski stručnjaci.

Naime, cijene prirodnog plina na europskom tržištu ovih dana variraju, i dok su prije nekoliko dana dosegle povjesne rekordne visine od gotovo 2.000 dolara za 1.000 kubika, nakon što je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, izjavio da je ova zemlja spremna povećati isporuke na kontinent, cijene su pale za 22 posto, te sada iznose 973 dolara za 1.000 kubnih metara.

Kako je plinski stručnjak Almir Bećarević pojasnio za Nezavisne, rekordne cijene koje posljednjih dana variraju su cijene za kratkoročne trgovine, odnosno da su to, kako je naveo, cijene kupovine prirodnog plina za potrebe koje nisu dugoročne.

“‘Gasprom’ je imao praksu, a i mnoge zemlje su to uradile, da preko svojih ugovora ne prati te cijene, nego su one vezane za kretanje cijena nafte i naftnih derivata”, rekao je Bećarević. Dodao je kako se mora shvatiti razlika između ovih cijena jer jedan je način formiranja cijena “Gasproma”, a drugi za, trenutno, kratkoročne trgovine.

“Činjenica je da do rasta cijena dolazi i kod ‘Gaspromovih’ ugovora, zbog porasta cijena nafte i naftnih derivata”, rekao je Bećarević, ističući kako postoji razlika i kada je riječ o situaciji u RS i FBiH.

“U RS potrošnja plina je većinom vezana za ‘Birač’ Zvornik i ona je ravnomjerna, dok u FBiH, posebno u gradu Sarajevu, to nije slučaj i trenutno je cijena iz Turskog toka povećana za više od 100 posto te ima svoj daljnji rast”, rekao je Bećarević, dodajući da prema njegovim informacijama “Energoinvest” prodaje plin ispod cijene iznosa.

Bećarević ističe da se sve promijenilo u plinskom gospodarstvu što se tiče “Gasproma”, jer, kako je naveo, to više nije fleksibilna nabavka plina kakva je bila preko Ukrajine.

“Uveden je potpuno novi način isporuke plina, a cijene prate ono što se tiče nafte i naftnih derivata”, kazao je Bećarević, procjenjujući da će se cijena plina sljedeće godine u FBiH morati povećati od 25 do 40 posto.

Ekonomski analitičar Amir Čavalić je potvrdio kako je izvjesno da će doći do rasta cijena prirodnog pliona te da je nepoznato koliki će taj rast biti.

Dodao je da će ovim rastom biti najviše pogođeni stanovnici Sarajeva te gospodarski subjekti koji koriste plin.

Kako su kazali u tvrtki “Gas res”, tržište prirodnog plina u Europi ove jeseni je veoma turbulentno i to se najjasnije odražava u naglom skoku cijena energenata na europskim i svjetskim burzama.

“Iako relativno malo, ali s velikim potencijalom razvoja, i plinsko tržište Republike Srpske ne može ostati sasvim imuno na potrese svjetskog plinskog tržišta. Cijene prirodnog plina u RS-u su dosad bile stabilne, njihov rast je bio umjeren i nije bio direktno povezan s enormnim rastom cijena plina na burzama u Europi”, rekli su u ovoj tvrtki.

Dodali su da su u intenzivnim i konstantnim pregovorima s poslovnim partnerima u Ruskoj Federaciji s ciljem da se stabilnost cijena i sigurnost opskrbe prirodnim plinom zadrži i u narednom razdoblju.

Do zaključenja ovog broja “Nezavisnih novina” nismo dobili odgovor iz kompanije “Energoinvest”, iako smo im pitanja poslali prije više od sedam dana.

Izvor

Bh. građani bez cijepljenja ili testiranja mogu samo u Srbiju

Bh. građani bez cijepljenja ili testiranja mogu samo u Srbiju

Građanima Bosne i Hercegovine od ponedjeljka je zabranjeno putovanje u Švedsku, osim osobama sa stalnom dozvolom boravka ili onima koji imaju neodgodivu potrebu putovati, uz uvjet da imaju negativan test na koronavirus, piše Večernji list BiH. Odluku o ponovnom uvođenju zabrane putovanja u Švedsku osobama koje žive u BiH donijela je švedska vlada, a u skladu je s najnovijom preporukom Vijeća Europske unije zemljama članicama, a donesena je nakon promjena epidemiološke situacije u BiH. Hrvatska i Crna Gora, koje su tijekom ljetnog razdoblja relaksirale mjere na granicama, ponovno su pooštrile uvjete koje stranci moraju ispuniti prilikom ulaska na njihov teritorij. Ranije je to učinila Njemačka, pa praktički građani BiH trenutačno bezuvjetno mogu putovati samo u Srbiju.

Dokazati opravdan razlog

Hrvatska je nedavno pooštrila pravila za ulazak na njezin teritorij. Državljanima trećih zemalja, među kojima su i državljani BiH, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju smjernice Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih smjernica EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja. Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica EU, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Hrvatsku ako posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu. Da se pravilo strogo provodi, pokazuje i slučaj žene iz RS-a kojoj su, uz valjanu dokumentaciju, tražili i dokaz o opravdanom razlogu putovanja. – Budući da nisam cijepljena, uradila sam brzi antigenski test, a dan prije sam i online provjerila je li došlo do nekih promjena glede ulaska. Uvjerila sam se da je sve isto. Međutim, dolaskom na granični prijelaz Stara Gradiška tražili su mi razlog zbog kojeg putujem u Zagreb navodeći da, bez obzira na test ili potvrdu o cijepljenju, sada moramo imati i opravdan razlog ulaska – kazala je za Nezavisne Nevena V. Dodala je da je, na sreću, imala pozivno pismo s mjestom gdje će biti smještena te da su je nakon višeminutnog čekanja pustili da prijeđe granicu.

Uvedena ograničenja

Za ulazak u Crnu Goru od 14. rujna potrebno je ispuniti jedan od tri uvjeta, među kojima je i potvrda o cijepljenju, Dakle, bez testa, potvrde o preboljenju ili cijepljenju državljani BiH ne mogu u Crnu Goru. Njemačka je 12. rujna zbog pogoršane epidemiološke situacije ponovno proglasila BiH državom visokog rizika, zbog čega su uvedena nova pravila za bh. državljane. Od 12. rujna prije ulaska u Njemačku morate ispuniti digitalnu prijavu ulaska. Ulazak iz zemalja koje nisu u EU, Schengenu i drugima kojima Njemačka omogućava neometan ulazak moguć je samo za potpuno cijepljene osobe u bilo koju svrhu (uključujući posjete ili turizam). Što se tiče BiH, uvjet je da je osoba cijepljena i da je prošlo najmanje 14 dana od druge doze. Za necijepljene osobe ulazak je još uvijek moguć samo u posebnim slučajevima. Preduvjet je da postoji tzv. apsolutna potreba. Za ulazak putnika u Sloveniju bez karantene potreban je dokaz o cijepljenju, preboljenju ili test. Od 1. rujna zabranjuje se ulazak na teritorij Sj. Makedonije domaćim i stranim državljanima ako prethodno na graničnom prijelazu ne prilože jednu od triju potvrda.

Video: 92-godišnji dedo Huso danas dobio drva od dobrih ljudi

Video: 92-godišnji dedo Huso danas dobio drva od dobrih ljudi

Dedo Huso Huskić ima 92 godine, nakon što smo ga snimili 2 puta, osvojio je Vaša srca te smo pokrenuli molbu u prošlom videu da mu se nabave drva te su se dobri ljudi odmah javili a neki su mu pomogli i novčano. Po Husi se vidi da je jako sretan iako ništa nije tražio.

 

JAVNA RASPRAVA – Izdavanje okolišne dozvole

JAVNA RASPRAVA – Izdavanje okolišne dozvole

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole,  pogon za proizvodnju, ugradnju i servis auto-prikolica, auto-kuka i auspuha u mjestu Han Ploča investitora Josipa Milardovića iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice  21. 10. 2021. godine sa početkom u 12 sati.

Načelnik Bugojna Hasan Ajkunić osuđen na 12 mjeseci, ali ne ide u zatvor

Načelnik Bugojna Hasan Ajkunić osuđen na 12 mjeseci, ali ne ide u zatvor

Općinski sud u Bugojnu osudio je načelnika Hasana Ajkunića na 12 mjeseci zatvora, ali se kazna neće izvršiti ukoliko u vremenu provjeravanja od četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

Proglašen je krivim da je kao službena osoba prekoračio granice svoje službene ovlasti i drugome pribavio korist i uskratio građanima pravo na slobodno zapošljavanje na području Federacije BiH. Počinio je kaznena djela ˝Zlouporaba položaja ili ovlasti˝ u vezi sa kaznenim djelom „Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju“.

Ajkuniću se stavlja na teret da je od siječnja 2011. godine do siječnja 2016. godine kao načelnik općine Bugojno prekoračio granice svojih službenih ovlasti u postupku prijema namještenika i državnih službenika u radni odnos, te je po svom nahođenju uskraćivanjem prava građanima na slobodu zapošljavanja pod jednakim uvjetima protivno odredbama Statuta Općine Bugojno, Zakonu o namještenicima i organima državne službe u FBiH kao i Zakonu o državnoj službi u FBiH vršio prijem u radni odnos bez provođenja procedure javnog oglašavanja i mimo Agencije za državnu službu FBiH.

Ajkunić je tako zasnovao radni odnos sa 12 osoba, dok je suprotno odrebama Zakona o obligacionim odnosima u razdoblju od 3. svibnja 2012. godine do 1. Prosinca 2015. godine zaključio 20 Ugovora o djelu sa Ž. I. za obavljanje poslova potrebe mjesne zajednice Poriče za pružanje pomoći mještanima u organizaciji proljetne sjetve i stručne pomoći korisnicima poljoprivrednih poticaja na terenu.

Detalje presude pročitajte ovdje.

Stotine ljudi u Aleksincu ispratilo ubijenu obitelj na vječni počinak

Stotine ljudi u Aleksincu ispratilo ubijenu obitelj na vječni počinak

Obitelj Đokić iz Aleksinca, koja je ubijena pretpostavlja se između 26. i 27. rujna u ataru sela Moravac, pokopana je danas na groblju u Žitkovcu. Susjedi, prijatelji, ali i svećenici bili su okupljeni su ispred kuće Goranove majke gdje se inače održala služba za pokojnike. Tužna povorka do groblja krenula je iz kuće Goranove majke, iz koje su Ðokići kobne noći, 26. rujna, krenuli u svoj stan u Aleksincu.

S obzirom na to kako je samo jedan kovčeg bijele boje, pretpostavlja se da je kći Lidija pokopana u njemu. Inače ona će počivati između kovčega svojih roditelja. – U toj kući su posljednji put viđeni živi, a odatle će biti ispraćeni i na vječni počinak. Želimo ih dostojno pokopati, jer oni su to zaslužili. Bili su divni ljudi – rekli su rođaci. Svećenik je na sprovodu zamolio da se svi dostojanstveno oproste. Baka Stojanki, Goranovoj majci bilo je najteže, a cijela obitelj stajala je shrvana pored tri kovčega. U obitelji ubijenih Đokića muk… Jedino se može čuti tihi plač rodbine koja stoji okupljena oko kovčega i prima sućut svih koji dolaze da ih isprate na vječni počinak. Inače, kako je javio Kurirov reporter sa lica mjesta, gotovo cijeli Aleksinac došao je ispratiti preminule Đokiće, te je stotine ljudi stajalo u redu na ulici, čekajući svoj red da izjave sućut.

Izvor

Reprezentacija BiH: Osveta kao pozadina slučaja s vizama?

Reprezentacija BiH: Osveta kao pozadina slučaja s vizama?

Mogući razlog za uskraćivanje viza šestorici reprezentativaca Bosne i Hercegovine i trojici članova stručnog stožera je moguća osveta Kazahstanaca za sličan slučaj koji se dogodio prije posljednjeg međusobnog duela ove dvije vrste, piše Klix.ba. Probleme u vezi s uskraćivanjem viza imala je i reprezentacija Kazahstana prije dolaska u BiH na utakmicu koja se 7. rujna igrala u Zenici.

Kazahstanci su tada nakon odbijanja vize za nekoliko njihovih reprezentativaca navodno tražili i pomoć Nogometnog saveza BiH. Međutim, slučaj na kraju navodno nije bio riješen pa se to sada navodi kao jedan od potencijalnih razloga zbog čega je čak šestorici reprezentativaca BiH uskraćena viza za Kazahstan. Naknadno su vize dobili Nalić i Gazibegović, dok Sanjin Prcić, Elvis Sarić, Dennis Hadžikadunić te Dario Đumić izvjesno neće biti dio bh. delegacije u Kazahstanu.

Inače, Nalić i Gazibegović putuju iz Zagreba u Moskvu, a iz glavnog grada Rusije uputit će se prema Nur Sultanu, gdje se igra utakmica Kazahstan – BiH.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović podnio ostavku

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović podnio ostavku

Dalibor Pavlović podnio je ostavku na funkciji gradonačelnika Prijedora, a nakon što su u javnost procurile njegove bizarne fotografije na kojima se vidi kako pije veliku količinu tableta i povraća.

Fotografije, koje je sam napravio uzburkale su javnost u Republici Srpskoj s obzirom na neprimjerenost sadržaja. Zbog toga, lider SNSD-a Milorad Dodik ga je pozvao da podnese ostavku.

Danas je održana i sjednica Gradskog odbora Prijedora na kojoj gradonačelnik nije nazočio, no ostavku je objavio pismenim putem.

“Kao nositelj javne funkcije i prvi čovjek grada Prijedora, snosim odgovornost da svoje sugrađane, ali i širu javnost izvještavam o poslu koji obavljam baš kao i o privatnom životu ukoliko on utječe na dobrobit zajednice u čijoj sam službi. Kako pisanja i javni progon mene kao čovjeka raznim spinovima, vrijeđanjima, omalovažavanjima, koja su se posljednjih dana u pojedinim medijima pojavila, mogu uzdrmati odnose povjerenja koje sa građanima Prijedora gradim od stupanja na funkciju. Ovim putem obavještavam javnost da prihvatam prijedlog predsjednika SNSD-a Milorada Dodika”, rekao je on.

U pismu ostavke, Pavlović se ispričava sugrađanima zbog neprijatnosti.

“Svojim sugrađanima, koji su osjetili nelagodu zbog mene, a zbog nečasnog, neljudskog i nekorektnog djelovanja oporbe, kojoj ništa nije sveto, ovim putem se duboko ispričavam. Želim se zahvaliti svima na suradnji, a onima od kojih sam dobio na tisuće poruka podrške, obećavam da ću, i nakon funkcije, ostati čovjek kakvog me znate, spreman pomoći svima. Ljudskost i poštenje mi nisu, niti će moći uništiti. Pravdu ću dokazivati putem suda i neću odustati od nje, ustrajat ću u nastojanju da zbacim nepravdu koja mi je ovim putem nanesena”, naveo je on.

Preminuo ministar Vjekoslav Mandić

Preminuo ministar Vjekoslav Mandić

Preminuo je ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić, potvrđeno je za Večernji list iz SKB-a Mostar, gdje je bio hospitaliziran posljednjih dvadesetak dana te se nalazio u teškom zdravstvenom stanju.

Ministar Mandić patio je od kronične bolesti srca, a ranije je preživio i moždani udar od kojeg se nije u potpunosti oporavio.

Vjekoslav Mandić rođen je u Konjicu 1959. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1985. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. U Zagrebu 1998. godine položio je specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Između ostaloga, radio je u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine, od 2007. do 2010. godine bio zastupnik i predsjedatelj Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH.

Godine 2011. imenovan je pomoćnikom ravnatelja za kirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Od 2015. godine obavljao je posao federalnog ministra zdravstva.

 

Počelo suđenje u slučaju “Dženan Memić”

Počelo suđenje u slučaju “Dženan Memić”

Čitanjem optužnice i uvodnim riječima Tužiteljstva i obrane danas je u Sudu BiH održan glavni pretres u predmetu “Zijad Mutap i dr.”, u kojem se optuženi terete za prikrivanje dokaza o smrti Dženana Memića.

Tužiteljstvo BiH najavilo je da će dokazati djela koja im se stavljaju na teret i to kroz svjedočenje 88 svjedoka, od kojih je 16 pod zaštitom te 166 materijalnih dokaza.

Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec oslobođen disciplinske odgovornosti

Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec oslobođen disciplinske odgovornosti

Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za sudce Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), odlučujući o žalbi tuženog, Debevec Ranka, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i žalbi Ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a BiH (UDT) protiv odluke Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH, donijelo je odluku kojom je žalba tuženog u cijelosti usvojena i preinačena odluka Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH od 13.07.2021. godine u dijelu kojim je tuženi oglašen odgovornim i izrečena mu disciplinska mjera javna opomena, tako što je odbijena disciplinska tužba kojom su se tuženom stavljali na teret disciplinski prekršaji propisani u Zakonu o VSTV-u, član 56. točka 22.: „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudačke funkcije“ i točka 19: „namjerno davanje lažne, obmanjive i nedovoljne informacije u vezi s bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća“, a vezano za točku a) i c) disciplinske tužbe.

Nadalje, Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za sudce odbilo je žalbu UDT-a i potvrdila odluku Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH od 13.07.2021. godine u dijelu kojim je odbijena točka b) disciplinske tužbe, kojom se tuženom stavlja na teret da je počinio disciplinski prekršaj propisan članom 56. točka 22. Zakona o VSTV-u „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“.

Time je predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Debevec Ranko oslobođen disciplinske odgovornosti koja mu se stavljala na teret.

Odluka Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva je konačna i na istu ne postoji mogućnost ulaganja žalbe.

Izvor

Ministar Matić: Epidemiološka situacija nešto bolja nego protekli tjedan

Ministar Matić: Epidemiološka situacija nešto bolja nego protekli tjedan

Epidemiološka situacija u Županiji Središnja Bosna blago se popravlja u odnosu na protekli tjedan, a trenutno je hospitalizirano 18 pacijenata.

– Sa jučerašnjim danom bilježimo 94 zaražene osobe, a u bolnicama smo imali 18 hospitaliziranih pacijenata, pa je to nešto bolja situacija u odnosu na protekli tjedan – kazao je nakon sjednice županijske vlade Anto Matić, resorni ministar zdravstva i socijalne politike.

Kad je u pitanju cijepljenje, na području te županije prvu dozu cjepiva je primilo 45.637 građana, dok je s obje doze cijepljeno njih 33.459, tako da je ukupan broj cijepljenih 79.096.

Od početka pandemije na području županije zaraženo je 5.948 osoba, izliječeno 5.273, a umrlo 599 osoba.

 

 

 

Izvor

VIDEO KOJI ĆE VAS ŠOKIRATI: Kako se vrijeđa Hrvate Bugojna

VIDEO KOJI ĆE VAS ŠOKIRATI: Kako se vrijeđa Hrvate Bugojna

Općinsko vijeće Bugojno formirano nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora dosad je održalo  pet redovitih sjednica. Sve su održane u istom ozračju, na rubu incidenta, a zasluge za to pripadaju vijećnicima oporbenih stranaka, SDP-a, dvije Nezavisne liste, SBB-a i Naroda i pravde. SDA je s 11 vijećnika od ukupno 25 s Koalicijom hrvatskih stranaka  HDZ BiH i HDZ 1990 koja ima dva vijećnika formirala  većinu u Općinskom vijeću Bugojno, a za predsjedatelja je izabran Miroslav Zelić iz HDZ BiH.  Vijećnici oporbenih stranaka ovakvo stanje nikad nisu prihvatili te na krajnje neprimjeren način pokušavaju blokirati rad Vijeća, ne poštujući ni Poslovnik o radu ali ni kućni odgoj. Psovke, uvrede i zvižduci su postali uobičajen način na koji oporbene stranke dolaze do riječi te isključivo svoje izjave plasiraju preko medija čiji su vlasnici članovi obitelji oporbenih stranaka, prije svega Naroda i pravde. O medijskoj nepristranosti suvišno je i govoriti.

Video možete pogledati:  OVDJE

Vrijeđanje i psovke predsjedatelju Vijeća Zeliću, negiranje ustavnog prava na  korištenje hrvatskog jezika, povišeni tonovi i stalno korištenje zviždaljke skandalozan su stil rada oporbenih vijećnika u Bugojno rijetko viđen čak i u BiH. Sjednice prate i predstavnici Misije OESS-a koji iako i sami šokirani ponašanjem oporbenih vijećnika, nisu reagirali na njihove neprimjerene istupe i jezik mržnje kojim se koriste. Na posljednjoj sjednici koja je održana u utorak glavnu riječ vodili su Đemal Bilanović, vijećnik Nezavisne liste koji je koristio zviždaljku,  Armin Čusto, vijećnik Naroda i pravde i Adnan Hozić, vijećnik SBB-a.  Prije njih po uvredama i psovkama „proslavio se“ Semedin  Omerinović,  vijećnik Nezavisne liste koji je jasno poručio kako u BiH nema hrvatskog jezika te da oni koji ga govore trebaju ići u Hrvatsku. Kako to izgleda u praksi prosudite sami, slušajući dio snimka s posljednje sjednice Vijeća kojeg je objavio portal Bugojno Danas.

Izvor

Studijska posjeta predsjedatelja svih kantonalnih sabora iz Federacije Bosne i Hercegovine Parlamentu Austrije

Studijska posjeta predsjedatelja svih kantonalnih sabora iz Federacije Bosne i Hercegovine Parlamentu Austrije

Studijska posjeta predsjedatelja svih kantonalnih sabora iz Federacije Bosne i Hercegovine Parlamentu Austrije od 3. do 8. listopada organizirana je u okviru Twinning projekta, kao nastavak aktivnosti iz potpisanog Akcijskog plana za kantonalne sabore iz srpnja ove godine, s ciljem unapređenja njihove uloge u procesu europskih integracija.

Bosna i Hercegovina se obavezala da će provesti niz procesa ka približavanju i integraciji sa Europskom unijom. Zbog složene ustavne strukture i nadležnosti koju kantoni imaju u Federaciji BiH neophodan je njihov aktivni angažman u realizaciji postavljenih ciljeva od strane EU.

Inače, ovaj Akcijski plan podrazumijeva: suradnju u kontekstu europskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine, podizanje svijesti javnosti, usuglašavanje resursa i kreiranje baza podataka i pratećih informatičkih alata.

Na studijskoj posjeti sudjelovao je i predsjedatelj Sabora Kantona Središnja Bosna, Josip Kvasina.

Dobili smo prilika kako bi posjetili Parlament Saveznog vijeća i jedan od devet pokrajinskih parlamenata iz Donje Austrije, te kako bi održali niz sastanaka sa dužnosnicima ove zemlje. Prvi dan (ponedjeljak) smo imali sastanak sa gospođom Susanne Bachmann, direktoricom Službe Saveznog vijeća i gospodinom Philippom Neuhauserom, gospodinom Davidom Liebichom, zamjenikom načelnika Odsjeka za pitanja EU i gospođom Sandrom Kusmierczyk, savjetnicom u Odjelu za pitanja EU.  Istog dana u popodnevnim satima smo održali sastanak Sastanak sa gospodinom Helmutom Weichselom, savjetnikom za e-upravu u Saveznom ministarstvu za digitalna i ekonomska pitanja. U utorak smo posjetili  Sv. Hipolit (Sankt Pölten) i Karla Wilfinga, predsjedatelja pokrajinskog parlamenta Donje Austije. U srijedu smo posjetili Ernsta Wollera, predsjednika pokrajinskog parlamenta Beča. Danas smo  održali sastanak sa gospodinom Maximilianom Weissom, generalnim tajnikom pokrajinskog parlamenta Štajerske, izjavio je Kvasina.

Ustavno uređenje Austrije jedne od članica EU je decentralizirano i složeno kao i u Bosni i Hercegovini, što omogućava da kantonalni sabori u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzmu dobre prakse iz uređenih zemalja kao što je Austrija, u cilju unapređenja parlamentarnog sustava u našoj zemlji, te u procesu približavanja i integracije sa EU.

Suradnja pokrajina u Austriji dokaz su kako decentralizirani sustav može biti uređen i efikasan s obzirom da ova zemlja spada u najorganiziraniju državu.

Primjer pokrajina u Austriji može biti odličan i za kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju svoje specifične nadležnosti i interese, ali i čitav niz dobrih zakonskih rješenja koje mogu preuzeti drugi kantonalni sabori, kao što su jednaka socijalna prava, unapređenje antikorupcijskog sustava, te promocija kulturnih, sportskih i turističkih kapaciteta.

Nastavit ćemo sa održavanjem konferencija predsjedatelja kantonalnih sabora u FBiH, kako bi nastavili započete aktivnosti i unaprijedili način suradnje zakonodavnih tijela”, naglasio je Kvasina.

Kiseljak.info

Kiseljak: Razbojništvo u ljekarni

Kiseljak: Razbojništvo u ljekarni

Kako neslužbeno saznajemo, Jučer, 6. listopada oko 19.10 sati na području Kiseljaka u ulici Bana Josipa Jelačića, u ljekarni  „Remedia“ nepoznati je maskirani počinitelj uz prijetnju počinio razbojništvo nad zaposlenicom te otuđio novac.

Počinitelj je sa otetim novcem pobjegao u smjeru Ulice Kralja Tomislava.

Iznos materijalne šteta nije poznat.

Policijska uprava Kiseljak je izvršila očevid i trenutno poduzimaju radnje na otkrivanju počinitelja.

Stručnjaci upozoravaju: Nikad nemojte zadržavati kihanje, ima štetne posljedice za zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Nikad nemojte zadržavati kihanje, ima štetne posljedice za zdravlje

Nuspojave zadržavanja kihanja su rijetke, ali mogu uzrokovati ozbiljne ozljede dok kihanje pokušava otići iz nosa velikom brzinom.

Uposljednjih 18 mjeseci, kihanje u javnosti postalo je sve više tabu, no, jeste li znali da zadržavanje kihanja može predstavljati stvarnu opasnost za vaše zdravlje?

U ovoj uobičajenoj hladnoj sezoni, liječnici su izdali strogo upozorenje svima koje je prehlada pogodila kako bi bili sigurni da dopuštaju kihanje prirodnim putem, jer bi pokušaj zadržavanja mogao dovesti do daljnjih problema.

Nuspojave zadržavanja kihanja su rijetke, ali mogu uzrokovati ozbiljne ozljede dok kihanje pokušava otići iz nosa velikom brzinom. Stručnjaci za uho, nos i grlo u Sveučilišnim bolnicama u Leicesteru NHS Trust upozorili su: “Zaustavljanje kihanja blokiranjem nosnica i usta opasan je manevar i treba ga izbjegavati. To može dovesti do brojnih komplikacija, poput zarobljavanja zraka u prsima između oba pluća, perforacije vašeg bubnjića, pa čak i puknuća moždane aneurizme.”

Većina uobičajenih nuspojava zadržavanja kihanja je bolna, ali nije opasna po život. Liječnici su upozorili da biste mogli probušiti bubnjić ako začepite nos tijekom kihanja, jer će zrak, koji pokušava izaći kroz nos, biti preusmjeren u cijev koja povezuje vaše uho i bubnu opnu.

I dok bi puknuće bubnjića moglo ostaviti gubitak sluha, postoji i mogućnost razvoja gadne infekcije uha. Kihanje izbacuje iz nosa sve što ne bi trebalo biti u njemu, pa blokiranjem nosa prilikom kihanja te klice mogu završiti u ušima te uzrokovati infekciju, piše Mirror.

Dodik: Predsjedništvo BiH više ne postoji

Dodik: Predsjedništvo BiH više ne postoji

“Ako hoće s nama razgovarati da ostanemo u BiH, onda će morati uvažavati naše interese. Naš interes je jasan, nemamo nijedan tajni interes. Ne provodimo razgradnju BiH kao teritorija. To će možda doći u nekoj od sljedećih faza ako se ništa drugo ne bude moglo dogoditi ovdje u budućnosti”, rekao je Dodik

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Predsjedništvo BiH više i ne postoji, a da su tome najviše doprinijeli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel “koji razbijaju BiH svojim direktnim aktima”.

“Ako hoće s nama razgovarati da ostanemo u BiH, onda će morati uvažavati naše interese. Naš interes je jasan, mi nemamo nijedan tajni interes. Ne provodimo razgradnju BiH kao teritorija. To će možda doći u nekoj od sljedećih faza ako se ništa drugo ne bude moglo dogoditi ovdje u budućnosti”, rekao je Dodik za ATV.

On je naveo da na nedavnom sastanku s Von der Leyen nije htio remetiti atmosferu i nije pričao o unutarnjim odnosima u BiH, ali je ona savršeno dobro vidjela da je imala sastanak s članovima Predsjedništva.

“Sva trojica smo imali primjedbe u vezi s nekim procesima vezano za europsko pridruživanje i savršeno dobro zna da bez odluke Predsjedništva BiH nema ništa. I Michel to isto dobro zna i oni upute poziv predsjedatelju (za Summit u Sloveniji)”, naveo je Milorad Dodik.

On je ocijenio da Predsjedništvo BiH više i ne postoji poslije događaja u UN-u i ovog što se dogodilo.

Dodik je naglasio da se sada vidi kako je koncept da ne postoji Republika Srpska.

“Nažalost, naša javnost, bez obzira na sve, pomalo je zgađena mnogim stvarima koje se stalno fabriciraju, koja zamagljuje suštinu. To je dio strategije koju stranci ovde medijski čine i opozrba koju su nahranili nekim stvarima”, naveo je Dodik.

Izvor

Vlada KSB objavila registar svih zaposlenih i imenovanih osoba, kao i detalje o njihovim primanjima

Vlada KSB objavila registar svih zaposlenih i imenovanih osoba, kao i detalje o njihovim primanjima

Tim Vlade KSB za sprječavanje korupcije, u suradnji i uz potporu Misije OSS-a u BIH objavio je danas Registar imenovanih osoba u KSB, kao i Registar svih zaposlenih u javnom sektoru u KSB, čija objava je potpuno javna, putem interneta.

Objavi Registara nazočili su Premijer Vlade Tahir Lendo, predstavnik Misije OSSS-a u BIH Mladen Marijanac i koordinator Tima Vlade za sprječavanje korupcije Haris Hrustanović.

Registar je objavljen na linku koji možete posjetiti klikom OVDJE.

POZIV ZA VOLONTIRANJE U PROJEKTU “STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA” – PROJEKAT SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

POZIV ZA VOLONTIRANJE U PROJEKTU “STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA” – PROJEKAT SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

Ako želiš jednom djetetu…

– biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu;

– pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i poticati socijalizaciju unatoč teškoćama u razvoju sa kojima se dijete suočava;

– omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena;

– omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu.

 

Ako si …

– između 20 do 30 godina starosti;

– spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada

– imaš veliku ljubav prema djeci s teškoćama ili si pak student/ica ili svršenik/ca fakulteta društvenog smjera (pedagoškog i/ili psihološkog, edukativno-rehabilitacijskog i sl.) i/ili imaš prethodnog iskustva u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju;

– iz Sarajeva, Visokog, Ilijaša, Breze, Kaknja ili Kiseljaka.

… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta “Stariji brat, starija sestra”…

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata:

– edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“;

– sedmično druženje sa djetetom u okviru osam mjeseci;

– savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom;

– podršku stručnog saradnika iz Fondacije Muharem Berbić;

– druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima.

Kako se prijaviti???

Popunite prijavni obrazac i pošaljite na e-mail adresu info@fmb.foundation

2.c.Prijava i upitnik za volontiranje (1)

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 033 221 459 ili e-mail info@fmb.foundation

Članovi obitelji Đokić ubijeni hicima u glavu iz različitog oružja, sumnja se na dvoje ubojica

Članovi obitelji Đokić ubijeni hicima u glavu iz različitog oružja, sumnja se na dvoje ubojica

Šokantna ubojstva tri člana obitelji Đokić u Srbiji skoro svakih nekoliko sati dobijaju novi obrt.

Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (25) likvidirani su iz dva oružja, zbog čega se sumnja se da je najvjerojatnije bilo i najmanje dvoje ubojica.

Prema nezvaničnim informacijama portala Nova.rs, Goran je usmrćen s jednim hicem, dok su njegova supruga i kćerka sa dva. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je na mjestu gdje je spaljeno oružje pronađena samo jedna čahura, što bi moglo govoriti u prilog tome da su ubojice nakon izvršenog zločina pokupile čahure.

Života lišeni u vozilu

Istražitelji, prema nezvaničnim saznanjima, sumnjaju i dalje da je glavni motiv likvidacije novac, ali se ne isključuje da je motiv i preljuba ili osveta. Ono što zbunjuje jeste činjenica da je Goran usmrćen s jednim metkom, dok su članovi njegove obitelji ubijeni sa dva. Kako piše Nova.rs, smrtonosni hici bili su oni koji su žrtvama ispaljeni u glavu.

– Način izvršenja djela govori o brutalnosti izvršitelja. Goran je bio slabašnog zdravlja, mogao je lako biti svladan i opljačkan. O njegovoj supruzi i kćerki se ne može ni govoriti kao osobama koje bi bile u stanju pružiti otpor naoružanom napadaču. To što im je pucao u glavu ukazuje, da nije želio ostaviti ni najmanju mogućnost da prežive napad. Nažalost to ukazuje da je ubojica vjerojatno netko iz njihovog okruženja, odnosno da su ga Đokići poznavali pa mu je namjera bila spriječiti ih da ga identificiraju – naveo je sugovornik Nova.rs upoznat s ovim slučajem.

Mada se još precizno ne zna gdje je obitelj ubijena, ima osnova za sumnju da su lišeni života u vozilu.

Nema osumnjičenog

– Čahura koja je pronađena pored spaljenog automobila, ukazuje na vjerojatnoću da je ispala izvršitelju kada ih je skupljao dok je uklanjao tragove zločina. Spaljivanje automobila je također izvršeno u namjeri da se uklone tragovi ubojstva. Također, vjerojatnije je da ih je odmah ubio, nego da ih je žive vozio nekoliko kilometara do mjesta likvidacije, jer je rizikovao da mu pruže otpor, da netko iskoči iz vozila, ili da na neki drugi način bude ometen u krvavoj namjeri – objasnio je izvor Nove.rs. I pored intenzivne policijske potrage tijekom koje je saslušan veći broj osoba iz Aleksinca i okoline, za sada nitko nije osumnjičen za zločin.

S obzirom na to da su tijela Đokića spaljena, a zatim bačena u jamu u zabitom dijelu sela Moravac, te da su kola sakrivena u šumi, desetak kilometara dalje na nepristupačnom mjestu, jasno je da je ubojica netko tko dobro poznaje taj kraj. Međutim, skoro je sasvim sigurno da je imao pomagače, jer je zločin dobro isplaniran. Goran je izvjesno vrijeme praćen, napadač je bio upoznat s njegovom navikom da vikendom obilazi majku, a znao je ono što i čitav Aleksinac, da sa sobom uvijek nosi veliku sumu novca.

Najnovije izvješće londonske tvrtke za savjetovanje o državljanstvu i boravištu Henley & Partners pokazuje kako globalni jaz u slobodi putovanja nikada nije bio veći, piše CNN.

Henley Passport Index temeljen je na podacima koje je dostavila Međunarodna udruga zračnog prometa (IATA), koja od 2006. redovito prati najbolje svjetske putovnice. Njihovo istraživanje jačinu putovnice mjeri prema tome u koliko zemalja svijeta njeni vlasnici mogu putovati bez vize.

Hrvatska putovnica nalazi se na 18. mjestu prema ovom Indexu – iz Hrvatske se bez vize može putovati u 172 zemlje. Prošle godine hrvatska je putovnica bila na 19. mjestu i s njom se moglo bez vize putovati u 170 zemalja, piše Index.hr.

Najmoćnije putovnice 2021. godine su:

1. Japan, Singapur (192 odredišta)

2. Njemačka, Južna Koreja (190)

3. Finska, Italija, Luksemburg, Španjolska (189)

4. Austrija, Danska (188)

5. Francuska, Irska, Nizozemska, Portugal, Švedska (187)

6. Belgija, Novi Zeland, Švicarska (186)

7. Češka, Grčka, Malta, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države (185)

8. Australija, Kanada (184)

9. Mađarska (183)

10. Litva, Poljska, Slovačka (182)

Najgore putovnice:

109. Sjeverna Koreja (39 odredišta)

110. Nepal i palestinska područja (37)

111. Somalija (34)

112. Jemen (33)

113. Pakistan (31) 114. Sirija (29)

115. Irak (28)

116. Afganistan (26)

Henley Passport Index jedan je od nekoliko indeksa koje su stvorile financijske tvrtke za rangiranje globalnih putovnica prema pristupu koji pružaju svojim građanima. Pokriva 227 destinacija za putovanja. Ažurira se u stvarnom vremenu tijekom godine, kada promjene vizne politike stupe na snagu.

Zajednica Žena “KKK” ŽSB poziva vas na okrugli stol

Zajednica Žena “KKK” ŽSB poziva vas na okrugli stol

U povodu obilježavanja mjeseca ružičaste vrpce, ŽO Zajednice žena HDZ BIH “KKK” ŽSB organizira okrugli stol na temu „ Dijagnostika i liječenje karcinoma dojke – izazovi, problemi i rješenje“ koji će se održati u četvrtak 7.listopada 2021.godine u Franšiznom centru –Vitez s početkom u 18 sati.

O zdravstvenom sustavu i problemu bolesti karcinoma dojke govorit će tim vrhunskih stručnjaka koji se svakodnevno susreću s pacijentima oboljelima od mnogih bolesti, te osobe koje su i same oboljele i liječene od karcinoma dojke:

 • Anto Matić,ministar zdravstva i socijalne politike KSB,
 • Ljiljana Pavlić, predstavnica Zavoda zdravstvenog osiguranja KSB,
 • Mario Gučanin-Gazibarić, predstavnik Hrvatske bolnice “dr.Fra Mato Nikolić” iz Nove Bile,
 • Nada Bešlić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od karcinoma dojke “Zraka Sunca” iz Kiseljaka.

Upravo s ciljem preciznog definiranja svih poteškoća s kojim se susreću pacijenti, pronalaženja najboljeg načina liječenja i najboljeg ishoda liječenja oboljelih od ove teške i sve prisutnije bolesti, Zajednica Žena “KKK” ŽSB poziva vas na okrugli stol.

Mali znaci pažnje puno znače onima koje vode teške životne bitke.

Stoga, vjerujemo da ćete prepoznati važnost događa i podržati nas.

 

ŽO ZŽ HDZ BIH “KKK” ŽSB

Planirate putovanje? Stožer donio neke izmjene oko prelaska granice

Planirate putovanje? Stožer donio neke izmjene oko prelaska granice

Stožer je donio neke izmjene koje se tiču prelaska granice s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19.

Svim putnicima koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom

Vučić razgovarao sa Čovićem

Vučić razgovarao sa Čovićem

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović danas se susreo sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je na službenom nalogu na Instagramu objavio kako je imao prijataljski razgovor sa Draganom Čovićem, predstavnikom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i predsjednikom HDZ-a BiH.

“Razgovarali smo o poštovanju Dejtonskog sporazuma i legitimnim interesima i predstavljanju tri naroda u BiH”, zaključio je Vučić.

Čović je na službenom Twitter nalogu isto objavio kako se sastao sa Vučićem, a razgovarali su o Izbornom zakonu i “legitimnom predstavljanju” sva tri konstitutivna naroda.

Najviše se kupuju drva i pelet, na isporuku se čeka i do deset dana

Najviše se kupuju drva i pelet, na isporuku se čeka i do deset dana

Zbog velike potražnje drva, peleta, ugljena…, prodavači posljednjih dana imaju pune ruke posla jer je sezona početka grijanja svakim danom sve bliža, piše Večernji list BiH.

Oni koji su energent za grijanje uspjeli nabaviti tijekom ljetnih mjeseci, ove bi godine mogli proći jeftinije jer je, kažu prodavači, moguće očekivati rast cijena ogrjeva.

Na što se griju?

– Budući da je pred nama sezona grijanja, našem kućanstvu, kao i mnogim drugima ta je stavka jedna od najvećih u kućnom proračunu. Mi oduvijek navrijeme nastojimo osigurati ogrjev. Već po završetku jedne sezone grijanja naručujemo drva za iduću godinu. Dugogodišnji nabavljač drva nam je još prije tri mjeseca isporučio 20 kubnih metara drva za nadolazeću sezonu grijanja, a jedan od osnovnih razloga zbog kojeg tijekom ljeta naručujemo ogrjev su niže cijene jer se u sezoni grijanja vrlo često dogodi da cijene budu više, ali i da dođe do nestašice – govori nam kućanica za čiju obitelj, kaže, nema straha od hladne zime. No, za one koji tek kreću u nabavu drva, provjerili smo po kojim cijenama ove godine mogu nabaviti taj energent, a prodavači su i sami istaknuli kako imaju pune ruke posla.

Kako su iz tvrtke Drvosječa kazali za Faktor, kod njih drveni pelet stoji 390 KM po toni, kameni mrki ugljen 156,80 KM, drveni ugljen 165 KM, drveni ekobriket 290 KM, dok je za kubni metar bukovih iscijepanih drva potrebno izdvojiti 104 KM. – Ove godine, kao i ranijih, jako se dobro prodaju bukova drva, ali ipak je najveća potražnja za peletom. Inače, u ponudi imamo iscijepana bukova drva, bukova drva u panjevima, bukova metarska drva, razne vrste ugljena, pelet… No, otkako se na tržištu pojavio pelet, opada potražnja za ugljenom i slobodno mogu reći kako je to ove godine 80 posto u odnosu na razdoblje otprije nekoliko godina. Najviše se kupuju drva i pelet, dok je za ugljenom nešto slabija potražnja – kazali su, navodeći kako će zbog nedostatka drva cijene i dalje rasti. – Građani će za kubik drva, umjesto trenutačne 104 KM, izdvajati 116 KM. Kada je u pitanju pelet, kod nas tona stoji 390 KM i za njega postoji veliko zanimanje – kazao je predstavnik prodaje tvrtke Drvosječa.

Izbjegnite nestašicu

Oni koji se bave prodajom drva kažu kako je potražnja za tim energentom na domaćem tržištu na istoj razini već godinama. – Preporuka kupcima je drva nabaviti u svibnju i lipnju, prije same sezone, jer je tada cijena niža. Građani kupuju drva uglavnom pred jesen, u kolovozu, rujnu i listopadu. Sad je velika potražnja za drvima, a oni koji se odluče na taj način grijanja, moraju čekati narudžbu i do deset dana – rekao je dugogodišnji prodavač drva za Glas Srpske. Prodavači peleta kazali su da se tijekom godina povećava i njegova prodaja jer je praktičniji za upotrebu, a ističu i cijenu. – Cijena peleta trenutačno je ista kao i prošle godine – oko 320 KM po toni. Inače, grijanje na pelet pruža veću udobnost jer je sve automatizirano i smatram da je jedina prepreka građanima da se odluče na taj način grijanja kupnja radijatora i razvođenje cijevi po kući jer je to ipak velika investicija. Cijena peleta kreće se od 300 do 340 KM, ovisno o klasi – objasnili su iz tvrtke koja se bavi prodajom tog energenta. Za tonu ugljena kod nekih prodavača treba izdvojiti oko 200 KM. Međutim, taj se energent sve više izbjegava zbog zagađenja. No, za koji god se energent odlučite, bitno je nabaviti ga navrijeme kako biste izbjegli više cijene, ali i nestašicu.

Počela isplata mirovina za rujan

Počela isplata mirovina za rujan

Uskladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, danas je počela isplata mirovina za mjesec rujan preko Jedinstvenog računa riznice FBiH, potvrđeno je Feni iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Najniža mirovina iznosi 382,18, zajamčena 478,91, a najviša 2.174,48 maraka.

Mirovinu za mjesec rujan primit će 427.428 korisnika.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za mjesec rujan iznose oko 195 milijuna maraka.

U Senatu SAD-a danas saslušanje kandidata za veleposlanika u BiH Michaela Murphyja

U Senatu SAD-a danas saslušanje kandidata za veleposlanika u BiH Michaela Murphyja

Komitet za vanjske poslove Senata SAD-a danas će održati saslušanje kandidata za novog američkog veleposlanika u BiH Michaela Murphyja. Ovo je važan korak ka konačnom imenovanju na ovu funkciju.

Današnja sesija u komitetu počinje u 14:30 po lokalnom, odnosno oko 20:30 po našem vremenu.

Osim Michaela Murphyja, na istoj sjednici Komiteta za vanjske poslove SAD-a održat će se i saslušanje Jeffreyja Hoveniera, koji bi trebao biti imenovan za novog veleposlanika SAD-a na Kosovu. Također će se razmatrati prijedlozi imenovanja veleposlanika u Španjolskoj, Austriji i Andori, najavljeno je iz Senata.

Američki predsjednik Joe Biden je početkom srpnja izabrao Murphyja kao osobu koja će predstavljati politiku SAD-a u Bosni i Hercegovini. Nakon prijedloga Bijela kuća je uputila prijedlog imenovanja u Senat SAD-a, koji bi trebao potvrditi ovaj prijedlog.

Murphy ima 29-godišnje iskustvo, a trenutno radi kao zamjenik pomoćnika državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja. Njegov portfolio uključuje europsku sigurnost, kontrolu konvencionalnog naoružanja i arktičku sigurnost, stoji u biografiji objavljenoj na stranici State Departmenta.

Prije nego što će otići na Kosovo 2009. godine, gdje je služio kao zamjenik šefa misije u veleposlanstvu u Prištini, bio je i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je tri godine radio kao politički savjetnik u Američkom veleposlanstvu. Trenutno ima diplomatski čin ministra savjetnika.

Funkciju veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini obavlja Eric Nelson, koji je na ovu poziciju imenovan 2019. godine u eri vladavine bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Izvor

Nogometaši BiH obavili prvi trening, Petev ostao i bez Vrančića

Nogometaši BiH obavili prvi trening, Petev ostao i bez Vrančića

Mario Vrančić ozlijeđen je i neće biti na raspolaganju izborniku Ivaylu Petevu za predstojeće utakmice.

Nogometaši Bosne i Hercegovine započeli su danas pripreme za kvalifikacijske utakmice protiv Kazahstana i Ukrajine, a večeras su u Kampu FK Sarajevo u Butmiru obavili prvi trening.

Reprezentativci koji su jučer igrali utakmice za svoje klubove odradili su trening rekuperacije, dok su ostali radili punim intenzitetom, priopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.

Mario Vrančić, čiji se dolazak očekivao večeras, ozlijeđen je i definitivno neće biti na raspolaganju izborniku Ivaylu Petevu za predstojeće utakmice.

Nogometaši BiH u Sarajevu će boraviti do srijede, kada će čarter letom otputovati u Kazahstan. Susret sa kazahstancima na rasporedu je 9. listopada, dok tri dana kasnije nogometaši BiH gostuju u Ukrajini.

 

 

Izvor

Muškarac mamio djecu da uđu u vozilo, policija traga za njim

Muškarac mamio djecu da uđu u vozilo, policija traga za njim

Policija u Županiji Središnja Bosna (ŽSB) traga za sredovječnim muškarcem kojeg su prijavili roditelji djece iz travničkog naselja Han Bila te novotravničkog naselja Bučići da je pokušao nagovoriti lokalnu djecu da uđu u kombi koji je vozio.

Jedan od mještana Han Bile na društvenoj mreži Facebook opisao je taj događaj:

“Stariji vozač je mamio djevojčicu od 10-ak godina koja je krenula sama u trgovinu da uđe u automobil, plašeći je zmijom pored puta. Djevojčica je govorila ne želim, krenula je bježati, a on je u rikverc vozio za njom, da bi ona dotrčala u moje dvorište. Bio sam vani i vidio da s njom nešto nije u redu, pitao sam što je bilo i sve mi je ispričala. Ispratio sam je kući, sjeo u automobil i zaputio se prema Biloj, ali nisam našao vozilo koje je opisala. Djevojčica je bila u šoku, roditeljima savjetujem da paze djecu”.

Glasnogovornik policijskog komesara Ministarstva unutarnjih poslova ŽSB (MUP ŽSB) Hasan Hodžić kazao je da se policija uključila u rasvjetljavanje spomenutog slučaja.

“Policija provodi potragu za vozačem kojega su roditelji prijavili. Poduzimamo sve potrebne radnje da utvrdimo njegov identitet”, rekao je Hodžić.

Prema svjedočenju roditelja, radi se o muškarcu u kasnim srednjim godinama, a kako su kazali i policiji, specifičan je po tome što nema prednjih zubi.

Djecu je, kažu roditelji, mamio da uđu u kombi pod izlikom da mu pokažu kuću njegovog poznanika kojeg je navodno tražio.

Neslužbeno se doznaje da je policija došla u posjed videosnimke iz Bučića na kojoj se vidi bijelo kombi vozilo kako prilazi djeci.

Dobermani brutalno izgrizli ženu u centru Sarajeva, spasio je prolaznik

Dobermani brutalno izgrizli ženu u centru Sarajeva, spasio je prolaznik

Dva psa pasmine doberman napale su danas oko 18 sati ženu ispred ulaza zgrade i brutalno je izgrizli nanijevši joj tjelesne ozljede.

Kako je za Klix.ba javio čitatelj, psi su je napali bez ikakvog povoda. “Prolazio sam automobilom i vidio kako psi grizu jednu gospođu.

Prolaznici su samo promatrali što se događa. Istrčao sam i počeo ih udarati nogama u glavu nakon čegu su je pustili”, ispričao je čitatelj za Klix.

Ozlijeđena žena prebačena je na ukazivanje liječničke pomoći nakon čega će biti poznat stupanj ozljeda.

U ulicu gdje je žena napadnuta upućena je policijska patrola i vozilo Hitne pomoći, a identitet vlasnika pasa poznat je policijskim službenicima. Informaciju su potvrdili i iz MUP-a SŽ, gdje su rekli kako ovo nije jedini napad pasa koji se dogodio danas.

Naime, danas oko 16 sati u Ilijašu pas lutalica je napao dvoje djece koji su kasnije prevezeni na ukazivanje medicinske pomoći, a stupanj ozljeda se još utvrđuje.

“Policajac koji je osiguravao mjesto upotrijebio je službeni pištolj i ubio psa lutalicu da spriječi novi napad”, kazali su iz MUP-a SŽ.

Danas se obilježava Svjetski dan učitelja

Danas se obilježava Svjetski dan učitelja

Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, kojega je UNESCO proglasio 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.

Taj dan je prigoda da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva te da se kao takav i cijeni.

Cilj je Svjetskog dana učitelja mobilizirati potporu za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, želimo vam u ime portala Kiseljak.info uputiti iskrene čestitke i poželjeti vam puno uspjeha i zadovoljstva u Vašem plemenitom zvanju.

Vaša uloga u našem društvu od iznimnog je značaja, jer naša djeca u kojima je budućnost, od vas dobivaju potrebna znanja kako bi ih sutra pretočili za bolje sutra svih nas.

Kiseljak.info

Planira se smanjivanje cijena roaminga između Zapadnog Balkana i EU

Planira se smanjivanje cijena roaminga između Zapadnog Balkana i EU

Imao sam dobre razgovore s telekom operaterima iz regije kako da napredujemo u smanjenju cijena rominga kako unutar Zapadnog Balkana tako i regije s EU. Spremni smo podržiti investicije kako bi ovo postalo stvarnost, poručio je Varheji

Europska unija planira na predstojećem summitu lidera EU i Zapadnog Balkana pokrenuti tzv. “mapu puta” kojom bi se odredili uvjeti i ciljevi smanjivanja cijena roaminga uzmeđu EU i Zapadnog Balkana, rečeno je Tanjugu u Bruxellesu.

Tim povodom europski komesar za proširenje Oliver Varheji danas je razgovarao s predstavnicima telekom operatera iz regije.

– Imao sam dobre razgovore s telekom operaterima iz regije kako da napredujemo u smanjenju cijena rominga kako unutar Zapadnog Balkana tako i regije s EU. Spremni smo podržiti investicije kako bi ovo postalo stvarnost, poručio je Varheji na Twitter nalogu.

Na summitu EU Zapadni Balkna, u okviru debate o Ekonomsko investicijskom planu za regiju, jedna od tema bit će i stvaranje uvjeta a postepeno smanjivanje cijene rominga između zemalja Zapadnog Balkna i EU 27.

U EU pozdravljaju uspješnu primjenu regionalnog dogovora o roamingu koji je omogućio pokretanje besplatnog roaminga među zemljma Zapadnog Balkna od 1. srpnja 2021. godine.

Dodaje se da će smanjivaje cijena roaminga između EU i Zapadnog Balkana biti nadogradnja ove regionalne inicijative.

 

 

 

Izvor

Vitamini i dodaci koje bi bilo dobro uzimati u jesen i zimu

Vitamini i dodaci koje bi bilo dobro uzimati u jesen i zimu

Vitamin D je potreban za regulaciju kalcija i fosfata kako bismo osigurali zdrave kosti, mišiće i zube.

Dodaci i vitamini trebaju se uzimati tijekom cijele godine. Međutim, na neke bismo trebali posebno obratiti pažnju u jesenskim i zimskim mjesecima jer će između ostalog pomoći u jačanju imunološkog sustava.

Vitamin D

Vitamin D dobivamo preko sunčeve svjetlost i trebali bismo dobiti potrebnu količinu od kraja ožujka do rujna prema podacima britanskog NHS-a. Međutim, od listopada nadalje našem tijelu treba mala pomoć kako bi nadopunili potrebnu količinu, koja je oko 10 mikrograma dnevno. Vitamin D je potreban za regulaciju kalcija i fosfata kako bismo osigurali zdrave kosti, mišiće i zube.

– Osim smanjenog broja sunčevih sati, jesenski i zimski mjeseci su hladniji, što znači da manje vremena provodimo vani i da tijelo smanjuje mogućnost proizvodnje vitamina D – kaže dr. Don Grant i dodaje da nuspojave zbog nedostatka vitamina D mogu dovesti do depresije, umora, boli i slabosti mišića, prenosi 24sata.hr.

Željezo

Iako na nedostatak željeza treba paziti tijekom cijele godine posebno je to važno za vrijeme hladnijih dana. Ako primijetite simptome anemije obratite se svom liječniku. Ako mislite da ne dobivate dovoljno željeza iz svakodnevne prehrane, počnite uzimati dodatke željeza ili tablete.

Vitamin C

Vitamin C održava stanica zdravim, zajedno s kožom, krvnim žilama, kostima i hrskavicom. Također pomaže pri zacjeljivanju rana.

– Vitamin C može smanjiti ozbiljnost prehlade jer jača imunološki sustav tijela – dodaje Grant.

Prekomjerno uzimanje može biti štetno, a odraslima u dobi između 19 i 64 godine potrebno je 40 mg vitamina C dnevno.

Magnezij

Magnezij je mineral koji pomaže imunološkom sustavu i pretvara hranu u energiju. Preporučuje se uzimanje magnezija tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme zimskih mjeseci.

– Nedostatak magnezija prilično je čest i s obzirom na to da je to drugi najčešći elektrolit u ljudskom tijelu, moramo se pobrinuti da ga uvijek nadopunjujemo. Nizak magnezij može uzrokovati visoki krvni tlak, nisku toleranciju glukoze i živčanu uzbudu, što može uzrokovati ili pridonijeti problemima mentalnog zdravlja poput depresije – rekla je farmaceutkinja Giulia Guerrini, a piše Metro.

Izvor

Kako ste podneli ovih nekoliko sati bez društvenih mreža?

Kako ste podneli ovih nekoliko sati bez društvenih mreža?

Nakon višesatnog prestanka rada najpopularnije društvene mreže Facebook, kao i Instagram i whatsapp ponovo je sve proradilo tačno u ponoć.

Tri aplikacije – koje su sve u vlasništvu Facebooka i rade na zajedničkoj infrastrukturi – sve su potpuno prestale raditi nešto pre 17 sati.

 

Žena se porodila na tramvajskoj stanici kod Katedrale u Sarajevu

Žena se porodila na tramvajskoj stanici kod Katedrale u Sarajevu

Neobična situacija desila se danas u Sarajevu – žena se porodila na tramvajskom stajalištu kod Katedrale Srca Isusova. Zahvaljujući brzoj reakciji Hitne pomoći i građana koji su se zatekli u blizini i pritekli u pomoć na svijet je došao jedan novi život.

Kako je za Klix.ba otkrila liječnica Hitne pomoći Diana Ibrahimkadić Čustović u 12:19 sati primili su poziv da se žena porađa u automobilu koje je zaustavljeno na tramvajskoj stanici kod Katedrale.

“Dežurna ekipa je na mjesto događaja stigla u 12:22, a žena se u tom trenutku već porodila. I dijete i majka su dobro, dijete je odvezeno na Pedijatrijsku kliniku, a majka je zbrinuta na Klinici za ginekologiju KCUS-a”, kazala je liječnica Ibrahimkadić.

Istu informaciju na društvenim mrežama podijelilo je nekoliko građana koji su se zatekli na stanici tokom događaja.

“Slučajno sam nazočila jednom divnom događaju. Čestitam majci koja se prije nekoliko trenutaka porodila na tramvajskoj stanici, kao i uposlenicima Hitne pomoći na brizini i učinkovitosti”, napisala je na Facebooku jedna svjedokinja neobičnog događaja.

NE RADE FACEBOOK, WHATSAPP….

NE RADE FACEBOOK, WHATSAPP….

Komunikacijski stručnjak: Indikativno je da su sve Zuckerbergove mreže pale odjednom

– Indikativno je da su svi Facebookovi servisi pali istovremeno i u svim dijelovima svijeta, što je vjerojatno prvi takav zabilježeni slučaj do sada – kaže nam komunikacijski stručnjak Petar Tanta

Korisnici diljem svijeta ne mogu pristupiti popularnim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, WhatsAppu i Messengeru, a komunikacijski stručnjak Petar Tanta smatra kako je indikativno da je sve palo odjednom, a ne pojedinačno i po regijama.

– Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger, svi servisi u vlasništvu Marka Zuckerberga odnosno u sastavu Facebook grupe trenutačno ne rade, za Večernji list kaže Petar Tanta, komunikacijski stručnjak i direktor CTA komunikacija.

Povremeni ispadi globalnih internetskih servisa nisu novost, ali Tanta ističe da je ovaj put slučaj nešto drugačiji:

–  Indikativno je da su svi Facebookovi servisi pali istovremeno i u svim dijelovima svijeta, što je vjerojatno prvi takav zabilježeni slučaj do sada. Stoga, je moguće zaključiti da se ne radi o grešci na serverima budući su oni odvojeni i raspoređeni za pojedine servise kao i s obzirom na regije. Rano je govoriti o čemu se radi, vrijeme oporavka će puno toga reći o opsegu problema koji je doveo do svjetskog pada Facebooka i njegovih servisa. Facebook ima snažne i dobro razrađene protokole za oporavak, i vjerojatno niz scenarija u slučaju raznih napada i kvarova.  No, ponavljam, ovoga puta indikativno je da je sve palo odjednom, a ne pojedinačno i po regijama – poručuje Tanta.

Ostali servisi poput Vibera, Signala i Telegrama nisu pali, a društvena mreža Twitter, trenutačno služi kao izvor informacija i nagađanja oko pada Facebookovih servisa – kaže nam Petar Tanta, komunikacijski stručnjak i direktor CTA komunikacija.

Trener Levantea prvi dobio otkaz u Primeri

Trener Levantea prvi dobio otkaz u Primeri

Trener španjolskog nogometnog prvoligaša Levantea Paco Lopez (54) dobio je otkaz nakon loših rezultata u prvih osam kola sezone, i tako je postao prvi trener ove sezone u španjolskoj Primeri koji je morao napustiti trenersku klupu.

Kap koja je prelila čašu bio je subotnji poraz 0-1 u gostima kod Mallorce. Levante se nalazi na 18 mjestu, u zoni ispadanja, sa četiri boda i bez pobjede. Iza njega su još Alaves sa tri i Getafe sa jednim bodom.

Paco Lopez je vodio Levante od ožujka 2018., a prošle sezone doveo ih je do polufinala Kupa kralja gdje su izgubili od Athletic Bilbaoa nakon produžetka.

Izvor: Hina

U školi samo tri učenika, nemaju ni trgovinu ni ambulantu

U školi samo tri učenika, nemaju ni trgovinu ni ambulantu

Ovu bi priču, prije svih, trebali pogledati političari. I dobro se zamisliti. I oni, ali i svi mi. Zna li itko, osim možda na karti, gdje je Žepa?

Znate li da se tamo već pet godina nije rodilo niti jedno dijete? U područnoj školi samo tri učenika. Uskoro će prvi ostati sam. Bez prijatelja.

Žepa nema ni trgovinu ni ambulantu. Samo ljude širokog osmijeha i velikog srca.

 

Izvor

Kod Srba revolucija za vlast, Bošnjaci traže kandidata, a Hrvati se okupljaju

Kod Srba revolucija za vlast, Bošnjaci traže kandidata, a Hrvati se okupljaju

Razgovori o izmjenama Izbornog zakona za koje su najzainteresiraniji Hrvati, preslagivanja kod Bošnjaka, ponajprije oko toga tko će biti “spitzenkandidat” kao odgovor Bakiru Izetbegoviću, te svojevrsni pokušaj ulične smjene aktualne vlasti u Republici Srpskoj učinili su ovu jesen godinu dana od planiranih izbora jednom od najvrućih u povijesti zemlje, piše Večernji list BiH. Više od tri tisuće ljudi okupilo se u subotu u Banjoj Luci na prosvjedu protiv aktualne vlasti u Republici Srpskoj, koju su optuživali za korupciju, kriminal i nepotizam, a stvarni povod jest to što, praktički, bijeljinskoj televizijskoj postaji BN televiziji nije omogućeno emitiranje programa na širem području Banje Luke. Naime, nakon upozorenja Hrvatske da analogni signal iz BiH ometa ponajprije razvoj mobilne telefonije, u BiH se krenulo s gašenjem analognih odašiljača. Koncesiju za digitalno odašiljanje dobili su RTRS i ATV Banja Luka, koji su bliski vlasti, dok pak nije BN televizija, koja od 1. listopada nije zatražila dodjelu dozvole.

Govorila i novinarka

Zbog toga je na prosvjedu u Banjoj Luci govorila Slađana Jašarević, koja je postala poznata nakon što se na konferenciji za novinare posvađala sa srpskim članom bh. Predsjedništva Miloradom Dodikom. Tada je Dodik BN televiziju nazvao izdajničkom, a Jašarević mu je pak poručila kako ga smatra švercerom cigaretama. Na tome skupu predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović rekao je kako će oporba iduće godine “otjerati nenarodni režim” i neke vladajuće političare u zatvor. Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je kako oporba kreće u nemilosrdnu borbu protiv “Dodikova zuluma”, nazvavši prosvjed početkom “ustanka protiv privatne države” koji će se nastaviti. A nastavit će se i istodobni obračun, ali i okupljanje bošnjačkih stranaka, koliko god to apsurdno zvučalo. Okupljanje se događa o temi izmjena Izbornog zakona protiv Hrvata kako ni jedna stranka ne bi bila proglašena bošnjačkim izdajnikom, zbog čega su u svojim istupima politički pragmatično reterirali čelnici SBB-a Fahrudin Radončić i NiP-a Elmedin Konaković. No, zajedno s time nastavlja se upravo bitka unutar sarajevske trojke: NIP-a, SDP-a i Naše stranke tko će “na megdan” čelniku SDA Bakiru Izetbegoviću. SDP BiH do sada je tražio primat pri predlaganju kandidata za člana bh. Predsjedništva. Već je od toga javno odustao Denis Bećirović, koji je i do sada bio kandidat za tu poziciju, ali je oporba u SDA bila podijeljena. Unutar SDP-a ne ističe se, međutim, karizmatična osoba koja bi bila prihvaćena i kao zajednički prijedlog trojke, koju bi pak podržalo još nekoliko oporbenih stranaka na razini države i Federacije BiH. Najzvučnije ime oporbe ipak je Denis Zvizdić, političar za kojega bi se moglo reći da ni u vremenu kada je bio u SDA nije imao pečat te stranke koju potresaju afere, ponajprije korupcijske, ali i zloporabe države i državnih institucija, kao što je to slučaj s aferom “Snimka”. 
- Ja mislim da je najvažnija stvar da trojka ostane zajedno, da očuva svoj koalicijski kapacitet. Što se mene tiče, ostajem u politici, spreman sam ući u sve izazove, u svaku vrstu političke borbe jer ovo se mora promijeniti. Ali to nije imperativ. Nitko na mene ne može utjecati, spreman sam ući u to, ali ja mogu biti kandidat i na deset drugih načina – navodi Zvizdić. Time je praktički sugerirao kako nije isključeno ni da samostalno osnuje stranku s kojom bi u utrku za tročlano Predsjedništvo.

Potpora i Zagreba

Kod Hrvata je zapravo najdosadnije. Nema javnih oponenata aktualnoj trodesetljetnoj vlasti HDZ-a. Nisu to stranke unutar Hrvatskog narodnog sabora BiH, ali ni izvan njega. Poglavito stoga što nemaju širinu članstva i infrastrukturu, ali napose stoga što su apsolutno jedinstvene oko izbornih i ustavnih reformi. Čak iako nisu formalno u jednome političkom bloku. U tome ih snažno podržava i službeni Zagreb. Predsjednika HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića podržava cijeli HNS BiH u tome kako se o “nacionalnim prefiksima” pri izboru vlasti u Bosni i Hercegovini ne treba pregovarati, što je kao ideju iznio američki izaslanik za izbornu reformu u BiH Matthew Palmer. Po Čoviću, minumum je “osiguranje zadovoljenja potrebe jednakopravnosti triju naroda”. To je “minimum” određen Daytonom, naglasio je. Takav stav, uz premijera RH Andreja Plenkovića, podržao je i predsjednik Zoran Milanović.

 

Zoran Krešić

Večernji list

U BiH blokiran 99.761 račun poslovnih subjekata, 328 više nego mjesec ranije

U BiH blokiran 99.761 račun poslovnih subjekata, 328 više nego mjesec ranije

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je ažurirani popis blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH. U novom izvješću o blokiranim računima u Jedinstvenom registru računa CBBiH navedeno je da je u BiH početkom listopada bio blokiran 99.761 račun poslovnih subjekata te da 54.068 tvrtki ima blokiran bar jedan račun.

U odnosu na prošlo izvješće, broj blokiranih računa poslovnih subjekata povećan je za 328, a broj tvrtki koje imaju bar jedan blokiran račun za 189.

U novom izvješću, koji sadrži 4.010 stranica, pobrojani su poslovni subjekti iz svih sfera društvenog života, od privrednih poduzeća, trgovina, frizerskih salona, benzinskih crpki, ljekarni, ordinacija, kafića i restorana, do raznih agencija, zadruga, tvrtki. Na ovom popisu se nalaze i rudnici, mjesne zajednice, općine, sportski savezi.

U prvom izvješću Centralne banke BiH, objavljenom početkom studenoga 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 tvrtke imale bar jedan blokiran bankarski račun.

Izvor

U Kreševu obilježena 28. obljetnica bitke za Meoršje

U Kreševu obilježena 28. obljetnica bitke za Meoršje

Danas su na prijevoju Blinje, iznad Kreševa položeni vijenci, održana sveta misa u za poginule branitelje HVO-a koji su položili svoje živote za obranu Kreševa u Domovinskom ratu na području Mešćeme, Blinja i Meoršja.

Misno slavlje predvodio je Fra Drago Perković, župni vikar u Župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Kreševu.

Naime, na ovaj dan (4. listopada 1993. godine) odigrala se presudna bitka za Meoršje koja je označila prekretnicu u ratu i nakon koje su postrojbe HVO- a ponovo ovladale ovim strateškim brdom te tako osigurale opstojnost Hrvata na području Kreševa pa i cijele Lepeničke doline.

Tijekom obrane Kreševa od napada muslimanske Armije RBiH poginulo je 67 hrvatskih branitelja, 114 ih je ranjeno, a jedan se još uvijek vodi na popisu nestalih. Zauzimanjem Meoršja definitivno je otklonjena opasnost od pada Kreševa pa se, iako ih je bilo još važnih, godišnjica spomenute bitke svake godine posebno obilježava.

Nakon obrednog dijela, program je nastavljen uz druženje, čašicu razgovora i vojnički grah.

Kiseljak.info

Burna noć u Sarajevu: Muškarac izboden u stanu u Radničkoj ulici, uhapšene dvije osobe

Burna noć u Sarajevu: Muškarac izboden u stanu u Radničkoj ulici, uhapšene dvije osobe

Dvije osobe uhapšene su tijekom noći u Sarajevu, nakon što je sinoć u jednom stanu u Radničkoj ulici izboden muškarac koji je zadobio teške tjelesne povrede.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo obavijestio je policiju sinoć u 19.45 sati da se u stanu u Radničkoj ulici, općina Novo Sarajevo, nalazi povrijeđena osoba.

Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da je povrijeđen V. H. rođen 1973. godine u Tuzli, nastanjen u Sarajevu.

Povrijeđeni je prevezen u UKC u Sarajevu, gdje je konstatirano kako je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život nanesene oštrim predmetom u predjelu leđa, a na Klinici za torakalnu kirurgiju je zadržan na daljem liječenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, a očevid su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Radeći na rasvjetljavanju navedenog kaznenog djela, policijski službenici su došli do saznanja da se vezu sa izvršenjem ovog kaznenog djela mogu dovesti D.R.Č. rođena 1975. godine u Sarajevu i R. B. rođen 1962. godine u Sarajevu, gdje su i nastanjeni.

Oni su tijekom noći pronađeni i privedeni u policijsku postaju, zbog postojanja temelja sumnje da su počinili kazneno djelo “teška tjelesna ozljeda”. Policijski službenici nastavljaju kriminalističku obradu nad spomenutim osobama.

Danas u BiH sunčano vrijeme, temperature do 28 stupnjeva

Danas u BiH sunčano vrijeme, temperature do 28 stupnjeva

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežito sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni prijepodne će biti magle.

Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stupnjeva, na jugu države do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stupnjeva, javlja N1.

U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8 stupnjeva, najviša dnevna oko 25 stupnjeva, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

72 posto plaće radnika uzima država, Vlada FBiH ima prijedlog povećanja minimalca

72 posto plaće radnika uzima država, Vlada FBiH ima prijedlog povećanja minimalca

iskalni i parafiskalni nameti, doprinosi, zdravstvo … sve ovo poslodavce na mjesečnoj razini dođe 72 posto plaće radnika.

Inzistiraju poslodavci godinama da im se obveze smanje kako bi prije svega radnike zadržali, a onda im i povećali plaće, javlja Hayat.

Federalna Vlada ponudila je prijedlog povećanja minimalne plaće sa 406 na 700 maraka. Je li to moguće?

 

Deenov dečko na Instagramu: Svi osmijesi s mojom ljubavi

Deenov dečko na Instagramu: Svi osmijesi s mojom ljubavi

Muzičar i modni kreator Fuad Backović Deen pojavio se, na fotografiji koja je podijeljena na društvenoj mreži Instagram, u zagrljaju muškarca koji se zove Will Phearson III.

U opisu fotografije koju je na svoj profil postavio Phaerson stoji “All smiles w my love (svi osmijesi sa mojom ljubavi op.a.)”. Uz komentar je stavio emotikon srca.

Deenov izabranik Will Phearson je, kako saznajemo, art producent i već se s Deenom pojavljivao u TV emisijama.

Njihovu zajedničku fotografiju na instagramu je likeovao i bh. interpretator sevdalinke Božo Vrećo.

Mnogi prijatelji pozdravili su njihovu fotografiju, a Hana Hadžiavdagić rekla je da ih voli.

Građanima BiH od danas zabranjeno putovanje u Švedsku

Građanima BiH od danas zabranjeno putovanje u Švedsku

Odluku o ponovnom uvođenju zabrane putovanja u Švedsku osobama koje žive u BiH donijela je švedska Vlada

Građanima Bosne i Hercegovine od danas je zabranjeno putovanje u Švedsku, osim osobama sa stalnom dozvolom boravka ili onima koja imaju neodložnu potrebu putovati, uz uvjet da imaju negativan test na koronavirus.

Odluku o ponovnom uvođenju zabrane putovanja u Švedsku osobama koje žive u BiH donijela je švedska Vlada, priopćeno je iz Veleposlanstva ove skandinavske zemlje, javlja Srna.

Ova odluka u skladu je sa najnovijom preporukom Vijeća EU zemljama članicama, a donesena je nakon promjena u vezi s epidemiološkom situacijom.

Izvor

Model elektroničkog glasovanja u BiH i brojenje glasova tek u perspektivi

Model elektroničkog glasovanja u BiH i brojenje glasova tek u perspektivi

Dok se čeka na politički dogovor o suštinskoj reformi izbornoga zakonodavstva koja će ukloniti diskriminaciju i osigurati legitimno nacionalno predstavljanje, Središnje izborno povjerenstvo BiH izišlo je sa svojom inicijativom za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koja će biti upućena Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, piše Večernji list BiH.

Prijave i registracija

Iako je ovo tijelo duboko kompromitirano načinom izbora svojih članova, odlučili su se uputiti prijedlog izbornih reformi koji ne uključuje političke promjene. Predložene izmjene odnose se, između ostaloga, na pitanja razgraničenja izbornih jedinica, način formiranja biračkih odbora, zloporabu javnih resursa u svrhu kampanje, obuku izbornih dužnosnika, sudjelovanje žena na izborima i pravodobno objavljivanje odluka SIP-a i sudova o prigovorima vezanim uz izbore. Među ključnim prijedlozima su oni koji se odnose na promjenu načina izbora biračkih odbora, a samim tim i djelomičnu depolitizaciju izborne administracije. Također, neki od prijedloga odnose se na uporabu elektroničkih prijava i sudjelovanja na izborima te registraciju birača izvan zemlje. Kada je u pitanju sama provedba izbora, predlažu određene zakonske intervencije u smislu uvođenja tehničkih unapređenja. Neka tehnička unapređenja moguće je provesti i bez izmjene Izbornoga zakona, a to se odnosi samo na identifikaciju i autoidentifikaciju birača, ali ne i na proces brojenja glasova. Riječ je o biometrijskim čitačima otiska prsta, odnosno nekoj vrsti skenera. Navodno bi takvo rješenje osiguravalo da ne bude krađe identiteta, odnosno nitko ne bi mogao u tom slučaju ostvariti pravo glasa u korist druge osobe ili umrle osobe.

Hoće li se prihvatiti izmjene

Za brojenje glasova uz pomoć skenera ili elektroničko glasovanje, što također zagovara SIP, potrebno je ipak promijeniti Izborni zakon BiH. Cilj svih predloženih zakonskih izmjena i reformi je, kažu iz ovoga tijela, povećati transparentnost i smanjiti mogućnost malverzacija u izbornom procesu. No, i u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH svjesni su kako je povjerenje u njihov rad upitno, pa u svojim javnim istupima i sami izražavaju skepticizam u pogledu prihvaćanja prijedloga koje su izradili. Oni će svoj formalni prijedlog preko Međuresorne radne skupine, u kojoj su predstavnici Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH, uputiti u parlamentarnu proceduru. Hoće li to biti tek polazna osnova za razmatranje na povjerenstvu, ostaje za vidjeti. Sigurno je da će neki članovi Povjerenstva htjeti uvrstiti u konačan prijedlog izborne reforme. – Ako bude postojao konsenzus, koji je potreban za izmjene zakona u oba zakonodavna doma, onda postoji mogućnost da nešto od toga ili sve prođe. Ako ne bude političke volje ili dogovora, nažalost, ne mislimo da će u toj varijanti bilo koje slovo u zakonu biti izmijenjeno – izjavio je aktualni predsjednik SIP-a BiH Željko Bakalar koji je u ovo tijelo došao izravno s pozicije savjetnika Željka Komšića.

 

Izvor

Pljačku u Kaknju izveli profesionalci? Policija pronašla automobil i uhapsila jednu osobu

Pljačku u Kaknju izveli profesionalci? Policija pronašla automobil i uhapsila jednu osobu

U četvrtak se oko 10 sati dogodila pljačka u trgovini oružjem u centru Kaknja.

Po detaljima koji su objavljeni u posljednjem vremenu može se pretpostaviti da je sve unaprijed dobro isplanirano što upućuje na profesionalne razbojnike?

Toga dana Policijska stanica Kakanj putem telefona obaviještena je da su  dvije nepoznate, maskirane osobe, uz prijetnju oružjem izvršili razbojništvo u trgovinii “Top Sport”, koja se nalazi u ulici Alije Izetbegovića, kojom prilikom je ukraden određen broj pištolja i novčanik sa osobnim dokumentima uposlenice M.M., iz Kaknja.

Pronađen automobil, jedna osoba uhapšena

Nije dugo trebalo da profesionalnim radom pripadnici MUP-a ZDK-a napreduju u istrazi pa je u okviru aktivnosti na rasvjetljavanju pljačke pronađen automobil a zatim uhapšena i osoba koja se dovodi u vezu s istim.

Koordiniranim radom i razmjenom operativnih i obavještajnih podataka sa službenicima Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo jučer oko 20 sati na parkiralištu u ulici Ramiza Salčina u Sarajevu, pronađeno je putničko motorno vozilo marke “Renault Laguna”, koje se može dovesti u vezu sa razbojništvom izvršenim u Kaknju.

Na mjestu izvršenja ovog kaznenog djela je izvršen uviđaj od strane službenika Sektora kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona, te su od strane policijskih timova poduzimane intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju izvršenog kaznenog djela, kao i identificiranju i lišenju slobode izvršitelja istog, priopćeno je iz MUP-a ZDK.

Odlična saradnja MUP-a ZDK i MUP-a KS

Na mjestu gdje je pronađeno navedeno vozilo uviđaj je izvršila ekipa Četvrte PU, kojom prilikom su pronađeni i izuzeti određeni predmeti i tragovi, koji će biti predmet potrebnih vještačenja i korišteni kao dokazi u daljnjem postupku, nakon čega je vozilo preuzeto od strane službenika Sektora kriminalističke policije, Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i specijalnim vozilom prevezeno na službeno parkiralište navedenog ministarstva u Zenici.

Vozilo kao trag

Pronalazak vozila sigurno je bio trag za hapšenje osobe koja se dovodi u vezu sa razbojništvom izvršenim u Kaknju.

Tako je istog dana na području Sarajeva uhapšen 25-godišnji K.A., nastanjen u Sarajevu, zbog sumnje da je izvršio razbojništvo.

K.A. je priveden u prostorije Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gdje će biti ispitano u svojstvu osumnjičenog na okolnosti izvršenja predmetnog razbojništva, dok se za ostalim izvršiteljima intenzivno traga.

Aktivnosti na dokumentovanju ovog kaznenog djela se nastavljaju a ova uspješna policijska akcija je primjer dobre i kvalitetne suradnje između policijskih agencija, u kojoj je pružena potpora i pomoć policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo rezultirala uspješnom rasvjetljavanju i dokumentiranju izvršenog razbojništva, priopćeno je iz MUP-a ZDK.

Prije odlaska u trgovinu pročitaj ovih sedam savjeta!

Prije odlaska u trgovinu pročitaj ovih sedam savjeta!

Iako danas postoje aplikacije i web stranice putem kojih možeš naručiti hranu, odlazak u trgovinu na tjednoj ili mjesečnoj bazi i kupovina potrebnih namirnica još uvijek je nešto što većina nas radi. Voljela ti to ili ne – zašto ne bi “pametnije” to obavljala i usput malo uštedjela?

Nekoliko je stručnjaka za Delish navelo načine kako “pametno kupovati” i oduprijeti se marketingu, a evo i koji su to:

– Odradi rutinsku provjeru smočnice

Prije nego što uopće pomisliš o napuštanju kuće, svakako provjeri što se nalazi u tvojoj smočnici. “Ovo ti uistinu može uštedjeti dio novca, a također ćeš izbjeći uzaludno gomilanje ili bacanje neiskorištene hrane”, navela je Jessica Fisher, majka šestero djece, autorica kuharice i blogerica, prenosi gastro.24sata.hr.

“Ovo mi je također pomoglo i u odabiru namirnica, nakon nekog vremena vidjela sam što moja obitelj voli konzumirati, a što ne i više ne trošim novce na nepotrebne dodatke, kupujemo samo ono što stvarno volimo i s užitkom jedemo.”

– Iskoristi kupone ili newsletter

Sigurni smo da i na tvoju adresu ponekad dolaze letci s ponudom i sniženjima. Iako je u tom slučaju primamljivo kupiti više stvari, tu na snagu dolazi i važnost prvog koraka ili – provjera smočnice. Unatoč tome što je dio proizvoda na popustu, ti na njima nećeš uštedjeti jer ih inače možda uopće ne bi ni kupila. Stoga, provjeri koji ti se popusti nude i koji odgovaraju tebi i potrebama tvoje obitelji te se prijavi na tjedni ili mjesečni e-mail newsletter od trgovina koje najčešće posjećuješ kako bi bila u toku, ali i ekološki osviještena.

– Iskoristi društvene mreže

U današnjem, tehnološkom, svijetu sigurni smo imaš nekolicinu ljudi koje pratiš, a da ih nisi prethodno upoznala ili čak nisu ni iz tvoje države. Zašto onda ne bi pratila i trgovinu koju često posjećuješ? Osim što ćeš iz prve ruke saznati kada je i na što se odnosi određena akcija, bit ćeš i u toku s nagradnim igrama u kojima možeš sudjelovati.

– Nemoj gladna otići u kupovinu

Prilično smo sigurni da si za ovo možda već čula, ali zasigurno ćeš prekoračiti svoj budget ako u kupovinu u odeš gladna jer “sve izgleda dobro onda”, navela je Julie Ramhold, analitičarka tvrtke DealNews. “To će te samo dovesti do ubacivanja nezdrave hrane u svoja kolica, a zatim i do većeg računa na kraju.”

– Kupi veće količine namirnica koje redovito konzumiraš za vrijeme sniženja

“Umjesto da kupuješ impulzivno, pokušaj odrediti koje to namirnice najviše voliš ti kao i tvoja obitelj te ih pokušaj kupiti više kada se nalaze na popustu u trgovini”, savjetuje Fisher. “Stvaranje ‘mini zaliha’ štedi novac i vrijeme, pogotovo ako kupuješ na tjednoj bazi.”

– Kupovanje namirnica u ‘rinfuzi’

Umjesto kupovine staklenke začina, konzerve graha ili pakiranih jabuka – kupi namirnice u rinfuzi te sama doma nadopuni soljenke i slično. Osim što ćeš uštedjeti, jer nećeš plaćati dodatno za ambalažu u kojoj proizvod dolazi i njegovo pakiranje, priroda će ti biti zahvalna jer ćeš prestati koristiti jednokratnu ambalažu.

– Prihvati (poneke) ‘prečace’

Ako ti se ikada dogodilo da baciš polovicu cvjetače ili cijelu brokulu jer je predugo stajala, možda bi trebala razmisliti o kupovini prethodno opranih, nasjeckanih i smrznutih proizvoda. Osim što će ti uštedjeti vrijeme na pripremi, oni mogu dulje trajati što neće dovesti do bespotrebnog bacanja namirnica.

Ana Brnabić sutra u Hercegovini, sastat će se i s Mariom Kordićem

Ana Brnabić sutra u Hercegovini, sastat će se i s Mariom Kordićem

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić boravit će u ponedjeljak 4. listopada u Mostaru gdje će posjetiti Prosvjetinu školu srpskog jezika, povijesti i kulture i otvoriti kulturnu manifestaciju 102. Šantićeve večeri poezije koje organizira SPKD ‘‘Prosvjeta‘‘ Gradski odbor Mostar i SPKUD ‘‘Gusle‘‘.

Iz Vlade Republike Srbije najavljeno je da će  Ana Brnabić posjetiti Nevesinje, Prebilovce i Mostar.

Premijerka Srbije Brnabić posjetu će započeti sastankom s predsjednikom općine Nevesinje Milenkom Avdalovićem, u zgradi općine Nevesinje, Cara Dušana 44, u 9:50 sati (slikanje početka sastanka).

U 10:30 sati, Brnabić će obići zgradu Glazbene škole ”Sveti Roman Melod” i Narodne biblioteke Nevesinje, i nakon toga Osnovnu školu ”Risto Proroković” i vrtić ”Sveta Evgenija Carica Milica” gdje su planirane izjave za medije.

U 12:15 sati, predsjednica Vlade Srbije će obići crkvu Vaskrsenja Hristovog i spomen kosturnicu u Prebilovcima.

Izvor

NK Kiseljak 4:0 NK Krajišnik

NK Kiseljak 4:0 NK Krajišnik

Danas je na stadionu na stadionu Hrvatskih branitelja u Kiseljaku odigrana utakmica 8.kola Druge lige FBiH Zapad između Nogometnog Kluba Kiseljak i  Nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše.

Utakmica je završila uvjerljivom pobjedom domaće ekipe sa rezultatom 4:0. Strijelci su bili Tomić sa dva gola, V. Bošnjak i S. Bošnjak.

Krajišnici su rano primili prva dva gola i izgledalo je kao da su se već predali.

NK Kiseljak u nedjelju gostuje u Bužimu, a NK Krajišnik će biti domaćin Novom Travniku.

Kiseljak.info

Ovo je mogući motiv brutalnog zločina nad obitelji Đokić

Ovo je mogući motiv brutalnog zločina nad obitelji Đokić

Tijela tročlane obitelji Đokić pronađena su danas u selu Moravac u Srbiji, a utvrđeno je da su ubijeni. Poslije zločina njihova tijela su spaljena. Prema neslužbenim saznanjima Kurira sa lica mjesta, motiv brutalnog zločina moglo bi biti koristoljublje.

Naime, Goran Đokić je sa sobom često nosio veće svote novca, čak i više od 50.000 eura. Vjeruje se da je ubojica to znao i da je zbog toga izvršio brutalni zločin.

Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (25) Đokić posljednji put su viđeni 26. rujna u selu Žitkovac, općina Aleksinac, odakle su se svojim “wolksvagenom pasat” crne boje uputili ka Aleksincu i od tada im se izgubio svaki trag.

Postoji pretpostavka da je osoba koja je počinitelj ovog zločina pobjegla iz zemlje. Prema neslužbenim informacijama, kuća te osobe je u blizini mjesta gdje se obitelj Đokić i zaustavila, piše Direktno.rs.

Teška prometna nesreća: Motociklista poginuo u sudaru s automobilom

Teška prometna nesreća: Motociklista poginuo u sudaru s automobilom

U Mjestu Dušanovo, na putu Banja Luka – Bosanska Gradiška, danas je poginuo motociklista.

Kako javljaju Nezavisne, u ovoj prometnoj nesreći sudjelovali su motocikl i mercedes.

Promet na ovoj dionici puta je u potpunosti obustavljen.

Više informacija biće poznato nakon završenog policijskog očevida.

Ispravljena nepravda prema braniteljima, Dom naroda FBiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o MIO-u

Ispravljena nepravda prema braniteljima, Dom naroda FBiH jednoglasno usvojio izmjene Zakona o MIO-u

Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH na sjednici 30. rujna izglasali su izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a koje se tiču ispravljanja nepravde prema braniteljimaa.

Predlagači zakona bili su delegati Fahrudin Skopljak (SDA) i Ivo Tadić (HDZ).

– Cilj izmjena je da se popravi nepravda prema sudionicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Da se umanjeni koeficijent za jednu godnu provedenu u vojsci sa pola boda povisi na jedan bod. I da se pomjeri starosna granica za odlazak u prijevremenu mirovinu sa 62 na 58 godina života uz ispunjenje drugih uvjeta – rekao je Skopljak.

Jasmin Duvnjak, šef Kluba delegata bošnjačkog naroda, kazao je kako daju punu potporu usvajanju izmjena Zakona MIO-u.

– Uobičajeno je da sustavne, organske zakone predlaže Vlada zato što takva je praksa u cijelom demokratskom svijetu. Ali događa se da vlada reagira nedovoljno brzo kada je u pitanju potreba građana, u ovom slučaju braniteljske populacije. I ovdje se sada pojavljuju zastupnici, delegati, mi smo najvažnija točka na kojoj se donose odluke od značaja za život svih građana. Tu ne trebamo imati pravdanja. I nema niti jednog razloga da ne stanemo iza branitelja – naglasio je Duvnjak i dodao:

– Dajem punu potporu braniteljima, našim predlagačima. Želim da ovo bude primjer gdje ćemo stimulativno djelovati na Vladu FBiH, da se ne čekaju godine da se greške, propusti, nepravde, promijene. Ne mora se čekati da se mi pojavljujemo kao predlagači, neka nas preduhitre u otklanjanju regulative koje su prepoznate kao diskriminacija.

Ilija Nakić u ime Kluba Hrvata izrazio je punu potporu izmjenama Zakona o MIO-u.

– Izražavam punu potporu našim braniteljima i ovo je ispravka svih onih nepravdi koje su nanesene ovoj populaciji u proteklom vremenu. Ovo neće puno promijeniti stanje u kojem se nalaze branitelji u cjelini, ali smatram da će pregovori, razgovori, udruženja i predstavnika branitelja sa Vladom Federacije o setu zakona koji se tiču branitelja, poboljšati situaciju u kojoj se nalazimo. Ovaj Dom će uvijek misliti na branitelje – poručio je Nakić.

Izmjene Zakona o MIO-u su usvojene jednoglasno.

VIDEO/FOTO: BLAGOSLOVLJENA KAPELICA U GROBLJU KOSNICE

VIDEO/FOTO: BLAGOSLOVLJENA KAPELICA U GROBLJU KOSNICE

Danas je blagoslovljena novoizgrađena kapelica u groblju Kosnice, koje pripada župi Brestovsko, općina Kiseljak.

Sveto misno slavlje, uz blagoslov kapelice, započelo je u 11 sati.

Kapelicu je blagoslovio arhiđakon mons. Ante Meštrović, a kapelica je posvećena Blaženom Alojziju Stepincu koji je bio zagrebački nadbiskup i kardinal. Papa Ivan Pavao II. ga je proglasio blaženim na današnji dan 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici. Umjetničku sliku Blaženog Alojzija Stepinca, koja će biti postavljena u kapelici poklonio je Ivo Miro Jović, predsjednik HKD Napredak – Podružnica Kiseljak.

Kumovi zvona su obitelj pok. Josip – Joze Kajić

Radovi na uređenju groblja su završeni. Vrijednost projekta iznosi 52.795,75 KM. U sklopu radova izgrađena je pristupna staza do kapelice, nova kapelica sa mrtvačnicom, priključena električna energija, obnovljen oltar, postavljen toranj sa križem i zvono sa elektrifikacijom, poznate talijanske ljevaonice zvona od 1454. godine, DE POLI iz Vittorio Veneta. Također su izgrađene nove kapije, staze na samom groblju i spomen obilježje dušama u čistilištu . Kupljen je i dio zemljišta koji je bio u privatnom vlasništvu. U narednom vremenu Odbor za groblje planira nastavak projekata putne komunikacije do groblja i rješavanje pitanja vode.

Odbor groblja Kosnice i župa Brestovsko, se zahvaljuju članovima groblja koji su izmirili svoje financijske obveze za uređenje groblja, te ostale članove, ukoliko su u mogućnosti, mole da izmire svoje obveze do kraja ove godine, kako bi mogli biti plaćeni svi troškovi obnove i uređenja.

Nakon blagoslova kapelice i sv. mise druženje je nastavljeno kod škole u Rauševcu, uz domjenak i narodno veselje.

Donatori:
Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik općine Kiseljak;
Josip Kvasina, predsjedatelj Sabora ŽSB;
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnica Kiseljak;
Ceste Company d.o.o. Kiseljak;
Barić d.o.o. Kiseljak;
Tilea d.o.o. Kiseljak;
Sarajevski Kiseljak d.o.o;
Druga pješačka bojna vojarne “Mato Lučić” Maturica Kiseljak;
Pitara City Kiseljak
Molson Coors BH d.o.o;
Eduard Dilber;
Miroslav Puljić;
Obitelj pok. Josip – Joze Kajić;
Mirsad Selman;
Rozika i Vinko Franjić;
Ivica Vujica-Šerif i
Zdenko Musa

Izvođači radova:
Jadranko Brajković;
Obrtnička radnja ,,Tiki”;
Ilija Benić;
Niko Tolo i
Marijan Dilber

Kiseljak.info

Izbjegnuta tragedija: Zrakoplov ostao bez goriva, prinudno sletio

Izbjegnuta tragedija: Zrakoplov ostao bez goriva, prinudno sletio

Jučer je u poslijepodnevnim satima došlo do prinudnog slijetanja privatnog zrakoplova kod Mokrog Polja kod Knina, javlja Feral News. 

Dvije sestre stare 5 i 7 godina u Srbiji ubila struja dok su se kupale, treća sestra nađena živa

Dvije sestre stare 5 i 7 godina u Srbiji ubila struja dok su se kupale, treća sestra nađena živa

Istraga će pokazati kako je do ove tragedije došlo.

U tragičnoj nesreći danas u centru Obrenovca u Srbiji poginule su dvije djevojčice stare 5 i 7.

Prema neslužbenim informacijama, one su se kupale u kadi kad je došlo do strujnog udara koji ih je ubio, piše Blic. U stanu se nalazila i njihova trogodišnja sestra koja je nađena živa.

U vrijeme nesreće majka je radila, a djeca su bila sam u stanu. Vjeruje se kako su napunile kadu s vodom kako bi se okupale, no voda se izlila iz kade i tada je došlo do strujnog udara.  Netko od susjeda je prijavio da je došlo do poplave i da čuju kako netko doziva u pomoć. Hitne službe su u stanu pronašle troje djece. Iako su pokušali reanimirati dvije djevojčice, nisu uspjeli.  Istraga će pokazati kako je do ove tragedije došlo.

 

GRAĐANIMA BIH OD 4. LISTOPADA ZABRANJENO PUTOVANJE U OVU EUROPSKU DRŽAVU

GRAĐANIMA BIH OD 4. LISTOPADA ZABRANJENO PUTOVANJE U OVU EUROPSKU DRŽAVU

Građanima BiH je od ponedjeljka, 4. Listopada, zabranjeno putovanje u Švedsku, osim osobama sa stalnom dozvolom boravka ili onima koja imaju neodgodivu potrebu da putuju, uz uvjet da imaju negativan test na COVID-19.

Ova odluka je sukladna najnovijom preporukom Vijeća EU zemljama članicama, a donesena je nakon promjena u vezi sa epidemiološkom situacijom.

Epidemiolog: Teško je reći hoće li ikada doći kraj, moramo nastaviti suživot s virusom

Epidemiolog: Teško je reći hoće li ikada doći kraj, moramo nastaviti suživot s virusom

“Moramo nastaviti suživot s virusom, ne možemo više, nažalost, ići na ‘zero covid’ scenarij jer smo propustili povijesnu priliku da u kraćem vremenskom razdoblju dostignemo visoke cijepne obuhvate i da postignemo kolektivni imunitet”, objasnio je Venus.

Otome koliko je pandemija utjecala na liječenje kroničnih bolesnika te kad možemo očekivati kraj za Novu TV pojasnio je Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog društva epidemiologa. rekao je da je teško reći hoće li ikad doći kraj pandemije koronavirusa.  “Nema opravdanja za više od 20% zdravstvenih djelatnika koji se još uvijek nisu cijepili”, rekao je Venus.

“Volim se ograditi pritom kad kažem da nema opravdanja, ne mislim na one osobe koje iz opravdanih medicinskih razloga imaju određenu kontraindikaciju pa se zbog toga ne mogu cijepiti”, kazao je Venus.

“Mi svi ostali, a to znaju svi zdravstveni djelatnici, se trebamo cijepiti kako bi zaštitili osobe koje bi se cijepile, ali ne mogu iz medicinskih razloga. Pozivam sve zdravstvene djelatnike, ali i nezdravstvene koje rade u socijali i slično, da se cijepe jer boljeg i kvalitetnijeg oruđa – nemamo”, poručio je.

Na pitanje novinara ima li saznanja o tome kad bi pandemija mogla završiti, Venus kaže da ima puno stručnjaka koji to matematički predviđaju.

“Matematika je jedno, život je drugo. Recimo, kad bi se ljudi u što većem broju odazvali da se procijepe i kad bi visoku razinu procijepljenosti postigli što prije da ne damo virusu mogućnost nastajanja novih sojeva, mislim da bi uz jedan dio procijepljenih i dio prokuženih, koji su preboljeli, možda bi se na proljeće mogli nadati da će doći kraj na određeni način”, objasnio je Venus.

“Kraj u punom smislu – teško je reći hoće li ikada doći. Moramo nastaviti suživot s virusom, ne možemo više, nažalost, ići na ‘zero covid’ scenarij jer smo propustili povijesnu priliku da u kraćem vremenskom razdoblju dostignemo visoke cijepne obuhvate i da postignemo kolektivni imunitet”, objasnio je Venus.

Što se tiče treće doze, kaže da ona slijedi.

“Ja se iskreno nadam da će stići booster koji bi prvo trebao ići za imunokompromitirane i sve one koji imaju neke kronične bolesti. Tu smo i mi, zdravstveni djelatnici, posebno oni na prvoj crti koji dolaze u kontakt s pacijentima”, dodao je.

“Ali se iskreno nadam da će što prije doći i novo, redizajnirano cjepivo, koje će u sebi sadržavati antigene predominantnih sojeva SARS-CoV-2 virusa, nešto slično kao što se svake sezone cijepimo protiv gripe, s cjepivom koje je aktualno za tu sezonu. Booster doza je u svakom slučaju poželjna”, zaključio je Venus.

Izvor

Ovo je grad u BiH u kojem kava i danas stoji 1 KM

Ovo je grad u BiH u kojem kava i danas stoji 1 KM

Vareš, pravi je dragulj Bosne  Njegova ljepota i bogatstvo rudama su ono što ga krasi stoljećima. Dobroćudni ljudi će vam se nasmiješiti na ulici, i pitati treba li vam pomoć.

U ovom gradu kava još uvijek stoji jednu KM!

Malo je tužno gledati na ostavštine iz prošlih vremena, uništenu željezaru gdje su tisuće ljudi radile za kruh svojim obiteljima, piše Avaz.

Turizam je velika šansa za lijepi Vareš.

Izvor

Države Zapadnog Balkana trebale bi ući u Europsku uniju do 2030. godine

Države Zapadnog Balkana trebale bi ući u Europsku uniju do 2030. godine

Europska unija trebala bi se proširiti na cijeli Zapadni Balkan do kraja decenije, prijedlog je nositelja predsjedništva bloka što je naišlo na zaprepaštenje zemalja članica uoči samita na Brdu kod Kranja.

Ideju o ubrzanju priključenja zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, iznjedrila je Slovenija uoči sastanka dužnosnika Europske unije na kojem će se raspravljati o proširenju Unije koju sada čini 27 država.

Prijedlog je izazvao zaprepaštenje na sastanku veleposlanika u Briselu, a neki su ga opisali kao potpuno nerealan s obzirom na gospodarske i političke izazove s kojima je regija suočena, piše Financial Times.

Proširenje je vrlo osjetljivo pitanje za Europsku uniju, koja je podijeljena oko potrebe i brzine kojom se zemljama treba dopustiti priključenje. Unija je pod pritiskom da nastavi pregovore o pristupanju sa zemljama Zapadnog Balkana koje počinju razvijati bliže veze s Kinom i Rusijom.

Europskoj uniji pridružilo se 13 država između 2004. i 2013. godini u vremenu brze ekspanzije. Nakon toga, bivši predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker obećao je da neće više primati države do 2019. godine, ali zemlje podnositeljice zahtjeva postaju sve nestrpljivije jer Brisel nastavlja s politikom odugovlačenja.

Dužnosnici svih zemalja članica Eurospke unije i šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) nazočit će samitu koji počinje u srijedu 5. listopada.

Diplomati iz država članica koji žele da Brisel ubrza pregovore sa Zapadnim Balkanom, uglavnom s istoka i juga, zalažu se za “ambiciozan” jezik prilikom pristupanja, ali su priznali da bi postavljenja roka bilo politički eksplozivno.

“Treba nam deklaracija. To je od velike važnosti, ali jedan datum neće biti prihvaćen”, rekao je diplomata iz Europske unije.

Dodatno komplicirajući stav EU prema regiji i izazov integraciji, otežava stav pet država članica (Cipar, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Španjolska) koje ne priznaju Kosovo, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen boravila je ovog tjedna u posjeti zemljama Zapadnog Balkana uoči samita na Brdu kod Kranja, ponavljajući svoju podršku proširenju Unije.

Komisija, koja vodi proces ocjenjivanja napretka smatra da bi proces priključenja trebao krenuti s Albanijom i Sjevernom Makedonijom što je prije moguće. Te dvije zemlje trebale su započeti pregovore o članstvu u EU prošle godine, ali napredak ostaje blokiran nedostatkom jednoglasne potpore država članica.

Sjeverna Makedonija, jedna od zemalja koje su na putu ka članstvu, pozdravila je poticaj koji Slovenija daje za otvaranje pregovora smatrajući da je vrijeme da i Europska unija to učini.

Policija pronašla marihuanu kod sina Mirka Šarovića

Policija pronašla marihuanu kod sina Mirka Šarovića

Policija u Istočnom Novom Sarajevu sinoć je kod Nikole Šarovića, sina predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, pronašli tri paketića sa marihuanom, saznaje Srna.

U Policijskoj upravi Istočno Sarajevo je rečeno da su policijski službenici sinoć prilikom legitimiranja i pretresa osobe čiji su inicijali N.Š. pronašli tri aluminijumska paketića sa marihuanom.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužiteljstvo Istočno Sarajevo. Dežurni tužitelj je naložio da se poduzmu sve neophodne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku Republike Srpske.

Protiv N.Š. nadležnom sudu bit će dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Članka 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga Republike Srpske.

Šarovićev sin je i ranije privođen jer je policija kod njega pronašla marihuanu, a dobijao je i prekršajne prijave zbog uživanja opojne droge.

Kako će se uvođenje eura u Hrvatskoj odraziti na BiH

Kako će se uvođenje eura u Hrvatskoj odraziti na BiH

Susjedna Hrvatska će 2023. godine zamijeniti svoju kunu zajedničkom evropskom valutom eurom. Osim što će taj prelazak znatno utjecati na sve ekonomske parametre u Hrvatskoj, on će se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu, naše gospodarstvo i građane.

Profesorica s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Amila Pilav-Velić za Klix.ba kaže kako se uvođenjem eura u Hrvatskoj prije svega može očekivati inflacija.

“Rast cijena će biti posebno vidljiv u sektoru usluga, što se može negativno odraziti na turizam u toj zemlji. Za pretpostaviti je da će za naše građane hrvatska obala postati skuplja destinacija nego što su to Turska, Albanija ili pak Crna Gora. Međutim, ono što je možda važnije jeste efekat koji ulazak Hrvatske u eurozonu može imati na obim vanjskotrgovinske razmjene s našom zemljom”, kaže ona.

Naime, Hrvatska je vrlo značajan vanjskotrgovinski partner BiH, a po obimu vanjskotrgovinske razmjene s našom zemljom je na trećem mjestu.

“To znači da bi oni proizvodi i usluge koje uvozimo iz Hrvatske, a među kojima ima dosta i osnovnih životnih namirnica, mogli znatno poskupjeti i to bi predstavljalo dodatni inflatorni šok i za naše građane i za kompanije. S druge strane, ne treba zaboraviti da bi, s obzirom na obim izvoza koji ostvarujemo u susjednoj Hrvatskoj i izglednu inflaciju u toj zemlji, naši proizvodi zbog cjenovne prihvatljivosti mogli postati konkurentniji i traženiji na tom tržistu. To bi se moglo pozitivno odraziti na našu ekonomiju i obim izvoza”, zaključuje Pilav-Velić.

Ekonomista i analitičar s Visoke škole “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla Damir Bećirović kaže da, kada je riječ o utjecaju najavljenog uvođenja eura u susjednoj Hrvatskoj na bh. ekonomiju, prema njegovom mišljenju u kratkom roku se ne bi trebalo desiti ništa značajno, a što bi moglo zabrinuti našu javnost.

“Prvenstveno će doći do daljnjeg smanjenja deviznog rizika kada je riječ o poslovanju bh. kompanija s Hrvatskom. Devizni rizik u poslovanju s Hrvatskom i do sada nije bio veliki, jer je kurs kune bio upravljano fluktuirajući u odnosu na euro, a nakon uvođenja eura će se on potpuno eliminirati, uzimajući u obzir trenutni režim valutnog odbora u BiH. Druga pozitivna stvar je da će poslovi konverzije valuta biti jednostavniji i treće što bi moglo imati pozitivan efekt je očekivani porast cijena u Hrvatskoj, što bi se moglo pozitivno odraziti na pograničnu trgovinu. Ono što je potencijalno negativna stvar, jeste činjenica da uvođenje eura znači potpunu integraciju hrvatske ekonomije u EU ekonomski prostor, što u srednjem roku može rezultirati tim da hrvatske kompanije djelomično napuste regionalno tržište”, smatra Bećirović.

Pronađena tri tijela članova obitelji Đokić, bili prekriveni granjem i lišćem

Pronađena tri tijela članova obitelji Đokić, bili prekriveni granjem i lišćem

Tijela Gorana Đokića, njegove supruge i kćerke, kojima se prije pet dana izgubio svaki trag, pronađena su u selu Tešica kod Aleksinca, javili su beogradski mediji.

Tijela su otkrivena nedaleko od zapaljenog automobila “pasat” ove porodice, koji je pronađen nekoliko sati ranije.

Kako tvrde izvori bliski istrazi, tijela su bila prekrivena granjem i lišćem.

Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (25) posljedni put su viđeni 26. rujna dok su se vraćali iz sela Moravac, gdje su bili u posjeti kod rodbine.

Rodbina od tada nema kontakt sa njima, a ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin jutros je otkrio da su Đokićima u trenutku nestanka isključeni mobilni telefoni.

Ranije tijekom dana pripadnici MUP-a Srbije pronašli su u selu Tešica zapaljeni automobil ove obitelji.

Uživo / Opozicijski prosvjed u Banjoj Luci: Okupljaju se građani na ulicama najvećeg krajiškog grada

Uživo / Opozicijski prosvjed u Banjoj Luci: Okupljaju se građani na ulicama najvećeg krajiškog grada

Brojni građani Banja Luke i ovog dijela Bosne i Hercegovine okupljaju se na velikim prosvjedima zakazanim zbog, kako su organizatori rekli, medijskog mraka i kriminala, a sve u znaku posljednje afere “Kisik”.

16:45 – Osim građana iz Banje Luke i naše zemlje, na Trgu Krajine trebala bi se naći i potpora iz dijaspore.

16:35 – Kako javlja reporter portala Klix.ba iz Banje Luke na ulicama su nazočne jake policijske snage.

Prosvjedi se održavaju na Trgu Krajine.

Banja Luka je cijeli dan u znaku prosvjeda, satima gradom kruže automobili sa zastavama i transparentima protiv vlasti personalizirane u Miloradu Dodiku.

Skup organizira opozicija, a posebno se ističu SDS, PDP, DNS, SPS, Pokreta za Pravdu i Nebojše Vukanovića. Oni su pozvali građane da nazoče na prosvjedima u što većem broju i tako se pridruže borbi za “bolje i pravednije društvo”.

Organizatori prosvjeda su poručili kako su, iako je glavna tema prosvjeda borba protiv medijskog mraka u kojem se nalazi Republika Srpska, proteklih dana nametnula i druge teme o kojima će se također govoriti na ovom prosvjedu. Jedna od njih je i afera “Kisik”.

 

 

 

BiH na 49. mjestu po organiziranom kriminalu u svijetu, ispred Srbija i Crna Gora

BiH na 49. mjestu po organiziranom kriminalu u svijetu, ispred Srbija i Crna Gora

Prema Globalnom indeksu organiziranog kriminala objavljenom za 2020. godinu, Bosna i Hercegovina je zauzela 49. mjesto s 5,89 indeksnih poena. Susjedna Srbija je na 33. mjestu i prva od europskih zemalja među 193 zemlje članice UN po zastupljenosti organiziranog kriminala.

Ispred BiH je i Crna Gora koja je zauzela 45. poziciju sa šest indeksnih poena.

„Izvještaj Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) rezultat je dvogodišnjeg nastojanja da se ocijeni nivo kriminala i otpornosti u sve 193 zemlje članice UN-a“.

Zbog čega cjepiva protiv covida ne daju zaštitu za cijeli život?

Zbog čega cjepiva protiv covida ne daju zaštitu za cijeli život?

Ivica Leutar: Iza prikrivanja ubojica moga oca stoje tajna služba i vrh države BiH

Ivica Leutar: Iza prikrivanja ubojica moga oca stoje tajna služba i vrh države BiH

Iz Austrije se vratio u Bugojno i s prijateljem otvorio tvrtku, zapošljava 30 radnika

Iz Austrije se vratio u Bugojno i s prijateljem otvorio tvrtku, zapošljava 30 radnika

Svaki mjesec dovodimo nove radnike, osiguravamo im prilike da ostanu ovdje, a posao raste – kaže Šečibović

Nedžad Šečibović nakon 26 godina provedenih u Austriji vratio se u Bugojno gdje je sa prijateljem otvorio tvrtku.

– Počeli smo s obukom zavarivača. Međutim, nekoliko mjeseci nam je stajalo sve, posebno nakon otkazivanja jednog posla. I onda nam se pojavila prilika da radimo kotlove za austrijsko tržište. S prvom dogovorenom narudžbom stvari su krenule uzlaznom putanjom. Svaki mjesec dovodimo nove radnike, osiguravamo im prilike da ostanu ovdje, a posao raste – dodao je Šečibović.

On i njegov poslovni partner podigli su kompaniju „Perfect Welding“ od nule, a danas zapošljavaju više od 30 radnika. Kompanija je podržana i kroz program USAID projekta „Diaspora Invest“ u nabavci opreme i strojeva.

– Dobili smo podršku i imamo sjajnu suradnju s timom USAID-a. Izuzetno je važno da se ohrabre naši ljudi da investiraju i vraćaju. Znam što je tamo, znam što je ovdje. Vjerojatno bih i ja žudio da odem tamo. Ljudi odu, kuće renoviraju, ali imaš osjećaš da robuješ svemu tome. Život ovdje je jednostavniji, imate priliku graditi nešto svoje. Vrijedi sve pokušati, ali je lijepo vratiti se u svoj kraj. Važno je i zbog toga da kroz ovakva ulaganja pomažemo novim generacijama da razmišljaju o ostanku ovdje – zaključio je Šečibović, priopćeno je iz projekta „Diaspora Invest“.

Izvor

RH: EU DIGITALNE COVID POTVRDE OD JUČER VRIJEDE 365 DANA

RH: EU DIGITALNE COVID POTVRDE OD JUČER VRIJEDE 365 DANA

Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u sustav EU digitalnih COVID potvrda u Hrvatskoj od danas je implementirano novo pravilo kojim se produžuje trajanje potvrda o cijepljenju na 365 dana.

Novo trajanje potvrda odnosi se na sve nove potvrde, kao i za one ranije izdane. Građani koji su već ishodili svoje potvrde neće morati ponovno tražiti izdavanje jer će im trajanje postojećih automatizmom biti produženo. Trajanje svojih potvrda građani mogu provjeriti pohranjivanjem potvrde u digitalni novčanik mobilne aplikacije CovidGO, a u slučaju putovanja u druge zemlje svakako je nužno provjeriti lokalna pravila koja su na snazi.

Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u sustav EU digitalnih COVID potvrda u Hrvatskoj od danas je implementirano novo pravilo kojim se produžuje trajanje potvrda o cijepljenju na 365 dana.

Novo trajanje potvrda odnosi se na sve nove potvrde, kao i za one ranije izdane. Građani koji su već ishodili svoje potvrde neće morati ponovno tražiti izdavanje jer će im trajanje postojećih automatizmom biti produženo. Trajanje svojih potvrda građani mogu provjeriti pohranjivanjem potvrde u digitalni novčanik mobilne aplikacije CovidGO, a u slučaju putovanja u druge zemlje svakako je nužno provjeriti lokalna pravila koja su na snazi.

S novom duljinom trajanja, još uvijek su na snazi ranije implementirana pravila izdavanja koja se odnose na cjepiva koja imaju središnje odobrenje u EU. Potvrdu o cijepljenju tako mogu dobiti osobe koje su cijepljene s obje doze cjepiva protiv bolesti COVID-19, osobe koje su cijepljenje s dvije doze različitih cjepiva koja se primaju u dvije doze, primjerice, osoba je primila prvu dozu cjepiva AstraZeneca, drugu Pfizer te osobe koje su cijepljene cjepivom koje se prima u jednoj dozi.

Potvrdu mogu zatražiti i osobe koje su cijepljene jednom dozom cjepiva koje se prima u dvije doze koje unatrag 180 dana od dana primitka cjepiva imaju pozitivan PCR test. Potvrdu mogu zatražiti od dana cijepljenja te će im ona također vrijediti 365 dana.

Sukladno prihvaćenoj reviziji dokumenta od strane mreže e-Zdravstva Europske komisije od 29. rujna 2021. omogućeno je izdavanje EU digitalnih COVID potvrda i za cjepiva koja nemaju središnje odobrenje u EU.

Od 30. rujna 2021. potvrde se mogu izdati i za cjepiva niže u tablici, sukladno navedenim pravilima:

Kiseljak.info

Kiseljak: Dvojac uhapšen zbog pljačke džamije i sportske kladionice

Kiseljak: Dvojac uhapšen zbog pljačke džamije i sportske kladionice

Policijski službenici PS Kiseljak uspješno su rasvijetlili 2 krivična djela, koja su izvršena dana 10. 9. 2021. godine na području PS Kiseljak, i to:

 • Krađa u prostorijama džamije u mjestu Bukovica, općina Kiseljak, kojom prilikom je ukraden laptop marke „Lenovo“ i
 • Teška krađa u prostorijama sportske kladionice u mjestu Han Ploča, općina Kiseljak, odakle je ukraden novac u vrijednosti oko 150 KM.

Operativnim radom na terenu službenici policije su došli do saznanja da su osumnjičeni za izvršenje predmetnih kaznenih djela A.P. rođen 1973. godine i A.F. rođen 1998. godine, oba iz Tuzle.  Ukradeni laptop je pronađen i isti je vraćen vlasniku.

U suradnji sa nadležnim tužiteljstvom protiv osumnjičenih  se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.

MUP SBK/KSB

Kada će izmjene Zakona o MIO stupiti na snagu i što donose braniteljima?

Kada će izmjene Zakona o MIO stupiti na snagu i što donose braniteljima?

Izmjenama se briše stavka u Zakonu o MIO-u koja kaže da svima koji odu prije 62. godine u mirovinu, po bilo kojim uvjetima, da će se mjesečno odbijati 0,333 posto od mirovine, odnosno, četiri posto za svaku godinu ranijeg odlaska u mirovinu.

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koje se tiču ispravljanje nepravde prema braniteljima, trebao bi, u najboljem slučaju, stupiti na snagu sredinom ovog mjeseca, rekao je za Faktor tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Izmir Hadžiavdić. Na ove izmjene branitelji su čekali tri godine.

– Sada kada su izmjene Zakona o MIO-u potvrđene u Domu naroda, stručne službe pripremaju tekst zakona za daljnju proceduru. Najprije tekst zakona trebaju potpisati predsjedatelji domova u Parlamentu FBiH. Vjerujem da će to učiniti sljedeći tjedan i mi ćemo zatim zakon poslati na potpis predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari. Tu prestaje naša odgovornost, a vjerujemo da će ga brzo potpisati, pojasnio je Hadžiavdić.

Naime, usvojenim izmjenama Zakona o MIO-u vrijednost boda za obračun posebnog staža sa 0,5 povećan je na jedan. I ovi bodovi će biti od koristi razvojačenim braniteljima koji su tijekom radnog odnosa bili na minimalcu.

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina mirovinskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu se snižava za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina mirovinskog staža, tri i pol godine učešća u obrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu mirovinu za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na mirovinu sa 58 godina života.

Izmjenama se briše stavka u Zakonu o MIO-u koja kaže da svima koji odu prije 62. godine u mirovinu, po bilo kojim uvjetima, da će se mjesečno odbijati 0,333 posto od mirovine, odnosno, četiri posto za svaku godinu ranijeg odlaska u mirovinu.

– Sada će se svaka godina braniteljskog staža računati s jednim bodom, umjesto dosadašnjih pola boda. Zatim, branitelji će sa 58 godina života i 40 godina mirovinskog staža moći u mirovinu i neće biti kažnjavani umanjenjem mirovinama zbog toga. Veliki je broj branitelja koji su čekali ove izmjene da bi otišli u mirovinu, kazao je Hamza Krkalić iz Udruženja Kamp boraca.

Izvor

Osnovna škola Kiseljak: Školska patrola

Osnovna škola Kiseljak: Školska patrola

Rujan je mjesec u kojem počinje nova školska godina, a to znači i veći broj sudionika u PROMETU. Ti novi sudionici u prometu su školarci koji idu prema školi ili iz škole kući. Neki od njih, kao što su prvašići, tek uče prometnu kulturu i prometna pravila, a svi znamo kako su djeca zaigrana, ponekad neoprezna i nesvjesna opasnosti koje promet nosi!

S ciljem da se upozori i senzibilizira javnost, a pogotovo vozači na dodani oprez i poštivanje prometnih propisa organizirana je akcija „SIGURNO U PROMETU“. U akciji su sudjelovali učenici šestih razreda naše škole, PU Kiseljak te AMK Mineral Kiseljak-Kreševo.

Školsku patrolu, koju su činili učenici Elizabeta Bošnjak, Ena Tomičić, Nikolas Vrljičak i Dorijan Ivičević predvodio je nastavnik Anton Terzić, AMK Mineral Kiseljak Kreševo predstavljao je g. Pero Drmač i g. Slobodan Lalić, a članovi PU grada Kiseljaka bili su g. Fuad Selman i gđa. Svjetlana Nedić. Učenici su pažljivo upijali temeljna znanja o prometnim pravilima od policajaca koji su upozoravali vozače na dodatni oprez kako bi djeca bila sigurna u prometu.
Nakon toga, nastavnik Anton Terzić održao je radionice na temu ” Sigurno u prometu”.

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

U petak, 1. listopada 2021. godine u prostorijama JU Centra za obrazovanje, sport i kulturu održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje povodom Dana Općine.

Nakon uvodnog pozdrava predsjednika OV Gornji Vakuf-Uskoplje Gorana Batinića, prigodnim govorom nazočnima se obratila potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović. Općinski načelnik Sead Čaušević upoznao je nazočne s trenutnom situacijom u našoj Općini i radu općinske administracije s naglaskm na realizirane infrastrukturne projekte u protekloj godini, ali i one koji su u tijeku.

U izrazito svečanom ozračju dodijeljena su općinska priznanja. Povelja s grbom Općine dodijeljena je klubu ritmičke gimnastike “Motus”, državnim prvakinjama, za izuzetan doprinos na području sporta u općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Povelja s grbom Općine dodijeljena je i Sejadu Deliću, direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save, za izuzetan doprinos u obnovi i razvoju infrastrukture na području ove Općine.

Zahvalnica s grbom Općine dodjeljena je Dariji Blažević, djevojci s Downovim sindromom, dvostrukoj federalnoj i državnoj prvakinji u parakarateu za izuzetan doprinos na području sporta u općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Zahvalnica s grbom Općine dodjeljena je i ŽRK “Sloga”, državnim prvakinjama u kategoriji mlađih kadetkinja za izuzetan doprinos na području sporta u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

Svečana sjednica završena je prigodnim nastupom vokala Valentine Pavković u pratnji Davida Glibe.

1. 10. Međunarodni dan starijih osoba

1. 10. Međunarodni dan starijih osoba

14. prosinca 1990. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je Međunarodni dan starijih osoba kako bi naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.

Od 1991. godine ovaj se dan obilježava svake godine 1. listopada. Cilj je potaknuti države da starijim stanovnicima omoguće sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim intelektualnim i fizičkim sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u cijelom svijetu te se tako naglašava potreba smanjenja osjećaja zapostavljenosti i izoliranosti koja se javlja kod starijih osoba i donošenje mjera protiv njihova zapostavljanja, zanemarivanja i siromaštva.

Foto: Dom za starije i nemoćne Brnjaci-Kiseljak

U zemljama sa srednjim i niskim dohotkom stariji ljudi nose veći teret bolesti nego u bogatom svijetu. Do tri puta je veći broj izgubljenih godina života uzrokovanih preranom smrću zbog moždanog udara, bolesti srca i kroničnih plućnih bolesti, a češća su i oštećenja vida i gubitak sluha.

U društvu je potrebno ukloniti stereotipe o starenju i razvijati model aktivnog zdravog starenja.

Neka Vam zdravlje bude na prvom mjestu.

Kiseljak.info

OSVJETLJAVANJEM OBJEKATA U BIH ZAPOČET MJESEC BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE

OSVJETLJAVANJEM OBJEKATA U BIH ZAPOČET MJESEC BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE

Večeras je Srednja škola “Ivan Goran Kovačić” zasjala u pink svjetlosti i postala dio priče u svjetskoj borbi protiv karcinoma dojke, koja se u listopadu obilježava diljem svijeta brojnim aktivnostima, a sve s ciljem podizanja svijesti ljudi o prevenciji i ranom otkrivanju te opake bolesti.

Udruge oboljelih od karcinoma dojke okupljena u mrežu “Think Pink – Zajedno smo jedno” na taj način pridružila su se brojnim europskim gradovima i skrenuli pažnju na važnost ranog otkrivanja bolesti.

Večeras, 1. 10. 2021. sa početkom u 18 sati prikazana je projekcija filma Ma ma u kinodvorani Hrvatskoga doma u Kiseljaku.

Članice udruge pozivaju sve zainteresirane u nedjelju na Utrku/šetnju za ozdravljenje – Race for the cure u Kiseljaku na Trgu kneza Radoje s početkom u 14:00 sati.

Utrka za djecu od 6 do 12 godina (revijalnog karaktera)

Kratka šetnja za odrasle

Na manifestaciji nastupaju:

Apokalipso band
Klapa Dišpet
Kiseljačke mažoretkinje

Race for the cure – Utrka/šetnja za ozdravljenje već dugi niz godina održava se u brojnim gradovima Europe, a cilj joj je podizanje svijesti o važnosti prevencije i osnaživanje žena u borbi protiv karcinoma dojke.

Da i Kiseljak bude dio najveće utrke i šetnje u Europi!

Mali znaci pažnje puno znače onima koje vode teške životne bitke.

Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i liječenje šanse za izlječenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ta bolest otkrije u kasnoj fazi, kazali su iz udruge “Zraka sunca Kiseljak”.

Zahvaljujući razumijevanju i potpori načelnika i djelatnika Općine Kiseljak i naš grad večeras svijetli u pink boji.

Pokrovitelji manifestscije su: Općina Kiseljak, Ministarstvo financija SBŽ, Tibra Pacific d.o.o., Bojo-metal d.o.o., CoffeeBreak d.o.o., Ceste-Company d.o.o., Sarajevski kiseljak d.o.o.

Kiseljak.info

Matthew Palmer i Eric Nelson s liderima bh. stranaka

Matthew Palmer i Eric Nelson s liderima bh. stranaka

Posebni izaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini Matthew Palemer doputovao je jučer u Sarajevo kako bi pomogao napretku BiH u izbornim reformama.

Ovaj dužnosnik SAD zadužen za reformu Izbornog zakona BiH danas se sastao s nekoliko čelnika političkih stranaka kako bi razgovarali o potrebi izborne reforme te o poboljšanju rada državnih institucija, piše Avaz.

Američko veleposlanstvo u BiH na svom službenom Twitter nalogu podijelilo je fotografije Palmera s liderima bh. političkih stranaka s kojima su Palmer i Eric Nelson, veleposlanik SAD u BiH, danas razgovarali.

Muškarac iz Kruševca dokazao da je otet u rodilištu prije 40 godina

Muškarac iz Kruševca dokazao da je otet u rodilištu prije 40 godina

Mlađan je prva osoba za koju je dokazano da je ukraden kao beba, prenosi B92.

Mlađan Radivojević iz Kruševca uspio je dokazati da je prije 40 godina otet u rodilištu Opće bolnice Kruševac.

Prije četiri godine s Udruženjem za istinu i pravdu o bebama podnio je kaznenu prijavu da je otet, a danas se u Kruševcu pojavio s biološkom sestrom i DNA analizom koja to potvrđuje.

Mlađan je prva osoba za koju je dokazano da je ukraden kao beba, prenosi B92.

Prije 40 godina su ga uzeli od majke u Kruševcu i odnijeli u Aleksinac obitelji Radivojević koja nije imala djece.

Mlađan je posumnjao da je usvojen kad se oženio jer mu se izvod iz matične knjige rođenih nije slagao s podacima roditelja. Sada je i DNA analizom pronašao svoje biološke roditelje.

– Imam sestru, majku i brata. Znam čiji sam – rekao je Mlađan.

Listopad – mjesec borbe protiv raka dojke

Listopad – mjesec borbe protiv raka dojke

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke.

Više od 90 posto bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju. Redovitim pregledom, koji uključuje samopregled, mamografiju i ultrazvučni pregled dojki, rak dojke može se otkriti u ranom stadiju, kada su izgledi za izlječenje mnogo veći.

Rak dojke je najčešće sijelo raka u žena, od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Rak dojke nastaje kad normalne žljezdane stanice dojke promijene svojstva i počnu nekontrolirano rasti, umnožavati se i uništavati okolno zdravo tkivo.

Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Zraka sunca“ Kiseljak, kao dio mreže Think pink-zajedno smo jedno, organizira:

PETAK (1.10.2021.) u 18:00 sati – projekcija filma Ma ma u kinodvorani Hrvatskoga doma u Kiseljaku  i osvjetljavanje zgrade Srednje škole „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak u ružičastu boju.

NEDJELJA (3.10.2021.) – Utrka/šetnja za ozdravljenje – Race for the cure u Kiseljaku na Trgu kneza Radoje s početkom u 14:00 sati.

 • Utrka za djecu od 6 do 12 godina (revijalnog karaktera)
 • Kratka šetnja za odrasle

Nastupaju:

Apokalipso band

Klapa Dišpet

Kiseljačke mažoretkinje

Race for the cure – Utrka/šetnja za ozdravljenje već dugi niz godina održava se u brojnim gradovima Europe, a cilj joj je podizanje svijesti o važnosti prevencije i osnaživanje žena u borbi protiv karcinoma dojke.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave za dječju utrku su do petka 1.10.2021. na kontak-telefon 063338408, kako bi se djeci osigurale besplatne majice i slatkiši. Prijava je moguća i na dan Utrke/šetnje na Trgu kneza Radoje.

Prijava za šetnju odraslih nije obvezna, a majice s našim obilježjem možete kupiti na dan Utrke/šetnje po cijeni od 10 KM ili pozivom na broj 063338408 do petka, 1.10.2021. te na taj način podržati rad Udruge.

Situacija u Federaciji BiH

Sukladno zakonu definiranim funkcijama, Zavod za javno zdravstvo vrši praćenje i analizu zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH temeljem podataka redovne statističke dokaze i vremenskih populacijskih istraživanja. Sve sakupljeni pokazatelji Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuju se u okviru redovitih godišnjih publikacija “Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva Federacije BiH” i “Zdravstveno statistički godišnjak”, koji se dostavljaju relevantnim zdravstvenim ustanovama i donosiocima odluka. U navedenim doklumentima, pored trenda pokazatelja vodećih uzroka obolijevanja i smrtnosti stanovništva Federacije BiH, radi se i analiziraju odabrani pokazatelji organizacije zdravstvene zaštite.

Vezano za praćenje zloćudnih neolazmi, pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH od 2004. godine uspostavljen je Registar za prikupljanje, istraživanje i tumačenje podataka o svakom novom slučaju raka na području Federacije BiH, kroz određeno vremensko razdoblje. Podaci registra za rak omogućuju trendovsku analizu obolijevanja i smrti uzrokovanih malignim neoplazmama u Federaciji BiH u razdoblju od 2004. do 2018. godine, zatim kretanje incidencije malignih neoplazmi, geografske distribucije, spolnu i dobnu strukturu oboljelih.

Pokazatelji Registra za rak uključuje podatke o osobama kojima je uspostavljena dijagnoza raka (bez kože kože) u razdoblju od 2004. do 2018. godine. Zbog mnogobrojnih izvora u vezi s prikupljanjem podataka malignih neoplazmi njihovo objavljivanje i objavljivanje je zahtjevan proces koji izravno ovisi o ažurnosti dostave podataka sa kantona.

Deset najčešćih lokalizacija raka u muškaraca u Federaciji BiH u 2018. godini čini 71,5 % svih registriranih slučajeva raka u muškaraca. Prema lokalizaciji, vode su rak disajnog sustava (pluća, bronh, traheja) koji čini (21,6 %), zatim rak prostate (13,7 %), rak debelog crijeva (7,0 %) od svih novodijagnosticiranih neoplazmi u muškaraca.

Deset najčešćih lokalizacija raka u žena u Federaciji BiH u 2018. godini čini 65 % svih registriranih slučajeva raka u žena. Prema lokalizaciji, vode su rak dojke (23,4 %), zatim rak disajnog sustava (pluća, bronh, traheja) (7,4 %), rak tijela maternice (7,0 %) od svih novodijagnosticiranih neoplazmi u žena.

Struktura vodećih lokalizacija raka kod žena u Federaciji BiH za 2018. godinu je neznatno izmijenjena u odnosu na 2017. godinu. Rak dišnih organa (traheja, bronhi, pluća) je na drugom mjestu, a rak jajnika se snizio i sada je na sedmom mjestu (u 2017. na petom mjestu). Rak dojke je i dalje daleko najčešća lokalizacija raka u žena.

Posebno su zabrinjavajući podaci o broju umrlih od malignih neoplazmi bronha i pluća. Od ovih bolesti u 2019. godini umrlo je 1210 osoba u Federaciji BiH, od čega 887 muškaraca i 323 žene. Bilježe se značajne razlike u broju umrlih od malignih neoplazmi bronha i pluća između pojedinih kantona, pri čemu prednjače Kanton Sarajevo sa 350 umrlih, Tuzlanski kanton sa 244 umrle osobe i Zeničko-dobojski kanton sa 208 umrlih osoba.

Rizični čimbenici

Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i u mladih žena. Postoje predispozicijski faktori za razvoj raka dojke, a to su: genetska predispozicija, žene koje su imale prvu menstruaciju prije 12. godine, koje nisu rodile ili su rađale nakon 30. godine, one koje su ušle u menopauzu nakon 55. godine i pretilost.

Simptomi na koje svakako treba obratiti pozornost i potražiti liječničku pomoć, a mogu upućivati na rak dojke, su: čvor u dojci, iscjedak iz dojke, promjene na koži dojke, uvučena bradavica, crvenilo, otok dojke te povećani limfni čvorovi ispod pazuha.

Spriječiti nastanak raka dojke nije moguće pa je upravo stoga nužno što ranije otkriti bolest. Više od 90 posto bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje u tom je slučaju 96 posto. Mamografijom, koja se preporučuje kao metoda za probir, može se otkriti rak dojke do dvije godine ranije nego što tumor postane dovoljno velik da se može napipati.

 

Hrvati smislili novu riječ za ćevape

Hrvati smislili novu riječ za ćevape

“S obzirom na to da se Bosna i Hercegovina smatra zemljom ćevapa, odlučili smo pokrenuti nešto što bi baš bilo naše – hrvatsko. Da ne bismo uvrijedili ljude iz susjedne države i nazvali ih ćevapima, odlučili smo napraviti – mljevenike”, naglašava Delač

Ćevapi pod novim nazivom služe se u jednom restoranu u Zagrebu u pizza tijestu, s francuskom salatom i mnogo luka.

Tako je restoran na Kajzerici u Zagrebu predstavio gastronomski novitet – mljevenike.

Ukoliko vas mljevenici podsjećaju na jelo koje već postoji – radi se o ćevapima.

Vlasnik restorana u Zagrebu ističe da su se na novi naziv jela odlučili kako ne bi uvrijedili susjede, piše 24sata.hr.

“S obzirom na to da se Bosna i Hercegovina smatra zemljom ćevapa, odlučili smo pokrenuti nešto što bi baš bilo naše – hrvatsko. Da ne bismo uvrijedili ljude iz susjedne države i nazvali ih ćevapima, odlučili smo napraviti – mljevenike”, naglašava za 24sata Domagoj Delač, vlasnik restorana.

Kako kaže, dugo su isprobavali sastojke za “mljevenike” kako bi došli do savršenog recepta.

“Kod nas će se mljevenici sastojati od svinjetine i junetine, u razmjeri u kojoj će prevladavati junetina, ali će svinjski but dati dovoljno masnoće da mljevenik bude poprilično sočan”, naglasio je vlasnik restorana i dodao da je da se mljevenik služi u pizza tijestu uz francusku salatu i mnogo luka.

GOTOVI PREGOVORI Ledo prodan za 615 milijuna eura

GOTOVI PREGOVORI Ledo prodan za 615 milijuna eura

Najveći hrvatski proizvođač smrznute hrane i sladoleda ima novog vlasnika. Iz Fortenova grupe su izvijestili da su prodali Ledo i cijelu poslovnu grupu smrznute hrane kompaniji Nomad Foods.

Ledo je bio dio bivšeg Agrokora koji je Ivica Todorić ostavio u dugovima, a preuzeli su ga većinski ruske banke i američki investicijski fondovi, te u manjem dijelu ostali vjerovnici. Pregovori s Nomad Foodsom su trajali više mjeseci, piše 24 sata.

‘Poslovna grupa zamrznute hrane obuhvaća Ledo plus d.o.o. u Hrvatskoj, Ledo Čitluk u Bosni i Hercegovini te Frikom d.o.o. u Srbiji, kao i nekoliko povezanih društava na drugim tržištima jugoistočne Europe te ima portfelj brandova zamrznute hrane i sladoleda koji su tržišni lideri i uživaju visoku prepoznatljivost među potrošačima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, s tradicijom duljom od pola stoljeća’, stoji u priopćenju Fortenove.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe, rekao je:

‘Ova velika transakcija zaključena je godinu dana nakon što je u Fortenova grupi pokrenut proces prodaje Poslovne grupe zamrznute hrane, unatoč tome što je projekt proveden u vrlo izazovnim okolnostima pandemije. Puno smo radili na tome i ponosni smo na činjenicu da smo ovom transakcijom u potpunosti ispunili svoje najvažnije ciljeve. Postignuta cijena od 615 milijuna eura potvrdila je vrijednost našeg biznisa, a istovremeno smo u regiju doveli strateškog partnera koji će nastaviti razvijati posao i biti posvećen razvoju kultnih Ledovih i Frikomovih brandova. Također, očekujemo da će Nomad Foods biti važan poslovni partner regionalnoj maloprodaji Fortenova grupe u budućnosti. Za Fortenova grupu 2021. postaje godina transformacije. Ne samo da smo dovršili refinanciranje i prijenos Mercatora, gdje ostvarujemo planirane sinergije, nego smo i ispunili planove u uspješnoj ljetnoj sezoni, a sada i završili planiranu prodaju Poslovne grupe zamrznute hrane, što je sve rezultiralo time da Fortenova ima znatno snažniju kapitalnu strukturu.’

Zahvalio je svim zaposlenicima Poslovne grupe zamrznute hrane na doprinosu koji su svojim radom ugradili u poslovni uspjeh kompanija u kojima rade.

U susjednoj zemlji pada snijeg

U susjednoj zemlji pada snijeg

U susjednoj Sloveniji osvanulo je snježno jutro. Slovenski meteorolozi javljau kako je Kredarica osvanula pokrivena snijegom kojeg je donio prodor hladnog zraka.

Sloveniju je u srijedu kasno poslijepodne pogodilo snažno nevrijeme. Počelo je na sjeveroistoku zemlje, no obilne padaline uskoro su se proširile na čitavu zemlju.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje (SPIN) priopćila je da su vatrogasci imali pune ruke posla u Beltincima gdje su iz više objekata ispumpavali vodu, a vatrogasci iz Gerlinaca gasili su požar koji je uzrokovala munja udarivši u stablo.

Meteorolog Blaž Šter objasnio je da se radilo o ljetnom tipu oluje.

“Matična postaja južno od Kranja izmjerila je 30 milimetara oborine u pola sata”, napisao je na Twitteru dodajući kako je na nekim mjestima palo i više kiše.

Donacija udžbenika informatike za Osnovnu školu Gromiljak

Donacija udžbenika informatike za Osnovnu školu Gromiljak

Vijećnici Općinskog vijeća Kiseljak Sandra Pravdić, Ivan Cetina-Dadić i Zdenko Milanović posjetili su Osnovnu školu Gromiljak i ravnateljicu škole Luciju Franković i uručili vrijednu donaciju setova udžbenika  Informatike za učenike od šestog do devetog razreda ove škole. U nabavi udžbenika sudjelovalo je i lokalno poduzeće  NiF commerce – Maks d.o.o. Kiseljak. Ova donacija je nastavak projekata koje provode navedeni vijećnici za svoju sredinu. Donacija je uručena Tamari Marković nastavnici informatike.

Drago nam je da su nas ovi mladi ljudi posjetili, te se, također, zahvaljujemo na donaciji koja će našim učenicima dodatno olakšati učenje, a nastavnicima omogućiti jednostavnije predavanje, izjavili su iz Osnovne škole Gromiljak.

Kiseljak.info

Stigli rezultati analize kisika koju je naručila Vlada RS-a: “Kisik je bolji od traženog”

Stigli rezultati analize kisika koju je naručila Vlada RS-a: “Kisik je bolji od traženog”

Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravstva Alen Šeranić priopćili su danas da je laboratorij iz Beograda dobio rezultate analize kisika iz banjolučkog UKC-a, koji govore da se koristi medicinski kisik za liječenje pacijenata.

“Takozvana afera ‘Kiseonik’, koja je nametnuta, niti je postojala niti postoji, što daju rezultati referenetne ustanove koja je izvršila analizu kisika koji se daje u našim ustanovama i našim pacijentima.

Uzorak uzet 28. rujna 2021. je pokazao da je čistoća kisika na jednoj lokaciji 99,90 posto, a na drugoj 99,92 posto. Ovo znači puno bolje nego je propisano zakonom, jer da bismo nešto tretirali kao lijek, čistoća treba biti minimum 99,50”, rekao je Višković.

On je kazao da je u ostalim bolnicama čistoća oko 99,93, a u Prijedoru 99,96 posto.

“Odgovorno tvrdim, kao predsjednik vlade, da sve što je spinovano, sada pada u vodu. Očekivali ste da RS ostane bez kisika i tako ugrozi živote pacijenata, ali to nećete dobiti i nećemo vam to omogučiti”, dodao je.

On je najavio krivične prijave protiv svih koji su prouzročili štete zdravstvenom sektoru RS-a i pacijentima koji su koristili kisik u trenutku afere i koji su imali određene probleme zbog priče u javnosti.

Aferu “Kiseonik” prošlog tjedna je otkrio gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković kazavši da UKC RS-a koristi tehnički (industrijski) gas umjesto medicinskog kisika.

Izvor

Fikret Abdić priveden pa pušten, obitelj snimala dolazak SIPA-e na vrata

Fikret Abdić priveden pa pušten, obitelj snimala dolazak SIPA-e na vrata

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) priveli su sinoć Fikreta Abdića, aktualnog načelnika Velike Kladuše i osuđenika za ratne zločine, objavila je njegova Laburistička stranka.

Abdić je priveden je na osnovu Interpolove crvene tjeralice, koja je raspisana na zahtjev Ministarstva pravde Republike Hrvatske.

Pripadnici SIPA-e su saopćili Abdiću zbog čega ga privode te ga ljubazno pozvali da krene s njima do Regionalnog ureda u Banjoj Luci. Iz Laburističke stranke su kazali da su Fikreta Abdića priveli na njegov 82. rođendan.

Ipak, nezvanično se saznaje da je Abdić već pušten uz uručen poziv po osnovu Interpolove tjeralice.

Abdić i njegov sin terete se za sklapanje fiktivnih ugovora o zajmu i sporazuma o prijenosu prava vlasništva, a ukupna počinjena šteta, prema optužnici, iznosi gotovo dva milijuna kuna.

Vrhovni sud Hrvatske u prosincu 2019. godine prihvatio je žalbu državnog tužiteljstva i ukinuo presudu Županijskog suda u Rijeci, prema kojoj je bh. poduzetnik, političar i osuđeni ratni zločinac Fikret Abdić bio oslobođen optužbi za počinjenje krivičnog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Fikret Abdić i njegov sin Ervin Abdić terete se za krivična djela zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti i omogućavanje drugome stjecanja protupravne imovinske koristi.

Fikreta Abdića tereti se da je 2001. fiktivno posudio Agrokomercu 600.000 kuna, a zatim je, pošto novac nije vraćen, preuzeo nekretninu tvrtke – vilu u Voloskom vrijednu 1,9 milijuna kuna. Također se tereti da je 2005. opunomoćio sina, iako to nije smio, jer više nije bio direktor jedne od Agrokomercovih tvrtki, da potpiše ugovor o kreditu sa založnim pravom na četiri građevine i dvorište u riječkoj četvrti Kozali. Obojica su se na početku suđenja očitovala da se ne smatraju krivima.

Izvor

Von der Leyen danas u posjetu BiH

Von der Leyen danas u posjetu BiH

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu gdje će se susresti s visokim bh. dužnosnicima.

Von der Leyen je ranije istaknula da posjetom zemljama zapadnog Balkana želi potvrditi predanost procesu pristupanja, dodajući da to duguje mladima koji vjeruju u budućnost Europe.

Protokolom posjeta BiH planirano je da predsjednica Europske komisije danas prisustvuje svečanom otvaranju mosta Svilaj, kojim će se povezati autocesta na Koridoru V-c s bosanskohercegovačke i hrvatske strane rijeke Save.

Otvaranju mosta, uz predsjednicu Europske komisije, trebali bi prisustvovati i predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, kao i ministar komunikacija i prometa BiH Vojin Mitrović te hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Također, nakon toga, u poslijepodnevnim satima predviđeno je da se Von der Leyen susretne s članovima bh. Predsjedništva.

 

Izvor

Policija privela 21-godišnjeg napadača na nogometne suce i traga za još trojicom

Policija privela 21-godišnjeg napadača na nogometne suce i traga za još trojicom

Usrijedu 29. rujna 2021. godine, u 07.15 sati, djelatnici MUP-a HNŽ lišili su slobode F.L. (2000) iz Domanovića, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio KD „Nasilničko ponašanje“ na prostoru PU Konjic. F.L. je zadržan u prostorijama za zadržavanje PU Čapljina, a u 11 sati predat je policijskim službenicima PU Konjic na daljnje postupanje.

Naime, radi se o osobi za koju se pouzdano vjeruje da je sudjelovala u napadu i spaljivanju automobila službenih osoba koje su se vraćale s nogometnoga susreta između mostarskog Veleža i Borca, koji je prethodno bio prekinut zbog upada domaćih navijača na teren kada je Borac pogotkom Stojana Vranješa u 81. minuti poveo 2:0. Doznaje se kako policija pokušava otkriti tko su još bili suizvršitelji u napadu na glavnog suca Sabriju Topalovića te još dvije osobe koje su bile službeni predstavnici na nogometnom susretu pomoćnika Admira Šehovića i supervizora suđenja Adnana Alispahića. Osobe iz Golfa koje su pratile Mercedes su, nakon što su sudac i pomoćnici napustili policijski praćenu kolonu, odlučile izvesti taj napad koji je mogao završiti kobno. Oni su napadnuti u tunelu Lendava, nedaleko od Jablanice, u noći 22. rujna.

Doznaje se kako je sivi Golf 5 prepriječio prolaz iznimno upadljivom Mercedesu karavanu, nakon čega su, kao u filmskim scenama, iz njega izašli vozač i još tri osobe s fantomkama na glavama, zbog čega je policiji trebalo dulje vremena da im uđe u trag. Oni su tada najprije šipkama i palicama porazbijali stakla na automobilu te su izudarali jednoga od putnika. Putnici u Mercedesu bili su u šoku te se nisu snašli u trenutku napada. Tek nekoliko minuta trajao je taj napad. Na kraju su razbojnici ubacili baklje u automobil koji se nakon toga zapalio i vrlo brzo planuo. Nakon napada je Alispahić, koji je zadobio ozljede, zatražio pomoć u Domu zdravlja u Jablanici.

Izvor

VIDEO Luđak gađao Rakitića čašom piva tijekom intervjua?

VIDEO Luđak gađao Rakitića čašom piva tijekom intervjua?

Bivši hrvatski reprezentativac se sagnuo, a čaša je pogodila reklamni pano iza njegovih leđa.

Ususretu G skupine Lige prvaka Wolfsburg i Sevilla sinoć su odigrali 1:1, a za goste je pogodak zabio hrvatski nogometaš Ivan Rakitić iz kaznenog udarca u 87. minuti.

Raketa je bio siguran s 11 metara i loptu poslao u jednu, a vratara u drugu stranu. Njegov gol pogledajte OVDJE.

A kada je nakon utakmice davao izjavu, Rakitića je netko gađao – čašom piva.  Bivši hrvatski reprezentativac se sagnuo, a čaša je pogodila reklamni pano iza njegovih leđa.

VIDEO možete pogledati OVDJE

“Samo ga je sreća spasila od luđaka”, navodi El Desmarque. Rakitić je situaciju s pivom prokomentirao na sljedeći način: – Emocije s terena identične su onima na tribinama.

Rekao je i nekoliko riječi o utakmici.

– Nisam smio promašiti, ovaj bod je vrlo važan u našoj borbi za prolazak skupine. Možda bod ne zvuči dobro, htjeli smo pobijediti, no zabili smo kasni gol pa to i nije loše. Htjeli smo pobijediti, ali nismo uspjeli. Moramo samouvjereno nastaviti dalje – rekao je Rakitić nakon utakmice.

Fikret Abdić uhićen u BiH nakon što je za njim Hrvatska raspisala tjeralicu

Fikret Abdić uhićen u BiH nakon što je za njim Hrvatska raspisala tjeralicu

Nakon kaznene obrade u policiji Abdić će biti predan Sudu BiH koji treba odlučiti jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) priveli su Fikreta Abdića nakon što je za njim Interpol na zahtjev Hrvatske raspisao međunarodnu tjeralicu, potvrdili su u četvrtak članovi njegove obitelji.

Abdić koji trenutačno obnaša dužnost načelnika općine Velika Kladuša u BiH priveden je u regionalni ured SIPA-e u Banjoj Luci kako bi tamo bio ispitan.

“Privodimo vas po zahtjevu Interpola Zagreb a Sud BiH će odlučiti što će s vama biti”, kazao je Abdiću pripadnik SIPA-e na snimci koju je na mrežne stranice postavila Laburistička stranka čiji je Abdić formalni čelnik.

Policijski djelatnik pročitao je obrazloženje po kojemu hrvatsko pravosuđe tereti Abdića za kazneno djelo zloporabe službenog položaja i ovlasti za što je predviđena kazna do deset godina zatvora.

Nakon kaznene obrade u policiji Abdić će biti predan Sudu BiH koji treba odlučiti jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje Hrvatskoj čije državljanstvo ima.

Tjeralica za Abdićem raspisana je nakon što je Vrhovni sud Hrvatske u prosincu 2019. godine prihvatio žalbu DORH-a i ukinuo presudu Županijskog suda u Rijeci prema kojoj je Abdić bio oslobođen optužbi za počinjenje kaznenog djela zloporabe položaja i ovlasti. Fikret Abdić i njegov sin Ervin Abdić terete se za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti te pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti i omogućavanje drugome stjecanja protupravne imovinske koristi.

Fikreta Abdića tereti se da je 2001. fiktivno posudio Agrokomercu 600 tisuća kuna a zatim je, pošto novac nije vraćen, preuzeo nekretninu firme – vilu u Voloskom vrijednu 1,9 milijuna kuna. Također ga se tereti da je 2005. opunomoćio sina, iako to nije smio jer više nije bio direktor jedne od Agrokomercovih tvrtki, da potpiše ugovor o kreditu sa založnim pravom na četiri građevine i dvorište u riječkoj četvrti Kozali.

Abdić je 2002. godine na Županijskome sudu u Karlovcu osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosanskoj Krajini, a 2005. hrvatski Vrhovni sud mu je smanjio kaznu na 15 godina.

Po izdržanoj kazni otišao je u BiH i tamo se ponovo politički angažirao pobijedivši na izborima za načelnika Velike Kladuše.

Izvor

Kreševo: Škola odbojke za djevojčice

Kreševo: Škola odbojke za djevojčice

 Odbojka.jpg

Uskoro će i u Kreševu djevojke uzrasta od 10 do 16 godina moći trenirati odbojku.

Nogometni klub, Stolnoteniski klub, Karate klub, Sparta i drugi rade odličan posao sa mlađim uzrastima, ali baš je nekako ta skupina djevojčica ostala zanemarena u smislu sportskog razvoja – kaže nam trener Mario Grgić.

Ideja o školi odbojke u Kreševu mi je u glavi odavno, a u posljednje vrijeme se pojavilo dosta upita i interesovanja pa sam odlučio pokrenuti ovaj projekt. Treninzi će se odvijati dva puta tjedno, a cilj ove škole će biti kvalitetan sportski razvoj i vraćanje odbojke u društvo popularnih sportova – dodaje trener Grgić.

Mario Grgić dolazi iz odbojkaške obitelji, a iza sebe ima bogatu karijeru. Majka mu je igrala odbojku za reprezentaciju Jugoslavije, dok je otac odbojkaški sudac. U višegodišnjoj karijeri Mario je igrao za Brezu, Ilijaš, Mostar, Kakanj, Odžak, Dubrovnik. Već se okušao u trenerskim vodama, vodio je mlađe uzraste Odbojkaškog kluba Breza.

Članarina je 30KM.

Svi koji se žele dobro zabaviti, družiti sa vršnjacima, ali i ozbiljno trenirati mogu se javiti na broj 066/015-092

65290_107740935954955_1856837_n.jpg

181256_370100159719030_1993383286_n.jpg

 

 

 

 

 

Izvor

Most kod Svilaja i granični prijelaz od danas u prometu

Most kod Svilaja i granični prijelaz od danas u prometu

Most kod Svilaja dug je 660, a širok 29 metara. Ima po tri putnička traka u oba smjera

Danas u 14 sati svečano će biti otvoren međunarodni granični prijelaz i most na rijeci Savi kod Svilaja, zajednička investicija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Njegova izgradnja završena je u svibnju prošle godine. Mada je u srpnju 2020. godine novoizgrađeni most prošao tehnički pregled, do danas nije otvoren za promet.

Granični prijelaz s hrvatske strane savske obale izgrađen je još 2019. godine, a nakon završetka gradnje mosta čekao se i kraj radova na pristupnom putu, te carinskom terminalu s bosanskohercegovačke strane, kao i kategorizacija graničnog prijelaza.

Most kod Svilaja dug je 660, a širok 29 metara. Ima po tri putnička traka u oba smjera. Most bi službeno trebala otvoriti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a očekuje se da će otvaranju nazočiti i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković te predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

Na ovaj način bit će povezana autocesta na koridoru 5C s obje strane rijeke Save. Most će ispočetka biti namijenjen samo za putnički promet, dok će teretni do daljnjeg ići putem graničnog prijelaza u Slavonskom Brodu. Most se nalazi na koridoru Vc Budimpešta – Beli Manastir – Osijek – Sarajevo – Ploče, na autocesti A5, i kontaktna je točka autocestovne mreže Hrvatske i BiH.

Po puštanju u promet, u punoj prometnoj funkciji bit će ukupno 59 km autoceste A5. Most je zajednička investicija Hrvatske i BiH, pri čemu obje države projekt financiraju s udjelom od 50 posto. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 171.825.856,15 kuna, a udio RH u investiciji iznosi 85.912.928,08 kuna, od čega je 58 posto sufinancirano bespovratnim EU sredstvima.

vecernji.ba

Nakon nasilnog rušenja u Varešu opet podignut jarbol i postavljena hrvatska zastava

Nakon nasilnog rušenja u Varešu opet podignut jarbol i postavljena hrvatska zastava

Mons. Tomo Vukšić predvodio je misno slavlje na kojemu se okupio veliki broj vjernika te pozvao ljude da se ne boje i ustraju u vjernosti zemlji pradjedova

U dvorištu katoličke crkve u središtu Vareša u srijedu je ponovno podignut jarbol i postavljena je hrvatska zastava na mjestu na kojem su nasilno srušeni.

Vrhbosanski nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić predvodio je misno slavlje na kojemu se okupio veliki broj vjernika te pozvao ljude da se ne boje i ustraju u vjernosti zemlji pradjedova, piše Dnevno.hr. Foto: KT Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak nepoznati počinitelji srušili su jarbol i uništili zastavu hrvatskog naroda u BiH koja je bila istaknuta u dvorištu župne crkve u Varešu. Župnik fra Leon Pendić potvrdio je za medije kako se izgred dogodio tijekom noći uoči obilježavanja dana župe sv. Mihovila.  “Jarbol nije izdržao ni deset dana otkako smo ga postavili jer se pokrenula hajka protiv njegova postavljanja. Netko je srušio jarbol, potrgao hrvatsku zastavu i odnio je”, rekao je župnik u Varešu. Pojasnio je kako se hrvatska zastava zajedno s papinskom dugi niz godina nalazi na samoj crkvi u Varešu.  “Niti za rata nije bilo ovako kao danas toliko hajke”, upozorio je fra Leon sugerirajući da je to vjerojatno dovelo do rušenja jarbola s hrvatskim obilježjem.  Posebno razočaravajućim ocijenio je što se to dogodilo uoči obilježavanja dana župe u srijedu. Jarbol sa zastavom podignut je u crkvenome dvorištu uz spomenik poginulim braniteljima iz Hrvatskoga vijeća obrane u središtu ovoga srednjebosanskog gradića.

“Zapad ih vrbuje lažnim sjajem dok ih mi tjeramo nepravdom”

“Zapad ih vrbuje lažnim sjajem dok ih mi tjeramo nepravdom”

Deseci tisuća ljudi otišli su samo u ovoj pandemijskoj godini, a uz sve motive, Njemačka planira povećanje minimalne satnice s 9,50 na 12 eura

U jednoj pjesmi snimljenoj prije nekoliko godina autor se obraća vodstvu svoga naroda u BiH, od političkih do crkvenih poglavara, porukom: “Odoše nam ljudi”. U međuvremenu, odoše ljudi iz BiH svim narodima, pa i tzv. ostalima, piše Večernji list BiH.

Dok je onaj početni egzodus iz 2013. tjerao one koji su imali dokumente EU-a, konkretno Hrvatske koja je netom postala članica, kako je Njemačka pojednostavila dolazak i boravak onima koji žele raditi, a nisu nužno građani EU-a, počeli su odlaziti svi.

Percepcija iseljenika

Deseci tisuća ljudi otišli su samo u ovoj pandemijskoj godini, a uz sve motive, Njemačka planira povećanje minimalne satnice s 9,50 na 12 eura. Prof. dr. sc. Tado Jurić radio je istraživanje o percepciji iseljenika za potrebe knjige renomiranog znanstvenog izdavača iz Hamburga. S obzirom na to da je Jurić jedan od najpoznatijih demografa u Hrvata te sin BiH, konkretno Posavine i Orašja, ovog uvaženoga profesora pitali smo tko su “gastarbajteri milenijci” na koje se fokusirao.

– To je pokušaj da nekako dam naziv novim iseljenicima koji su za mnoge, nažalost, samo brojke. Milenijci su generacija koja se najviše iseljava, a to su mladi rođeni između 1985. i 1999. Neka od obilježja su im da su skloni instant-rješenjima, socijalizirani u svijetu interneta, gdje se sve dobiva na klik. Ova generacija, ali i sve nakon nje nisu sklone čekati desetljećima da se stvari pomaknu s mjesta kao prethodne generacije. Mladi intuitivno shvaćaju ono što stariji svjedoče svojim životom, a to je da ovdje tranzicija traje cijeli ljudski vijek. Budući da su više liberalno orijentirani, do vrijednosti obitelji, nacije i religije manje drže od prethodnih generacija. U njihovim očima nacija i država zapravo postoje samo da bi se elita pod paravanom nekih ustaljenih vrijednosti držala na vlasti. S druge strane, globalističke poruke su sveprisutne u njihovim životima i teško se mogu oduprijeti lažnom sjaju Zapada koji poručuje “samo dođi i sve što si tražio naći ćeš kod nas” – istaknuo je.

Jurićevo istraživanje i ono što je zaključio odnosi se na iseljavanje iz Hrvatske, BiH i Srbije, stoga njegov pojednostavljeni zaključak odlazaka “gastarbajtera milenijaca” glasi: “Zapad ih vrbuje lažnim sjajem dok ih mi tjeramo nepravdom”. – Dakako, ovo je pojednostavljen prikaz i ne odgovara potpuno realnosti i svima, ali govori o dominantnoj percepciji njihova viđenja stvarnosti – ističe Jurić.

Vrijedna demografska mjera

Kao kritiku Hrvatskoj navodi da je demografski propust što nije privukla Hrvate iz BiH koji su se masovno iselili u München, Beč i Graz. – S jedne strane, hrvatska populacija iz BiH ne bi bila predaleko od svoga zavičaja koji bi povremenim posjećivanjem mogla održavati, a s druge, RH bi svoju potrebu za radnom snagom rješavala bez velikih izdvajanja za troškove za integraciju strane radne snage koja joj je sada neupitno potrebna – ističe.

A za zaustavljanje iseljavanja jedna od ključnih mjera koju u knjizi predlaže je omogućavanje tzv. ekonomije rada od kuće, rada na daljinu.

– To može biti vrijedna demografska mjera koja bi mogla usporiti odljev mozgova, ali i mjera koja bi mogla ponovno naseliti ovdašnja velika napuštena područja. Time bi se nesumnjivo postigla bolja raspodjela populacije – kaže, među ostalim, prof. dr. sc. Tado Jurić.

vecernji.ba

FOTO: Radovi u ulici Obala hrvatske mladeži

FOTO: Radovi u ulici Obala hrvatske mladeži

U ulici Obala hrvatske mladeži u Kiseljaku danas su zapčeti radovi na skidanju starog dotrajalog asfalta.

Za vrijeme izvođenja radova u navedenoj ulici promet je potpuno obustavljen.

Mišurić-Ramljak izabran za predsjednika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Mišurić-Ramljak izabran za predsjednika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održana je danas u Neumu.

Članovima Skupštine Saveza općina i gradova FBiH (načelnicima i gradonačelnicima) se u uvodnom obraćanju obratio Predsjednik Skupštine Saveza gospodin Faris Hasanbegović, Predsjednik Predsjedništva gospodin Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva gospodin Hamdo Ejubović, gospođa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, gospodin Mario Vignjević, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, koji je naglasio važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, kao i podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH u jačanju rada Saveza kao predstavnika jedinica lokalne samouprave u FBiH.

U tematskom dijelu Skupštine, uvodničar gospodin Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu Federalnog ministarstvo pravde sa nazočnim je diskutirao primjenu Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH i značaju za jedinice lokalne samouprave. Zaključeno je kako će ministarstvo u suradnji sa Savezom raditi na usaglašavanju zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena Zakona.

Na Skupštini su jednoglasno usvojena izvješća o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvješće direktorice Saveza općina i gradova FBiH.

Tijekom radnog dijela Izborne skupštine, izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH, tako je gospodin Suad Huskić izabran za predsjedatelja Skupštine Saveza, gospodin Smiljan Vidić za zamjenika predsjedatelja Skupštine, gospodin Hamdo Ejubović za predsjedavajućeg Predsjedništva Saveza, a gospodin Mladen Mišurić Ramljak za zamjenika Predsjedatelja, a čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novo rukovodstvo Saveza u svojim obraćanjima nazočnim, naglasili su potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim razinama vlasti.

Aktivnosti i unapređenje rada Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podržavaju Veleposlanstvo Kraljevine Švedske i Veleposlanstvo Švicarske u BiH.

Kiseljak.info

Njemački parlament dobio 24 nova zastupnika balkanskih korijena

Njemački parlament dobio 24 nova zastupnika balkanskih korijena

Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Njemačkoj pokazuju da će Bundestag imati 24 nova zastupnika balkanskih korijena, uključujući Tursku.

Najviše ih je upravo iz Turske, ali je nekoliko zastupnika bosanskih, hrvatskih i kosovskih korjena.

Većina zastupnika balkanskog porijekla je iz Socijaldemokratske stranke lijevog centra, koja je pobijedila na izborima, ili iz ljevičarskih stranaka.

Više od 100 političara turskog porijekla kandidiralo se na općim izborima u nedjelju, a njih 18 osiguralo je mjesta u Bundestagu, piše Balkan Insight.

Devet predstavnika je iz Socijaldemokratske partije (SPD), pet iz Partije zelenih, a tri iz Stranke ljevice. Samo je jedan iz bivše vladajuće stranke Kršćansko-demokratske unije desnog centra (CDU) odlazeće kancelarke Angele Merkel.

Cem Ozdemir, potpredsjednik stranke Zelenih, jedan je od zastupnika turskog porijekla na najvišim pozicijama u Njemačkoj, a očekuje se da će postati ministar prometa u novom kabinetu, ako SDP uspije formirati vladajuću koaliciju.

Osim 18 zastupnika turskog porijekla, u njemački parlament ušao je i jedan političar grčkih korijena Takis Mehmet Ali, koji je porijeklom iz Turske.

Jasmina Hostert i Adis Ahmetović, dvoje političara bosanskog porijekla, također su ušli u Bundestag kao zastupnici SDP-a.

“Uvijek ću nositi dio Bosne u sebi… Pokušat ću integrirati Bosnu i zemlje bivše Jugoslavije u EU u njemačkoj vanjskoj politici”, rekao je Ahmetović nakon pobjede na izborima.

Josip Juratović iz SDP-a i Irene Mihalic iz Stranke zelenih novi su zastupnici hrvatskog porijekla.

Pet kandidata albanskih korijena, četiri porijeklom s Kosova, su učestvovali na izborima u nedjelju, ali samo je jedna od njih izabrana – Aferdita Suka iz stranke Zelenih, čije je porijeklo s Kosova.

Njemačka je dugo bila dom mnogim ljudima s Balkana, koji su emigrirali u potrazi za poslom i prosperitetnijim životom, kao i onima koji su pobjegli iz ratova u regiji.

Prema preliminarnim rezultatima, SDP je u nedjelju ostvario tijesnu pobjedu sa 25,7 posto glasova i sada će pokušati sastaviti vladu. CDU je opao na 24,1 posto, što je najlošiji učinak u njegovoj sedam decencija dugoj historiji.

Stranka zelenih osvojila je 14,8 posto glasova, što je najbolji rezultat do sada, dok su liberalna Slobodna demokratska stranka, Stranka ljevice i krajnje desna Alternativa za Njemačku osvojile 11,5 posto, 4,9 posto i 10,3 posto.

Počela Skupština Saveza općina i gradova Federacije BiH

Počela Skupština Saveza općina i gradova Federacije BiH

Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine počela je danas u 11 sati u Neumu, u Hotelu “Sunce”.

Najavljeno jeda će  Predsjedništvo Saveza utvrdit na sjednici prije Izborne skupštine konačne prijedloge odluka o imenovanjima članova u organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je organizacija koja, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik.

U okviru ove organizacije rješavaju se mnogobrojna pitanja koja se odnose na lokalnu razinu vlasti, počevši od nadležnosti općina i gradova, njihovog financiranja i drugih zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja lokalnih zajednica, zatim prirodnih resursa, obuka i savjetovanja za uposlenike općina, kao i vijećnike. Također Savez predstavlja lokalnu razinu vlasti na svim višim instancama uključujući i međunarodne organizacije.

Savez, kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je udruživanjem općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnivačkoj Skupštini 29.5.2002. godine u Mostaru.

Savez je pravni sljedbenik Zajednice općina i gradova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koja je konstituirana 1972. godine s ciljem unapređenja i razvoja sustava lokalne samouprave, zaštite interesa lokalnih zajednica, te razvoja međugradske i međunarodne suradnje./HMS/

Gorivo u BiH je za dva mjeseca poskupjelo za čak 0,20 KM po litru

Gorivo u BiH je za dva mjeseca poskupjelo za čak 0,20 KM po litru

Cijena nafte na svjetskom tržištu dionica već danima raste, te je sirova nafta brent dostigla cijenu od 78 dolara po barelu, što je rekord u posljednje dvije godine. Prošli tjedan cijena je bila 74 dolara po barelu.

Sukladno kretanjima na globalnoj razini, i cijene u Bosni i Hercegovini počele su rasti prije određenog vremena. Ministarstvo trgovine FBiH, kako su nam kazali, danas do 12 sati primilo je 20 obavijesti o promjeni cijena i marži koje se odnose na povećanje cijene benzina, dizela i LPG-a u iznosu od 0,05 KM po litru.

“Od ponedjeljka prošlog tjedna evidentan je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, a to onda utiče i na kretanja cijena u našoj zemlji. Tako trenutna cijena premium bezolovnog benzina 95 iznosi od 2,11 do 2,36 KM po litru, cijena dizela je 2,01 do 2,31 KM, a cijena LPG-a je od 1,11 do 1,41 KM po litru”, kazali su nam iz Ministarstva trgovine FBiH.

Shodno ovim cijenama ukoliko vozite putnički automobil srednje klase koji ima zapreminu rezervoara 50 litara, za pun rezervoar benzina prosječno ćete platiti 110 KM, a za rezervoar dizela 107 KM. To je srednja cijena u odnosu da li gorivo plaćate po najjeftinijojili najskupljoj tarifi na tržištu.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Gospodarskoj komori Republike Srpske, kaže kako su cijene u proteklom vremenu rasle i u Republici Srpskoj, te kako postoji mogućnost da i u narednoj sedmici dođe do povećanja ulaznih cijena, iz rafinerija i drugih eksternih izvora snabdjevanja, a samim tim i cijena na benzinskim crpkama.

“Cijene su više za tri do pet feninga za oba derivata i na benzinskim crpkama u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. Trenutno se cijene kreću u prosjeku od 2,11 do 2,21 KM za BMB 95, 2,04 do 2,19 KM za EDS, te od 1,19 do 1,29 KM za TNG, u ovisnosti od distributera i regije. Cijene će rasti u narednim danima, ali to svakako zavisi i od ulaznih cijena, po dinamici berzanskih kretanja. Dakle, do povećanja cijena je došlo i u Federaciji, ali ostaje trend da je gorivo u Republici Srpskoj jeftinije, jer je u FBiH u prosjeku skuplje za oko deset feninga”, kazao je Trišić.

Trenutno, istakao je, na tržištu postoje problemi kod snabdjevanja tečnim naftnim gorivima (TNG), tako da je rast cijena primijetan posljednjih 20-ak dana. Zbog toga je na svim benzinskikm crpkama došlo do poskupljenja do skoro 20 feninga u posljednja dva do tri mjeseca.

“Postoje određeni problemi u snabdjevanju TNG-a na evropskom tržištu, tako da je za očekivati da se nastavi sa poskupljenjem i u narednom vremenu. Na sceni imamo poremećaje na globalnoj razini biznisa, a mi na malom tržištu smo praktično onemogućeni da na bilo što utičemo. To su tipični pokazatelji koji pokazuju da motori privreda imaju određenih problema sa planiranim projektima. Pored navedenog, mislim da je transport plina također problematičan, da se narudžbe dugo čekaju i logistika ne može odgovoriti zahtjevima”, zaključio je Trišić.

“Vidovnjakinja” iz Srbije uhapšena u BiH, osumnjičena da je “magijom” stekla 800.000 KM

“Vidovnjakinja” iz Srbije uhapšena u BiH, osumnjičena da je “magijom” stekla 800.000 KM

Zorica Damnjanović (64) iz Zemuna uhapšena je u Derventi zbog sumnje da je na prevaru oštetila više osoba uvjerivši ih da će im svojim natprirodnim moćima izliječiti i osloboditi crne magije, te ih oštetila za oko 800.000 KM.

Osobu iz Oštre Luke oštetila je za ukupno 18.000 KM, uvjerivši ga ga da će ga svojim natprirodnim moćima izliječiti i osloboditi crne magije. Damnjanović je uhapšena u Derventi prilikom preuzimanja novca u iznosu od 5.000 KM, a ranije joj je oštećeni poslao 13.000 KM.

Od ranije je poznata ne samo dobojskoj policiji nego i hrvatskoj, gdje je jednu osobu oštetila za oko 400.000 eura (oko 782.000 KM), javljaju Nezavisne novine.

U Hrvatskoj se predstavljala kao majka Milanović iz riječkog manastira. Oštećenom iz Oštre Luke se predstavljala kao Persida, a u Doboju je bila poznata kao vidovita Radenka.

Kino „Theatre“: Od 30.9. pogledajte film „Ne diši 2“

Kino „Theatre“: Od 30.9. pogledajte film „Ne diši 2“

Od četvrtka, 30. 9., na programu kina je nastavak sad već kultnog horora “Don’t Breathe” koji smješten je nekoliko godina nakon prve invazije na kuću u kojoj Norman Nordstrom sada živi mirnim životom.

Trailer filma “Ne diši 2”:

 

Sve informacije i rezervacije ulaznica u inbox Facebook page stranice kina, na instagram profil @kino_theatre, na mail: kinotheatre@gmail.com ili na broj 063/799-267 (Viber, WhatsApp, SMS, poziv).

 

VIDEO: Pogledajte kako iz zraka izgleda dionica autoceste u posavskoj ravnici koja se sutra otvara

VIDEO: Pogledajte kako iz zraka izgleda dionica autoceste u posavskoj ravnici koja se sutra otvara

U posavskoj ravnici sutra će biti otvoren most i mađunarodni graničnog prijelaz Svilaj te 10,7 kilometara izgrađene autoceste od Odžaka do Svilaja.

Ova dionica autoputa na Koridoru 5C još od 2017. godine čeka na početak korištenja, s obzirom na to da do sada nije postojao most koji bi povezao BiH s Hrvatskom.

Ova dionica autoputa na sjeveru BiH finansirana je sredstvima EBRD-a (40 miliona eura), EIB-a (11,8 miliona eura) i bespovratnih sredstava EU (17,4 miliona eura) osiguranih u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Kako su potvrdili iz Autocesta FBiH, sve je spremno za sutrašnje otvaranje novih kilometara autoputa, a čeka se odluka Vlade FBiH na jučerašnji zahtjev tog preduzeća da se plaćanje cestarine odgodi do 1. decembra.

Novi most koštao je više od 44 miliona KM, a granični prijelaz, koji se prostire na površini od 103.000 kvadratnih metara, 18,7 miliona KM.

Carinska služba UIO i službenici Granične policije BiH bit će na GP Svilaj sutra od 9 sati, ali putnici će moći prelaziti tek nakon što se most na rijeci Savi i zvanično otvori presjecanjem vrpce što je predviđeno sutra u 14 sati.

 

 

 

Izvor

Plenković: Izjave koje bi vodile separatizmu ili odvajanju jednog od entiteta od BiH nisu korisne

Plenković: Izjave koje bi vodile separatizmu ili odvajanju jednog od entiteta od BiH nisu korisne

“Što se tiče našega stava prema BiH, on je vrlo jasan… stav Hrvatske je da BiH treba biti suverena, samostalna, jedinstvena zemlja koja se bazira na tzv. modelu jedna država, dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda”, rekao je Plenković

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u utorak, komentirajući izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o formiranju vojske Republike Srpske, kako takve izjave koje bi vodile “odvajanju jednog od entiteta u BiH” nisu korisne za odnose među narodima.

“Što se tiče našega stava prema BiH, on je vrlo jasan… stav Hrvatske je da BiH treba biti suverena, samostalna, jedinstvena zemlja koja se bazira na tzv. modelu jedna država, dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda”, rekao je Plenković u izjavi novinarima u Banskim dvorima, nakon sastanka predstavnika stranaka parlamentarne većine.

Dodik je u ponedjeljak navečer ponovo zaprijetio da će vlasti Republike Srpske nastaviti s konkretnim koracima “demontaže” nekih od najbitnijih institucija BiH, kao i da će taj entitet ponovo uspostaviti svoju vojsku.

Plenković je rekao da bilo kakve izjave koje bi vodile “separatizmu ili odvajanju jednog od entiteta od BiH” nisu “korisne ni blagotvorne za odnose među narodima”.

Hrvatski je premijer najavio i da će se u četvrtak susresti s predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom prigodom otvaranja mosta Svilaj na koridoru Vc i “tamo ćemo razmijeniti mišljenja. Pozicija Hrvatske je uvijek čvrsta i jasna”, istaknuo je.

Dodik je u ponedjeljak u Banjoj Luci rekao da će predložiti “da se kroz rušenje zakona o vojsci (BiH) u roku od nekoliko mjeseci formira vojska RS”.

Ustvrdio je da RS ima ustavno pravo na svoju vojsku pa će to i iskoristiti, najavljujući tako zaoštravanje sadašnje političke krize u BiH, u kojoj su trenutačno zbog bojkota srpskih dužnosnika blokirani Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i oba doma državnog parlamenta.

Tim bojkotom vlasti RS žele ishoditi poništenje odluke o imenovanju Christiana Schmidta za visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH jer smatraju da je on na tu dužnost postavljen nezakonito, odnosno kako je o tome trebalo odlučivati u Vijeću sigurnosti UN.

Jedinstvene oružane snage BiH uspostavljene su u siječnju 2006. ,kada su ukinite vojske dva entiteta. Ta je integracija provedena uz snažno zalaganje dužnosnika međunarodne zajednice u BiH uključujući tadašnjeg visokog predstavnika Paddyja Ashdowna, a parlament BiH u listopadu 2005. donio je zakon o obrani kojim je definirana uspostava jedinstvenih oružanih snaga kao jedine legalne vojne sile na teritoriju države.

Izvor

Europljanin ponovno odveo Palmeiras u finale

Europljanin ponovno odveo Palmeiras u finale

Prvi finalisti Copa Libertadores, južnoameričke verzije Lige prvaka, su nogometaši brazilskog Palmeirasa.

Uzvratna polufinalna utakmica dva brazilska kluba, Atletico Mineira i Palmeirasa, završila je 1-1 i Palmeiras je prošao dalje zbog pogotka u gostima, pravila koje još vrijedi u Južnoj Americi. Prva utakmica je završila 0-0.

Nakon prvog dijela bez golova u 52. minuti je Čileanac Eduardo Vargas doveo Atletico Mineiro u vodstvo. Ta je momčad bila u finalu do 68. minute kada je Dudu naciljao suparničku mrežu i postavio končanih 1-1, dovoljnih Palmeirasu za drugo uzastopno finale.

Palmeiras je prošle sezone osvojio Copa Libertadores pobjedom protiv Santosa u finalu od 1-0.

Njegov trener, Portugalac Abel Ferreira, time je postao prvi Europljanin koji je vodio jednu momčad do dva finala. Isto tako, Ferreira je prošle godine postao tek treći Europljanin koji je kao trener slavio u ovom natjecanju. Jedan od dva prethodnika je hrvatski strateg Mirko Jozić (slavio s čileanskim Colo-Colo).

U finalu Palmeiras čeka pobjednika drugog polufinala u kojem je Flamengo u prvom ogledu pobijedio Barcelonu 2-0. Uzvrat je u noći sa srijede na četvrtak u Ekvadoru.

Copa Libertadores (polufinale, uzvrat): Atletico Mineiro – Palmeiras 1-1 (Vargas 52 / Dudu 68), prva utakmica 0-0

Izvor

Priprema zimnice sve skuplja, cijene povrća u vrtoglavom porastu

Priprema zimnice sve skuplja, cijene povrća u vrtoglavom porastu

Uz vrtoglave cijene povrća i najavu novih poskupljenja, sve više građana odlučuje se za kupovinu gotove zimnice

Sinonim za jesen je i priprema zimnice. Iako je do prije nekoliko godina priprema domaće zimnice bila tri puta jeftinija od gotovih proizvoda, zbog skoka cijenа povrća ove godine situacija je obrnuta.

Domaćice kažu da je domaća zimnica isplativa samo u slučaju da imate svoje povrće, a mnoge su to iskoristile i kao priliku da zarade dodatni novac. BHRT donosi kako izgleda priprema zimnice u Semberiji.

Uz vrtoglave cijene povrća i najavu novih poskupljenja, sve više građana odlučuje se za kupovinu gotove zimnice. Cijene paprika, karfiola, kupusa, ali i drugog povrća u vrtoglavom su porastu.

Trgovkinja na tržnici Olenija Trifković kaže kako je sve dosta skupo.

„Za ovo vrijeme je baš skupo, a hoće li cijena padati kad krene priprema kupusa za kiseliti, ne znam, sad je ta cijena. Kao i sve ove godine, i ovu godinu valjda velike vrućine, sve utječe na povrće, tako da su i cijene ove godine baš skočile, a i nema neke kvalitete“, kaže Trifković.

Kako su rekli na tržnici priprema domaće zimnice isplati se samo onome tko ima svoje povrće. Takav je slučaj s Radinkom Todić iz Dvorova. Ona je zimnicu pripremila od povrća iz svog vrta.

Za koju god opciju da se odlučite, jedno je sigurno – ekonomski problemi s kojima se građani suočavaju prepolovili su pripremu zimnice u odnosu na ranije godine, a ovaj posao je sve više tradicija, a sve manje potreba.

 

 

 

 

Izvor

Od idućeg tjedna očekuju nas kiša i zahlađenje

Od idućeg tjedna očekuju nas kiša i zahlađenje

Od ponedjeljka, 4. listopada, prema trenutnim prognoznim materijalima, prognozira se nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.

Sprvim danima listopada uslijedit će stabilizacija vremenskih prilika uz umjerenu oblačnost i bez izraženijih promjena temperatura zraka. Međutim, od 4. listopada prognozira se nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i izraženijim padom temperatura.

Navedeno je to u srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, do 10 listopada.

Kako je navedeno, početkom listopada minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 12 do 18 u Bosni, na jugu zemlje do 20 stupnjeva. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, u Hercegovini do 28 stupnjeva.

Od ponedjeljka, 4. listopada, prema trenutnim prognoznim materijalima, prognozira se nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.

“Kiša se očekuje na čitavom prostoru zemlje. Pred kraj prognoznog razdoblja moguć je izraženiji pad temperature zraka”, navode iz FHMZ.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 8 i 12 u Bosni, do 15 stupnjeva u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 20 stupnjeva.

JP “Vodovod i kanalizacija” Kiseljak: Obavijest o prekidu vodosnabdijevanja

JP “Vodovod i kanalizacija” Kiseljak: Obavijest o prekidu vodosnabdijevanja

Obavještavamo cijenjene korisnike da će dana 29. 9. 2021.godine (srijeda)  u vremenu od 08 do 15 sati zbog radova na vodovodnoj mreži na lokaciji Han Ploča bez vodosnabdijevanja ostati naselja Azapovići Gaj, Azapovići, Drum i Han Ploča.

Hvala na razumijevanju!

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak

    Direktor

Mladen Medić

Epidemiolog otkriva što je uzrok visoke smrtnosti u BiH

Epidemiolog otkriva što je uzrok visoke smrtnosti u BiH

– Koronavirus će teško biti iskorijeniti, ali nadam se da će se svesti na razinu sezonske gripe. Vjerojatno će postojati potreba za godišnjim cijepljenjem starijih i kroničnih bolesnika, ističe dr. Armin Sprečo.

Prema broju preminulih u odnosu na milijun stanovnika, BiH je već danima na prvom mjestu u Europi, a u svjetskim okvirima više žrtava u pandemiji koronavirusa ima samo Peru. Brojni su razlozi crne statistike.

Dr. Armin Sprečo, epidemiolog-statističar iz Linköping kao neke od razloga izuzetno loše statistike u BiH navodi pojedine od apsurdnih mjera, poput zabrane izlaska djece i starijih vani, jer je trebalo preporučiti suprotno, ali i nošenja maski na otvorenom, gdje je rizik od infekcije minimalan.

– Znam da su se uvodile dosta oštre, prema mom mišljenju, preoštre i bespotrebne mjere. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih ljudi to sada slabije poštuju. Vidio sam u Bosni kako se ljudi najnormalnije međusobno rukuju, da nema distance od metar-dva koja bi trebala postojati. A, naravno, razlog visoke stope smrtnosti je i što cjepiva nisu nabavljene na vrijeme – kaže Sprečo za Avaz.

Švedska je od početka imala mjere koje podrazumijevaju osobnu higijenu, dezinfekciju, odstojanje, izbjegavanje masovnih okupljanja, posebno u zatvorenom prostoru, a Šveđani su to većinom poštivali. –

Mislim da će i dalje biti mali broj cijepljenih i teško će se to promijeniti dok vlast u Bosni ne zasluži povjerenje – pojašnjava Sprečo.

I u Švedskoj tijekom cijepljenja manji broj ljudi postavlja pitanja “jesmo li sad čipovani”, “hoćete li nas sad pratiti”, “hoću li umrijeti za dvije godine”, kakva se putem društvenih mreža šire i u BiH.

– Ljudi se ovdje, ipak, cije pe.Teško je takvima racionalno odgovoriti, ali, ako nas žele čipovati, zar to ne mogu uraditi paracetamolom? Nuspojave se jave kod 0,1 posto cijepljenih, ali ne postoji lijek bez njih.

Zbog više od 70 posto cijepljenih građana i niske stope smrtnosti Švedska bi danas trebala ukinuti sve epidemiološke mjere.  Sprečo pojašnjava kako je u travnju i ova država imala treći val pandemije, ali, budući da su stariji bili cijepljeni i zaštićeni, treći val je izazvao rast broja zaraženih, ali ne i preminulih.

– Koronavirus će teško biti iskorijeniti, ali nadam se da će se svesti na razinu sezonske gripe. Vjerojatno će postojati potreba za godišnjim cijepljenjem starijih i kroničnih bolesnika. Problem je što su bogatije države kupile sva cjepiva koje su na početku bile dostupne – ističe dr. Armin Sprečo.

 

 

Izvor

Otkriveno koje se nuspojave javljaju nakon treće doze cjepiva

Otkriveno koje se nuspojave javljaju nakon treće doze cjepiva

Najčešće nuspojave među cijepljenima bile su umor (56%), glavobolja (43%) i bol u ruci na mjestu uboda (71%)

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je u ponedjeljak rezultate studije koja je istraživala nuspojave nakon treće doze cjepiva.

U istraživanju je sudjelovalo 306 ljudi koji su primili treću dozu cjepiva protiv covida-19 kompanije Pfizer, nuspojave nakon treće doze bile su vrlo slične onima nakon primanja druge, prenosi N1.

Najčešće nuspojave među cijepljenima bile su umor (56%), glavobolja (43%) i bol u ruci na mjestu uboda (71%). Navedeni simptomi obično traju jedan ili dva dana. Dodatne česte nuspojave bile su umor u mišićima ili zglobovima te povišena temperatura, navodi CDC.

Natečeni limfni čvorovi ispod pazuha bili su češće prisutni nakon treće nego nakon primarne serije od dvije doze. Od ostalih nuspojava tu su i bol, crvenilo i oticanje na mjestu uboda te bolovi u mišićima ili zglobima, američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Izvor

Poboljšati odnose Hrvata i Bošnjaka u skladu s Daytonom

Poboljšati odnose Hrvata i Bošnjaka u skladu s Daytonom

Milanović i Izetbegović razgovarali su o odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se u Uredu predsjednika s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom Stranke demokratske akcije.

Hrvatski predsjednik Milanović i lider SDA Izetbegović razgovarali su o odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prije svega o odnosima bošnjačkog i hrvatskog naroda te potrebi poboljšanja odnosa dvaju naroda u skladu s Daytonskim sporazumom, priopćeno je iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

TRAGIČNO OKONČANA POTRAGA: NESTALA ASIMA ZUKIĆ PRONAĐENA MRTVA

TRAGIČNO OKONČANA POTRAGA: NESTALA ASIMA ZUKIĆ PRONAĐENA MRTVA

Dana, 28. 9. 2021. godine u 17:55 sati u mjestu Lisovići pronađeno je tijelo A. Z. (1978.) u blizini kuće gdje je živjela i utvrđeno je da je došlo do prirodne smrti, potvrdili su u Policijskoj upravi Srebrenik.

U 11 sati kćerka preminule A. Z. prijavila je nestanak svoje majke. Kako je izjavila njena majka udaljila se od kuće 24. rujna i zatražila je pomoć. Odmah smo krenuli u potragu kojoj se priključila i ekipa Gorske službe spašavanja Srebrenik i pretražili smo teren u Lisovićima gdje smo uspjeli locirati tijelo nestale A. Z. koja je od svoje kuće bila udaljena oko 500 metara. Nakon provedene istrage utvrđeno je da je A. Z. preminula prirodnom smrću – kazali su nam u PU Srebrenik.

Prema informacijama koje su objavili lokalni portali radi se o Asimi Zukić. Informaciju o njenom nestanku objavila je i kćerka na Facebooku.

Vize za SAD ukidaju se 01. prosinca!

Vize za SAD ukidaju se 01. prosinca!

Američko veleposlanstvo u Zagrebu danas je objavilo vijest kako najkasnije od 01. prosinca ove godine hrvatski državljani više neće trebati vizu za posjet SAD-u!

Od 01. prosinca ove godine Republika Hrvatska postat će 40. članica Visa Waiver programa čime se hrvatskim državljanima omogućuje ulazak u Sjedinjene Američke Države bez vize, zbog turističkih i poslovnih razloga.

Podsjećamo, vize koje uskoro odlaze u povijest (turističke) koštaju 160 USD što utječe na budget prilikom planiranja putovanja, no velik broj građana upravo zbog viznog režima nije do sada putovao u SAD.

Od prosinca ove godine hrvatski će državljani koristiti ESTA-u koja omogućuje ulazak u SAD na period od maksimalno 90 dana zbog turističkih i poslovnih razloga, kao i zbog tranzita.

Ukidanje viznog režima zasigurno će povećati šanse i za uvođenje redovnih zrakoplovnih linija, prije svega iz glavnog grada – Zagreba.

“Danas je ministar za domovinsku sigurnost Alejandro N. Mayorkas, u koordinaciji s državnim tajnikom Antonyjem J. Blinkenom, imenovao Hrvatsku novim sudionikom Programa za ukidanje viza (VWP). Najkasnije do 1. prosinca 2021. bit će ažuriran Elektronički sustav za autorizaciju putovanja (ESTA) kako bi se građanima i državljanima Hrvatske omogućilo podnošenje zahtjeva za putovanje u Sjedinjene Države radi turizma ili poslovanja na najviše 90 dana bez dobivanja američke vize. Određivanje Hrvatske kao sudionika VWP-a važan je korak prema daljnjem jačanju dugogodišnje gospodarske i sigurnosne suradnje između SAD-a i Hrvatske”, stoji na službenim stranicama Ministarstva domovinske sigurnosti.

Pomozimo Tariku da dobije borbu za život: Za operaciju tumora treba 50.000 KM

Pomozimo Tariku da dobije borbu za život: Za operaciju tumora treba 50.000 KM

Mladom Tariku Juhiću je prije tri godine dijagnosticiran tumor mozga te od tada prolazi kroz razne tretmane pokušavajući savladati ovu tešku bolest. Njegova obitelj i prijatelji sada su pokrenuli akciju prikupljanja novca za veliku operaciju u Teksasu.

Na grupi “Apel za pomoć Tarika” navedeno je kako Juhić već nekoliko godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) sa suprugom Adelisom Juhić. Imaju dvoje djece – Zejda (4) i Ahmeda (1).

“Godinu nakon vjenčanja Tariku je dijagnosticiran tumor na glioblastomskom stadiju četiri u lijevom frontalnom režnju. Već tri godine prolazi kroz tretmane pokušavajući pronaći lijek koji će mu produžiti život. Početkom septembra ove godine doživio je napad zbog kojeg je hospitaliziran. Ljekari su mu rekli da nema još puno vremena, jer se tumor širi vrlo brzo”, navodi se.

Obitelj oboljelog je prošle godine potrošila više od 100.000 KM na operaciju u Sjevernoj Karolini, a sada je otvorena opcija operacije u Teksasu (klinika Burzynski), ali ova klinika prihvata samo izravno plaćanje. Operacija košta 50.000 KM (ne računajući putne troškove od Idaha do Teksasa).

Računi za uplate: PAYPAL: adelisa.mehmedovic334@gmail.com

ZA UPLATE IZ BOSNE I HERCEGOVINE Adiko banka: Kadrić Kerim, Bilalovac 181 Broj računa: 3060272861182718

Samir Mašin novi zapovjednik PS Fojnica

Samir Mašin novi zapovjednik PS Fojnica

Prije više od mjesec dana, na poziciju zapovjednika Policijske stanice Fojnica je imenovan Samir Mašin koji je ranije obnašao ovu dužnost, ali je bio i šef unutarnje kontrole u MUP-u KSB.

Dosadašnji zapovjednik PS Fojnica, Amir Softić, je imenovan za novog šefa Odjela za statistiku u Policijskoj upravi Kiseljak.

Izvor

Najoštrije osuđujemo svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima

Najoštrije osuđujemo svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić je održao Stručni kolegij u Glavnom uredu, na kojem su uz zamjenika direktora i pomoćnika za organizaciju i operacije, nazočili načelnici središnjeg ureda, savjetnici direktora te načelnici terenskih ureda Granične policije BiH.

Stručni kolegij je održan povodom aktualne situacije vezano za akciju “Konak”. Državne agencije za istrage i zaštitu i Tužiteljstva BiH, pri kojoj su dvojica pripadnika GPBiH lišena slobode.
<span;> “Granična policija BiH najoštrije osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima, čiji pripadnici bi trebali biti oni koji se bore protiv korupcije, a ne oni koji sudjeluju u istoj te Granična policija i ovim putem daje potpunu podršku Tužiteljstvu BiH u borbi protiv korupcije i nastavku realizacije akcije Konak”, rečeno je nakon sastanka.

U posljednjih nekoliko godina, Središnji istražni ured Granične policije BiH je sačinio 23 izvješća o počinjenom kaznenom djelu pri kojima je osumnjičeno 40 službenika GPBiH. Provedeno je 35 internih postupaka zbog sumnje u koruptivno ponašanje, odnosno zlouporabu službenog položaja protiv 48 policijskih službenika, za koja je podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. U navedenim postupcima je u jedanaest slučajeva za jedanaest policijskih službenika GP izrečena stegovna sankcija prestanka radnog odnosa. Procesuirani su policijski službenici GPBiH za počinjenje kaznenih djela: Zlouporaba službenog položaja, Primanje dara i drugih oblika koristi, Neprijavljivanje kaznenog djela ili počinitelja, Pronevjera u službi i drugo.

Na kolegiju je zaključeno da će Granična policija BiH, kao i do sada, poduzimati sve mjere sukladno zakonu da se sankcioniraju nositelji koruptivnih radnji u vlastitim redovima. Neophodno je da policijski službenik obavlja svoj posao maksimalno profesionalno kako mu to i struka zahtijeva.

Za vrijeme rata radio kao kirurg u bolnici u Novoj Biloj, a danas vlasnik Svjetski priznate bolnice

Za vrijeme rata radio kao kirurg u bolnici u Novoj Biloj, a danas vlasnik Svjetski priznate bolnice

Sat je otkucao 8 sati i konzilij u specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb može početi. Za stolom sjede istaknuti kirurzi, onkolozi, fizičari, radioonkolozi, sve redom ljudi koji su ostvarili izuzetna postignuća u svojoj struci. Među njima su Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med. specijalist kirurg, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije, član Američke kirurške akademije, Prof. dr. sc. Josip Paladino, jedan od najuglednijih hrvatskih neurokirurga, te Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med. specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije koji iza sebe ima više od 5.500 operacija. U rukama imaju nalaze pacijenata s karcinomom i na njima je da se usuglase te odaberu liječenje koje će biti najbolje za bolesnika. Dnevno im dođe 20 do 25 novih slučajeva za koje daju svoje mišljenje. Godišnje je to više od 5.000 pacijenata koji svoju sudbinu polažu u ruke ovih ljudi.

Ne obraćaju im se bez razloga. Ova bolnica u Svetoj Nedelji diči se rezultatima koji se mjere i s najboljim svjetskim zdravstvenim ustanovama kada je u pitanju produljivanje života pacijenata. Ključan saveznik u borbi protiv karcinoma jest sustav Edge, radiokirurški uređaj koji uz pomoć koncentriranog fotonskog zračenja uništava metastaze u tijelu. Bez rezanja i bez krvi, a u nekim slučajevima i bez potrebe za kemoterapijom. Upravo sada se unutar ove privatne bolnice priprema implementacija još jednog revolucionarnog radiokirurškog uređaja koji će još više pomoći u borbi protiv karcinoma. Zove se CyberKnife i upravo je on razlog zbog kojega samo posjetili ovu ustanovu koja se u samo pet godina od osnutka prometnula u regionalnog lidera za dijagnostiku i liječenje karcinoma. Nabavljanje ovog uređaja sufinancirano je sredstvima Europske Unije, u sklopu IRI 2 projekta.

Posebna grana medicine

Naš vodič je Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med. specijalist kirurg, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije, član Američke kirurške akademije i ravnatelj specijalne bolnice Radiochirurgia Zagreb. Njegov medicinski put počeo je još tijekom Domovinskog rata gdje je radio kao kirurg u bolnici Dr. fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Nakon toga se posvetio abdominalnoj kirurgiji i jednom posebnom aspektu medicine koji će mu kasnije uvelike obilježiti život. Usavršavao se, naime, u području primjene visoke tehnologije u medicini, a njegova želja za učenjem dovela ga je do radiokirurgije. Riječ je o posebnoj grani medicine u kojoj se uz pomoć vrhunske tehnologije otklanjaju i liječe tumori. U praksi to znači da se operacija odvija bez noža i bez krvi te bez anestezije. Pacijent nakon operacije nema šavova i ne prima antibiotike pa mu ne pada imunitet. Vanjsko tkivo se ne oštećuje, nego se tretiraju samo stanice raka bez ugrožavanja drugih organa u tijelu. Jednostavno rečeno, osoba nakon tretmana ne mora ostati u bolnici nego može nastaviti normalno s danom, kao da je išla izvaditi krv.

image

Radiokirurški sustav Varian Edge
metastaza i na drugim organima, poput pluća, prostate, jetre ili gušterače.

– Volim tehnologiju i tražim najsigurniji način za liječenje svojih pacijenata, nevažno bila to radiokirurgija ili klasična kirurgija – odgovara nam dr. Schwarz na pitanje zašto je odlučio otvoriti vlastitu bolnicu.

Kako bi ostvario svoj naum implementirao je u rad bolnice sustav Edge, uređaj koji je u to vrijeme vrijedio nevjerojatnih 10 milijuna eura. Bio je to prvi takav uređaj u Jugoistočnoj Europi koji je otvorio mogućnost pacijentima s karcinomom da radiokirurške tretmane obave u Hrvatskoj umjesto u inozemstvu.

Povratak vida nakon operacije

Posebnost ovog uređaja objasnio nam je prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, subspecijalist digestivne kirurgije, kojeg smo sreli na putu do ordinacije. Za primjer nam je dao pacijenta koji ima karcinom debelog crijeva s metastazama na jetri.

– Kada bismo se koristili klasičnom kirurgijom pacijenta bismo morali, recimo, operirati osam puta kako bi se uklonile metastaze na jetri. Svaka operacija je pritom teška i problematična jer postoji šansa da ozlijedite neko drugo tkivo ili da ne pronađete neku od metastaza. Radiokirurgija nema taj problem. Uz nju se ne mijenja anatomska struktura tijela i nakon pet tretmana možete ponovno ući u trbuh i operirati jetru kao da je prvi puta – objašnjava dr. Patrlj.

image

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj

Davor Pongračić/Cropix

Nedavno su imali slučaj pacijenta koji je imao metastaze na području optičkog živca na mozgu. Bolesnik je zbog tumora izgubio vid, no nakon radiokirurškog zahvata su metastaze uklonjene i vid mu se vratio za 80 posto. Da su operaciju obavili klasičnom kirurgijom postojale bi velike šanse da se ozlijedi oko, priznaje dr. Patrlj.

Odlazimo sada do bolničkog krila u kojemu se nalazi Edge, suvremeni sustav za radioterapiju i radiokirurgiju američke tvrtke Varian. Upravo je ovaj uređaj jedan od ključnih faktora zbog kojih se Radiochirurgia Zagreb svrstava među najuspješnije klinike u svijetu, pogotovo kada je u pitanju liječenje inoperabilnog karcinoma gušterače. Njima su dolazili pacijenti kojima su prognozirali dva do osam mjeseci života, no uz njihovu terapiju i liječenje žive već više od 28 mjeseci.

Za ovaj rezultat posebno su bitne dvije značajke Edge sustava, govori nam dr. Schwarz. Prvo su to minijaturni lokatori (nešto kao GPS za tijelo) koje ubrizgaju u tkivo tumora i uz pomoć kojih fotonske zrake lociraju karcinom te ga unište. Gušterača je, naime, organ koji se pomiče u tijelu, čak i kad pacijent potpuno miruje, što znači da se pomiče i lokacija tumora. U slučaju da se radi o aparatu koji zrači samo jedno fiksno mjesto svako pomicanje zahtijeva prekid terapije i ponovno namještanje uređaja i takvo zračenje jednostavno nije moguće uspješno izvesti. S Edge sustavom to nije problem jer on prati lokaciju tumora uz pomoć spomenutih lokatora zbog čega je moguće dati visoku dozu zračenja koje precizno uništava tumor, a štiti okolno tkivo. Ovaj uređaj omogućava maksimalnu kontrolu jačine i preciznosti zračenja, što je od ključne važnosti za uspješno uništenje tumora.

Novi radiokirurški uređaj

Trenutno se u bolnici priprema teren za još jedan radiokirurški uređaj koji će još više olakšati liječenje karcinoma. Riječ je o prvom modelu najnovije generacije CyberKnife S7 uređaja koji će biti postavljen u nekoj europskoj bolnici.

image

Fizičari vode i nadgledaju operaciju iz kontrolne sobe

Davor Pongračić/Cropix

Ušli smo u krilo gdje se planira implementirati ovaj 10 milijuna eura vrijedan sustav. Trenutno je to samo robotska ruka koja željno iščekuje prosinac kada će krenuti s prvim tretmanima. Ovaj uređaj je zapravo veoma sličan sustavu Edge, no njegova posebnost leži u umjetnoj inteligenciji. CyberKnife, naime, ima mogućnost i dodatnog predviđanja promjene pozicije tumora.

Primjerice, prilikom tretmana na Edge sustavu pacijent ne smije disati 10 sekundi kako ne bi omeo ciljanje zraka. Pacijentima s karcinomom često zna biti veliki izazov izdržati tako dugo bez udisaja, ali CyberKnifeu to neće predstavljati problem jer će moći locirati tumore čak i ako se organ pomakne za nekoliko centimetara.

image

Radiokirurški sustav CyberKnife uskoro kreće s radom

Davor Pongračić/Cropix

Iako ova bolnica stavlja veliki naglasak na radiokirurgiju, ne smijemo zaboraviti da u njoj rade neki od najboljih kirurga u državi. U bolnici se, naime, obavljaju i klasični kirurški operativni zahvati i to u dvjema vrhunski opremljenim salama. U operacijski blok je, kaže nam dr. Schwarz, uloženo više od pet milijuna eura te se i tu nalaze vrhunski uređaji. Primjerice, uređaj Lightvision koji prepoznaje razliku između tumorskog ili netumorskog tkiva ili, pak, sustav za sterilizaciju zraka koji koristi i NASA.

– To su sve detalji koji mogu spasiti pacijentu život – kaže dr. Schwarz koji naglašava i važnost hibridne kirurgije, grane u kojoj surađuje radiokirurgija i klasična kirurgija. Primjerice, ako pacijent ima veliki tumor i manje metastaze na jetri, onda kirurg odstrani veliku masu, dok uređaj ukloni manje metastaze, čime se osiguravaju bolji uvjeti za oporavak pacijenta.

– Možemo birati kako ćemo liječiti pacijenta i u tome leži naša uspješnost – ističe ravnatelj i specijalist opće kirurgije.

image

Davor Pongračić/Cropix

No, za uspjeh nije dovoljna samo kirurgija već prije svega i vrhunska dijagnostika. Tu se vraćamo na konzilij s početka teksta na kojemu kirurzi, onkolozi, fizičari te radioonkolozi određuju terapije za pacijente. Od trenutka izbijanja pandemije koronavirusa Radiochirurgia Zagreb nudi besplatno drugo mišljenje svojih liječnika bilo kojem bolesniku koji se javi u bolnicu, bilo izravno ili putem interneta. Na taj način žele ljudima ponuditi najbolje rješenje za njihovo stanje. Ponekad je to terapija u javnoj bolnici, nekad radiokirurgija ili klasični kirurški zahvat. Na žalost karcinom se u Hrvatskoj i dalje vrlo kasno otkriva i to su situacije kad je bolest toliko uznapredovala da je teško učiniti bilo što osim nastojanja da se pokuša osigurati kvalitetno produženje života. Zato toliko govorimo o preventivi, potrebi pregleda i praćenju vlastitog zdravlja jer što ga ranije otkrijemo, rak možemo tući svime što nam je na raspolaganju. Svakim zakašnjenjem opcije nam se smanjuju, kaže prof. Schwarz. U svakom slučaju, oni daju informaciju koja mnogima može odrediti daljnji tijek života.

Prava mala čuda

To dobro zna neurokirurg prof. dr. sc. Josip Paladino. Sreli smo ga u ordinaciji dok je bio između pacijenata. Kako nam je opisao, njegov kirurški posao jest mehaničko uklanjanje tumora, ali uz to, kaže, postoji i onaj dio posla koji je vezan uz tzv. neinvazivne procedure.

– Radiokirurgija je u velikom segmentu preuzela brigu o pacijentu koji se ne može operacijski liječiti ili ako ima tumor u teško dostupnoj regiji – priča nam prof. Paladino te napominje da je hrvatski pacijent napokon dobio šansu da visoku i sofisticiranu razinu medicinske usluge dobije u vlastitoj državi, čime nema potrebe za odlaskom u inozemstvo.

image

Prof. dr. sc. Josip Paladino

Davor Pongračić/Cropix

Nije čak ni naodmet reći kako ovdje mogu izvesti prava mala čuda. Dr. Patrlj prisjetio se pacijentice koja je bila proglašena inoperabilnom zbog ogromnog tumora na jetri, da bi potom došla u Radiochirurgiju gdje su joj nakon šestomjesečne pripreme odstranili jedan ogroman dio karcinoma.

Upravo zato ne čudi što je veliki broj vrhunskih liječnika pronašao svoje mjesto u Radiochirurgiji Zagreb. Jedan od njih je i prof. dr. sc. Igor Nikolić, subspecijalist torakalne kirurgije. On je svoj radni vijek proveo u Vinogradskoj, Jordanovcu te Dubravi, a dolaskom u Radiochirurgiju, iako je pred penzijom, i dalje neizmjerno uživa u svojem poslu.

– Uvjeti rada koje ovdje imamo su zaista na razini Europe i svijeta i svakom se pacijentu možemo individualno posvetiti. Bolesnici koji bi negdje drugdje bili otpisani ovdje dobivaju novu mogućnost. Kada bi nam došao pacijent s deset metastaza mi njega nismo mogli operirati, ali ovdje, uz pomoć radiokirurgije, to je moguće – kaže dr. Nikolić.

image

Foto: Prof. dr. sc. Igor Nikolić

Davor Pongračić/Cropix

 

Izvor: Jutarnji.hr

ZASTUPNIK NIKOLA LOVRINOVIĆ: “Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, HDZ je stranka …”

ZASTUPNIK NIKOLA LOVRINOVIĆ: “Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, HDZ je stranka …”

Nikola Lovrinović, zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta BiH i predsjednik Kluba HDZ-a u istom domu kaže da je da je državljanin Hrvatske i da je, u tom konktekstu, Zoran Milanović njegov predsjednik.

“Teško mi je komentirati način komuniciranja gospodina Milanovića. Ja ponekad slično govorim pa možda izgledam grubo, međutim ne bih to uspoređivao sa recimo gospodinom Vučićem. Milanović, koliko sam ja upoznat, nikada nije govorio ni o čemu što sliči na secesiju, na disoluciju, na uzimanje teritorija. Znači on je sve vrijeme govorio zapravo o političkom pravu hrvatskog naroda u BiH za legitimnim predstavljanjem. Govorio je ono što govorimo i mi, što govori moja stranka ovdje, što mi tražimo zapravo. Mislim da ne govori ništa što bi, po meni, u suštini opterećivalo Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu, suverenu državu.”

Smatra da je Milanovićev stil dobar za odnose Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, jer je otvoren.

Kada je riječ o Željku Komšiću, kaže da bi se moglo reći da je parazit.

“Ne upražnjava i ne zastupa one koje navodno predstavlja. Niti se potrudio da to ikada učini. Niti je pokazao volju da ima to da radi. On ne govori hrvatskim jezikom. Od tih “sitnih” stvari do vrlo krupnih. Komšićev problem je to što on ima svoj stav o svemu ovome, što on ovu državu vidi drugačije, što on nema legitiman izraz hrvatskog naroda. On ima legitimno pravo da se bori za kakvu god hoće državu, ali mora poštivati Ustav. On Ustav ne poštuje. Komšić jednostavno nije predstavnik hrvatskog naroda. Ustav kaže bošnjački i hrvatski, koji se biraju u Federaciji, i srpski iz Republike Srpske. U Izbornom zakonu stoji da se oni moraju opredijeliti kojoj nacionalnosti pripadaju. To je prevara.”

Na pitanje zašto su kolektivna prava važnija od građanskih Lovrinović odgovara: “Meni su važna, vama ne moraju biti. Ona su važna zato što smo se tako dogovorili. Dobili smo državu koja je tad bila moguća i tad smo preferirali takvo ustavno uređenje. Na koncu konca, imate vodeću stranku, iz reda bošnjačkog naroda, koja je u to vrijeme, sve do unatrag možda 5-6 godina, govorila o tome da želi ZAVNOBiH-ovsku BiH. A šta je pisalo na referendumskom pitanju, kakvu želimo državu? Dok je ovaj Ustav na snazi, ovo što smo dogovorili je minimum i to pošteno je da se to poštuje.”

Minimum političkih interesa će se morati naći

Ističe da je onima koje on predstavlja potrebno da se Dom naroda poštuje, da se poštuje legitimno predstavljanje u tijelima koja govore o predstavljanju kolektiviteta, naroda.

“Prosto je nemoguće da će se svi interesi izmiriti. Ali minimum političkih interesa će se morati naći. Mislim da je dosta prevara, Komšić je prevarant. Nama je najvažnije da se u Predsjedništvu izabere predstavnik od nas i u Domu naroda. Važne su nam te dvije instance koje govore o ustroju, o ustavnosti ove države ovog trenutka, o našim kolektivnim pravima. Ja ne znam što kolektivna prava nisu građanska, po čemu su iznad njih pojedinačna prava. Problem je izmjena Izbornog zakona iz 2001. godine koja je od ljudi koji su se kandidirali za člana Predsjedništva tražila nacionalna izjašnjenja. To nema u Ustavu, to ima u Izbornom zakonu koje je nametnulo Izborno povjerenstvo bez ikakvog razloga.”

Na pitanje da li znači da ukoliko ne bude legitimnog predstavljanja, da nema ni Bosne i Hercegovine, Lovrinović kaže da bi se o tome moglo razmisliti, sa ovim ustavnim rješenjem.

“Nadam se da ćemo nekakav dogovor postići i da ćemo učiniti pomak naprijed jer do 2001. nije bio problem, svi smo birali, bila je mirna Bosna i Hercegovina. Velikim dijelom su stranci krivi za ovo što imamo danas. OHR je sve zakone nametnuo. Zakoni krucijalne važnosti za opstojnost države su nametnuti. Jedno je nametnuti tablice, osobne karte, zastavu, ali ovo su krucijalna pitanja funkcioniranja države.”

Smatra da HDZ na isti način vodi brigu o svim Hrvatima.

“Druga je stvar što se to godinama ili decenijama nameće kako to HDZ nije vodio brigu o recimo Hrvatima Republike Srpske.”

O prijedlogu Naše stranke za izmjene Ustava kaže da je to jedini put i način da se nešto promijeni.

Ko je sve ovo zapetljao, neka i raspetlja

Navodi da su za krizu vlasti u BiH krivi svi.

“Ja mislim da zadnja dva mandata prilično problem usložnjavaju i skoro sva pitanja kolege iz SDA nepoštujući ono što se uspostavi na razini BiH, pa i niže. Nepoštujući princip odgovornosti parlamentarne većine. Oni to često tumače da na taj način brane prava građana i države i oni će, uz dobre prijedloge bilo koga, stati kako bi odbranili ta prava. To znači da sam ja iz HDZ-a, ili neko iz SNSD-a ili SDS-a, smo neki drugi građani. Nagomilalo se puno toga. Ne možete se igrati države. I SNSD se igra države RS, ali oni imaju stav o tome.”

Smatra da razlozi SNSD-a za blokadu države nisu opravdani, ali da nisu opravdani ni razlozi donošenja Zakona o zabrani negiranja genocida.

“Mislim da je sve to preširoko postavljeno i ne znam kako će se iz toga izaći. Mogla se ta riječ negiranje svesti na osobe koje obnašaju javne funkcije, a koje neprimjenjujući i nepoštujući odluku suda u Hagu i drugih sudova, proizvode određene posljedice.”

Lovrinović kaže da je HDZ stranka koja sve vrijeme radi po zakonu i koja je bila jedna od ključnih da nastane suverena i samostalna Bosna i Hercegovina.

“Ali puno toga je izvedenica u ovoj državi u ovom stanju koje imamo iz onoga što ne poštujemo, što smo se dogovorili dok ne dogovorimo drugo. Sve negativne izvedenice idu iz toga. Ne možete govoriti da su Hrvati prezastupljeni, ako mi govorimo o političkim pozicijama, o mjestima gdje se odlučuje. Mi govorimo o tome da tamo gdje se odlučuje hoćemo da imamo vlast. Mi govorimo o političkoj ravnopravnosti. Stalno se nas pretvara u socijalne potrebnike.”

O Christianu Schmidtu kaže da ne zna da li valja.

“Ja tu nemam dvojbe, on je visoki predstavnik. Postavlja se pitanje svrsishodnosti OHR-a, konačnog preuzimanja odgovornosti za ovu državu od nas, jesu li bonske ovlasti korištene kako je trebalo. Ko je ovo zapetljao, neka i raspetlja. Ja bih volio da nema nametanja i da ništa od ovoga nije bilo.”

(federalna.ba)

Počela borba protiv šverca, no konačno rješenje mora uključiti smanjenje trošarina

Počela borba protiv šverca, no konačno rješenje mora uključiti smanjenje trošarina

Različite institucije u BiH zadužene za sprječavanje nezakonite trgovine cigaretama i drugim duhanskim proizvodima ove godine ostvarile su višestruko veće zapljene cigareta i duhana. Unatoč tome, procjenjuje se da smo i dalje europski lideri kada je u pitanju “crno tržište” ovih proizvoda.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Granična policija (GP) BiH i Uprava za neizravno oporezivanje (UNO BiH) potvrdile su da su 2021. na području zapljena cigareta i drugih duhanskih proizvoda ostvarile mnogo bolje rezultate nego 2020.

Iz SIPA-e su za jedan bosanskohercegovački medij poručili da su tijekom 2020. otkrili i privremeno oduzeli 28.174 kutije cigareta bez trošarinskih markica, 32.400 ručno punjenih cigareta, 727 kg rezanog duhana i 420 kg duhana u listu. Od siječnja do srpnja ove godine SIPA je otkrila i privremeno oduzela 548.850 kutija cigareta bez trošarinskih markica, 133.284 ručno punjene cigarete i 717 kg rezanog duhana.

GP BiH je u sedam mjeseci 2020. godine ukupno zaplijenio i privremeno oduzeo 73.685 kutija cigareta bez trošarinskih markica procijenjene vrijednosti oko 350.000 KM i 360 kg rezanog duhana ukupne vrijednosti 10.827 KM.

– U sedam mjeseci 2021. godine GP BiH ukupno je zaplijenio i privremeno oduzeo 129.180 kutija cigareta bez trošarinske markice ukupne procijenjene vrijednosti 657.910 KM i 215 kg rezanog duhana ukupne vrijednosti 42.530 KM – navodi Franka Vican, glasnogovornica GP-a BiH.

Uprava za neizravno oporezivanje BiH u sedam mjeseci ove godine oduzela je duhan i cigarete u vrijednosti čak 4,4 milijuna maraka koji su bili namijenjeni za prodaju na “crnom tržištu”. Za usporedbu, u čitavoj 2020. godini, prema podacima UNO-a, oduzeta je roba vrijedna nešto više od 2,4 milijuna KM, u 2019. taj iznos je bio oko 1,2 milijuna, 2018. oko 1,7, a 2017. godine tek 470.000 KM.

– Evidentno je da su rezultati ostvareni u sedam mjeseci ove godine mnogo veći u odnosu na cijelu 2020., kao i na prethodne godine, što je rezultat intenziviranja aktivnosti na suzbijanju nelegalnoga prometovanja ove robe. Ovo su samo podaci iz UNO-a, a na njih treba još dodati i ostvarene rezultate Granične policije, kao i svih nadležnih MUP-ova u cijeloj BiH.

Pojačane aktivnosti službenika UNO-a i broj izvedenih akcija doprinijeli su smanjenju prodaje duhana i cigareta na “crnom tržištu” u BiH – nedavno je rekao Ratko Kovačević, načelnik Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju Uprave za neizravno oporezivanje BiH, za jedan bh. portal.

Krijumčarenje cigareta regionalno je pitanje

Nadalje, Kovačević je naglasio i da najveća količina cigareta koje se pokušava prokrijumčariti i prodati na “crnom tržištu” dolazi iz Crne Gore, a tome u prilog idu i činjenice da je najveća količina ove oduzete trošarinske robe zaustavljena upravo na pokušaju ulaska iz Crne Gore u našu zemlju.

Međutim, Crna Gora je recentno krenula u obračun s “crnim tržištem”. U srpnju ove godine vlada Crne Gore najavila je kraj krijumčarenja cigareta preko Luke Bar. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović objavio je da je vlada usvojila odluku o zabrani skladištenja duhanskih proizvoda u okviru slobodne zone “Luka Bar”, čime je zadan snažan udarac organiziranim kriminalnim skupinama koje su desetljećima organizirale krijumčarenje preko te luke. – Nakon 30 godina došao je kraj krijumčarenju cigareta – naveo je Abazović na Twitteru.

Ovo nije jedina aktivnost koju je vlada Crne Gore poduzela, ali je svakako najznačajnija i uvelike utječe na stanje “crnog tržišta” u BiH, odnosno na neko vrijeme će utjecati na dostupnost nelegalnih proizvoda u našoj zemlji. Postavlja se pitanje ima li Vlada BiH, s entitetima, namjeru napraviti slične poteze kako bi sačuvala i sanirala legalno tržište.

BiH i dalje na gubitku

Međutim, bez obzira na pojačane akcije zapljena, država je i dalje na gubitku. Bosna i Hercegovina, u usporedbi s drugim zemljama Europe, smatra ekonomski analitičar Faruk Hadžić, ima previsoku razinu poreznog opterećenja na duhan ako se promatra postotni omjer poreza u maloprodajnoj cijeni.

– Ovo opterećenje sada je oko 90 posto, što znači da od maloprodajne cijene kutije cigareta na legalnom tržištu 90 posto tog iznosa ide državi, a ostatak distributerima, trgovcima i proizvođačima. Drugim riječima, ako je cijena kutije cigareta 5 KM, država sebi uzme 4,50 KM. Visoka razina poreznog opterećenja zbog trošarina dovela je do velikog pada legalnoga tržišta i porasta ilegalnog zbog velike razlike u cijeni između ova dva tržišta. Ovaj problem može se riješiti smanjivanjem poreznog opterećenja na duhan, i to smanjenjem trošarina te jačim radom inspekcijskih tijela – kazao je Hadžić za jedan bh. dnevni list.

Rješenje: Kontinuirane zapljene i izmjena trošarinske politike

Hadžić također poručuje da “kada je u pitanju porezno opterećenje na duhan u susjednim zemljama, ono je manje od preporuka u EU, koje iznosi 80 posto, dok je isto u Crnoj Gori – 75 posto, u Srbiji – 77 posto, u Hrvatskoj – 81 posto. Kretanja na “crnom tržištu” u BiH će u najvećoj mjeri ovisiti o mogućnosti plasmana dijelom i zbog akcija u susjednim zemljama na suzbijanju ilegalne proizvodnje.

U svakom slučaju, država i društvo gube stotine milijuna KM kroz neprikupljene poreze zbog “crnog tržišta”.

Prema navodima ekonomskog analitičara Admira Čavalića, u proteklih nekoliko mjeseci, točnije od kraja 2020., svjedoci smo spektakularnih zapljena na domaćem tržištu od nadležnih tijela. Svejedno, pitanje kauzaliteta je jako bitno – imamo li više zapljena jer je “crno tržište” na najvišoj razini razvijenosti ili zaista što državne agencije intenzivnije provode svoje aktivnosti?

On smatra da je jedino pravo i dugoročno rješenje promjena modela trošarinske i ukupne fiskalne politike spram ovih proizvoda.

– To je jedino rješenje. Državne agencije jednostavno neće moći pratiti tempo razvoja ilegalnih aktivnosti, tako da će se uvijek kasniti s ovim akcijama i imat će minoran utjecaj na kretanja na tržištu. Pojačan rad je pohvalan, ali pitanje je koliko dugo se može održavati njegov tempo – naglašava Čavalić.

Izvor

12.5 milijuna KM bespovratnih sredstava za 16 investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

12.5 milijuna KM bespovratnih sredstava za 16 investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Sciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane uporabe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, Europska unija kroz projekat EU4AGRI podržat će 16 bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i preduzeća sa 1,25 milijuna KM bespovratnih sredstava.

Naime, Javni poziv za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH je treći po redu objavljen kroz projekt EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, pogotovo u razdoblju trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koji je bio otvoren od 07. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. godine, pristiglo je ukupno 227 prijava od kojih je njih 16 ispunilo propisane uvjete. Odabrani projekti su predložili investicije ukupne vrijednosti od 1,82 milijuna KM od čega će projekt EU4AGRI financirati 1,25 milijuna KM.

Javni poziv bio je otvoren za fizičke osobe, obrtnike/poduzetnike, zadruge i poduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa; uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja. Svaki podnositelj mogao je aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) te je morao osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 20%.

Projekat EU4AGRI će i u budućnosti nastaviti sa podrškom poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH te se do kraja godine očekuje objavljivanje novih javnih poziva za investicije namijenjene konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Lista korisnika koji su ispunili kriterije javnog poziva dostupna je putem EU4AGRI web stranice www.eu4agri.ba  EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poticanje ruralne ekonomije u BiH.

EU4GRI je vrijedan 20.25 milijuna eura i financira ga Europska unija sa 20 milijuna eura, a sufinanciraju sa 250.000 eura i provode UNDP i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

 

 

 

 

Izvor

Dvojica pripadnika HVO-a dobili spor u Strasbourgu zbog kašnjenja u isplati mirovina

Dvojica pripadnika HVO-a dobili spor u Strasbourgu zbog kašnjenja u isplati mirovina

Premda je u međuvremenu HZMO podnositeljima podmirio sve dospjele obveze, Europski sud je sukladno svojoj dobro utvrđenoj praksi ponovio da se kašnjenja u izvršenju pravomoćnih sudskih ili upravnih odluka ne mogu opravdati nedostatkom novčanih sredstava u državnom proračunu

Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska prekršila pravo na mirno uživanje vlasništva dvojici bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) zbog devetogodišnjeg kašnjenja u isplati zaostalih mirovina.

Sudska odluka uslijedila je nakon zahtjeva dvojice bivših pripadnika HVO-a čije je slučajeve sud u Strasbourgu spojio jer se radilo o istovrsnoj tematici.

Obojica bivših pripadnika HVO-a bili su ranjeni prilikom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini. Međudržavnim sporazumom o suradnji između RH i BiH koji je stupio na snagu 1. srpnja 2006. regulirana su prava žrtava rata iz reda HVO-a.

Tim sporazumom bilo je predviđeno da Hrvatska isplaćuje članovima HVO-a mirovine kao i razliku između mjesečnog iznosa invalidnine koji dodjeljuje nadležno tijelo BiH i invalidske mirovine na koju bi imali pravo temeljem hrvatskih propisa.

Vlada RH je 12. listopada 2016. donijela odluku prema kojoj se isplata mirovina članovima HVO-a, počevši od zaostalih obveza za 2007. i za svaku sljedeću godinu, trebala isplaćivati nakon osiguranja dovoljnih novčanih sredstava u državnom proračunu za sve korisnike u određenoj godini.  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je toj skupini korisnika priznao pravo na invalidske mirovine koje su im redovito isplaćivane, no zaostale dospjele obveze od srpnja 2006. do listopada 2008. nisu im odmah isplaćene.

Premda je u međuvremenu HZMO podnositeljima podmirio sve dospjele obveze, Europski sud je sukladno svojoj dobro utvrđenoj praksi ponovio da se kašnjenja u izvršenju pravomoćnih sudskih ili upravnih odluka ne mogu opravdati nedostatkom novčanih sredstava u državnom proračunu, izvijestio je ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.

Budući da su isplate invalidskih mirovina izvršene tek protekom razdoblja od devet godina od priznanja prava, a uzevši u obzir da je Europski sud i puno kraća razdoblja neisplate smatrao pretjeranima, sud je utvrdio povredu Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na oba podnositelja.

Na ime nematerijalne štete jednome je dosuđena naknada od 5000 eura, a drugome od 6000 eura, dok će obojica dobiti i po dvije tisuće eura za sudske troškove.

Izvor

Tragedija u Modriči: Radnici vodovoda upali u septičku jamu, smrtno stradao 34-godišnjak

Tragedija u Modriči: Radnici vodovoda upali u septičku jamu, smrtno stradao 34-godišnjak

Danas prijepodne je došlo do nesreće na radu u Modriči, kada su trojica radnika vodovoda čistila kanalizaciju, prilikom čega je jedan smrtno stradao.

Policijskoj stanici Modriča je danas oko 11:25 sati prijavljeno da su trojica radnika vodovoda iz Modriče prilikom redovnih aktivnosti na održavanju kanalizacije upala u fekalnu prepusnu stanicu, koja se nalazi na dubini od oko osam metara.

Kako prenose mediji iz Republike Srpske, radnik je preminuo usljed gušenja.

Iz policije su nam kazali da su radnici radili na održavanju kanalizacije kada su pali u septičku jamu. Uz pomoć vatrogasaca i mještana oni su izvučeni, međutim jedna osoba je nažalost smrtno stradala.

Stradali je bio 1987. godište, a preostala dvojica radnika koji su 1988. i 1990. godište su smješteni u bolnicu u Doboju.

Očevid je u tijeku, a vodi ga dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj.

Zbog politike BiH još uvijek nema jedinstvene Covid propusnice

Zbog politike BiH još uvijek nema jedinstvene Covid propusnice

U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji jedinstvena Covid propusnica. I po ovom pitanju je prevladala politika predstavljena kao entitetsko pitanje.

Vakcinacija protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini počela je prije nekoliko mjeseci i još se precizno ne zna koliko je građana vakcinisano. Razlog za to jeste što pojedini, oni koji su vakcinisani protiv koronavirusa u inozemstvu, domaćim institucijama nisu prijavili da su to učinili. Oni su dobili i potvrdu strane države da su vakcinisani, a na temelju koje mogu lakše putovati i vršiti druge aktivnosti.

Ove potvrde ili propusnice u Bosni i Hercegovini nisu jedinstvene – izdaju ih entiteti, odnosno kantoni. U Republici Srpskoj smatraju da je ovo isključivo entitetsko pitanje i naglašavaju da njihove propusnice sadrže sve ono na čemu je inzistirala Europska unija. U Federaciji Bosne i Hercegovine svaki kanton pojedinačno izdaje ove propusnice.

U FBiH postoji spremnost za jedinstvene propusnice, ali ne i u drugom entitetu. U međuvremenu, postoje navodi da su pojedini građani imali poteškoća prilikom putovanja u drugu državu koristeći propusnice koje su izdale bosanskohercegovačke vlasti.

S druge strane, nije poznato da su u drugim zemljama ovakve propusnice izdavale instance vlasti ispod one središnjice – u njima postoje jedinstvene propusnice, a ne one koje izdaju regije, pokrajine ili slično.

S obzirom na to da se Covid propusnicama o vakcinaciji sve više uvjetuju različite aktivnosti, onda ne bi bilo iznenađujuće da propusnica izdana u jednom kantonu ne bi bila prihvaćena u drugom kantonu zbog tehničkog, birokratskog ili nekog drugog propusta.

Iznenada preminuo vlč. Adnan Petar Mihael Jašarević

Iznenada preminuo vlč. Adnan Petar Mihael Jašarević

U jutarnjim satima 28. rujna u Općoj bolnici „Dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu u svojoj 30. godini života preminuo je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Adnan Petar Mihael Jašarević.

Nakon što mu je nedjelju, 26. rujna iznenada pozlilo te je prebačen u Opću bolnicu gdje je u ponedjeljak, 27. rujna podvrgnut operativnom zahvatu vlč. Ado, kako su ga kolega od milja zvale, izgubio je bitku za život.

Rođen 30. siječnja 1992. u Sarajevu. U glavnom bh. gradu proveo je cijelo djetinjstvo te završio osnovnu i srednju školu. Bio je dijete iz mješovitog braka. Kršten je 7. srpnja 2007. u sarajevskoj protestantskoj zajednici. Zatim je prešao u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom te je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u rodnom gradu završio filozofsko-teološki studij. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 2019. te je bio na službama župnog vikara na Kupresu i u katedralnoj župi u Sarajevu. Uz to je volontirao i na Radio Mariji Bosne i Hercegovine.

Informacije o mjestu i vremenu ukopa bit će poznate naknadno.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

D. K., KT

Uz most i granični prijelaz, BiH dobiva i 10 novih kilometara autoceste

Uz most i granični prijelaz, BiH dobiva i 10 novih kilometara autoceste

Oko 10 kilometara autoceste na Koridoru Vc, od Odžaka do Svilaja izgrađeno još 2017. godine, a do sada nije bilo moguće pustiti ga u promet obzirom da se čekao most koji bi povezao BiH s Hrvatskom.

Usklopu otvaranja mosta i mađunarodnog Graničnog prijelaza Svilaj, koji je najavljen za četvrtak, 30. rujna, bit će otvorena i dionica autoceste Svilaj – Odžak u dužini od oko 10 kilometara.

Ova informacija potvrđena je za Klix.ba iz Autocesta FBiH, odakle su dodali kako je već urađen tehnički prijem i da je sve spremno za otvaranje u četvrtak.

Oko 10 kilometara autoceste na Koridoru Vc, od Odžaka do Svilaja izgrađeno još 2017. godine, a do sada nije bilo moguće pustiti ga u promet obzirom da se čekao most koji bi povezao BiH s Hrvatskom.

Naime, Granični prijelaz Svilaj otvara se u četvrtak, 30. rujna od 9 sati i prema privremenoj odluci bit će međunarodni prijelaz za promet putnika.

Vrijednost radova iznosi 18,7 milijuna KM sa PDV-om, a kompleks novog graničnog prijelaza je na površini od 103.000 kvadratnih metara.

Izgrađeni dio autoceste A1 kojim upravljaju JP Autoceste FBiH dužine je oko 104 kilometar, i to dionica autoceste A1 od Zenica sjever do Tarčina u dužini od 94 km i dionica autoceste Međugorje – Bijača u dužini od oko 10 km.

Posljednja dionica koja je otvorena bila je Zanička obilaznica i to 11 kilometara, otvorenih 25. studenoga prošle godine.

UEFA odustala od tužbe protiv Reala, Barcelone i Juventusa

UEFA odustala od tužbe protiv Reala, Barcelone i Juventusa

Europski nogometni savez (UEFA) odustala je od tužbe protiv madridskog Reala, Barcelone i Juventusa, tri kluba koja su još uvijek vezana za projekt europske Super lige.

Madridski sud je prošlog tjedna presudio da UEFA mora obustaviti postupak protiv spomenuta tri kluba, a krovna europska nogometna organizacija je u ponedjeljak to odlučila učiniti.

“Nakon zastoja u procesu protiv Barcelone, Juventusa i Real Madrida, povezanog s mogućim kršenjem UEFA-inih pravilnika u svezi s takozvanom ‘Super ligom’, UEFA-ino žalbeno tijelo je poništilo tužbu, kao da ona nikada nije ni pokrenuta”, stoji u službenom priopćenju Europskog nogometnog saveza, čiji su čelnici procijenili da bi inzistiranje na nastavku sudskog procesa bilo kontraproduktivno.

No, iz UEFA-e su poručili da su spremni ponovno pokrenuti sudski proces, ako bi se klubovi ponovno aktivirali i pokušali pokrenuti Super ligu.

Izvor

Uhićeni Harold Kopitz u bolnici otkrio motive strašnog zločina

Uhićeni Harold Kopitz u bolnici otkrio motive strašnog zločina

Austrijanac koji je u zagrebačkim Mlinovima ubio troje svoje djece, sedmogodišnje blizance i četverogodišnjeg dječaka, tek je jučer u bolnici progovorio o svojim motivima za monstruozni zločin. Prije toga liječnici s njim nisu uspjeli razgovarati.

Harolda Kopitza, koji je u noći s petka na subotu ubio svoje troje djece, policija je sinoć privela i uhitila.

Naime, Kopitz je jučer iz KBC-a Sestre milosrdnice prebačen u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Ubojica je u KBC-u Sestre milosrdnice cijelo vrijeme bio pod prismotrom policije, a pod policijskom pratnjom bio je i poslijepodne, kad je prebačen u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče.

U psihijatrijskoj bolnici smatrali su da nema potrebe za daljnjom hospitalizacijom, pa su ga vrlo brzo otpustili iz bolnice, nakon čega je priveden u krim-policiju na ispitivanje.

Što je Kopitz rekao o motivima za monstruozno ubojstvo djece?

Index.hr je doznao što je Kopitz o motivima nezapamćenog zlodjela ispričao u KBC-u Sestre milosrdnice.

Austrijanac koji je u zagrebačkim Mlinovima ubio troje svoje djece, sedmogodišnje blizance i četverogodišnjeg dječaka, tek je jučer u bolnici progovorio o svojim motivima za monstruozni zločin. Prije toga liječnici s njim nisu uspjeli razgovarati.

Kopitz je u bolnici rekao da mu je teško pa je dodao da mu je žao što je još uvijek živ.

Rekao je da je već dulje bez posla, dodavši da se javljao prijateljima i pokušao naći posao, ali bez uspjeha. Rekao je i da mu je istekla najamnina za stan te da više nije imao kamo otići. Upravo to navodi kao motiv za nezapamćeni zločin

Rekao da je ubio djecu “kako bi bila s njim kad umre”

Naime, Kopitz je u bolnici rekao da je zbog toga odlučio sebi oduzeti život, a prije toga i vlastitoj djeci kako “ne bi bio sam, već kako bi i djeca bila zajedno uz njega kada umre”.

Djeci dao tablete za spavanje, a potom ih ugušio

Istražitelji su, podsjetimo, prvo vjerovali da je Kopitz vlastitu djecu ugušio, ali kako je vrijeme odmicalo, postajali su sve skloniji verziji prema kojoj je ubojica prvo svoju djecu omamio tabletama, a potom ih ugušio. Kopitz je upravo tu drugu verziju događaja ispričao i u bolnici.

Podsjetimo, obdukcija na tijelima ubijene djece je gotova, no rade se dodatni toksikološki pregledi kako bi se utvrdilo kako su djeca ubijena, trovanjem tabletama ili gušenjem.

Kaže da bi se ponovo pokušao ubiti da ima mogućnost i način

Trostruki ubojica vlastite djece u bolnici je rekao i da bi, kad bi imao mogućnost i način, ponovo pokušao samoubojstvo.

Sebe je opisao kao osjećajnu, ali i grubu osobu. Rekao je da se unatrag posljednja tri mjeseca osjećao tužno, potišteno i napušteno, a posljednjih dana očajno, dodajući da više nije vidio nikakvog izlaza iz situacije.

Kaže da je popio više od 100 tableta nakon što je ubio djecu

Kako doznaje Index, djelatnici Hitne pomoći su uz Kopitza u noći s petka na subotu našli čak pet kutija različitih tableta.

Ubojica je u bolnici rekao da je popio više od 100 tableta.

Izvor

Uskoro inicijativa da se u Federaciji u mirovinu ide sa 67 godina starosti

Uskoro inicijativa da se u Federaciji u mirovinu ide sa 67 godina starosti

Osoba koja je u Federaciji BiH počela raditi prije pet ili deset godina u mirovinu će najvjerojatnije moći tek s navršenih 67 godina, piše Večernji list BiH.

Sadašnja mirovina

Naime, u ovom entitetu ozbiljno se razmišlja o pokretanju inicijative da se dobna granica za odlazak u mirovinu pomakne za dvije godine, odnosno sa 65 na 67 godina. Riječ je o inicijativi koja će zasigurno naići na svoje poklonike, ali i one koji će argumentirati njezine negativne strane. U posljednjih desetak godina većina europskih zemalja pokrenula je mirovinske reforme koje uključuju različite mjere za poboljšanje održivosti mirovinskih sustava. U okviru reformskih poteza predviđeno je produljenje radnog vijeka u idućih dvadesetak godina. Većina novih članica Europske unije drži se granice od 65 godina, pri čemu neke tu granicu tek trebaju dosegnuti nakon 2033. godine. Tako neke zemlje još uvijek nisu podigle starosni prag na 65 godina, što je Federacija BiH napravila novim Zakonom o MIO usvojenim prije nešto više od tri godine. – Uvjet za odlazak u starosnu mirovinu je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina mirovinskoga staža – navodi se u ovom zakonu.

Iako su članice Europske unije, u Bugarskoj i Češkoj će tek 2037. stupiti na snagu produljenje radnog vijeka na 65 godina. Podizanje dobi na 67 i više godina propisale su stare članice Europske unije u kojima je životni vijek dulji i uvjeti rada znatno povoljniji. Pritom zakonodavci u pravilu nisu postavili fiksnu granicu, već su eventualnu promjenu uvjeta umirovljenja vezali uz stanje na tržištu rada, kretanje očekivanoga životnog vijeka i druge promjenljive parametre. Primjerice, Finska od 2027. predviđa pomicanje granice za starosnu mirovinu na čak 70 godina, ali će konačno rješenje ovisiti o kretanju životnog vijeka, prosječnoj dobi izlaska s tržišta rada i dostupnoj razini mirovina. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, prema analizi Agencije za statistiku BiH, procijenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za stanovništvo ove zemlje iznosi 76,9 godina (74,4 godine za muškarce i 79,4 godine za žene). Uzmemo li u obzir da je prosječan životni vijek muškaraca u BiH 74,4 godine, znači da će prosječni umirovljenik koji je u mirovinu otišao sa 65 godina u njoj uživati svega 9,4 godine. Ako se prag za odlazak u mirovinu poveća, tada će taj muškarac u mirovini biti svega 7,4 godine.

Prijelazno razdoblje

Zbog duljeg životnog vijeka žene iz BiH koje su u mirovinu otišle sa 65 godina u njoj će prosječno uživati 14,4 godine. Žene u Srbiji odlaze u starosnu mirovinu sa 62 godine. Prosječni životni vijek žena u toj zemlji je 78 godina, dakle, u njoj će prosječno uživati 16 godina. Prosječni životni vijek muškaraca u Srbiji je 73 godine, a u starosnu mirovinu odlaze sa 65 godina. Prema navedenim podacima, prosječni muškarac u Srbiji u starosnoj mirovini uživat će osam godina, dakle, godinu i četiri mjeseca manje nego njegovi kolege u BiH. Pravo na starosnu mirovinu u RH stječe osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskoga staža. U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Tako ove godine žene u RH idu u mirovinu sa 62 godine i devet mjeseci, a dogodine sa 63 godine života.

Teška prometna nesreća u Bukovcima: Sudar tri vozila

Teška prometna nesreća u Bukovcima: Sudar tri vozila

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas poslije 17 sati na dionici magistralnog puta M-5 u mjestu Bukovci, kako saznajemo, povrijeđeno je više osoba.

U nesreći su sudjelovali teretno vozilo MAN i dva putnička vozila marke ŠKODA.

U tjeku je očevid. Promet je u potpunosti obustavljen.

Foto: Viber grupa – policija i stanje na cesti

Kiseljak.info

Vučić: Ako počne pogrom na Kosovu, NATO-u dajemo 24 sata da reagira

Vučić: Ako počne pogrom na Kosovu, NATO-u dajemo 24 sata da reagira

 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nije ušla na teritoriju Kosova zato što od Kumanovskog sporazuma i svim potonjim sporazumima nema pravo da to učini i poručio da Srbija sa trupama neće ući na Kosovo jer želi da se sve riješi mirnim putem.

Vučić je rekao kako misli da su ga u NATO razumjeli i da će učiniti sve da zaštite srpsko stanovništvo na Kosovu.

„Čekat ćemo vas 24 sata da kao NATO reagira, tek ako se poslije toga nastavi pogrom našeg stanovništva, Srbija će reagirati i neće dozvoliti ono što se dešavalo 1995. ili 2004. godine“, rekao je Vučić u emisiji Hit tvit TV Pink.

Vučić je kazao i da ga je „pogodila“ naslovna strana sutrašnjeg izdanja lista Danas, koja ga „optužuje za zveckanje oružjem“, kao i da je postojao plan da se zatvore prijelazi između Kosova i dijelova centralne Srbije u kojoj žive etnički Albanci.

„Da zatvorimo Končulj, da puštamo samo Srbe na Ropotovo, i da nema dodira između Albanaca sa KiM i onih iz Bujanovca i Preševa. Mi smo mogli (to učiniti), ta ideja postoji, ja sam protiv te ideje“, naveo je Vučić.

On je dodao da „različiti centri moći u zemlji i i ino“ žele lošije rezultate Srbiji, a na navode da „zvecka oružjem“ zbog nadletanja vojnih letjelica u blizini prijelaza sa Kosovom Jarinjem i Brnjakom rekao je da se u današnjim razgovorima sa predstavnicima EU i NATO „ljutio na sve svoje sagovornike“.

„Mi sada imamo 14 MiG-29 (koji mogu da lete). Oni su mislili da se ja šalim. Jel’ Srbija to nema pravo da podigne svoje helikoptere ili avione u centralnoj Srbiji? (Predstavnici EU) se sedam dana nisu uzbudili zbog oklopnih kola kosovske policije, ali jesu istog sekunda kad je Srbija poakzala da neće dozvoli (da je ponižavaju)“, kazao je Vučić.

 

TRAVNIK: Pozitivna poduzetnička priča braće Jurić i obitelji Janković

TRAVNIK: Pozitivna poduzetnička priča braće Jurić i obitelji Janković

Portal flash.ba, odnosno Srećko Stipović napravio je zanimljivu priču o braći Jurić i obitelji Janković koji svojim radom i idejama daju pozitivan primjer današnjem društvu.

Na sajmu poslovnih ideja u Travniku sreli smo braću Jurić, Danijela i Kristijana koji više od dvije godine uređuju dvorišta i okućnice od Travnika do Kiseljaka. Zbog svoga kvalitetnog rada i pristojnih cijena dobili su čak 150 klijenata kako iz Lašvanske doline tako i iz inozemstva. Oni uređuju okoliš i desetak poslovnih firmi iz središnje Bosne. Pored njih sreli smo i bračni par Janković iz Jankovića koji se bave cijeđenjem domaćeg voća i proizvodnjom raznih džemova i pekmeza. Pored toga oni proizvode i povrće u svome plasteniku. Marko i Dragana su mladi i obrazovani ljudi koji su uložili novac u opremu i danas dobro rade i posluju.

-Pored uređenja okućnica i dvorišta počeli smo se baviti i lumbri kulturom, dakle uzgojem kalifornijskih glista, te sječom visokih stabala i prodajom ukrasnog kamena sa Vlašića. Najvažnije od svega je biti uporan i raditi i po 16 sati. Ovo ljeto kod nas je radilo 6 sezonskih radnika. Uz doručak i ručak imali su dnevnicu od 50 do 70 KM. Uopće nam nije bio problem naći radnike” govori nam Kristijan.

Danijel dodaje: “Povezali smo se s vlašičkim pastirima i kada god nađu zanimljiv kamen oni ga zabilježe i jave nam. Mi odemo iskopamo, operemo i zasadimo recimo čuvarkuću. Takvo ukrasno kamenje za vrtove odlično se prodaje. Imamo ukrasno kamenje od desetak do tri stotine kilograma. Nije ih uopće problem prodati. Dakle mi uspijemo i kamenje prodati”, smije se Danijel dok govori za Flash.ba.

Marko Janković i njegova supruga Dragana također su dobili poticaj za svoju poslovnu ideju.

-Opredijelili smo se za cijeđenje domaćeg voća i povrća te pravljenje džemova jer smo vidjeli da je dosta voćnjaka napušteno, zapušteno. Voće nema tko da obere. Uložili smo novac u opremu i evo danas odlično radimo. Imamo posla preko glave. Nekada radimo i do 12 sati uvečer kako bi poštovali rokove koje smo dogovorili sa svojim kupcima. Mislim da smo za sada jedini u Travniku koji ozbiljno vodimo ovaj posao i nudimo usluge cijeđenja voća. Dovoljno je da donesete svoje voće kod nas. Mi ga preradimo u sokove ili pekmeze, pakiramo u boce i tegle i dobijete gotov proizvod od svoga voća”, govori Marko za Flash.ba.

       

Tekst i foto: Srećko Stipović

Župni zbor iz Čerina posjetio klarise u Brestovskom

Župni zbor iz Čerina posjetio klarise u Brestovskom

U subotu 25. rujna župni vikar župe Sv. Stjepana Prvomučenika Čerin, fra Jure Barišić zajedno s 20-ak pjevača župnog zbora posjetio je samostan Sv. Klare u Brestovskom.

Susret je započeo svetom misom koju je predvodio fra Jure, a liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor iz Čerina. U propovijedi je fra Jure naglasio koliko je važno vlastito srce ispunjati i oblikovati Božjom riječju, koje na taj način može postajati sve sličnije Isusovu Srcu.

Poslije svete mise uslijedilo je druženje u dvorani samostana. Opatica s. Hijacinta Batinić pozdravila je hodočasnike, zahvalila im na dolasku i na skladnom pjevanju kojim je samostanska zajednica ostala obogaćena.

Rekla je nešto o životu i radu sestara u samostanu, a s. Janja Dragičević posvjedočila je o svom pozivu.

Nakon toga, kako prenosi bosnasrebrena.ba, fra Jure je govorio o životu župe Čerin i djelovanju župnoga zbora.

Ovaj kratki susret bio je na radost svima i na poticaj da jedni za druge mole.

J.P., KT

U dvorištu crkve u Varešu srušili jarbol i odnijeli zastavu hrvatskog naroda

U dvorištu crkve u Varešu srušili jarbol i odnijeli zastavu hrvatskog naroda

Nekoliko lokalnih medija već danima vode harangu o zastavi hrvatskog naroda koja je bila istaknuta u dvorištu crkve u Varešu pored spomenika koji se nalazi na ovoj lokaciji, prenosi portal Pogled. 
Do kulminacije je došlo sinoć, odnosno, tijekom noći, kada su nepoznati počinitelji upali na prostor crkvenog zemljišta, srušili jarbol i odnijeli zastavu hrvatskog naroda. Ovaj napad na Hrvate Vareša i crkvenu imovinu još jedan je primjer kako pojedinci žele graditi suživot na ovim prostorima. 
Sve ovo se događa pred obilježavanje patrona Župe, te mjesec dana pred obilježavanje stradavanja Hrvata Vareša, a očekuje se da policijske strukture otkriju tko je počinitelj ovoga napada. 
Nažalost, među onima kojima nije jasno kako Hrvati u BiH mogu imati zastavu svoga naroda je i športaš Farik Muhić koji je svojim pisanjem na društvenim mrežama dolio ulje na vatru. 

– Ja kao sportista i predstavnik naše države Bosne i Hercegovine i grada Vareša volio bi da znam koga prestavljam, Bosnu i Hercegovinu ili “anam one tam”? Pošto bi skorije vrijeme trebao ići za Rusiju – Moscov na takmičenje pod zastavom Bosne i Hercegovine pa ne znam šta ću sad ponijeti. Kao što sam odlučio da se izjasnim javno povodom zakivanja zastave, isto tako sam kontaktirao i naše nadlažne. Pa sam ih zatekao pitanjem da li oni znaju išta o ovome. Odgovor je bio: A dže to visi? Nisu ni oni upućeni u ovo. Zamolio sam lijepo da kontaktiraju Radio Bobovac da nam objasne povod ovoga. Ili ako zna neko od ovih što će vidjeti da objasni. Herceg Bosna – Šta je to? Od kud ovo u Varešu?”, objavio je Farik na svom profilu. (tekst objavljen bez lekture)
Očito nedovoljno educiranom Fariku preporučamo da pogleda kako je Damir Beljo ulazio u ring. Kad već mladi Farik nije dovoljno učio u školi, neka uči od Belje. I vidi kako se voli svoj narod i zemlja u kojoj živi.

Jednostavni načini koji vam mogu pomoći da izgubite višak kilograma

Jednostavni načini koji vam mogu pomoći da izgubite višak kilograma

Ukoliko tražite načine da izgubite višak kilograma dobijenih tijekom lockdowna, ali nemate vremena i energije za neke posebne dijete, onda bi vam mogli pomoći neki jednostavni savjeti i trikovi.

Proteinski doručak

Unošenje proteina za doručak brzo pokreće metabolizam, a što prije “upalite motore”, to je bolje za mršavljenje. Potrudite se da u svakom obroku imate nemasno meso, od pilećih prsa, tunjevine, lososa, jaja, škampi, nemasnih mliječnih proizvoda, sojinog mlijeka pa do graha i leće.

Kontrolirajte konzumiranje grickalica

Ljudi često jedu grickalice jer im je dosadno, a “lijek” za to je vruće niskokalorijsko piće koje treba piti polako. Možete izabrati zeleni ili bilo koji biljni čaj. Katehini u zelenom čaju ubrzavaju metabolizam i pomažu tijelu da brže sagorijeva masnoću. Izbjegavanje mlijeka i šećera u čaju se također preporučuje.

Dovoljno žvačite hranu

Svaki put kad jedete, potrudite se da zalogaj sažvačete najmanje 25 puta prije nego ga progutate. Probava počinje u ustima zahvaljujući enzimima i pljuvački, tako da ćete pomoći probavnom sustavu tako što jedete polako. To će vam pomoći da uživate u hrani i omogućite želucu dovoljno vremena da signalizira mozgu kada je pun.

Unosite vlakna

Vlakna povećavaju volumen hrane bez povećanja mnogo kalorija. Osjećat ćete se duže sitim ukoliko unosite vlakna, a time ćete izbjeći prejedanje. Dan možete početi s malo zobene kaše.

Začinite hranu

Začini poboljšavaju okus hrane, ali i stimuliraju okusne pupoljke, što će pomoći da dobijete osjećaj sitosti. Kada jedete začinjenu hranu, jedite je polako i pijte više vode. Začini poput ljute parpike mogu ubrzati metabolizam oslobađanjem hromona poput adrenalina.

Jedna osoba poginula u direktnom sudaru dva vozila kod Sarajeva

Jedna osoba poginula u direktnom sudaru dva vozila kod Sarajeva

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 14 sati u Reljevu kod Sarajeva poginula je jedna osoba.

Nesreća se dogodila na dionici puta od Rajlovca prema Vogošćanskoj petlji, a sudjelovala su dva putnička automobila.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su nam kazali da su policijske patrole i Hitna pomoć upućeni na mjesto nesreće.

Promet je na ovoj dionici potpuno obustavljen, a nakon uviđaja bit će poznato kako je došlo do sudara.

Europol srušio balkanski kartel koji je snabdijevao Europu kokainom!

Europol srušio balkanski kartel koji je snabdijevao Europu kokainom!

U Madridu je održana konferencija za medije predstavnika zemalja sudionica u kriminalističkom istraživanju među kojima su i predstavnici hrvatske policije.

Dosad neviđena međunarodna operacija tijela za provedbu zakona u kojoj je sudjelovalo osam zemalja rezultirala je prijavama protiv 61 pripadnika balkanskog narko kartela koji Europu opskrbljuje kokainom.

Protekle je godine proveden niz akcija u okviru Operativne radne skupine između Španjolske, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Država i Kolumbije, uz koordinaciju aktivnosti koju je vodio EUROPOL-ov Europski centar za teški i organizirani kriminal.

Ova izrazito mobilna zločinačka organizacija imale je aktivne ogranke u nekoliko europskih zemalja, a činili su je uglavnom kriminalci iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

Europol je Operativnu radnu skupinu osnovao u srpnju 2020. godine s ciljem povezivanja svih uključenih zemalja u koordinaciji zajedničke strategije usmjerene na razbijanje cijele mreže. Od tada Europol kontinuirano osigurava najnovije obavještajne podatke i analize, kao pomoć istražiteljima na terenu, navodi Ravnateljstvo policije u svom priopćenju.

Rezultati koordinirane akcije su: 

Nadležnim tijelima prijavljen je 61 pripadnik, od kojih je 23 uhićeno (13 u Španjolskoj i 10 u Sloveniji)
Zaplijenjeno 2,6 tona kokaina
Zaplijenjeno 324 kilograma marihuane
Zaplijenjeno 612 000 eura u gotovini
Zaplijenjeno 9 luksuznih vozila i 5 motora

Koordinirani udarac

U okviru obavještajnih aktivnosti koje su proveli zajedno sa svojim međunarodnim kolegama, španjolski su istražitelji došli do pouzdanih obavještajnih podataka da je ovaj kartel za proljeće ove godine pripremao uvoz ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu.

Poduzete su posebne mjere nadzora kriminalaca tijekom njihovih višestrukih putovanja između Španjolske i Južne Amerike kako bi organizirali završne pojedinosti uvoza više od 1,25 tona kokaina.

Istraživanje je dobilo zamah u ožujku ove godine kada su vođe tog kartela otputovali u Španjolsku kako bi se pripremili za dolazak pošiljke kokaina. Te dvije osobe – koje je EUROPOL smatrao visokovrijednim metama, su do tada izbjegavale osobno prisustvovati sastancima kako bi izbjegle policiju.

To je bila predobra prilika za policiju da je propusti: u ranim jutarnjim satima 10. ožujka 2021. godine, pripadnici španjolske nacionalne policije (Policia Nacional) izvršili su istodobne racije u gradovima Tarragoni, Barceloni, Geroni i Valenciji te uhitili trinaest osoba, uključujući dva narkobosa i policijskog službenika koji je surađivao sa zločinačkom organizacijom.

Španjolski istražitelji također su razbili alternativne izvore prihoda kartela, kao što su proizvodnja i trgovina marihuanom i prodaja luksuznih vozila.

U naknadnoj akciji, u svibnju 2021. godine, slovenska nacionalna policija nadležnim tijelima prijavila je 48 ostalih pripadnika organizirane kriminalne skupine zbog uključenosti u raspačavanje kokaina i marihuane u Europi. Od toga je do sada uhićeno ukupno 10 osumnjičenih.

U ovu akciju bila su uključena sljedeća tijela za provedbu zakona:

Španjolska: Nacionalna policija (Policia Nacional)
Hrvatska: Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – PNUSKOK
Srbija: Uprava kriminalističke policije
Njemačka: Savezni ured kriminalističke policije (Bundeskriminalamt), Sjedište policije Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
Slovenija: Nacionalni istražni ured
Bosna i Hercegovina: Federalna uprava policije Sarajevo
Sjedinjene Države: Agencija za suzbijanje droge Sjedinjenih Država
Kolumbija: Nacionalna policija (Policia Nacional)

Ova Operativna radna skupina bila je dio EUROPOL-ove strategije u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala koji dolazi sa Zapadnog Balkana, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije.

Milanović o Njemačkoj: Iza Merkel je dobrih 16 godina, ovo je tanka pobjeda

Milanović o Njemačkoj: Iza Merkel je dobrih 16 godina, ovo je tanka pobjeda

“Nisu to pobjede od prije 20 godina kad su Schroeder i Merkel pobjeđivali uvjerljivo. Ovo su tanke pobjede i tanki rezultati. Došlo je do novog odnosa snaga na njemačkoj političkoj sceni, koalicija će biti trostrana, vodit će je socijaldemokrati, ali neće se ništa bitno promijeniti u njemačkoj politici prema Europi ili Hrvatskoj”, kaže predsjednik Republike Hrvatske.

O mandatu Angele Merkel kaže: “Dobrih 16 godina, meni je bila u dobrom dojmu. Njemačka sad očito ima orijentaciju prema umjerenim liderima i odmjerenom stilu u politici, s obzirom na sve što im se dogodilo u povijesti.”

Prešutni minusi

Na pitanje o prešutnim minusima kaže kako se njime bave mnoge centralne banke.

“Znam da se HNB time bavi i druge centralne banke. Ali to je toliko političko pitanje da bi trebalo biti posao Vlade, parlamenta. Lijepo je da se centralna banka brine o potrošačima, ali ona bi se trebala baviti stabilnošću banka, a ovo ne ujteče na stabilnost banaka nego na stabilnost ljudi i obitelji. Ako sam ja riješio švicarski franak i oni će ovo. I banka mora zarađivati, došli su od toga da deru ljude do toga da manje zarađuju. Ako im dopustite da rade po svomm, uvijek će vam uzeti. Izmislit će naknade za ustajanje lijevom nogom, desnom nogom…”, govori predsjednik Republike Hrvatske.

Na pitanje o izboru predsjednika Vrhovnog suda, oko čega se nikako ne uspijeva dogovoriti s Vladom, ali ni dobiti većinu u Saboru kaže: “Nema novosti, predlažem da odaberu kandidata, to je dobar prijedlog.”

(VAŽNO) Hrvatska ukinula pravilo ulaska na 12 sati!? Vraćaju građane u BiH

(VAŽNO) Hrvatska ukinula pravilo ulaska na 12 sati!? Vraćaju građane u BiH

Po informacijama Dnevnog lista koje smo dobili od više građana iz BiH koji su ovog vikenda pokušali ući u Hrvatsku doznajemo da je praktično ukinuto famozno pravilo ulaska u Republiku Hrvatsku od 12 sati. Ovo pravilo vrijedilo je tijekom cijele turističke sezone za sve građane iz BiH koji imaju hrvatsko državljanstvo.

No, sada na granici sa Republikom Hrvatskom granični policajci, kako tvrde građani, usmeno obavještavaju da je to pravilo ukinuto te da je za ulazak u Hrvatsku sada potrebno imati negativan test na koronu, imati potvrdu o preboljeloj bolesti ili posjedovati potvrdu o cijepljenju.

Navodni izgovor za ovaj potez jeste da je BiH sada stavljena na crvenu listu Europske unije i da dosadašnji način ulaska više nije moguć. Sasvim slučajno, ako je tome vjerovati, sve se poklapa sa završetkom turističke sezone.

Ukoliko se ne radi o samovolji hrvatskih graničnih policajaca zaista je sramotno da hrvatske vlasti nisu javno obavijestile svoje državljane o promjeni pravila ulaska u Hrvatsku iz BiH.

Novo ubojstvo u Zagrebu, na parkiralištu pronašli mrtvog muškarca

Novo ubojstvo u Zagrebu, na parkiralištu pronašli mrtvog muškarca

Policija traga za muškarcem koji se sukobio s čovjekom čije je mrtvo tijelo u ponedjeljak ujutro pronađeno na parkiralištu u zagrebačkoj četvrti Trnje.

Prema prvim policijskim informacijama iza 9,40 sati na parkiralištu u Ulici Cvijete Zuzorić pronađeno je tijelo muškarca bez znakova života.

U policiji kažu da je smrti, prema do sada utvrđenome, prethodio fizički sukob s nepoznatim muškarcem za kojim se traga.

Više informacija policije će iznijeti nakon okončanja očevida koji je u tijeku.

FUCZ sudjelovao na NATO vježbi “Sjeverna Makedonija 2021”

FUCZ sudjelovao na NATO vježbi “Sjeverna Makedonija 2021”

Od 20. do 23. rujna 2021. godine na području Ohrida i Struge održana je vježba “Sjeverna Makedonija 2021” koju su zajednički organizirali NATO-ov Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) i Centar za upravljanje kriznim situacijama Sjeverne Makedonije.

U ovoj vježbi sudjelovali su predstavnici 27 država članica NATO-a i partnera te 16 regionalnih i međunarodnih organizacija čiji su timovi za odgovor u kriznim situacijama uvježbavali svoje sposobnosti tijekom prirodnih nesreća velikih razmjera. Scenario koji se zasnivao na snažnom zemljotresu koji je pogodio stanovništvo Ohrida i Struge i kritičnu infrastrukturu u široj okolini kombinirao je operacije traganja i spašavanja i omogućio timovima da rade zajedno u odgovoru na poplave, kemijske, biološke ili radiološke incidente i kampanji protiv dezinformacija.

Među sudionicima ove vježbe bio je i tim Federalne uprave civilne zaštite od 8 ljudi sa potrebnom opremom (šest pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi, jedan evoluator i jedan član NICS tima).

Prvi put u Sjevernoj Makedoniji održala se hibridna vježba s terenskim i komandno-stožernim aktivnostima, ali i panel diskusije o Civilno-vojnoj podršci u vanrednoj situaciji i lekcijama iz odgovora na katastrofu za vrijeme COVID-19 na kojima je sudjelovao i rukovoditelj FUCZ P.O. Vlade FBiH.

Osim Federalne uprave civilne zaštite na vježbi su iz BiH sudjelovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Oružanih snaga BiH i Republičke uprave civilne zaštite RS.

Cilj ove vježbe bio je poboljšanje nacionalne i kolektivne spremnosti, interoperabilnosti i otpornosti u vanrednim situacijama u katastrofama. Također je pružena prilika da se testira upotreba NATO-ovog sustava za naprednu regionalnu koordinaciju u nesrećama (NICS) koja olakšava koordinaciju odgovora na katastrofe u realnom vremenu među državama iz regiona Zapadnog Balkana ali i testiranje Memoranduma o razumijevanju o olakšavanju vitalnog prekograničnog prevoza koji omogućava “brzi” prelazak granice hitnih medicinskih timova i drugih međunarodnih hitnih službi.

Pripadnici FUCZ i ovaj put su pokazali visoku razinu spremnosti, znanja i profesionalan odnos u odgovoru na prirodne nesreće velikih razmjera u ulogama koje su im povjerene u ovoj vježbi te interoperabilnost u radu sa pripadnicima drugih timova. Iskustva stečena na ovoj vježbi, koristit će pripadnicima FUCZ u narednom razdoblju prilikom planiranju i realizaciji zadataka u zaštiti i spašavanju

Na kraju vježbe svim sudiionicima uručeni su i certifikati.

Prvi put ove godine NATO-ova vježba odgovora na katastrofe EADRCC održana je u državi članici NATO –a, Republici Sjevernoj Makedoniji koja je bila zemlja partner kada je zatražila da bude domaćin događaja. Zbog pandemije COVID-19 vježba je morala da se odloži dva puta, a u međuvremenu je Sjeverna Makedonija u ožujku 2020. godine postala 30. saveznik NATO-a.

Socijaldemokrati pobijedili konzervativce prvi put od 2005. godine

Socijaldemokrati pobijedili konzervativce prvi put od 2005. godine

Budući da niti jedan veliki blok nema većinu, a oboje bi nerado ponovili svoju neugodnu “veliku koaliciju” od posljednje četiri godine, najvjerojatniji ishod je trostrani savez koji vode ili socijaldemokrati ili Merkelini konzervativci.

Njemački socijaldemokrati (SPD) tijesno su pobijedili na nedjeljnim nacionalnim izborima, pokazali su prognozirani rezultati, i osvojili “jasan mandat” da vode vladu prvi put od 2005. godine i da okončaju 16 godina vladavine konzervativaca pod vodstvom Angele Merkel.

Socijaldemokrati (SPD) iz lijevog centra trenutno osvajaju 26,0 posto glasova, a iza njih s 24,5 posto je Merkelin konzervativni blok CDU/CSU, pokazale su projekcije medijske kuće ZDF, no obje su stranke vjerovale da bi mogle voditi sljedeću vladu.

Budući da niti jedan veliki blok nema većinu, a oboje bi nerado ponovili svoju neugodnu “veliku koaliciju” od posljednje četiri godine, najvjerojatniji ishod je trostrani savez koji vode ili socijaldemokrati ili Merkelini konzervativci.

Dogovor o novoj koaliciji mogao bi potrajati mjesecima, a vjerojatno će uključivati ​​manje Zelene i Liberalne demokrate (FDP).

“Sada vodimo u svim anketama”, rekao kancelarski kandidat SPD-a Olaf Scholz tijekom okruglog stola s drugim kandidatima.

“To je ohrabrujuća poruka i jasan mandat kako bismo bili sigurni da ćemo dobiti dobru, pragmatičnu vladu za Njemačku”, dodao je nakon što se ranije obratio ushićenim pristašama SPD -a.

Rast SPD-a najavljuje skretanje ulijevo za Njemačku i pokazuje izvanredan povratak stranke koja je u samo tri mjeseca vratila oko 10 bodova podrške i poboljšala svoj rezultat od 20,5 posto na nacionalnim izborima 2017. godine.

63-godišnji Scholz postao bi četvrti poslijeratni kancelar SPD-a nakon Willyja Brandta, Helmuta Schmidta i Gerharda Schroedera. Ministar je financija u Merkelinom kabinetu i bivši gradonačelnik Hamburga.

Scholzov konzervativni rival Armin Laschet signalizirao je da njegov blok još nije spreman priznati poraz, iako su njegove pristaše bile tiše.

“Kancelara nije uvijek postavila prvoplasirana stranka”, rekao je Laschet (60) na okruglom stolu.

“Želim vladu u kojoj su uključeni svi partneri, gdje su svi vidljivi, a ne onu u kojoj će samo kancelar zasjati”, rekao je u prvom pokušaju pridobivanja manjih stranaka.

Schmidt je vladao krajem 1970-ih i početkom 1980-ih u koaliciji s FDP-om iako su njegovi socijaldemokrati imali manje zastupničkih mjesta od konzervativnog bloka.

Izvor

Danas oblačno vrijeme, poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina

Danas oblačno vrijeme, poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno ili pretežito oblačno vrijeme uz jutarnju maglu u Kiseljaku.

Prije podne slaba kiša je moguća na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 26 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

Umirovljenici na mukama, dvije mirovine za nabavu ogrjeva

Umirovljenici na mukama, dvije mirovine za nabavu ogrjeva

Iako je tek nastupila jesen, građani koji će se tijekom zimskih dana grijati na drva, ugljen ili pelet već uvelike nabavljaju ogrjev. Mnogi su požurili s kupnjom ogrjeva jer će njegova cijena prije početka zimske sezone sigurno porasti. Cijene drva, ugljena i peleta u BiH ne razlikuju se mnogo od prošlogodišnjih. Ipak, mnogim kućanstvima ovaj izdatak predstavlja veliki udar na kućni proračun, piše Večernji list BiH.

Ostaju vjerni drvima

Jedan od najvećih životnih problema s kojima se umirovljenici trenutačno susreću upravo je nabava ogrjeva. Unatoč tome što se cijene nisu znatno mijenjale, umirovljenici se žale da su one visoke u odnosu na mirovine.

– Treba nabaviti 6-7 metara drva ili se dogrijavati strujom. A gdje je zimnica, gdje su lijekovi, hrana i odjeća? Nečega se moramo odreći da bismo kupili veću količinu drva – žali se jedan od umirovljenika. Cijena kubnog metra kreće se od 85 KM za oblovinu pa sve do 100 KM za cijepana drva. Cijenu diktira i kvaliteta drva. Uglavnom se iscijepana drva kreću od 90 do 115 KM kod onih koji daju na rate. Za 6-7 m3 iscijepanih drva potrebno je izdvojiti između 600 i 800 KM, što je minimalno dvije mirovine. – Ništa ne može zamijeniti smirujući zvuk pucketanja drva u kaminu i toplo ozračje u dugim hladnim zimskim noćima – kaže jedan Banjolučanin. Oni koji se bave prodajom drva kažu kako je potražnja ovog ogrjeva na domaćem tržištu na istoj razini već godinama. – Preporuka kupcima je da drva nabavljaju prije same sezone jer je tada cijena niža. Naš narod kupuje drva uglavnom pred jesen, u kolovozu, rujnu i listopadu. Sada je velika potražnja za drvima – kaže za Večernji list dugogodišnji prodavač drva. Zbog visokih cijena drva sve veći broj kućanstava prelazi na grijanje na struju.

– Grijemo se na klimu. Iziđe li skuplje, ne znam, ali ovako je definitivno lakše. Nema nošenja drva, pepela, čekanja da se kuća zagrije. Uz to je čišće i ne moramo ličiti zidove svake godine – kaže nam jedna Mostarka. Posljednjih godina pelet je sve popularniji energent.

Prodavači ističu kako je iz godine u godinu sve veća potražnja za ovim energentom jer je praktičniji za uporabu. – Cijena peleta u ovo doba godine ostala je ista kao i lani. Sugrađani koji se odluče za ovakav način grijanja za tonu peleta trebaju izdvojiti 320 KM – rekao je jedan prodavač peleta za Glas Srpske. Inače, cijena peleta kreće se od 310 do 390 KM, ovisno o klasi i prijevozu

Zagađenje od ugljena

Za tonu ugljena potrebno je izdvojiti 200 maraka. Međutim, ovaj se energent sve više izbjegava zbog zagađenja. Nadležni u Sarajevskoj županiji uz podršku Švedske osigurali su 2,9 milijuna maraka za zamjenu peći na ugljen i ostala čvrsta goriva, posebno u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta.

Izvor

Otac koji je ubio djecu nije životno ugrožen. Iz bolnice najavljuju njegov otpust

Otac koji je ubio djecu nije životno ugrožen. Iz bolnice najavljuju njegov otpust

Muškarac (56) osumnjičen za ubojstvo svoje troje malodobne djece u zagrebačkom naselju Mlinovi i dalje je na liječenju u KBC Sestre milosrdnice gdje je doveden u noći 25. rujna u pratnji policije, stabilno je, pri svijest i nije životno ugrožen, priopćeno je u nedjelju iz bolnice.

“Pacijent je smješten na jedinici intenzivne skrbi i pod konstantnim je nadzorom policije. Nije životno ugrožen, sve životne funkcije pacijenta su stabilne. Od jučer i dalje pri svijesti”, naveo je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić, u kratkom priopćenju medijima. Dodao je da se otpuštanje 56-godišnjeg pacijenta iz bolnice očekuje u sljedeća dva dana.

Pedeset šestogodišnji muškarac, austrijski državljanin osumnjičen je da je u noći s petka na subotu u naselju Mlinovi u Zagrebu ubio svoje troje malodobne djece i potom pokušao samoubojstvo.

Kako je jučer navedeno iz Policijske uprave zagrebačke,  u subotu oko 2 sata u zagrebačkom naselju Mlinovi, temeljem informacija o najavljenom samoubojstvu zaprimljenih od građana zbog objava na društvenim mrežama, u stanu je pronađen 56-godišnji muškarac koji je u trenutku ulaska policijskih službenika bio narušenog zdravstvenog stanja. Na mjestu događaja pronađeno je i troje djece bez znakova života. Dolaskom hitne medicinske pomoći potvrđena je nasilna smrt djece, dok je 56-godišnji muškarac prevezen u KBC Sestre milosrdnice gdje je zadržan na liječenju.

Očevid je proveden uz rukovođenje zamjenice Županijskog državnog odvjetnika, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Županijsko državno odvjetništvo priopćilo je nakon očevida kako postoji osnova sumnje da je austrijski državljanin (1965.) počinio kaznena djela teškog ubojstva, iz članka 111. Kaznenog zakona na štetu troje maloljetne djece.

Izvor

Vozilo s pet mlađih osoba udarilo u stup, zapalilo se i izgorjelo

Vozilo s pet mlađih osoba udarilo u stup, zapalilo se i izgorjelo

U vozilu se nalazilo pet mlađih muških osoba – tri su teže, a dvije lakše ozlijeđene.

Teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno pet mlađih muških osoba, dogodila se u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima kod Solina, potvrdila je za Hinu splitska policija.

Nesreća se dogodila 20-tak minuta iza ponoći na solinskom području, predio Ninčevići, gdje je osobno vozilo udarilo u stup, nakon čega se zapalilo i izgorjelo, kažu u policiji. U vozilu se nalazilo pet mlađih muških osoba – tri su teže, a dvije lakše ozlijeđene.

Policija će o  rezultatima očevida, uzrocima i okolnostima prometne nesreće izvijestiti tijekom jutra.

 

Izvor

Livaja majstorski riješio i Lokomotivu: Kalinić spasio Hajduk u 10. minuti produžetka

Livaja majstorski riješio i Lokomotivu: Kalinić spasio Hajduk u 10. minuti produžetka

Dvoboj 10. kola HNL-a na Poljudu pripao je Hajduku.

Nogometaši Hajduka svladali su teškom mukom Lokomotivu 1:0 na Poljudu, u utakmici 10. kola Prve HNL. Igrač odluke opet je bio Marko Livaja.

Dvoboj na Poljudu započeo je dobrom šansom Lokomotive, u 6. minuti je opasno zaprijetio Maleš. Utakmica je bila takva da je Hajduk držao posjed i kružio oko gostujućeg šesnaesterca, ali su istovremeno Splićani vrlo teško dolazili u prilike.

Pokušao je Sahiti u 17. minuti, kasnije su zajedno kombinirali Biuk i Sahiti. Isto tako, Livaja je bio stalna opasnost za goste, no relativno mirno Lokomotiva je dogurala do kraja poluvremena i rezultata 0:0.

Sve se nastavilo u drugom poluvremenu po istom receptu. Hajduk je imao inicijativu, no prvu pravu šansu su propustili gosti. Pivarić je bio u savršenoj prilici u 69. minuti, ali je završnica bila vrlo slaba.

Pet minuta kasnije raspalio je Marko Livaja s vrha šesnaesterca te je pogodio okvir vrata, a u 81. minuti gosti su ipak kapitulirali. Odličnu loptu je poslao Mlakar, a Livaja se ubacio i glavom pogodio za 1:0. VAR je dugo provjeravao potencijalno zaleđe jer su odlučivali milimetri, no pogodak je priznat. Time se Livaja na vrhu ljestvice strijelaca izjednačio s napadačem Rijeke Drmićem (po 7 golova).

Debelo u sudačkoj nadoknadi šansu za 1:1 je imao Kačavenda, ali vratar Hajduka Kalinić je bio na pravom mjestu.

Hajduk se bodovno (19), pak, izjednačio s Dinamom, ali ima i utakmicu više. Lokomotiva je ostala na šestom mjestu, a u zadnjih pet ligaških utakmica ima četiri poraza i samo jedan remi.

 

Dva kandidata podrijetlom iz Bosne i Hercegovine ulaze u njemački Bundestag