Općinski sud u Bugojnu osudio je načelnika Hasana Ajkunića na 12 mjeseci zatvora, ali se kazna neće izvršiti ukoliko u vremenu provjeravanja od četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

Proglašen je krivim da je kao službena osoba prekoračio granice svoje službene ovlasti i drugome pribavio korist i uskratio građanima pravo na slobodno zapošljavanje na području Federacije BiH. Počinio je kaznena djela ˝Zlouporaba položaja ili ovlasti˝ u vezi sa kaznenim djelom „Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju“.

Ajkuniću se stavlja na teret da je od siječnja 2011. godine do siječnja 2016. godine kao načelnik općine Bugojno prekoračio granice svojih službenih ovlasti u postupku prijema namještenika i državnih službenika u radni odnos, te je po svom nahođenju uskraćivanjem prava građanima na slobodu zapošljavanja pod jednakim uvjetima protivno odredbama Statuta Općine Bugojno, Zakonu o namještenicima i organima državne službe u FBiH kao i Zakonu o državnoj službi u FBiH vršio prijem u radni odnos bez provođenja procedure javnog oglašavanja i mimo Agencije za državnu službu FBiH.

Ajkunić je tako zasnovao radni odnos sa 12 osoba, dok je suprotno odrebama Zakona o obligacionim odnosima u razdoblju od 3. svibnja 2012. godine do 1. Prosinca 2015. godine zaključio 20 Ugovora o djelu sa Ž. I. za obavljanje poslova potrebe mjesne zajednice Poriče za pružanje pomoći mještanima u organizaciji proljetne sjetve i stručne pomoći korisnicima poljoprivrednih poticaja na terenu.

Detalje presude pročitajte ovdje.