Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole,  pogon za proizvodnju, ugradnju i servis auto-prikolica, auto-kuka i auspuha u mjestu Han Ploča investitora Josipa Milardovića iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice  21. 10. 2021. godine sa početkom u 12 sati.