Općine i gradovi s prostora Federacije BiH koji su razradili dobar projektni koncept za izgradnju različitih infrastrukturnih projekata mogu od Vlade Federacije BiH dobiti bespovratnih 700.000 KM poticajnih sredstava, piše Večernji list BiH.

Pravo sudjelovanja

U javnom pozivu koji je raspisala federalna Vlada piše kako se općine i gradovi mogu prijaviti za projekte iz područja izgradnje, završetka cestovne infrastrukture (ceste, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprečavanje erozije itd.), komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže itd.). Za iznos od 700.000 KM tako su se mogli prijaviti i za izgradnju ili završetak objekta obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao što su predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školske sportske dvorane i igrališta… Za isti iznos mogli su se prijaviti i projekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanja energetske učinkovitosti objekata, fasada objekata, zamjene otvora i krovova, sustava grijanja i hlađenja ili financiranja te drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U pozivu koji je objavila Vlada Federacije BiH, između ostalog, stoji kako je opći cilj ovoga poziva doprinijeti poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih razina vlasti u Federaciji BiH. – Prijavu na javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, osim onih jedinica lokalne samouprave koje nisu opravdale utrošak dodijeljenih sredstava iz prethodnih godina, odnosno koje nisu do 30. lipnja 2021. godine obavijestile Federalno ministarstvo financija o razlozima kašnjenja u utrošku dodijeljenih sredstava iz proračuna FBiH za 2020. godinu. Prednost će imati projekti koji su visokog stupnja zrelosti i prioritetni su za provedbu u jedinicama lokalne samouprave te izravno doprinose boljoj kvaliteti života – stoji u javnom pozivu Vlade Federacije BiH, čiji je rok istekao polovinom srpnja ove godine.

Načini procedure

Poziv je stigao nakon dviju odluka federalne Vlade od 24. lipnja ove godine vrijednih 30,000.000 KM na ime transfera drugim razinama vlasti u FBiH. Prvom odlukom, stoji u izvješću Vlade FBiH, utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih u proračunu FBiH za 2021. godinu kroz tekuće transfere drugim razinama vlasti, općinama i gradovima u iznosu od 10,000.000 KM. Ta sredstva bit će dodijeljena po načelu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19. Vlada FBiH posebnom će odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja te način izvješćivanja o utrošenim sredstvima. Druga odluka odnosi se na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH u iznosu od 20,000.000 KM, a namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima. Ta sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za financiranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave i namijenjena su za nekoliko oblasti.