Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sinoć je usvojio Prijedlog zakona o Gradu Novi Travnik, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Prijedlog Zakona o Gradu Novi Travnik je usvojen sa 59 glasova za, 11 suzdržanih i sedam protiv.

Poslanici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj potpori obitelji s djecom u Federaciji BiH, te prihvatili i u javnu raspravu uputili Nacrt zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku, te Nacrt zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH.

Također, prihvaćeni su i upućeni u javnu raspravu Nacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH.

Poslanici su prihvatili Nacrt programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2024. kao temelj za izradu prijedloga, kao i Nacrt kodeksa ponašanja poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

K znanju je primljeno Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023., te Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. prosinca 2022.