Dana, 7. studenog u Kiseljaku je održana prezentacija o mogućnosti financiranja projekata iz prekograničnih programa pomoći vezano za porencijalne korisnike na teritoriji općina Kiseljak, Fojnica i Kreševo, bila je povod sastanka predstavnika Direkcije za europske integracije BiH i izvršne vlasti ove tri općine.

Direkcija za europske integracije koordinira i prati aktivnosti i zadatke u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i surađuje sa ministarstvima i drugim tijelima uprave u Bosni i Hercegovini

– Ovaj sastanak upriličen je s ciljem upoznavanje s  mogućnostima apliciranja na različite projekte koji bi se mogli financirati iz fondova Europske unije, izjavio je načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak.

Prilikom prezentacije ovih programa, predstavnici općinskih administracija imali su i izravnu mogućnost postavljanja pitanja, upoznavanju s projekima, apliciranju i prikupljanja potrebne dokumentacije za sudjelovanje u različitim projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije kao i pregled dobrih praksi kroz video prezentacije.

Na prezentaciji se također govorilo o teritorijalnoj suradnji tj. alatu kohezijske politike EU. Suradnja je namijenjena savladavanju izazova koji prevazilaze granice država i traže zajedničko rješenje. Temeljni cilj teritorijalne suradnje je ujednačeniji ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj EU kao i smanjenje negativnog utjecaja granica. Teritorijalna suradnja se sastoji od prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.

Administracije ove tri općine je upoznata sa program ADRION i programom Dunavske regije za koji je objavljen prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata koji je otvoren od 29. listopada 2022. do 21. studenog 2022.

Odlukama Europske komisije od 3. studenoga 2022. godine odobreni su programi za razdoblje 2021.-2027. kojima upravlja Republika Hrvatska:

– Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija.

– Interreg VI-A IPA program Hrvatska -Srbija 2021.-2027., kojim je korisnicima iz 2 države na raspolaganju 38.281.653,00 eura za projekte jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja.

Prvi pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava su u pripremi i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuju se tijekom prvog kvartala 2023. godine.

Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

Kiseljak.info