Prema prethodnoj saglasnosti Vlade SBK/KSB, na današnjoj 45. redovnoj sjednici Nadzornog odbora u prostorijama Generalne direkcije Društva imenovani su novi članovi Uprave Društva, direktor i izvršni direktori ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume“/“Šume Središnje Bosne“ d.o.o na mandatni period od 4 godine, i to u sljedećem sastavu:
1. Vildan Hajić – Direktor Društva
2. Stjepan Kvesić – Izvršni direktor za uzgajanje šuma
3. Vahidin Lušija – Izvršni direktor za plan i analizu
4. Albert Kokić – Izvršni direktor za iskorištavanje šuma
5. Nino Skrobo – Izvršni direktor za zaštitu šuma
6. Suzana Barić – Izvršna direktorica za ekonomske poslove
7. Mirnes Čizmić – Izvršni direktor za pravne poslove
Novimenovanoj Upravi Društva upučujemo iskrene čestitke na imenovanju, uz želje da nastave pozitivnu priču i uspješan dosadašnji rad Uprave Društva koje je postalo prepoznatljivo kako u našem kantonu tako i šire.

Izvor