Internet stranica „zalbe.ba“ nastala je u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“. Projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Projekat je započeo u mjesecu januaru 2020. godine, a predviđeno vrijeme njegovog trajanja je 20 mjeseci.

Opći cilj projekta je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti. Internet stranica je informativne prirode i njena primarna svrha je što više upoznati građane_ke Bosne i Hercegovine s procedurom ulaganja žalbe na rad policijskih službenika_ca, ali ponuditi i druge informacije koje mogu biti od koristi u tome.

Sve informacije možete dobiti na narednom linku:

Naslovna