Bosna i Hercegovina

Federacije Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite

okoliša, povratka i stambenih poslova

Odjel prostornog uređenja i građenja

 

Održavanje javnih tribina na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.)

Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) organizirat će se tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina će biti održana za sve općine KSB/SBK uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

Za održavanje javnih tribina utvrđen je sljedeći plan termina:

  • 3.2021. god. (utorak) u Jajcu, za općine Jajce i Dobretići
  • 3.2021. god. (četvrtak) u Bugojnu, za općine Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
  • 3.2021. god. (utorak) u Kiseljaku, za općine Kiseljak, Kreševo i Fojnica
  • 3.2021. god. (četvrtak) u Vitezu, za općine Vitez i Busovača
  • 3.2021. god. (utorak) u Novom Travniku za općinu Novi Travnik
  • 4.2021. god. (četvrtak) u Travniku, za općinu Travnik i sve općine SBK/KSB

Javne tribine će biti održane u navedenim terminima u sali Općina ili u drugom adekvatnom prostoru, s početkom u 11 sati, o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

Općine su dužne osigurati tehničke uvjete za: održavanje planiranih skupova, prezentaciju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana od strane IPSA INSTITUTA iz Sarajeva, te osigurati adekvatnu najavu i praćenje tijeka rasprave putem raspoloživih sredstava informiranja, sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave.

U vremenu do održavanja tribine zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), koji su izloženi u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalaze se i na web stranici Vlade KSB/SBK.

 

Ministar

Amir Šečibović, prof.