Cjenjeni potrošači,

pozivamo Vas, ukoliko imate neizmirenih a dospjelih obveza, izvršite uplatu računa za vodu, naknadu za kanalizaciju i naknadu za odvoz otpada u što kraćem roku, a najkasnije do 10.12.2020. godine.
Nakon ovog roka, a najkasnije sa 31.12.2020. godine, JP „ViK“ d.o.o. Kiseljak će izvršiti elektronsko formiranje tužbi na temelju programske automatske selekcije neplaćenih računa čime se potrošač, eventualno, izlaže dodatnim troškovima sudskog postupka. Želimo podsjetiti da je u interesu potrošača da izbjegne tužbu, jer troškovi sudskog postupka, kao i zatezne kamate, često premašuju iznos glavnice duga.
Ova opomena se ne odnosi na potrošače koji redovito izmiruju svoje obveze te koristimo priliku da im se zahvalimo.
Uprava i zaposlenici JP „ViK“ d.o.o. Kiseljak kontinuirano rade kako bi svojim potrošačima omogućila što jednostavniji i kvalitetniji pristup svojim uslugama.

S poštovanjem,

Mladen Medić, direktor