Asocijacija za informacione tehnologije organizira edukacije za CNC operatere.
Više informacija potražite na linku: