J.U. DOM ZDRAVLJA KISELJAK

Grada Zaprešića 1, 71250 Kiseljak

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 333 303

Higijensko-epidemiološka služba

 

Broj: 1465/20

Kiseljak, 5.10.2020. godine

Predmet: COVID-19 – Izvješće Higijensko epidemiološke službe JU Dom zdravlja Kiseljak

Higijensko epidemiološka služba   JU Doma Zdravlja Kiseljak je u periodu  pojavljivanja epidemije covid-19 od 24.02-30.09.2020. u samoizolaciju stavila 938  osoba , trenutno je 881 pasivna izolacija a 57  aktivnih u izolacijia.

Od toga je testirano 586 osoba  od kojih je pozitivno na covid -19 bilo 73 osobe.

U tom periodu preminulo je 5 osoba.

Tabela br.1 Osobe preminule od covid-19

M Ž Ukupno
3 2 5

 

Tabela br.2 Dobne skupine preminulih osoba od covida-19

51-60 1
61-70 3
71-80 1
Ukupno 5

 

Tabela br.3 Osobe pozitivne na covid-19  po dobnoj skupini

Dob Ukupno M Ž
0-10 2 1 1
11-20 4 2 2
21-30 5 1 4
31-40 15 8 7
41-50 20 13 7
51-60 10 3 7
61-70 11 6 5
71-80 6 5 1
81 i više
  73 39 34

Higijensko epidemiološka služba JU Dom zdravlja Kiseljak