Općinsko vijeće Kiseljak je na 22. redovitoj sjednici donijelo Odluku o cijenama pružanja usluga zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Kiseljak koja se primjenjuje od dana 1. 1. 2023. godine.

Odluku možete pogledati u nastavku:

 

ODLUKA o cijenama pružanja usluga (otpad)