Salko Zahirović i njegova supruga časno i pošteno zarađuju novac za život. Sakupljaju otpad i prodaju na pijaci. Iako su romske populacije ne žele prositi već na pošten način zarađuju da prehrane svoju obitelj.