Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Hrvatska liječnička komora potpisali su okvirni sporazum o suradnji koji će omogućiti lakše nostrificiranje diploma studentima koji diplomiraju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, piše Večernji list BiH.