Na temelju članka 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) Vlada Kantona Središnja Bosna na 146. sjednici, održanoj 17. 11. 2022. godine donosi:

ODLUKU

o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

 

Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu (preuzimanje dokumentacije)

Odluka Vlade SBK (preuzimanje dokumentacije)