Ulaskom Hrvatske u Schengen prvog dana 2023 godine granica prema BiH postaje vanjska granica EU pa se na međunarodnim graničnim prijelazima očekuju strože kontrole ali i duža čekanja. Međutim, što se tiče malograničnih prijelaza za lokalno stanovništvo što je posebno zanimljivo za stanovnike doline Neretve i Dubrovačkog Primorja tu neće biti značajnijih promjena. Svi malogranični prijelazi cestovni granični prijelaz za pogranični promet Gabela Polje – Gabela, Unka, Vukov Klanac-Radež, Imotica-Duži, Slano-Orahov Dol kao i prijelazna mjesta Ulica Marka Marulića Metković, Imotica-Duži, Trnovica Drijen, Osojnik-Kaluđerovići ostaju i dalje u funkciji. Stroži režim ulaska u RH primjenjivati će se na međunarodnim graničnim prijelazima za državljane trećih zemalja., dok će državljani RH koji imaju prebivalište izvan EU-a biti će izuzeti od dodatnih provjera.

Novost je da se uvodi automatizirani elektronski sustav pod nazivom ETIAS, (European Travel Information and Authorisation System), koji će služiti za putovanja u zonu Schengena za putnike kojima nije potrebna viza za ulazak u EU. Riječ je o internetskoj aplikaciji kojom će se prijaviti ulazak u EU. Sistem će automatski provjeravati podatke iz prijave s drugim izvorima podataka EU, a odobrenje za putovanje bi se trebalo izdati u roku od nekoliko minuta. Državljani trećih zemalja trebati će prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja web stranice ili mobilne aplikacije ETIAS-a i za to će morati platiti naknadu u iznosu od sedam eura, a odobrenje ETIAS-a za ulazak u RH vrijediti će tri godine. Odobrenje za ulazak u RH odnosno EU granična policija će odbiti ako podnositelj zahtjeva predstavlja sigurnosni rizik za ilegalne migracije ili epidemiološku situaciju.

Izvor: Dubrovački vjesnik