Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na sjednici zakazanoj za danas Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Predviđeno je i izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o načinu korištenja dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao Prijedlogu strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Na dnevnom redu bi se, između ostalog, trebala naći i Informacija o analizi interesa i koristi za BiH u slučaju pristupanja inicijativi “mali šengen”, kao i Informacija o rezultatima istraživanja javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integracija u Europsku uniju” provedenog u lipnju i srpnju 2021. godine.

Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2022. godinu, kao i Informacija o realizaciji Plana implementacije “Pregled obrane” i Akcijskog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017. – 2027.” su među skoro 140 točaka predloženog dnevnog reda koje bi trebale biti razmatrane.

Pred ministrima bi se, između ostalog, trebao naći i Prijedlog strategije za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcijskog plana za razdoblje 2022. – 2025. godine.