Regulatorna agencija za komunikacije je, potaknuta reakcijama jednog dijela javnosti u BiH nakon emitiranja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem od 29. listopada 2022. na FACE TV, po službenoj dužnosti pokrenula preliminarni postupak protiv navedenog nositelja dozvole.

U priopćenju RAK-a se navodi da je razlog za žurnu reakciju Agencije činjenica da je jedan dio javnosti u BiH bio uznemiren mogućim korištenjem riječi koja je nedopustiva u javnom medijskom prostoru (“ubiti”) u navedenom programskom sadržaju, a koja bi mogla biti protumačena kao poticanje na izvršenje kaznenih djela, te promatrana u kontekstu odredbi Kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, članak 3. (Osnovni principi) stavak 9.:

– Audiovizualne medijske usluge i medijske usluge radija neće prenositi jasan i neposredan rizik od uzrokovanja negativnih posljedica koje uključuju, ali se ne ograničavaju na smrt, ozljede, štetu nanesenu imovini ili drugu vrstu nasilja, ili ometanje policijskih aktivnosti i medicinskih usluga ili aktivnosti drugih službi za održavanje javnog reda i sigurnosti. Također i članak 4. stav lak 2. koji propisuje zabranu emitiranja sadržaja koji od strane publike može biti protumačen kao poticanje na nasilje, nered i nemire, ili koji bi mogao izazvati ili poticati kaznena djela.

Agencija će, kako se navodi, u okviru zakonskih nadležnosti kao što postupa u svakom drugom slučaju prema bilo kojem nositelju dozvole, provesti postupak provjere poštovanja primjenjivih pravila i propisa u skladu s odredbama Pravilnika o postupku rješavanja povreda uvjeta dozvole i propisa Agencije (Službeni glasnik broj 77/21). O rezultatima provedenog preliminarnog postupka javnost će biti blagovremeno obaviještena – priopćeno je iz RAK-a.