Prvostupanjskom disciplinsko povjeremstvo Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se Diana Kajmaković udaljava od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužitelja i tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Odlučujući po zahtjevu Ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a BiH za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Prvostupanjsko disciplinsko povjerenstvo donijelo je odluku kojom se Diana Kajmaković udaljava od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, od dana donošenja odluke 31.10.2022. godine, pa do pravomoćnog okončanja disciplinskog postupka pokrenutog disciplinskom tužbom Ureda disciplinskog tužitelja od 21.10.2022. godine.

Disciplinsko povjerenstvo VSTV-a BiH se, prilikom donošenja odluke, rukovodio činjenicom da su ostvareni zakonom predviđeni uvjeti iz članka 77. točke (c) i (d) Zakona o VSTV-u BiH za diskredicijsko privremeno udaljenje, iz razloga što je podnesena disciplinska tužba s prijedlogom da se tužena oglasi odgovornom i razriješi s dužnosti zamjenika glavnog tužitelja i tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, za radnje koje su s obzirom na rukovodnu funkciju koju obavlja, takve prirode da se odgovornost tužene ne bi na pravilan i objektivan način mogla utvrditi bez udaljenja tužene od vršenja dužnosti u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine tijekom disciplinskog postupka.

Budući da tužena obnaša dužnost zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljatva Bosne i Hercegovine, Prvostupanjsko disciplinsko povjerenstvo VSTV-a BiH smatra da vođenje disciplinskog postupka, uz istovremeno obavljanje rukovodne dužnosti, ugrožava kredibilitet navedene pravosudne institucije te da je u cilju objektivnog i vjerodostojnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, a posebno zbog interesa javnosti i osiguranja pravičnog disciplinskog postupka, opravdano da se Diana Kajmaković, zamjenik glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH privremeno udalji od vršenja dužnosti do pravomoćnog okončanja disciplinskog postupka.

Ovom odlukom Prvostupanjsko disciplinsko povjerenstvo VSTV-a BiH ni na koji način ne prejudicira niti može utjecati na ishod ovog disciplinskog postupka.

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnio je prije 10 dana disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković, čime je pokrenut disciplinski postupak protiv imenovane.

Tužba je podnesena zbog sljedećih disciplinskih prekršaja, propisanih člankom 57. Zakona o VSTV:

Korištenje funkcije tužitelja kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe

Miješanje u postupanje sudaca ili tužitelja s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti

Ponašanje u sudu ili tužiteljstvu i izvan suda ili tužiteljstva koje šteti ugledu tužiteljske funkcije

Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristranost i kredibilitet tužiteljstva

SAD su inače 26. rujna sankcionirale Kajmaković, tereteći je za teška kaznena djela, a osim toga njeno ime je pominjano i u aplikaciji Sky koju su kriminalci koristili za nezakonite radnje.