Dana, 08.08.2022. godine (Ponedjeljak) zbog planske revizije u TS 110 kV „Kiseljak“, neophodno je obustaviti isporuku električne energije u vremenu od 08:00 DO 11:00 sati.

DV 10 kV „Dalmacija“ (ulice Sarajevska, Lepenička, Frankopanska, Nedžada Ibrišimovića, Dalmatinska, Hercegovačka, dio ulice Kraljice Katarine, Nikole Šopa, naselje Čizma i dio naselja Donja Borina).

 

 

Dana, 09.08.2022. godine (Utorak) zbog planske revizije u TS 110 kV „Kiseljak“, neophodno je obustaviti isporuku električne energije u vremenu od 08:00 DO 11:00 sati.

DV 10 kV „Palež-Brnjaci“ (naselje Palež, Brnjaci, Radanovići i Draževići).

 

 

Dana, 09.08.2022. godine (Utorak) zbog planske revizije u TS 110 kV „Kiseljak“, neophodno je obustaviti isporuku električne energije u vremenu od 12:00 DO 15:00 sati.

DV 10 kV „Pro-Mont – Lepenica“ (od naselja Draževići pa sve do naselja Gojakovac).