S obzirom na poboljšanu epidemiološku situaciju, od 25. 4. 2022. godine su ponovno dozvoljene posjete u Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić.

Posjete su moguće radnim danima od 14 do 16 sati, a blagdanima i vikendom od 13 do 16 sati. Posjete se odvijaju sukladno internim aktima bolnice, odnosno na način na koji su se odvijale i prije pojave pandemije Covid-19.

Izvor