Javna rasprava u  postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radionicu u mjestu Višnjica investitora  Alema Palalije

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 1. 9. 2021. godine sa početkom u 12 sati.