Obavještavamo javnost o provođenju projekta na području općine Kiseljak ”Podrška statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za  uzorak”

Anketiranje domaćinstva za potrebe navedenog projekta vršit će se u razdoblju od 3. 5. do 22. 6. 2021. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada 7 dana). Anketiranje se vrši u sladu sa Zakonom o statistici BiH (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici Federacije BiH (Sl. novine F BiH broj:  63/03 i 9/09), koji jamči punu povjerljivost podataka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Svrha projekta jest dobiti novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Koristimo priliku zamoliti vas za punu suradnju tokom provođenja ankete koja je od značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.  Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo. Anketari su prilikom anketiranja obvezni primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog stožera, koje se odnose na obvezno nošenje zaštitnih maski i pridržavanja fizičke distance, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visoku kvalitetu statističkih podataka i pružiti temelj za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i točnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.