– 8. ožujka 1857., New York, tesktilne radnice su protestvovale zbog niskih nadnica i loših uvjeta rada.
– 8. ožujka 1908., New York, 15 000 žena maršira kroz grad tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa
– 8. ožujka 1913. pred početak Prvog svjetskog rata žene širom Europe su održale demonstracije za mir
– Aleksandra Kolontaj u sklopu demonstracija povodom Međunarodnog dana žena je nagovorila Lenjina tadašnjeg prvog vođu Sovjetskog saveza da 8. ožujka postane državni praznik.
Međutim, praznik je izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja prema pripadnicama suprotnog spola. Danas, stvari su uvelike različite gledajući na 19. i 20. stoljeće., ali imaju li danas žene jednaka prava kao i muškarci? Da, na papiru. Međutim, mrtvo slovo na papiru. Susrećemo se i danas i to često s raznim opaskama kako neki posao nije za ženu, svjedoci smo da u mnogim situacijama muškarci prolaze bolje od žena, zašto? Zato što su muškarci? Koliko žena u svijetu ili baziramo li se na našu državu, Bosnu i Hercegovinu, trpi nasilje od strane suprotnog spola? Koliko je žena proteklu godinu dana samo silovano, a da ne smiju o tome pričati, što li zbog utjecaja okoline, što li zbog ucjena i prijetnji? Koliko je majki danas koje nakon što zatrudne dobiju otkaz, jer im poslodavac ne želi dati pravo na trudničko odsustvo? Koliko je žena koje imaju niže plaće za iste poslove koje rade, od muškaraca? Koliko žena trpi psihičko i seksualno zlostavljanje radi odjeće koju nose? Ovo je samo nekolicina pitanja, koja su došla u misli jutros probudivši se i pogledajući brojne čestitke povodom Dana žena na društvenim mrežama.
Žene, borbom naših prethodnica imamo mnogo veća prava nego je to bilo prije. Jesu li nam ta prava dovoljna, što mislite? Jesmo li zaista ravnopravne s muškarcima?
Trebamo obilježiti ovaj dan, trebamo proslaviti prava za koja su se borile naše prethodnice. ALI, današnji dan mora da u nama probudi revolt, upravo motivacijom koju nam daju žene kroz povijest, da stanemo jedna uz drugu i borimo se. Borimo se baš onako kao Clare Zetkin, Aleksandra Kolontaj.
Dan žena nije cvijet, glazba i čestitka. Dan žena je nešto mnogo više. Današnji dan zahtijeva od nas da probudimo svoju svijest, da se pokrenemo i krenemo u revoluciju!
Državo, preuzmi ulogu u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama, omogući integraciju žena i djece koja su preživjela nasilje u društvo ili zajednicu. Zahtjevamo da nasilnici budu adekvatno kažnjeni, da žene koje su doživjele nasilje budu zaštićene i policija, tužilaštvo i sudovi postupaju brzo i efikasno i da o ovim slučajevima odlučuju u hitnom postupku. Zahtijevamo da počinitelji ratnog i mirnodopskog seksualnog nasilja budu najstrože kažnjeni, da preživjele seksualnog nasilja prestanu biti stigmatizirane i viktimizirane tokom sudskih postupaka, da dobiju neophodnu podrušku sustava i institucija, ali i da društvo preuzme ulogu u njhovom osnaživanju, kao i suzbijanju i prijavljivanju nasilja. PODJSEĆAMO DRŽAVU I BOSNU I HERCEGOVINU DA JE PRAVO VRIJEME DA RATIFICIRA KONVENCIJU PROTIV NASILJA I UZNEMIRAVANJA IZ 2019. (BR. 190) koju je donijela Međinarodna organizacija rada (ILO) s ciljem dodatne zaštite žene od nasilja i uznemiravanja (osobito seksualnog uznemiravanja) u oblastima rada.
SRETAN VAM MEĐUNARODNI DAN ŽENA! ❤️
Vanesa Katana