Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB(„Sl. novine KSB, broj 16/20) organizirat će se tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB (2005.-2025.).

Caffe restaurant Kort Kiseljak

Tribina će biti održana za sve općine KSB uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, nositelja pripreme i nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

U Kiseljaku tribina će se održati 23. 3. 2021. godine u Vijećnici  s početkom u 11 sati, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Javna tribina će bit za općine Kiseljak, Kreševo i Fojnicu.

U vremenu do održavanja tribine zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB (2005.-2025.), koji su izloženi u službenim prostorijama svih općina KSB, a nalaze se i na web stranici Vlade KSB.