Obavijest za  sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK, da su odredbama Pravilnika o upisu  obvezni prijaviti promjene podataka na gazdinstvu.

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini, neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.

       Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31. 3. 2021.god.