Sagledavajući stanje naplate komunalne nakande utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio svoje obveze plaćanja komunalne naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

Stoga, pozivamo sve vlasnike stanova, stambenih prostora da što skorije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Podsjećamo korisnike, kako su Rješenja o komunalnim naknadama trajnog karaktera i obveza plaćanja  proizlazi za svaku narednu godinu, te napominjemo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Pozivamo da izmirite svoja dugovanja kako bi na obostrano zadovoljstvo izbjegli naplatu dugovanja sudskim putem.