Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, danas je u svom uredu razgovarao s predstavnicima vjerskih zajednica s područja naše općine.

Riječ je o redovitom sastanku s vjerskim poglavarima, čelnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve, te Pravoslavne crkve.

Razgovaralo se o redovitoj financijskoj potpori koju Općina pruža vjerskim zajednicama, a koja je predviđena Proračunom, te su predstavnici vjerskih zajednica prezentirali svoje planove za ovu godinu, kako bi se otprilike mogao odrediti iznos koji će biti izdvojen za svaku od njih.

Načelnik je sudionike današnjeg sastanka informirao i o aktualnoj situaciji vezanoj za tvrtku „Sarajevski kiseljak“ d.o.o. Kiseljak , te koracima koje poduzimaju Općina i Općinsko vijeće kako bi se riješila novonastala situacija, koja je bitna za cijelu lokalnu zajednicu