Potpisan ugovor za izgradnju Sarajevske obilaznice – LOT 3B JP Autoceste FBiH i domaća tvrtka Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor o izgradnji poddionice Sarajevske obilaznice LOT 3B.
Ugovor uključuje izvođenje radova na izgradnji gradske ceste LOT 3B između petlje Vlakovo i Mostarskog raskrižja.
Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometara. Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i financira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.
Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri traa fizički odvojena cestom.
Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, prometnne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.
Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo s Petljom na Mostarskom raskrižju na magistralnu cestu M-17/M-5. Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom prometnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se izravna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze s kružnog toka na Mostarskom raskriżju, odnosno iz smjera Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.
Inače ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskrižje s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovo se vrate na Mostarsko raskršće pa kroz Vlakovo na autocestu.
Također izgradnjom ove spojne prometnice će se rasteretiti lokalna prometnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

Izvor: Vecernji.ba