Danas je u prostorijama Općine Busovača održan radni sastanak na kojem je načelnik Općine g-din. Asim Mekić zajedno sa saradnicima Općine ugostio generalnog direktora ŠGD “Šume Središnje Bosne” d.o.o g-dina. Vildana Hajića i izvršne direktore g-dina. Alberta Kokića i g-dina. Vahidina Lušiju.

Tema sastanka bila je prezentacija novog projekta izgradnje kompleksa šumarije Busovača sa pratećim objektima. Iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj suradnji između Općine Busovača i ŠGD “Šume središnje Bosne”d.o.o.

Direktor Društva je upoznao pristutne sa projektom plana izgradnje novog objekta šumarije Busovača sa pratečom infrastrukturom, te naglasio kako je ovo samo još jedan pokazatelj da se zajedničkim radom i zalaganjem može pisati mnogo pozitivnih priča. Uprava Društva je opredjeljena da se nastavi sa modernizacijom i izgradnjom ovakvih i sličnih objekata na području gdje gospodari Društvo što se moglo vidjeti i u proteklom razdoblju.

Načelnik općine g-din. Asim Mekić je iskazao zadovoljstvo te ponudio svu potrebnu pomoć i podršku u realizaciji navedenog projekta.
Nakon sastanka nazočni su obišli lokaliteta na kojem je planirana izgradnja novog objekta šumarije Busovače. Još jednom iskazano je obostrano zadovoljstvo i poslata je još jedna pozitivnu poruka danas iz Busovače. Novim kompleksom lokalno stanovništo općine Busovača će dobiti kvalitetniju uslugu, lijep i nov kompleks, a radnici svakako još bolje uvjete i motivaciju za rad.

Izvor: ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o.