Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH izaslanik Boris Mrnjavac uputio je Izaslaničko pitanje ministru zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Nediljku Rimcu: Kada je u planu Ministarstva donijeti podzakonski akt kojim bi se reguliralo trajanje, program i grane specijalizacije u sestrinstvu?

KUBAT AUTOMOBILE

Izaslaničko pitanje prenosimo u cijelosti:

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu (službene novine FBIH br. 42/2013.) omogućava pravo i dužnost medicinskim sestrama na specijalizaciju iz pojedinih užih oblasti zdravstvene njege.

Članak 24 stavak 3 navedenog zakona jasno navodi da se specijalizacija utvrđuje posebnim podzakonskim aktom kojeg donosi federalni ministar na osnovu posebnih propisa o zdravstvenoj zaštiti.

S obzirom da je već proteklo deset godina od donošenja zakona o sestrinstvu i primaljstvu, te da je za zdravstvenu skrb u cjelini prevažno i dodatno usavršavanje medicinskih sestara, smatram nužnim donošenje neophodnih propisa kako bi se omogućilo medicinskim sestrama u Federaciji Bosne i Hercegovine obavljanje specijalizacija.

Protekla pandemija Covida-19, napredak medicine, uvođenje novih tehnologija, kretanja u zemljama Europske unije i zemljama okruženja, te nedostatak zdravstvenog kadra samo su neki od razloga za što žurnije donošenje navedenih propisa.

Kiseljak.info