Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, “Službeni list RBiH” broj: 4/93 i 13/94) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Višnjica, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Kiseljak broj 01-26-6356/23 objavljuje sljedeći:

KUBAT AUTOMOBILE

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU VIŠNJICA

U Općini Kiseljak, u zgradi Općine, 1.kat, ured broj 18, u razdoblju od 20. 11. 2023. godine do 20. 12. 2024. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Višnjica.

Povjerenstvo će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Višnjica da su dužna u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.
Osobe za koja nisu prikupljeni osobni podatci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Višnjica dužna su sama javiti se Povjerenstvu i ponijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva, koje se nalaze u zgradi Općine Kiseljak, 1.kat, ured broj 18.

KONTAKT TEL: 030/877-829
062/866-849

Ne odazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 05-26-6438/23
Kiseljak, 10.11.2023. godine

Predsjednik Komisije Dinar Vedad, BA iur, s.r.