Vijeće ministara BiH na izvanrednoj telefonskoj sjednici donio je Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. siječnja 2023.

Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta odnosi se na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelete od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i gospodarstvo prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata.

Odluka je donesena u skladu s inicijativama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja.

To se, prije svega, odnosi na enormni rast cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta koji nije zasnovan na realnim troškovima njihove proizvodnje već se cijena formira na osnovu kretanja cijena na međunarodnom tržištu, a koje domaće tržište ne može pratiti.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu s dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Fena