Koje je grijanje dugoročno najisplativije, a koje najjeftinije pokazuje analiza troškova grijanja napravljena za prosječnu hrvatsku stambenu kuću.