Federalna uprava policije donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu borbenih oklopnih vozila. Odluka je donesena na osnovu informacije o nabavi od 12. srpnja 2022. godine, nakon što je proveden pregovarački postupak.

Za predmetnu nabavu za Fazu III zaprimljena je jedna ponuda i to od ponuđača “KM Trade” Visoko, koja je i izabrana kao dobavljač.

Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda ponuđača KM Trade sa cijenom od 1.282.000 KM bez PDV-a, odnosno 1.499.940 KM sa PDV-om, a vodeći se kriterijima iz natječajne dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu zadovoljava zahtjeve ugovornog tijela, piše Biznis.info.

Shodno tome dala je preporuku da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Po okončanju roka za žalbu ugovorno tijelo će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu.

Procijenjena vrijednost za navedenu nabavu bila je 1.282.051 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je tijekom postupka nabave zaprimilo zahtjev za sudjelovanje u predmetnoj nabavi od ponuđača KM Trade Visoko, Danial S Tešanj i Shot Zenica.

Povjerenstvo je uputilo pozive kvalificiranim ponuđačima za dostavljanja početnih ponuda. U skladu s navedenim rokom ponuđači KM Trade i Danial S Tešanj su dostavili početne ponude. Ponuđač Danial S dostavio ponudu, ali nepotpunu, u smislu nedostatka tražene dokumentacije.