U tijelima Europske unije pripremljen je i posljednji tekst nacrta zaključaka koje će lideri 27 država članica usvojiti na sastanku Europskog vijeća u četvrtak i petak u Bruxellesu.

Jutarnji list imao je uvid u taj dokument u kojem stoji da će se Ukrajini i Moldaviji dodijeliti status kandidata za članstvo u EU.

“Europsko vijeće priznaje europsku perspektivu za Ukrajinu, Republiku Moldaviju i Gruziju. Budućnost tih država i njihovih građana je unutar Europske unije. Europsko vijeće je odlučilo dodijeliti status zemlje kandidata Ukrajini i Republici Moldaviji”, stoji u nacrtu zaključaka.

Tako će lideri EU prihvatiti preporuku koju je prije sedam dana dala Europska komisija.

Europska komisija se navodno protivi davanju statusa kandidata BiH iako se pojavila i ta ideja.

Naime, Komisija je davno BiH postavila 14 uvjeta za sticanje statusa kandidata no BiH ih još uvijek nije ispunila.

“Ako bi joj se sada dodijelio status kandidata, to bi značilo da se u potpunosti odustaje od svih postavljenih uvjeta. Dok Ukrajina i Moldavija dobivaju status kandidata samo tri mjeseca od predaje aplikacije za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se tome nije niti približila čak ni šest godina od predaje aplikacije”, piše Jutarnji list.

No, iza BiH postoji paragraph u nacrtu zaključaka, a Hrvatska je uspjela ubaciti i zahtjev o izbornim i ustavnim reformama, čega u prijašnjim varijantama nije bilo.

“Europsko vijeće pozdravlja politički dogovor lidera BiH postignut 12. lipnja 2022. u Bruxellesu, koji je potreban za stabilnost i potpuno funkcioniranje zemlje kako bi se odgovorilo na težnje njenih građana. Političke lidere u BiH poziva da brzo ispune obveze iz sporazuma i finaliziraju ustavnu i izbornu reformu, što bi zemlji omogućilo odlučni napredak na europskom putu, u skladu s prioritetima koje je postavila Europska komisija u svom mišljenju kako bi dobila status kandidata”, piše u nacrtu.

Što se tiče Zapadnog Balkana, ovaj put se spominje i nedvosmislena privrženost europskoj perspektivi članstva država regije, nešto što već godinama nije tako jasno stajal u dokumentima EU.