Zakonom o praznicima, koji se temeljem Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona, odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i  2. svibnja).

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kažu kako je istim zakonom propisano da ukoliko jedan od dana, u koje se slavi Prvi svibanj, padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana, priopćeno.

Sukladno navedenim, a s obzirom da 1. svibanj 2022. godine pada u nedjelju, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike priopćeno je kako su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. svibanj, ponedjeljak 2. svibanj i utorak 3. svibanj 2022. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade.