Poduzeće Bojo – Metal d.o.o. Kiseljak ima jedan novi, koristan projekt. Riječ je o CNC edukacijama s mogućnošću zaposlenja.

Poduzeće Bojo – Metal d.o.o. Kiseljak nudi besplatne obuke:

  • cnc operater na strugovima
  • cnc operater na glodalicama
  • Kv majstor na strugovima i glodalicama
  • Kv majstor za izradu zupčanika
  • kontrolor kvalitete

Osim mogućnosti profesionalnog razvoja i napretka, nakon uspješne obuke gdje sami možete na stroju, ovo poduzeće nudi i mogućnost zapošljavanja.

Prednost za obuku kontrolora i cnc operatera imaju žene!

Ako smatrate kako ste prava osoba za ove poslove koji vam u budućnosti mogu osigurati egzistenciju u ovoj ili nekom drugom poduzeću prijavite se na mail damir.hotic@bojometal.com ili izravno u poduzeću na adresi Polje Višnjica (carinsko terminal), Kiseljak.

U prvom ciklusu obuke mjesta ima za ukupno šest kandidata.