Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je javne konsultacije sa zainteresiranom javnošću o izradi Strategije poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 2027. godine.

Strategiju su zainteresiranoj javnosti predstavili prof. dr. Sabahudin Bajramović, glavni ekspert Centralnog tima za sačinjavanje Strategije poljoprivrede, Jakub Butković, pridruženi član iz Agencije za harmonizaciju i koordinaciju poljoprivredne politike pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnose Bosne i Hercegovine te Pejo Janjić, šef Odsjeka za ruralni razvoj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podsjećamo, nakon što je usvojena Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027., stekli su se uvjeti, sukladno Zakonu o poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za usvajanje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2027. godine.

Nazočni sudionici javnih konsultacija iznijeli su svoje prijedloge i sugestije a iste će biti razmotrene i obrazložene u definiranom roku. Posebna pažnja tijekom javnih konsultacija posvećena je prezentaciji prioriteta i mjera, indikativnom finansijckom okviru te monitoring i evaluaciju, javljaju iz Federalnog ministarastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.