Odluka o privremenom financiranju, koja je na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, može biti u primjeni do 31. ožujka kao krajnjeg datuma.

U međuvremenu, očekuje se da će biti usvojen ovogodišnji proračun Federacije jer, u protivnom, ne bi moglo biti transakcija ni realizacije proračunskih rashoda osim otplate duga.

Prema propisima, proračun kao najvažniji financijski akt predlaže Federalna vlada, a odobravaju oba doma Parlamenta FBiH da bi mogao stupiti na snagu.

Vlada je prije Nove godine uputila Parlamentu prijedlog proračuna FBiH za 2022. i tražila izjašnjavanje po hitnom postupku, ali Parlament nije pristao na takvu proceduru.

Time je proračun, proceduralno, ‘vraćen’ iz hitnog u redoviti postupak, iz forme prijedloga u nacrt, te u tom vidu prihvaćen od Parlamenta prošlog mjeseca.

U nedostatku proračuna za novu fiskalnu godinu kao akta potvrđenog od Parlamenta, Vlada je istovremeno predložila, a oba doma odobrila prošlog mjeseca, Odluku o privremenom financiranju za prva tri mjeseca da ne bi došli u pitanje financijski tokovi. Ta odluka ‘teška’ je 1,1 milijardi KM i zadnji dan njene primjene je isključivo 31. ožujka.

U ovakvom razvoju događaja, sljedeći potrebni koraci su utvrđivanje prijedloga proračuna Federacije, na osnovu prmijedbi o Nacrtu, te upućivanje na ponovno odlučivanje oba doma Federalnog parlamenta.

Proračun može stupiti na snagu samo kad ga i Zastupnički dom i Dom naroda prihvate većinom glasova u istovjetnom tekstu.

U Nacrtu, Vlada je predložila da proračun iznosi nešto više od 5,5 milijardi KM, za 53,8 milijuna više od prošlogodišnjeg.