Skoro 60 milijuna KM iz proračuna Federacije BiH isplaćeno je za 24.766 korisnika u FBiH kao pomoć obrtima i drugim samostalnim djelatnostima u uslovima pandemije.

Cilj ove pomoći, kako je priopćeno iz Vlade Federacije BiH, jeste održati zaposlenost, podržati likvidnost i olakšati prevazilaženje posljedica pandemije obrtnicima i drugim samostalnim djelatnostima.

“Podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ za raspodjelu sredstava je prosječan broj radnika u vremenu od 12 mjeseci. Cilj dodjele ove financijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije covid-19”, kazao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Financijska pomoć namijenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plaća za uposlenike, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.

Pravo na dodjelu financijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji uredno izmiruju svoje obaveze, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovakav vid dodjele pomoći proveden je elektroničkim putem i bez dostavljanja dokumenata, a na temelju službenih evidencija.

“Uspjeli smo ovaj proces provesti potpuno digitalno, tako da aplikanti nisu imali nikakvih troškova. Federalno ministarstvo razvoja, obrta i poduzetništva napravilo je aplikaciju i otvorilo link preko kojeg smo komunicirali s korisnicima. Naša namjera je pomoći onima koji su najviše pogođeni pandemijom i koji su osjetili njene posljedice u ovim oblastima”, dodao je Zukić.

Sredstva su uplaćena sukladno Uredbom o financijskoj pomoći obrtima i drugim samostalnim djelatnostima, koju je Vlada Federacije BiH usvojila u listopadu 2021. godine te Odlukom o utvrđivanju liste korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima, donesenom prošlog mjeseca.

Uredba je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći gospodarstvu, usljed poteškoća u poslovanju subjekata malog gospodarstva, a odlukom je utvrđena lista korisnika financijske pomoći za vrijeme od 1. 8. 2020. godine do 31. 7. 2021. godine i iznos dodijeljenih sredstava po uredbi, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije.