U eri Angele Merkel više od pola milijuna ljudi BiH je zamijenilo Njemačkom. Novo vodstvo planira gradnju državnih stanova kako bi ih se davalo u najam po nižim cijenama