Šef Delegacije EU i posebni predstavnik EU u BiH Johann Sattler danas će nazočiti službenom otvaranju prihvatnog centra Lipa kod Bihaća.

Europska unija je za uspostavljanje ovog višenamjenskog prihvatnog centra izdvojila 1,7 milijuna eura, kako bi osigurala adekvatne smještajne kapacitete i uvjete za život za oko 1.500 migranata, uključujući obitelji s djecom, djecu bez pratnje i samce.

Preostala sredstva su osigurali drugi donatori, uključujući njemačku Federalnu agenciju za tehničku pomoć (Tehnisches Hilfswerk), austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova, Austrijsku razvojnu agenciju (ADA), Vladu Švicarske, Svetu Stolicu, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije i Razvojnu banku Vijeća Europe.

Centrom će upravljati Služba za poslove sa strancima BiH uz podršku Međunarodne organizacije za migracije i drugih partnera.

Ovo je važan korak u uspostavljanju odgovarajućeg sustava upravljanja migracijama u zemlji za koji će EU nastaviti pružati podršku.

Izvor