Zejnil Hodzić sa svojim ocem Redžom već dugo godina čuva ovce na Vlašiću kod Mehurića. Danas imaju oko 350 ovaca i kao nomadi nastavljaju dalje prema posavini gdje premještaju ovce jer stiže zima koja ih je natjerala da ranije ove godine napuste Vlašić jer će se ovce uskoro janjiti. Jako pozitivan i rijedak primjer poštenog rada koji bi država mogla puno više cijeniti.