Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za sudce Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), odlučujući o žalbi tuženog, Debevec Ranka, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i žalbi Ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a BiH (UDT) protiv odluke Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH, donijelo je odluku kojom je žalba tuženog u cijelosti usvojena i preinačena odluka Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH od 13.07.2021. godine u dijelu kojim je tuženi oglašen odgovornim i izrečena mu disciplinska mjera javna opomena, tako što je odbijena disciplinska tužba kojom su se tuženom stavljali na teret disciplinski prekršaji propisani u Zakonu o VSTV-u, član 56. točka 22.: „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudačke funkcije“ i točka 19: „namjerno davanje lažne, obmanjive i nedovoljne informacije u vezi s bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća“, a vezano za točku a) i c) disciplinske tužbe.

Nadalje, Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za sudce odbilo je žalbu UDT-a i potvrdila odluku Prvostupanjskog disciplinskog povjerenstva za sudce VSTV-a BiH od 13.07.2021. godine u dijelu kojim je odbijena točka b) disciplinske tužbe, kojom se tuženom stavlja na teret da je počinio disciplinski prekršaj propisan članom 56. točka 22. Zakona o VSTV-u „ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“.

Time je predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Debevec Ranko oslobođen disciplinske odgovornosti koja mu se stavljala na teret.

Odluka Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva je konačna i na istu ne postoji mogućnost ulaganja žalbe.

Izvor