– Vjerujemo da ćemo za dvije i pol godine, izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, kod Zračne luke Mostar imati petlju na koju će biti naslonjena i Južna obilaznica, a koja će dotad biti završena – kazao je Lasić.

Na području Federacije BiH dosad su izgrađena 122 kilometra trase Koridora Vc od 278 kilometara, koliko je predviđeno.

Trenutno je 40 kilometara u fazi izvođenja, a radovi bi trebali biti završeni do jeseni iduće godine.

Za 28 kilometara koji će se graditi u tijeku je natječajna procedura, a trenutno se provode i sve neophodne aktivnosti za izgradnju novih 90 kilometara, čije će dionice biti na natječaju do proljeća sljedeće godine, piše Avaz.

Ove podatke je iznio federalni ministar prometa i veza Denis Lasić, istaknuvši da će izgradnjom dionice Zvirovići – Počitelj, koja je jedna od najzahtjevnijih, budući da „nosi“ najveći most Počitelj, a što se očekuje do jeseni sljedeće godine, u funkciju biti stavljena i već izgrađena dionica Buna – Počitelj.

Lasić je priznao kako se otegnula procedura u vezi s izgradnjom poddionice tunel Kvanj – Buna, južno od Mostara, u dužini od 5,2 kilometra.

– Konačno bi na tom dijelu radovi trebali biti dodijeljeni, a u tijeku je procedura za poddionicu Mostar jug – tunel Kvanj – istaknuo je Lasić.

– Vjerujemo da ćemo za dvije i pol godine, izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, kod Zračne luke Mostar imati petlju na koju će biti naslonjena i Južna obilaznica, a koja će dotad biti završena – kazao je Lasić.

Istaknuo je da će krajemm godine, a najkasnije početkom sljedeće biti raspisana procedura za odabir izvođača radova, odnosno nadzor za tunel Prenj, ali i dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

Upravo je tunel Prenj najzahtjevniji objekt na Koridoru Vc. Lasić je podsjetio da će gradnja tog tunela, dugog 10 kilometara, trajati šest godina. Okončanjem radova na tom tunelu procjenjuje se da će trasa cijelog Koridora Vc biti završena te se finalizacija očekuje 2028. godine.

Izvor