Poduzeće Ceste – company d.o.o. Kiseljak, danas je Domu zdravlja Kiseljak doniralo uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Vrijednost uređaja je šest tisuća KM.

Audiometar je uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Kroz slušalice pacijentu reproduciraju snimke čistih tonova ili govora na različitim frekvencijama i jačinama zvuka, od tiših prema glasnijima. U trenutku kada pacijent registrira zvuk, ta se jačina zvuka bilježi kao prag čujnosti za tu frekvenciju. Ukoliko se utvrdi da je kod pacijenta oštećen sluh, potrebno je daljnje specijalističko liječenje.

Isporuku uređaja izvršilo je poduzeće Inel BH iz Maglaja.

Kiseljak.info