Sručno zvanje/zanimanje

– Opća gimnazija 4 godine
– Jezična gimnazija 4 godine
– Sportska gimnazija 4 godine
– Ekonomist 4 godine
– Komercijalist 4 godine
– Poslovni tajnik 4 godine
– Dizajner odjeće 4 godine

Prvi ( ljetni ) upisni rok:
21.6. i 22.6.2021. od 8.00 sati
Drugi ( ljetni ) upisni rok:
1.7. i 2.7.2021. od 8.00 sati
Treći ( jesenji ) upisni rok:
23.8.2021. od 8.00 sati

Potrebna dokumentacija:
– prijava na Natječaj ( popunjava se u prostorijama škole )
– izvadak iz Matične knjige rođenih
– svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
– uvjerenje o uspjehu za VI., VII. i VIII. razred osnovne škole