Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Tibra Pacifik d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI u postupku izdavanja okolišne dozvole za bravarsku radionicu u mjestu Dugo polje investitora Tibra Pacifik d.o.o iz Kiseljaka.

Javna rasprava bit će održana u Vijećnici Općine, dana 9. 6. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

POZIV PREUZETI OVDJE Poziv na javnu raspravuTIBRA